Центр забезпечення якості освіти

hasiy o

Керівник центру забезпечення якості освіти
ГАСІЙ Олександр Богданович
доцент, кандидат технічних наук

ГАСІЙ Олександр Богданович - керівник центру забезпечення якості освіти

Калинюк Андрій Тимофійович - інженер І категорії

 

 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки 103

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
 www.nltu.edu.ua
 

Центр забезпечення якості освіти організовує координацію роботи внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти, оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, забезпечення академічної доброчесності, формування культури якості вищої освіти в Університеті.

У своїй роботі Центр взаємодіє з навчально-науковими інститутами та кафедрами, Громадським центром соціологічних досліджень НЛТУ України (к.соц.н., доцент Лободинська О.М.), навчально-методичним відділом, науково-методичною радою університету, органами студентського самоврядування, Центром вебкомунікацій, сектором сприяння працевлаштуванню студентів і випускників, Центром дистанційного навчання та післядипломної освіти, з відділом міжнародних зв’язків та іншими службами Університету з питань, що входять до компетенції зазначених структурних підрозділів.

Центр забезпечення якості освіти є окремим структурним підрозділом НЛТУ України і підпорядковується безпосередньо ректору та першому проректору з науково-педагогічної роботи, звітує про свою роботу перед ректоратом та Вченою радою університету.

Місія Центру забезпечення якості освіти полягає в розбудові внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в Університеті з метою формування інноваційного освітнього середовища Університету, сприяння конкурентоспроможності випускників на ринку праці, подальшій інтеграції Університету в Європейський простір вищої освіти.

У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, Положенням про Центр забезпечення якості освіти, Положенням про систему забезпечення ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості), наказами ректора та розпорядженнями проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Університету.

Основні завдання, які вирішує Центр забезпечення якості освіти у своїй роботі:

  • Вивчення та узагальнення українського і закордонного досвіду з питань моніторингу якості освіти, поширення інформації щодо моніторингових досліджень в системі освіти.
  • Розробка форм анкет та інших матеріалів для проведення моніторингових досліджень. Організаційно-технічна підготовка опитувань (анкетувань, оцінювань тощо) здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників із питань якості організації освітнього процесу.
  • Систематичний збір, обробка, аналіз результатів освітнього та соціально-психологічного моніторингу діяльності здобувачів і науково-педагогічних працівників. Інформування всіх суб’єктів освітнього процесу про результати моніторингових досліджень через інформаційні ресурси Університету.
  • Формування на підставі моніторингових досліджень рекомендацій щодо підвищення якості освітньої діяльності.
  • Науково-методичне та організаційне забезпечення моніторингу якості знань здобувачів Університету; розробка єдиної системи критеріїв, діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості освіти в Університеті спільно з навчально-методичним відділом та органами студентського самоврядування.
  • Надання консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам Університету з питань діагностики, оцінювання та моніторингу якості знань здобувачів вищої освіти.
  • Розробка та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності. Організація та проведення заходів із питань моніторингу академічної доброчесності.

  1. 21-22 жовтня 2021 р. відбулася І Міжнародна науково-практична конференція “Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО України”Електронний збірник конференції
  2. 17-18 листопада 2022 р. на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулась ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО України: інструменти та виклики”Матеріали конференції

Last modified on Вівторок, 03 січня 2023 10:44

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікації

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper