ННІ Екологічної економіки і менеджменту

ieem logo

 

79057, Львів, вул.Ген.Чупринки 105, к.502

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(032) 258 42 23

 ieem.nltu.edu.ua

 facebook.com/groups/203975852948367

 

МІСІЯ – формування особистості як носія інтелектуального, інноваційного, професійного, культурного потенціалу та фахових компетентностей здобувачів вищої освіти, насамперед, екологічних, економічних, правових та соціальних, шляхом надання якісних освітніх послуг у національно-патріотичному культурному середовищі,  забезпечення високого рівня наукових досліджень,  розвитку  міжнародної співпраці, активної участі науково-педагогічних працівників і студентів у громадському житті, захисті незалежності  та територіальної цілісності Української держави..

ПРІОРИТЕТИ:

 • Використання світового досвіду та принципів сталого розвитку у провадженні освітньо-виховної, наукової та міжнародної діяльності та розроблені освітньо-професійних (бакалаврських, магістерських) та освітньо-наукових (магістерських, докторських) програм.
 • Підвищення якості освітнього процесу згідно з міжнародними стандартами, впровадження новітніх інноваційних технологій, використовуючи відповідне кадрове та матеріальне забезпечення.
 • Розроблення актуальних навчальних планів і програм, які відповідають запитам виробництва та кращим закордонним аналогам.
 • Залучення роботодавців до участі у підготовці та реалізації освітніх програм для забезпечення опанування здобувачами освіти фахових компетентностей.
 • Розширення участі у проєктах міжнародної мобільності за програмою Еразмус+ та інших програмах міждержавного обміну для студентів, аспірантів, докторантів та науково-педагогічних працівників.
 • Впровадження принципів неперервності фундаментальної, спеціальної (фахової), екологічної, економічної, правової підготовки в структуру освітніх програм і навчальних планів.
 • Розвиток студентського самоврядування через активізування роботи студентських організацій, підвищення фаховості лідерів та активістів студентського самоврядування.
 • Створення умов для вільного розвитку особистості студентів, забезпечення реалізації творчих ідей, виявлення і удосконалення індивідуальних здібностей, обдарувань і талантів, самореалізування у царині наукової, професійної, художньо-естетичної та спортивно-оздоровчої діяльності.
 • Розвиток системи національно-патріотичного та морально-духовного виховання студентів.

ПЕРЕВАГИ:

 • Структурний підрозділ НЛТУ України інтегрованого еколого-економічного спрямування, який готує фахівців для економіки та публічної сфери.
 • Забезпечення проблемно-орієнтованого та студентсько-центрованого навчання, гарантування здобувачам освіти надання якісних освітніх послуг за індивідуальними освітніми траєкторіями.
 • Створення для здобувачів освіти належних умов для поглибленого вивчення іноземних мов (за вибором студентів неменше 15% навчальних дисциплін можна прослухати англійською мовою).
 • Можливість для кращих здобувачів освітніх послуг пройти семестрові або річні стажування в європейських університетах, серед яких Університет сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина), Університет м. Вальядолід (Іспанія).
 • Викладачі фахових навчальних дисциплін мають практичний досвід роботи на виробничих підприємствах, у консалтингових та фінансових установах, закордонних закладах вищої освіти, органах державного управління та в публічній сфері.
 • Поєднання технології аудиторного, дистанційного та змішаного навчання, а також дуальної освіти.
 • Забезпечення проходження навчальних, виробничих та переддипломних практик на провідних виробничих підприємствах, в органах державної влади і місцевого самоврядування із перспективою подальшого працевлаштування.
 • Курсові проєкти та випускові кваліфікаційні роботи здобувачі освіти виконують на замовлення, або з використанням матеріалів, виробничих підприємств, установ та організацій, що створює можливості для впровадження кращих студентських проєктних рішень у виробництво.

 

КЕРІВНИЦТВО

в. о. Директора

Матвеєв Микола Едуардович, кандидат економічних наук, доцент 

Заступники директора:

Грицак Оксана Степанівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту

Юрків Надія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та маркетингу

 

Спеціальність 051 Економіка

 • Освітньо-професійна програма “Економіка” (ОС “Бакалавр”)
 • Освітньо-професійна програма “Економіка сталого бізнесу” (ОС “Магістр”)
 • Освітньо-професійна програма “Економіка довкілля і природних ресурсів” (ОНС “Доктор філософії”)

 

Спеціальність 053  Психологія

 • Освітньо-професійна програма “Психологія” (ОС “Бакалавр”)

 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

 • Освітньо-професійна програма “Облік і оподаткування” (ОС “Бакалавр”)
 • Освітньо-професійна програма “Облік і оподаткування” (ОС “Магістр”)

 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

 • Освітньо-професійна програма “Управління фінансами у підприємництві та публічній сфері” (ОС “Бакалавр”)

 

Спеціальність 073 Менеджмент

 • Освітньо-професійна програма “Менеджмент організацій і адміністрування” (ОС “Бакалавр”)
 • Освітньо-професійна програма “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” (ОС “Бакалавр” )
 • Освітньо-професійна програма “Management” – англомовна програма (ОС “Бакалавр”)
 • Освітньо-професійна програма “Менеджмент” (ОС “Магістр”)

 

Спеціальність 075 Маркетинг

 • Освітньо-професійна програма “Маркетинг” (ОС “Бакалавр”).

 

Спеціальність 081 Право

 • Освітньо-професійна програма "Екологічне право" (ОС "Бакалавр").

 

Спеціальність 101 Екологія

 • Освітньо-професійна програма “Екологія” (ОС “Бакалавр”, ОС “Магістр”);
 • Освітньо-професійна програма “Заповідна справа” (ОС “Магістр”).

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

 • Освітньо-професійна програма “Готельно-ресторанна справа” (ОС “Бакалавр”).

 

Спеціальність 242 Туризм і рекреація

 • Освітньо-професійна програма “Туризм і рекреація” (ОС “Бакалавр”)

 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

 • Освітньо-професійна програма “Публічне управління та адміністрування” (ОС “Бакалавр”);
 • Освітньо-професійна програма “Публічне управління та адміністрування” (ОС “Магістр”);
 • Освітньо-професійна програма “Публічне управління та адміністрування” (ОНС “Доктор філософії”).

Навчально-науковий інститут екологічної економіки і менеджменту НЛТУ України постійно розширює співпрацю з організаціями і структурами економічного, природничого та лісотехнічного профілю, зокрема укладено понад п’ятдесят угод про науково-технічне та міжвузівське співробітництво із зарубіжними університетами Австрії, Бельгії, Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії, Сполучених Штатів Америки, Румунії, Угорщини, Швейцарії, Швеції,  а також із провідними закладами вищої освіти України.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основними напрямами міжнародного співробітництва, інтеграції у міжнародний освітній, науковий та культурний простір є:

 • участь у міжнародних освітніх та наукових програмах (Еразмус+, DAAD, European Cooperation in Science and Technology, Програма Фулбрайта тощо);
 • проведення спільних наукових досліджень з іноземними партнерами;
 • організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
 • розширення участі студентів і викладачів у програмах ERASMUS + (понад 70% ННП інституту та понад 60 студентів);
 • залучення до викладання викладачів із закордону (Університет сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина), Шведський аграрний університет (SLU), Університет Веромонту (UVM, США);
 • залучення для здобуття вищої освіти іноземних громадян (понад двадцять здобувачів освіти – іноземні громадяни);
 • реалізування програми “подвійних дипломів” (Поморська Академія в Слупську, Польща).

Наукові дослідження Навчально-наукового інституту екологічної економіки і менеджменту НЛТУ України відповідають пріоритетним напрямам розвитку світової та національної науки, здійснюються на рівні міжнародних стандартів за такими основними  напрямами:

 • ефективність державного управління;
 • методологія, методика та організація національної економічної системи;
 • проблеми сталого розвитку еколого-економічних систем;
 • еколого-економічні проблеми природокористування;
 • оцінювання послуг екосистем та формування їхніх ринків;
 • освіта для сталого розвитку;
 • екологічна і лісова політика;
 • екологізування ведення лісового господарства на типологічній основі;
 • концептуальні основи розвитку зовнішньоекономічної діяльності лісових, деревообробних, целюлозно-паперових та меблевих підприємств;
 • проблеми обліку, аналізу, аудиту і фінансів у підприємництві та публічній сфері.

ДОСЯГНЕННЯ:

 • Розроблення на замовлення Верховної ради України проєкту закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” (1991-1993)
 • Розроблення на замовлення Мінекобезпеки України Методики визначення нормативів плати за спеціальне використання лісових ресурсів (1995)
 • Розроблення на замовлення Міністерства енергетики та захисту довкілля України науково-методичних засад щодо оцінки екосистемних послуг із врахуванням необхідності виконання рішень міжнародних природоохоронних договорів (2019)
 • Розроблення проєктів “Лісового кодексу України” (2002; 2019) та Закону України “Національна лісова політика” (2003)
 • Виконання проєктів  за програмою TEMPUS TACIS: Natural Resource Economics (NARECO), T_JEP-02169-95 (1996-1997); Environment and Natural Resource Economics (ENARECO), T_JEP 10255-96 (1997-2000)
 • Наукове обґрунтування і навчально-методичне забезпечення та започаткування вперше в Україні та в континентальній Європі підготовки магістрів економістів-екологів (1998)
 • Теоретико-методологічне обґрунтування екологізування освіти, що було відзначено в рішенні Колегії МОН України і визнано одним із пріоритетних напрямів діяльності МОН та всіх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм і власності (2015).

Витоки економічної освіти і науки в Національному лісотехнічному університеті України  сягають 1945 р., колись у Львівському лісотехнічному інституті (колишня назва НЛТУ України) був утворений  інженерно-економічний факультет, який до 1990-х років забезпечував підготовку інженерів-економістів за спеціальностями “Економіка і організація лісової промисловості і лісового господарства” та “Економіка і організація деревообробної і целюлозно-паперової  промисловості”. Ці спеціальності, після численних реорганізацій, трансформувалась у сучасні спеціальності  “Економіка” і “Менеджмент”.

У 1991 р. на інженерно-економічному факультеті розпочалась підготовка  фахівців за спеціальністю “Облік і аудит”.

У 1998 році в НЛТУ України вперше в Україні та в континентальній Європі була розпочата підготовка магістрів економістів-екологів за спеціальністю “Економіка довкілля і природних ресурсів”.

У 2004 р. на виконання Постанови Верховної Ради України № 565-IV від 20.02.2003 р. в структурі НЛТУ України було утворено Інститут екологічної економіки. 

У 2004 р. шляхом реорганізації кафедри екології та ландшафтної архітектури була утворена кафедра екології, яка ввійшла до складу Інституту екологічної економіки і продовжила підготовку фахівців з екології, розпочату в НЛТУ України в 1992 р.

Навчально-науковий інститут екологічної економіки і менеджменту (ННІ ЕЕМ) було утворено 1-го березня 2014 р. шляхом об’єднання економічного факультету та інституту екологічної економіки.

У 2022 р. в ННІ ЕЕМ розпочалась підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальностями “Публічне управління та адміністрування”, “Маркетинг, “Готельно-ресторанна справа”, “Туризм”. У 2023 р. – за спеціальностями “Психологія”, “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок”.

ВІДОМІ ВИПУСКНИКИ

Андрій Ганкевич – випускник 1999 р. Засновник і директор ТзОВ “Інжиніринг і проєктування”. Керівник філії “Аеропорт цивільної авіації” ДП “Дирекція з капітального будівництва і реконструкція міжнародного аеропорту “Донецьк”. Активний учасник “Пласту”. Батько чотирьох дітей. Із початком повномасштабного вторгнення став на захист України від російських окупантів. Служив у лавах 125-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Був бойовим медиком. Загинув у бою 5 липня 2022 р. Нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Білик Роман – випускник 1996 р. Відомий в Україні та міжнародних колах фахівець з обліку, аудиту і консалтингу. Меценат і волонтер. Засновник і директор ТзОВ “Укрконсалтинг”, ТзОВ “Нексія ДК аудит і бухгалтерія”, ТзОВ “Нексія ДК аудит і консалтинг”, ТзОВ “Нексія ДК аудит”.

Прокіп Андріанвипускник 2005 р. Доктор економічних наук. Експерт з програми “Енергетика“ аналітичного центру “Український інститут майбутнього“ в Києві, старший науковий співробітник Інституту Кеннана у Вашингтоні.

Мельник Андрій – випускник 2008 р. Директор департаменту маркетингу АТ “Кредобанк”, переможець щорічної премії FinAwards 2022 в номінації “Кращий керівник маркетингу Банку”

 

Last modified on Четвер, 04 квітня 2024 08:44

Дирекція ННІ ЕЕМ

Матвеєв Микола Едуардович

в. о. Директора ННІ EEМ

кандидат економічних наук, доцент

Грицак Оксана Степанівна

Заступник директора

кандидат економічних наук

Юрків Надія Миколаївна

Заступник директора

кандидат економічних наук

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper