sushynskii

Посада – перший проректор НЛТУ України, професор кафедри публічного управління та адміністрування

Науковий ступінь/Вчене звання – доктор наук з державного управління, професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Навчальні дисципліни

 • Організаційно-правові засади публічного управління та публічної служби
 • Система публічного управління та адміністрування
 • Інноваційна діяльність в публічному управлінні та адмініструванні

Наукові та професійні інтереси

 • контроль у сфері публічного управління
 • розвиток відповідальної територіальної громади
 • антикорупційна політика, антикорупційні заходи
 • організаційно-правове та інституційно-правове забезпечення публічної служби

 Експертна, наукова та інша діяльність

 1. Член постійнодіючої Спеціалізованої вченої ради К. 35.860.01 (2018-2021)
 2. Член робочої групи з розробки питань для складання ЄДКІ з галузі знань “Публічне управління та адміністрування”

 Публікації

Автор понад 200 публікацій, з них 160 наукових та 30 навчально-методичного характеру, більше 10 монографій. Тематика робіт: контроль у галузі публічного управління, управління ресурсами територіальних громад, розвитку відповідальних територіальних громад, взаємодії органів влади, організаційно-правовому забезпеченню діяльності органів влади.

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0014410
 

 

kopinko n i

Посада – доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь/Вчене звання – кандидат економічних наук

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові/професійні інтереси

 • проблеми та перспективи розвитку організації управлінського обліку на підприємствах;
 • податкові регулятори економічної та екологічної безпеки суб’єктів господарювання;
 • особливості підготовки підготовки фахівців з обліку і оподаткування в сучасних умовах

Освіта

 • Львівський та Московський лісотехнічний інститут,  спеціальність “Економіка і управління в галузях хіміко-лісового комплексу” (1987-1993)
 • Інститут регіональних досліджень НАН України, аспірантура. Тема дисертації: “Організаційно-економічне забезпечення розвитку транскордонного співробітництва в регіоні” (1996-2000)

Наукові ступені, вчені звання

 • Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.05 “Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка”, Інститут регіональних досліджень (2000)
 • Доцент кафедри обліку і аудиту, Національний лісотехнічний університет України (2002)

Навчальні дисципліни

 • управлінський облік
 • облік і звітність в оподаткуванні
 • звітність підприємств
 • статистика
 • стратегічний управлінський облік

 Експертна, наукова та інша діяльність

 • Наукове консультування працівників ПП “Електро арсенал” з питань адміністрування, обліку і оподаткування з 10.09.2018 року і по теперішній здійснює (на громадських засадах)
 • Науковий супровід та консультування на громадських засадах працівників ПП АФ “Леополіс-Аудит” з питань адміністрування, обліку і оподаткування з (2018 – до тепер)

 Публікації

Автор понад 190 наукових та навчально-методичних праць, зокрема: 9 навчальних посібників, 3 з них з грифом МОН України: “Облік зовнішньоекономічної діяльності” (2012), “Фінансовий облік-1” (2013), “Облік і звітність в оподаткуванні” (2014), “Управлінський облік” (2016), “Фінансовий облік-2” (2016), “Облік на підприємствах малого бізнесу” (2018), “Статистика” (2019), “Облік зовнішньоекономічної діяльності” (2021), “Статистичні методи аналізу в управлінні: навчальний посібник” (2022); “Звітність підприємств” (2023)..


 Міжнародні стажування та тренінги

 1. International advanced training (Webinar) on the topic «The  cloud storage service for the online studying on the example of the Zoom Platform», Certificate about the international skills development  ES №  1378/2020, 45 hours of participation (1,5 ECTS credits). (Lublin, Republic of Poland, 28.09.2020 - 05.10.2020 р.,)
 2. International advanced training (Webinar) on the topic «Innovative forms of modern education on the example of Google Meet, Google Classroom Platforms», Certificate about the international skills development  ESN №  6724/2021, 45 hours of participation (1,5 ECTS credits). (Lublin, Republic of Poland, 28.06.2021 - 05.07.2021)
 3. International advanced training (Webinar) on the topic «Academic integrity in the training for bachelors in the countries of the European Union and Ukraine», Certificate about the international skills development  ESN № 6724/2021, 45 hours of participation (1,5 ECTS credits). (Lublin, Republic of Poland, 20.06.2022-27.06.2022)

 Членство

 • Членкиня громадської організації “Міжнародна фундація науковців та освітян”

 

volyznyk h m

Посада – доцент кафедри обліку і аудиту НЛТУ України

Науковий ступінь/Вчене звання – ккандидат економічних наук, доцент

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Профіль Scopus

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Наукові та професійні інтереси

 • формування новітньої парадигми підготовки здобувачів вищої освіти з обліку і оподаткування в умовах євроінтеграційних процесів України та воєнного стану;
 • проблеми та перспективи розвитку фінансового обліку в умовах цифрової економіки;
 • особливості облікового процесу та оподаткування діяльності суб’єктів ринку в умовах воєнного стану;
 • обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства у відповідності до Міжнародних та національних стандартів обліку;
 • обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання

Освіта

 • Український державний лісотехнічний університет, економічний факультет. Спеціальність “Облік і аудит”, кваліфікація “Економіст бухгалтерського обліку і аудиту” (1991-996)
 • Український державний лісотехнічний університет, аспірантура. Тема дисертації: “Прогнозування та регулювання діяльності промислових підприємств” (1996-1999)

Наукові ступені, вчені звання

 • Кандидат економічних наук за науковою спеціальністю 08.02.03 “Організація управління, планування і регулювання економікою”, Національний університет “Львівська політехніка” (2001)
 • Доцент, кафедра обліку і аудиту, Національний лісотехнічний університет України, (2003)

  Професійна діяльність

 • Національний лісотехнічний університет України: асистент, доцент кафедри обліку і аудиту (1999 – до тепер)
 • ПП “А.Т.Консалтинг”, науково-практичне консультування працівників з питань адміністрування, обліку і оподаткування (2018 – до тепер)
 • Викладач, доцент (за сумісництвом): Західний учбово-науковий інститут підготовки фахівців і менеджерів, Національний університет “Львівська політехніка”, Прикарпатське відділення МАУП (Міжрегіональна академія управління персоналом), Львівський національний університет імені Івана Франка, Львівська філія національного університету харчових технологій, Інститут післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, Заочний факультет Національного університету харчових технологій у м. Львові, Філія Національного університету харчових технологій у м. Львові, Міжрегіональна академія управління персоналом, Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, Львівський інститут економіки і туризму, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Львівська державна фінансова академія, Львівська філія приватного вищого навчального закладу “Європейський університет”, Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола, Приватний вищий навчальний заклад “Інститут підприємництва та перспективних технологій”, Відокремлений структурний підрозділ Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій НУ “Львівська політехніка”
 • Очолювала роботу: Екзаменаційної комісії за освітньо-кваліфікаційним рівнем  бакалавр напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” у Національному університеті “Львівська політехніка” (2009-2011, 2013-2015); спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” першого ступеня вищої (2017-2019); Екзаменаційної комісії за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” Інституту підприємництва та перспективних технологій  Національного університету “Львівська політехніка” (2012).

Навчальні дисципліни

 • Фінансовий облік-1
 • Фінансовий облік-2
 • Облік у банках
 • Аналіз господарської діяльності
 • Облік і звітність підприємств за міжнародними стандартами
 • Процедури закупівель (ProZorro), європейські практики публічних закупівель

 Експертна, наукова та інша діяльність

 • Експерт (рецензент) збірника науково-технічних праць “Науковий вісник НЛТУ України” (2019-2023)
 • Наукове консультування працівників ПП “А.Т.Консалтинг” з питань адміністрування, обліку і оподаткування (2018 – до тепер)

 Публікації

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, зокрема: 7 навчальних посібників та двох підручників, 4 з них з грифом МОН України: “Облік зовнішньоекономічної діяльності” (2012), “Фінансовий облік-1” (2013), “Інформаційні системи и технології в обліку” (2014, 2016, 2018), “Облік і звітність в оподаткуванні” (2014), “Управлінський облік” (2016), “Фінансовий облік-2” (2016), “Організація обліку” (2018), “Облік на підприємствах малого бізнесу” (2018), “Фінансовий облік-2” (2019), “Облік зовнішньоекономічної діяльності” (2021).

 


 Міжнародні стажування та тренінги

 1. International advanced training (Webinar) on the topic «The  cloud storage service for the online studying on the example of the Zoom Platform», Certificate about the international skills development  ES № 1378/2020, 45 hours of participation (1,5 ECTS credits). (Lublin, Republic of Poland, 28.09.2020 - 05.10.2020 р.,).
 2. International advanced training (Webinar) on the topic «Innovative forms of modern education on the example of Google Meet, Google Classroom Platforms», Certificate about the international skills development  ESN №  6724/2021, 45 hours of participation (1,5 ECTS credits). (Lublin, Republic of Poland, 28.06.2021 - 05.07.2021).
 3. International advanced training (Webinar) on the topic «Academic integrity in the training for bachelors in the countries of the European Union and Ukraine», Certificate about the international skills development  ESN № 6724/2021, 45 hours of participation (1,5 ECTS credits). (Lublin, Republic of Poland, 20.06.2022-27.06.2022).

 Членство

 • Членкиня громадської організації “Міжнародна фундація науковців та освітян”

 

shutka c e

Посада – доцент кафедри обліку і аудиту НЛТУ України

Науковий ступінь/Вчене звання – кандидат економічних наук,

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Профіль Scopus

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Наукові та професійні інтереси

 • фундаментальні і прикладні наукові дослідження у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах глобалізаційних перетворень;
 • стратегічні пріоритети розвитку малих підприємств в умовах модернізації економіки;
 • бюджетний облік та облікове забезпечення управління економічними суб’єктами бюджетної сфери;
 • методологія стратегічного аналізу;
 • дослідження актуальних аспектів менеджменту підприємств в сучасних умовах господарювання;
 • проблеми розвитку бухгалтерського обліку для забезпечення сталого розвитку економіки України

Освіта

 • Український державний лісотехнічний університет, економічний факультет. Спеціальність “Облік і аудит”, кваліфікація “Спеціаліст бухгалтерського обліку і аудиту” (1995-2000)
 • Український державний лісотехнічний університет, аспірантура. Тема дисертації: “Еколого-економічний механізм раціонального використання і відтворення лісового фонду сільськогосподарських підприємств, на прикладі “Галсільлісу” (2000-2003 рр.)

Наукові ступені, вчені звання

 • Кандидат економічних наук за науковою спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, Український державний лісотехнічний університет (2004)
 • Доцент кафедри обліку і аудиту, Національний лісотехнічний університет України (2008)

  Професійна діяльність

 • Національний лісотехнічний університет України: асистент, доцент кафедри обліку і аудиту, (2000 - до тепер)
 • Науково-практичне консультування працівників ПП “А.Т.Консалтинг” з питань адміністрування, обліку і оподаткування (2018 - до тепер)
 • ПП “Тріумф ЛТД”, бухгалтер (2000)
 • Робота за сумісництвом на посаді доцента в: Львівській філії приватного вищого навчального закладу “Європейський університет”, приватному вищому навчальному закладі “Інститут підприємництва та перспективних технологій”, Львівському інституті економіки і туризму, Львівській державній фінансовій академії, відокремленому структурному підрозділі “Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій НУ “Львівська політехніка”
 • Рецензент дипломних робіт в НУ “Львівська політехніка”, Львівському державному інституті новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола
 • Очолювала роботу: Екзаменаційної комісії за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” у Національному університеті “Львівська політехніка” (2012-2016).

Навчальні дисципліни

 • Облік зовнішньоекономічної діяльності
 • Облік і звітність в державному секторі економіки
 • Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
 • Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва за міжнародними та національними стандартами
 • Облік в бюджетних установах
 • Стратегічний аналіз
 • Фінансовий контролінг

 Експертна, наукова та інша діяльність

 • Наукове консультування працівників ПП «А.Т.Консалтинг» з питань адміністрування, обліку і оподаткування з 2018 року.

 Публікації

Автор більше 150 публікацій, зокрема: 7 навчальних посібників та 2 підручників, 4 з них з грифом МОН України: “Організація обліку на підприємствах малого бізнесу” (2007), “Облік зовнішньоекономічної діяльності” (2012), “Фінансовий облік-1” (2013), “Облік і звітність в оподаткуванні” (2014), “Управлінський облік” (2016), “Фінансовий облік – 2” (2016), “Облік на підприємствах малого бізнесу” (2018) та Фінансовий облік-2: [підручник] (2019), «Облік зовнішньоекономічної діяльності»: [підручник] (2021), а також багатьох навчально-методичного розробок.

 

 


 Міжнародні стажування та тренінги

 1. International advanced training (Webinar) on the topic «The cloud storage service for the online studying on the example of the Zoom Platform», Certificate about the international skills development  ES №  1382/2020, 45 hours of participation (1,5 ECTS credits). (Lublin, Republic of Poland, 28.09.2020 - 05.10.2020 р.,).
 2. International advanced training (Webinar) on the topic «Innovative forms of modern education on the example of Google Meet, Google Classroom Platforms», Certificate about the international skills development  ESN №  6673/2021, 45 hours of participation (1,5 ECTS credits). (Lublin, Republic of Poland, 28.06.2021 - 05.07.2021).
 3. International advanced training (Webinar) on the topic «Academic integrity in the training for bachelors in the countries of the European Union and Ukraine», Certificate about the international skills development  ESN № 9654/2021, 45 hours of participation (1,5 ECTS credits). (Lublin, Republic of Poland, 20.06.2022-27.06.2022).

 Членство

 • Членкиня громадської організації “Міжнародна фундація науковців та освітян”, посвідчення №ES0139

 

hovda h a

Посада – доцент кафедри обліку і аудиту НЛТУ України

Науковий ступінь/Вчене звання – кандидат економічних наук,

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Наукові та професійні інтереси

 • проблеми та перспективи розвитку системи державного фінансового контролю в Україні
 • особливості обліку та оподаткування суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану
 • новітні методики визначення конкурентоспроможності суб’єктів ринку з урахуванням екологічної складової
 • особливості облікового процесу та звітності в умовах цифровізації економіки
 • грошові та фінансово-кредитні відносини між суб’єктами економічних відносин в умовах карантинних обмежень та воєнного стану
 • сфера застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в умовах розширення євроінтеграції України та обмежень воєнного стану

Освіта

 • Український державний лісотехнічний університет (тепер – Національний лісотехнічний університет України), спеціальність “Облік і аудит”, кваліфікація “Економіст бухгалтерського обліку і аудиту”, диплом з відзнакою (1998)


Наукові ступені, вчені звання

 • Український державний лісотехнічний університет (тепер – Національний лісотехнічний університет України), спеціальність “Облік і аудит”, кваліфікація “Економіст бухгалтерського обліку і аудиту”, диплом з відзнакою (1998)


  Професійна діяльність

 • Національний лісотехнічний університет України, кафедра обліку і аудиту: асистент, викладач, старший викладач (2002-2016), доцент кафедри (2016-до тепер)

Навчальні дисципліни

 • Державний фінансовий контроль
 • Основи міжнародних стандартів фінансової звітності (Основи МСФЗ)
 • Гроші і кредит
 • Фінанси гроші і кредит
 • Бухгалтерський облік
 • Основи обліку і податкової політики на підприємствах галузі (для студентів спеціальності 187 “Деревообробні та меблеві технології”)

 Експертна, наукова та інша діяльність

 • Голова екзаменаційної комісії для проведення кваліфікаційного екзамену та захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 “Менеджмент” ОР “бакалавр” в НУ “Львівська політехніка” (2020-2022).
 • Голова предметної комісії для проведення фахового вступного випробування для вступу на навчання до Технологічного фахового коледжу НЛТУ України спеціальність 051 “Економіка” (2020-2022)

 Публікації

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць з питань обліку, грошово-кредитних відносин, фінансового контролю.

 


 Міжнародні стажування та тренінги

 • Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку (Республіка Польща) та ГО “Міжнародна фундація науковців та освітян” (м. Київ, Україна), дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів  International advanced training (Webinar) on the topic: “Academic integrity in the training for bachelors in the countries of the European Union and Ukraine” (“Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах Європейського Союзу та України”), 20.06.2022 – 27.06.2022 р. (загальний обсяг – 45 год./1,5 кредиту)
 • Сертифікат № ES № 96340/2022 від 27.06.2022р. ).
 • Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку (Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku) (Республіка Польща) та ГО “Міжнародна фундація науковців та освітян” (м. Київ, Україна), дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів “Інноваційні форми сучасної освіти з використанням платформ Google Meet і Google Classroom” (Innovative forms of modern education with Google Meet and Google Classroom Platforms), 18.10.2021 – 25.10.2021 р., (загальний обсяг – 45 год. /1,5 кредитів)
 • Certificate about the international skills development  ESN №  8351/2021, 25.10.2021 р.

 Членство

 • Членкиня громадської організації “Міжнародна фундація науковців та освітян” (посвідчення № ES 0178)

 

klym n m

Посада – доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь/Вчене звання – кандидат економічних наук

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Профіль Scopus

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Наукові/професійні інтереси

 • регіональна економіка: соціально-культурна сфера
 • формування механізму ефективного управління економічною діяльністю підприємств на еколого-економічних засадах
 • теорія і практика обліку, оподаткування, аналізу і контролю діяльності суб’єктів господарювання

Освіта

 • Український державний лісотехнічний університет, спеціальність “Облік і аудит”, диплом спеціаліста (1996)
 • Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, спеціальність “Правознавство”, магістр з права (2017)

Наукові ступені, вчені звання

 • Інститут регіональних досліджень НАН України, кандидат економічних наук, спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, Наказом ВАКу від 24.10.2006 р №503 спеціальність трансформовано на 08.00.05. – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (2002)
 • Національний лісотехнічний університет України, доцент кафедри обліку і аудиту (2003)

Навчальні дисципліни

 • Бухгалтерський облік
 • Облік і аудит
 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • Організація і методика аудиту 

 Експертна, наукова та інша діяльність

 • Голова ДЕКу за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” освітньої програми “Облік і оподаткування” ОР бакалавра у НУ “Львівська політехніка” (2019-2022)
 • Рецензент у міжнародному рецензованому науковому електронному журналі “Agricultural and Resource Economics”

 

Виконавець науково-дослідних тем:

 1. “Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів на тривалу перспективу” – розвиток та розміщення соціальної сфери Львівської області (3.1.5.63.0100 U 000657)
 2. “Дослідження природно-ресурсного потенціалу і перспектив економічного та соціального розвитку України (регіональний розріз)” ( 3.1.5.53.0199 U 003694)
 3. “Економічний механізм покращення фінансового стану раціонального використання лісових ресурсів на підприємствах лісопромислового комплексу” (ДБ 08.27-02-01, № держреєстрації 0101 U005132, обліковий № 0204 U003661)
 4. “Теорія і практика управлінського і бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту діяльності суб’єктів господарювання” (ДР 0113 U007515, 2016-2018 рр.)
 5. “Формування механізму ефективного регулювання та управління економічною діяльністю підприємств” (ДР 0113 U007514, 2018 р.).
 6. “Теоретико-методичні засади екологічного аудиту в лісовому господарстві” (ДР 0117 U006890).
 7. “Бухгалтерський облік у контексті перспектив удосконалення оподаткування підприємницької діяльності” (ДР 0118U000781, договір №05/ 2471 від 15 .01.2020 р.)
 • Відповідальний виконавець та організатор (куратор) фокус-групи від НЛТУ України у науковому дослідженні за міжнародним проектом ERASMUS+ “EU-EaP Funure aveue: Boosting joint initiatives of Academia and civil society in Ukraine».

 Публікації

Автор понад 180-ти фахових наукових та навчально-методичних праць, у тому числі трьох навчальних посібників – “Економічний аналіз виробничої діяльності лісогосподарських і деревообробних підприємств” (у співавторстві з грифом МОН України, 1999 р.), “Бухгалтерський облік” (одноосібно, 2014 р.), “Організація обліку в галузях економіки” (у співавторстві, 2018 р.), підручника “Бухгалтерський облік” (одноосібно, 2021 р.) та 9-ти колективних монографій (2013 – 2021 рр.), 5-ти публікацій у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection, має п’ять авторських свідоцтв.

Праці присвячені питанням формування обліково-аналітичної системи та механізму ефективного управління економічною діяльністю підприємств на еколого-економічних засадах; теорії і практики обліку і контролю діяльності суб’єктів господарювання в умовах діджиталізації; особливостей оподаткування та обліково-аудиторського забезпечення підприємств; стратегічного державного регулювання та економічній безпеці в умовах військового стану.

 


 Участь у проектах та грантових програмах

 • Участь у міжнародному проєкті від МОН України “Ціннісні орієнтири українського студентства” в рамках Еразмус + напряму ім. Жана Моне, який здійснювався Українською Асоціацією Викладачів та Дослідників Європейської інтеграції (ERASMUS+  620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA)
 • Участь у Круглому столі “Європейські цінності у дзеркалі наукових досліджень за проектами Jean Monnet від Erasmus+ в рамках проекту “ЄС – Східне Партнерство: майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадських спільнот в Україні” (620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA-FU-EfP) 25 листопада 2021 р.

 Міжнародні стажування та тренінги

 1. Міжнародний симпозіум та стажування університетських викладачів у рамках III-ї місії Університетів Європи – задля людського і глобального розвитку. Lateranensis Pontifika Universittas, UNICUSANO, М.Рим, Італія з 21-25 червня 2018 р. Робота у секціях за професійними спеціалізаціями:
 • розвиток і трансфер економічних і фінансових знань. Третя місія і Новий гуманізм (секція “Економіка і фінанси”);
 • управління інтегральним розвитком людства: розширення можливостей для глобальної інклюзії (секція “Менеджмент”).
 1. Міжнародне стажування “Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі” на базі Університету Collegium Civitas у м.Варшава, Польща (9 листопада – 18 грудня 2020 р.), 180 год. (6 кредитів), сертифікат №114/2020.
 1. Українська асоціація викладачів і дослідників Європейської інтеграції, орієнтаційний тренінг (теоретична підготовка – 8 год., практикум з організації фокус-груп – 8 год.) у рамках проведення наукового дослідження “Ціннісні орієнтири українського студентства” за міжнародним проєктом ERASMUS+, (сертифікат  ERASMUS+  620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA), 16 год./0,5 кредити.
 1. USAR, ICCMIT, Стажування за темою: “Економічне зростання регіонів України в умовах непропорційного регіонального розвитку” м. Афіни, Греція, 20-24 вересня 2021 р. (Сертифікат учасниці 7-ї Міжнародної конференції з питань Управління комунікаціями та інформаційні технології (ICCMIT '21))
 1. Участь у Круглому столі “Європейські цінності у дзеркалі наукових досліджень” за міжнародними проєктами ERASMUS+ за напрямом Jean Monnet в рамках проєкту “ЄС- Східне Партнерство: майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадських спільнот в Україні” (620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA-FU-FaP) 25.11.2021 р.
 1. Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку (м.Люблін, Республіка Польща ) та ГО “Міжнародна фундація науковців та освітян” м. Київ, Україна), дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів “Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах Європейського союзу та України” та міжнародний розвиток навичок за дисциплінами “Бухгалтерський облік в управлінні підприємством”, “Організація і методика аудиту”, 20.06.2022-27.06.2022 р. (сертифікат ES№96656/2022 від 27.06.2022 р.), 45 годин/1,5 кредиту.

 Членство

 • Членкиня ГО“Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України” 
 • Членкиня ГО “Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції”
 • Членкиня громадської організації “Міжнародна фундація науковців та освітян”

 

hrytsak o s

Посада – доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь/Вчене звання – кандидат економічних наук

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Профіль Scopus

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Наукові та професійні інтереси

 • удосконалення обліково-аналітичного забезпечення виконання зобов’язань
 • науково-практичні підходи щодо ведення фінансового обліку та аудиту
 • облік та оподаткування в умовах цифрової економіки

Освіта

 • Львівський торгово-економічний інститут, спеціальність “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності”, диплом з відзнакою.

Наукові ступені, вчені звання

 • кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту НЛТУ України.

  Професійна діяльність

 • Бухгалтер землевпорядного відділу, Львівська міська рада народних депутатів (1993-1994)
 • Головний бухгалтер ТзОВ “Компанія Киянка” (1994-2007)
 • Львівський кооперативний коледж економіки і права: викладач, голова циклової комісії облікових дисциплін (2008-2015)
 • Національний лісотехнічний університет України: асистент кафедри обліку і аудиту (2015-2017), старший викладач кафедри обліку і аудиту (2017-2019), доцент кафедри обліку і аудиту, заступник директора навчально-наукового інституту екологічної економіки і менеджменту (2017- до тепер)

Навчальні дисципліни

 • Теорія економічного аналізу
 • Місцеві бюджети
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Організація обліку
 • Інформаційні системи і технології в обліку

 Експертна, наукова та інша діяльність

Виконавець науково-дослідних тем:

 • НДР “Теорія і практика управлінського і бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту діяльності суб’єктів господарювання”, ДР 0113 U007515 (2016-2018);
 • НДР “Бухгалтерський облік у контексті перспектив удосконалення оподаткування підприємницької діяльності”, ДР 0118U000781 (договір №05/2471 від 15.01.2020 р.)

 Публікації

Автор більше 70 фахових наукових і навчально-методичних праць присвячених обліку, аудиту, контролю і аналізу господарської діяльності, з них 1-ї колективної монографії  (2022 р.), 3-х публікацій у наукових виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus, 20 наукових статей у фахових виданнях, має 5 авторських свідоцтв.


 Участь у проектах та грантових програмах

 • Учасниця круглого столу “Європейські цінності у дзеркалі наукових досліджень за проектами JEANN MONNET” в рамках проєкту “ЄС-Східне партнерство: майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадських спільнот в Україні” (620395-EPP-1-2020—1-UA-EPPJMO-SUPPA-EU_EaP) 25 листопада 2021р.

 Міжнародні стажування та тренінги

 • Курс “Міжнародні стандарти фінансової звітності” від Institute of Financial Accountants (Великобританія), “Diploma in International Financial Reporting Standards for Professionals” від 26.07.2016 № 7/2016/02668.
 • Міжнародне науково-педагогічне стажування в Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcy ŚW на тему “Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” в обсязі 5 кредитів ECTS (150 годин) з 20.01.20 по 31.01.20 р.
 • Тренінг за програмою міжнародної сертифікації бухгалтерів CAP/CIPA з Фінансового обліку, березень 2020р.
 • Підвищення кваліфікації на курсах польської мови. Сертифікат про підтвердження володіння польською мовою на рівні В2 від КОЦПНМ “Білий орел” у Львові № 1021 від 02.10.2020р.
 • Онлайн-курс за програмою CAP/CIPA (міжнародна сертифікація бухгалтера-практика) предмет: “Податки в Україні”, лютий 2021р.
 • Орієнтаційний тренінг учасника міжнародного проєкту від МОН України “Ціннісні орієнтири українського студентства” в рамках Еразмус + напряму ім. Жана Моне, який здійснюється Українською Асоціацією Викладачів та Дослідників Європейської інтеграції. Сертифікат ERASMUS+ 620395-EPP-1-2020—1-UA-EPPJMO-SUPPA.

 Членство

 • Членкиня громадської організації “Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України”(довідка №08/11 від 24.11.2020 р.)

 

mandryk v o

Посада – доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь/Вчене звання – кандидат економічних наук

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Наукові та професійні інтереси

 • проблеми теорії та практики екологічно орієнтованої економіки на мікро- та макрорівнях
 • удосконалення системи екологічного оподаткування в Україні
 • сучасні тенденції та перспективи використання крипто валют
 • фінансова система, бюджетна система та фінансова політика держави, фінансові аспекти соціальної функції держави, фінансовий ринок і біржова діяльність, фіскальна політика та податкова система, фінанси суб’єктів господарювання, міжнародні фінансові системи

Освіта

 • Український державний лісотехнічний університет, диплом спеціаліста за спеціальністю “Менеджмент організацій ” (2001)
 • Український державний лісотехнічний університет, диплом магістра за спеціальністю “Економіка довкілля та природних ресурсів” (2002)

Наукові ступені, вчені звання

 • кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, Національний лісотехнічний університет України (2008)
 • доцент кафедри обліку і аудиту, Національний лісотехнічний університет України (2014)

  Професійна діяльність

 • завідуючий денним відділенням, Червоноградський державний технікум гірничих технологій та економіки (2003-2004)
 • провідний спеціаліст відділу оренди, Регіональне відділення фонду державного майна України у Львівській області (2004-2005)
 • Національний лісотехнічний університет України: асистент, доцент кафедри обліку і аудиту (2005-до тепер)

Навчальні дисципліни

 • Фінанси
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Еколого-економічний аналіз
 • Економіка праці і соціально трудові відносини
 • Фінанси підприємств
 • Страхування

 Експертна, наукова та інша діяльність

Наукове консультування працівників ТзОВ “Рітейл Україна” з питань адміністрування, обліку і оподаткування з 2021 року.


 Публікації

Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі наукових статей та тез доповідей конференцій.

 

 

novak u p

Посада – доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь/Вчене звання – кандидат економічних наук, доцент

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Наукові та професійні інтереси

 • організація та методика ведення бухгалтерського обліку за видами економічної діяльності;
 • теорія аудиту і концептуальні основи розвитку аудиторської діяльності;
 • фінансово-кредитні відносини між суб’єктами економічних відносин;
 • еколого-економічні інструменти забезпечення сталого розвитку.

Освіта

 • Український державний лісотехнічний університет, диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю “Облік і аудит” (…)
 • Український державний лісотехнічний університет, аспірантура. Тема дисертації: “Екологічний аудит в системі інвестиційного забезпечення деревообробних підприємств” (…)

Наукові ступені, вчені звання

 • Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища. Український державний лісотехнічний університет (2009)
 • Доцент кафедри обліку і аудиту, Національний лісотехнічний університет України (2016)

  Професійна діяльність

 • Львівський автобусний завод, бухгалтер (2002-2003 рр.)
 • Український державний лісотехнічний університет, аспірантура (2003-2005 рр.)
 • Національний лісотехнічний університет України, асистент, старший викладач, доцент кафедри обліку і аудиту (з 2005р. по цей час).

Навчальні дисципліни

 • Аудит
 • Санаційний аудит
 • Екологічний аудит
 • Організація обліку у галузях економіки
 • Облік на підприємствах сфери послуг
 • Судово-бухгалтерська експертиза

 Публікації

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі у співавторстві: 6 колективних монографій (2012, 2013, 2014, 2020), навчального посібника “Організація обліку в галузях економіки” (2018), наукових статей та тез доповідей конференцій.


 Міжнародні стажування/тренінги

 • Університет сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина), Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів, 29.04.2019р. - 03.05.2019 р., сертифікат від 03.05.2019р.
 • Університет сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина), Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів, 20.06.2022р. - 10.07.2022 р., сертифікат від 10.07.2022р.
 • Університет сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина), Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів, 21.11.2022р. - 16.12.2022 р., сертифікат від 16.12.2022р.
 • Університет сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина), Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів, який організовано в рамках Міжнародного проекту “Ukrainian German teaching network for the digital transformation of environmentaI education”, що фінансується DAAD, 05.12.2022 р. - 09.12.2022 р., сертифікат від 09.12.2022р.

 Членство

 • Учасниця Громадської організації “Професійна організація аудиторів, бухгалтерів та викладачів ОКД”, членський квиток №0522.

 

Garasym 200x2501

Посада – Завдувач кафедри обліку і аудиту НЛТУ України

Науковий ступінь/Вчене звання – Доктор економічних наук, професор

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Профіль Scopus

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Наукові та професійні інтереси

 • фундаментальні і прикладні наукові дослідження у сфері обліку, оподаткування, звітності та ефективності використання ресурсів;
 • екологічні аспекти статистичних та аналітичних досліджень, розроблення методики застосування еколого-економічних інструментів;
 • проблемні аспекти управління, статистики, обліку та фінансів в умовах воєнного стану та міжнародної інтеграції України.

Освіта

Львівський сільськогосподарський інститут, економічний факультет, спеціальність “Бухгалтерський облік у сільському господарстві”, отримав диплом спеціаліста з відзнакою (1970-1975)

Інститут економіки АН УРСР, аспірантура. Тема дисертації: “Шляхи підвищення економічної ефективності використання основних виробничих фондів в умовах спеціалізації виробництва продукції в скотарських колгоспах, на прикладі Лісостепової зони Львівської області” (1980-1984)

Інститут регіональних досліджень НАН України, докторантура. Тема дисертації: “Методологічні аспекти оцінки ефективності та відтворення основних фондів при реформуванні сільськогосподарських підприємств, на матеріалах Західного регіону України” (1992-1996)


Наукові ступені, вчені звання

кандидат економічних наук, Інститут економіки АН УРСР (1984)

доктор економічних наук, Інститут регіональних досліджень НАН України (1996)

професор, кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Львівського державного аграрного університету (2001)


  Професійна діяльність

 • Заступник головного бухгалтера колгоспу ім. Мічуріна Бузького району Львівської області (1975-1976)
 • Старший економіст-контролер обласного управління сільського господарства Львівського облвиконкому(1976-1977)
 • Львівський державний аграрний університет: асистент, старший викладач, доцент кафедри статистики й аналізу (1978-1993),  декан економічного факультету (1993-2003), завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту з (1998-2005)
 • Львівська державна фінансова академія: декан обліково-економічного факультету, професор кафедри обліку і аудиту (2005-2015)
 • Львівський національний університет імені Івана Франка: професор кафедри обліку і аудиту (2015-2016)
 • Національний лісотехнічний університет України: завідувач кафедри обліку і аудиту (2016-до тепер)

Навчальні дисципліни

 • Фінансовий аналіз
 • Екологічна статистика
 • Статистика
 • Аналіз господарської діяльності
 • Звітність і фінансовий аналіз

 Експертна, наукова та інша діяльність

 1. Голова експертної комісії акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050901 “Бухгалтерський облік” Коледжу електронних приладів Національного технічного університету нафти і газу – Наказ МОН № 507А від 04.04.2017р.
 2. Член Наукової ради журналу Studia i materialy. Wydzial Prawa, Administracji i Zarzadzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Miscellanea Oeconomicae (Польща).
 3. Член редакційної колегії Наукового вісника НЛТУ України (Серія економічна).
 4. Голова редакційної колегії Міжнародної студентської інтернет-конференції “Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів”.
 5. Член редакційної колегії збірника наукових праць “Ефективність державного управління” (НЛТУ України).

 Публікації

Автор і співавтор більше 400 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі: 235 наукових статей і тез конференцій; 20 монографій; 22 навчальних посібників та підручників, з них за профілем кафедри у співавторстві з викладачами кафедри: “Організація обліку в галузях економіки” (2018), “Організація обліку” (2018), “Організація обліку на підприємствах малого бізнесу” (2018), “Статистика” (2019), “Фінансовий облік – 2” (2019), “Облік зовнішньоекономічної діяльності” (2021), “Статистичні методи аналізу в управлінні” (2022), у тому числі 12 з грифом МОН України.

 


 Нагороди

 • Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2019)
 • Почесна грамота Міністерства фінансів України (наказ МФ України від 20.05.2008 р. № 602-о);
 • Подяка  Міністерства фінансів України (наказ МФ України від 03.10.2007 р. № 889-о).

 Членство

 • Дійсний член (академік) Академії економічних наук України

Спеціальності університету

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper