gerb11

 Завідувач кафедри, к. і. н., доцент Шептицька Любов Богданівна

 

 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки 103

 

 iupp(at)nltu.edu.ua

 (032) 258-42-22, (032) 258-42-25

Кафедра історії України, економічної теорії та права

Sheptytska liybov bohdanivna

Завідувач кафедри,
кандидат історичних наук, доцент
Шептицька Любов Богданівна

Історія кафедри починається з середини ХХ ст., коли була створена загальна суспільна кафедра у НЛТУ України, яка пройшла шлях великих трансформацій.

У листопаді 1990 р. на базі кафедри політичної історії XX ст. створено кафедру історії України.

У 2005 р. кафедру перейменовано на кафедру історії України, політології та права. Вона забезпечує викладання гуманітарних дисциплін у всіх навчально-наукових інститутах університету і формує високий рівень знань, історичного й політологічного мислення та правової підготовки студентів. У структурі кафедри діють три секції – історична, політологічна та правнича.

Разом із забезпеченням навчально-виховного процесу викладачі кафедри активно займаються науково-дослідною діяльністю, беруть участь у роботі міжнародних та всеукраїнських конференцій. Лише за останні 15 років викладачі кафедри опублікували 11 монографій і навчальних посібників, низку наукових статей.

Викладацький колектив кафедри активно долучився до програми екологізації навчально-виховного процесу. Опубліковано колективний навчальний посібник «Екологізація гуманітарної освіти» за ред. акад. НАН України Ю.Ю. Туниці.

Розбудова Української держави, відродження української нації потребують активного втілення у життя Концепції національно-патріотичного виховання молоді. Викладачі кафедри беруть активну участь у підготовці та проведенні загально-університетських заходів: урочистих академій, флеш-мобів, квестів, круглих столів присвячених знаменним подіям та  видатним діячам України.

На кафедрі в різні роки працювали викладачі-фахівці: професори В.О. Кондратюк, О.І. Юристовський, доценти С.І. Васюта, В.О. Гавриленко, І.П. Голубенко, М.І. Гайковський, О.Ю. Зайцев, В.Н.Кравченко, В.Ю. Чоповський, І.Я. Соляр, Н.В. Гапонюк, О.В. Омельченко, Г.С. Гулик, старші викладачі Р. Б. Бедрій, І. М. Вітковська, Т.Я. Довгий, В.В. Ременяк, І.І. Огородник, І.Я. Шемечко, Р.Ф. Мартинишин та інші.

На кафедрі діє правничий лекторій «Молодь і закон» та безкоштовна юридична консультація для студентів.

Професорсько-викладацький колектив кафедри, розуміючи пріоритети сьогодення, спрямовує свої зусилля на підготовку професіоналів для сталого розвитку та виховання справжніх патріотів України.

Завідувачем кафедри є кандидат історичних наук, доцент Шептицька Любов Богданівна.

Доценти кафедри:

Старші викладачі кафедри:

 • Ременяк Олеся Василівна
 • Маліновська Мирослава Володимирівна

 1. Історія України.
 2. Історія та культура України
 3. Політологія.
 4. Господарське законодавство.
 5. Природоохоронне законодавство та екологічне право.
 6. Міжнародне приватне та договірне право.
 7. Правознавство.
 8. Правове регулювання ведення бізнесу.
 9. Фінансове право.
 10. Україна в євроінтеграційних процесах
 11. Основи демократії
 12. Адміністративне та господарське право
 13. Трудове право

Навчальні посібники:

 1. Господарське законодавство. Навчальний посібник / За ред. В.Л. Ортинського. – К.: Знання, 2008. – 359 с.
 2. Захарчин Н.Г., Юристовський  О.І., Шептицька Л.Б. Політологія. Навчальний посібник. – Львів: Ліга-Прес, 2010. – 202 с.
 3. Сучасні технології навчання з гуманітарно-соціальних дисциплін. Посібник / За ред. В.О. Кондратюка. – Львів: НЛТУ України, 2014. – 88 с.
 4. Кондратюк В.О., Іваник М.М. Україна на зламі тисячоліть. Доба незалежності. Навчальний посібник. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 158 с.
 5. Екологізація гуманітарної освіти: історія України, політологія, право. Посібник. Видання друге, доповнене і перероблене / За ред. академіка НАН України, професора Ю.Ю. Туниці. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 308 с.

Конспекти лекцій:

 1. Іваник М.М., Саламаха І.П. Україна в євроінтеграційних процесах. Львів: НЛТУ України, 2009. – 152 с.
 2. Ременяк О.В., Огородник І.І., Мартинишин Р.Ф. Адміністративне право. Львів: НЛТУ України, 2011. – 197 с.
 3. Ган Т.В., Мартинишин Р.Ф., Ременяк О.В. Екологічне право та природоохоронне законодавство. Львів, НЛТУ України, 2013. – 243 с.
 4. Шептицька Л.Б. Міжнародне приватне та договірне право. Львів: НЛТУ України, 2017. – 158 с.
 5. Захарчин Н.Г. Основи демократії. Львів, НЛТУ України, 2017. – 92 с.
 6. Ременяк О.В. Правове регулювання ведення бізнесу. Львів, НЛТУ України, 2018. – 98 с.

Навчально-методичні матеріали:

 1. Захарчин Н.Г., Шептицька. Л.Б. Іваник М.М., Саламаха І.П. Політологія: плани семінарських занять з методичними рекомендаціями.. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 68 с.
 2. Трудове право: методичні рекомендації до семінарських занять для студентів стаціонарної форми навчання  / Л.Б.Шептицька, О.В.Ременяк, Р.Ф.Мартинишин – Львів:РРВ НЛТУ України,  2015. – 49  с.
 3. Історія України: методичні рекомендації та плани семінарських занять/ Захарчин Н.Г., Шептицька. Л.Б. Іваник М.М., Саламаха І.П.– 5-те вид., уточн. і доп. – Львів: НЛТУ України, 2016. – 88 с.
 4. Історія України: Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання / Шептицька Л.Б., Захарчин Н.Г., Іваник М.М., Саламаха І.П. –Л.: НЛТУ України, 2017. – 56 с.
 5. Політологія. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання / Шептицька Л.Б., Захарчин Н.Г., Іваник М.М., Саламаха І.П. - Львів: НЛТУ України, 2017. – 74 с.
 6. Україна в Європі та світі. Плани семінарських занять з методичними порадами / Шептицька Л.Б., Захарчин Н.Г., Іваник М.М., Саламаха І.П. - Львів: НЛТУ України, 2017. – 46 с.
 7. Історія України. Завдання студентам для самостійної роботи / Захарчин Н.Г., Іваник М.М., Шептицька Л.Б. - Львів: НЛТУ України, 2017. – 24 с.
 8. Трудове право . Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної форми навчання / Шептицька Л.Б.,Ременяк О.В, Мартинишин Р.Ф. – Львів, НЛТУ, 2017.– 37 с
 9. Природоохоронне законодавство та екологічне право. Методичні вказівки для самостійної роботи  для студентів стаціонарної форми навчання / Гулик А.Г., Мартинишин Р.Ф., Ременяк О.В., Шептицька. Л.Б. – Львів: НЛТУ України, 2018. – 83 с.
 10. Правознавство: Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання / Шептицька Л.Б., Ременяк О.В.,Захарчин Н.Г.. –Л.: НЛТУ України, 2019. – 36 с.

Основний напрям наукової діяльності кафедри: „Проблеми децентралізації влади та розвиток місцевого самоврядування в Україні: традиції та сучасність”

(наукові керівники канд. іст. наук, доцент Шептицька. Б., канд. іст. наук, доцент Іваник М.М.)

Основні напрями наукової діяльності викладачів кафедри:

 • канд. іст. наук, доцент Шептицька Л.Б.  – Історико-правові аспекти діяльності політичних, громадських об’єднань та державотворчих структур 20-30-х рр. ХХ ст.
 • канд. іст. наук, доцент Захарчин Н.Г. - Адміністративне та звичаєво-правове регулювання життєдіяльності сільської громади в Другій Речі Посполитій
 • канд. іст. наук, доцент Іваник М.М. – Теорія та історія місцевого самоврядування в Україні;
 • канд. іст. наук, доцент кафедри Саламаха І.П. – Охорона історичних пам'яток в Східній Галичині ХІХ – 1-ї пол. ХХ ст.;
 • ст. викладач Ременяк О.В. - Децентралізація публічної влади в правовій теорії та державотворчій практиці.

gerb11

 

 Завідувач кафедри, к.с.н, доцент Лободинська Оксана Мирославівна

 

 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки 105, корпус №1

 lisfilos(at)ukr.net
 kult2016(at)nltu.edu.ua

 (032) 258-42-77,
 (032) 258-42-98
 (032) 258-42-12

Lobodynska1

Завідувач кафедри,
к.с.н, доцент
Лободинська Оксана МирославівнаКафедра «Філософії, соціології та культурології» була створена у 2020 р. шляхом об’єднання кафедр «Соціології та культурології», «Філософії та психології» та «Фізичного виховання». На основі цього на новоутвореній кафедрі сформувались три секції: культурологічна, філософська та фізичного виховання, кожна з яких має свою історію.
Культурологічна секція об’єднує викладачів колишньої кафедри соціології та культурології, яка була створена 1989 р. для посилення соціально-гуманітарної складової підготовки студентів університету. У 1989- 2017 рр. кафедру соціології та культурології очолювала доцент, к. екон. н. - Ірина Петрівна Магазинщикова. На момент заснування вона мала назву «Кафедра основ культури, соціології та права». З 2003 р. кафедра отримала назву «Соціології та культурології».
На кафедрі в різні роки працювали академік НАН України, професор С. П. Павлюк, відомий учений-мистецтвознавець М. І. Моздир, д-р юрид. наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Академії правових наук України В. В. Костицький, доценти І. П. Голубенко, Т.О.Гонтар, В. О. Семків, ст. викладач Р.В.Вінтонів, асистенти З. Ф. Кінаш, Т. Я. Довгий, О.О.Тарасенко, А. С. Бурмака та інші.
Філософська секція охоплює викладачів, які працювали на кафедрі філософії та психології. Як самостійний освітньо-науковий підрозділ кафедра філософії існує з 1981 р. До того часу викладання філософських дисциплін здійснювалося у складі кафедр ширшого суспільно-гуманітарного профілю, якими керували доценти (пізніше – професори) В. М. Чуприна, В. М. Свінціцький, М. М. Верников, доценти В. Д. Мазур, Б. А. Стеблич. З 1981 р. кафедру очолювали канд. філос. наук Г. А. Перфілов, проф. О. М. Сичивиця, доценти В. Ф. Потапчук і М. А. Скринник. З 1993 по 2019р.р. кафедрою завідув д-р філос. наук, проф. Е. П. Семенюк, академік Української академії інформатики, член Нью-Йоркської академії наук і Міжнародної академії ноосфери (сталого розвитку).
На кафедрі філософії та психології довго і плідно працювали доктор філософських наук, професор О. М. Сичивиця, кандидати філософських наук, доценти Л. В. Рижак, В. М. Баланчук, асистенти І. В. Сульженко та О.О. Гостинецька. Ветеранами кафедри, які працюють і нині, є кандидат філософських наук, доцент І.М. Возняк та доктор філософських наук, професор М.А. Скринник.
Секція фізичного виховання працює на основі кафедри фізичного виховання, яку було створено 1947 року. У різний час її очолювали Т.О. Ярошевська, доценти В.В. Пижов, О.Д. Махонін, В.В. Скачко, М.П. Сигловий, М.І Славік.
Упродовж багатьох років на кафедрі працювали відомі спеціалісти з фізичного виховання та спорту, зокрема: д. пед. наук, проф. В.М. Корягін, заслужений тренер України П.І. Трофимишин, майстер спорту міжнародного класу Ю.П. Тхоровський, фіналіст Олімпіади 1972 року в Мюнхені в бігу на 10 тис. метрів П.А.Андреєв.
Викладачі новоствореної кафедри багато зробили для перебудови навчально-методичної та наукової роботи в умовах демократизації суспільства. Було підготовлено та запроваджено в навчальний процес низку авторських курсів з філософії, культурології, соціології, психології і педагогіки. Оновлено робочі навчальні програми з усіх дисциплін, підготовлено навчально-методичні комплекси дисциплін, які викладає кафедра. Важливим аспектом навчально-педагогічної роботи кафедри є філософсько-методологічна та психолого-педагогічна підготовка аспірантів та здобувачів наукових ступенів з усіх спеціальностей університету.
Значна увага на кафедрі надається екологізації дисциплін. Ця робота почалася з участі професора Е. П. Семенюка у виконанні бельгійсько - українського проекту ”Філософські та економічні засади сталого розвитку” (1998-99 рр., спільно з університетами в Генті, Антверпені та Львівським національним університетом ім. І. Франка). Результатом виконання проекту є те, що з 2000 р. викладачі філософської секції беруть активну участь у підготовці магістрів з економіки довкілля та природних ресурсів за міжнародним освітнім проектом ENARECO. З тих пір у курси різних дисциплін кафедри поступово включаються теми та фрагменти соціально- екологічного змісту (цю роботу, зокрема, відбито у книзі: Екологізація гуманітарної освіти. Збірник наукових статей, матеріалів, документів. – Львів: Апріорі, 2004. – с. 27-34).
Секція культурології у 2012 році видала навчальний посібник ”Екологічна культура фахівця як чинник сталого розвитку українського суспільства” за загальною редакцією І.П. Магазинщикової. 
У травні 2015 р. вийшов друком навчальний посібник ”Філософсько- психологічний вимір відношення «людина – природа»” за редакцією доцента Л. Я. Фльорко.
Розвивається на кафедрі і міжнародне співробітництво, зокрема, з науковими установами та університетами Білорусі, Молдови, Росії, США, Бельгії, Польщі. Низку праць викладачів опубліковано у зарубіжних наукових виданнях. 
На кафедрі створено і активно працюють Філософський клуб університету, Творче об’єднання «Світовид», Музей народної культури, Громадський центр соціологічних досліджень та різноманітні спортивні секції.
З 2020 року об’єднану кафедру очолює к. соц. н., доцент Лободинська Оксана Мирославівна.

IMG 5796

Професори кафедри:

Доценти кафедри:

Викладачі:

Навчально-допоміжний персонал:

 • старший лаборант Ірина Степанівна Ковалик
 • секретар-перекладач сліпого викладача Любов Іванівна Возняк.

 1. Культурологічна секція:
  «Українська мова» (за професійним спрямуванням),
  «Історія української культури»
  «Соціологія»
  «Історія мистецтва та архітектури»
  «Релігієзнавство»
  «Культурологія»
  «Культура особистості»,
  «Культура виробництва»
  «Чинники успішного працевлаштування за фахом»
  «Фахова термінологія»
  «Імідж ділової людини»
  «Соціальна відповідальність та інтелектуальна власність»
  «Соціологія сталого розвитку».

 2. Філософська секція:
  «Філософія»
  «Філософські проблеми наукового пізнання»
  «Філософія і методологія науки»
  «Філософські засади сталого розвитку»
  «Філософія науки»
  «Педагогіка і психологія»
  «Психологія»
  «Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності»
  «Психологія управління та педагогіка»
  «Етика та естетика»
  «Естетика»
  «Основи психології»
  «Психологія управління»

 3. Секція фізичного виховання:
  «Фізичне виховання»

 4. Гуртки спортивного вдосконалення:
  «Пауерліфтинг»
  «Легка атлетика»
  «Бокс»
  «Шахи»
  «Настільний теніс»
  «Баскетбол»
  «Армреслінг»
  «Волейбол»

(підручники, посібники, навч. - методичні матеріали)
а) Підручники  б) Посібники   в) Конспекти лекцій  г) Навч. – метод. матеріали

а) Підручники 

1. Семенюк Е. П., Мельник В. П. Філософія сучасної науки і техніки. – Підручник. – Львів: Світ, 2006. – 152 с.

2. Семенюк Е. П., Мельник В. П. Філософія сучасної науки і техніки. – Підручник. – Вид. 2, випр. та доповн. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 306 с.

3. Шамлян К. М.,  Кліманська М. Б. Проективні методи дослідження особистості. Підручник. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 466 с.

б) Навчальні посібники 

1. Семенюк Е. П. Філософські засади сталого розвитку. Навчальний посібник для магістрів та аспірантів. – Львів: Афіша, 2002. – 200 с.

2. Предмет і проблематика філософії. Навчальний посібник / За заг. ред. М. А. Скринника, З. Е. Скринник. – Львів: Львівський банківський ін-т Національного банку України, 2001. – 485 с.

3. Шамлян К. М. Психологія творчості. Навчальний посібник. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2007. – 64 с.

4. Скринник М. А., Фльорко Л. Я., Фльорко М. Я. Філософія. Навчальний посібник. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 479 с.

5. Філософсько-психологічний вимір відношення «людина-природа». Навчальний посібник / Л. Я. Фльорко, М. А. Скринник, Е. П. Семенюк та ін.; за заг. ред. Л. Я. Фльорко. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 270 с.

в) Конспекти лекцій 

1. Сичивиця О. М. Наука, мораль і моральний кодекс вченого. Конспект лекцій. – Львів: УкрДЛТУ, 1999. – 123 с.

2. Сичивиця О. М. Епістемологічні аспекти моральної відповідальності вченого. Конспект спецкурсу для магістрів і аспірантів. – Львів: УкрДЛТУ, 1999. – 198 с.

3. Семенюк Е. П. Суспільство і природа. Глобальні проблеми сучасності і концепція сталого розвитку. Лекція з екологічної філософії (для студентів і аспірантів усіх спеціальностей). – Львів, РВВ НЛТУ України, 2007. – 13 с.

4. Шикула О. П., Баланчук В. М. Психологія управління. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2011. – 104 с.

5. Скринник М. А., Фльорко Л. Я. Спілкування як сфера міжособистісних стосунків. Лекція з дисциплін ”Основи психології та педагогіки” та ”Психологія” (для студентів усіх спеціальностей). – Львів: (НЛТУ України), 2014. – 42 с.

г) Навч. – метод. матеріали

1. Семенюк Е. П., Возняк І. М., Фльорко Л. Я., Шикула О. П. Етика та естетика: Навчально-методичні матеріали для студентів денної та заочної форм навчання. – Львів, НЛТУ України, 2009. – 39 с.

2. Баланчук В. М., Шикула О. П. Психологія управління. – Навчально-методичні матеріали для студентів денної та заочної форм навчання. – Львів, РВВ НЛТУ України, 2007. – 53 с.

3. Скринник М. А., Фльорко Л. Я., Шикула О. П. Ділові ігри, практичні вправи та тренінги з курсу: «Основи психології та педагогіки». – Львів, РВВ НЛТУ України, 2006. – 67 с.

4. Шамлян К., Рижак Л. Психологічний портрет особистості: Навчальний практикум з курсу «Основи психології та педагогіки» (для студентів усіх спеціальностей). – Львів: РВВ НЛТУ України, 2006. – 84 с.

5. Семенюк Е. П., Сичивиця О.М., Возняк І. М., Рижак Л. В., Скринник М.А. Плани семінарських занять авторських курсів з філософії (для студентів). – Львів: УкрДЛТУ, 1994. – 40 с.

6. Рижак Л. В., Скринник М. А., Возняк І. М., Гостинецька О. О. Тематика контрольних робіт з курсу філософії (з методичними рекомендаціями для заочної форми навчання) – Львів: УкрДЛТУ, 1996. – 62 с.

7. Рижак Л. В., Скринник М. А., Возняк І. М. Філософія. Контрольні завдання для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – 33 с.

8. Шамлян К. М., Рижак Л. В., Скринник М. А., Гостинецька О. О. Основи психології та педагогіки. Варіанти модульних контрольних завдань для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання. – Львів, РВВ УкрДЛТУ, 2004. – 40 с.

9. Скринник М. А., Рижак Л. В., Фльорко Л. Я. Плани семінарських занять з філософії та методичні рекомендації. – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – 39 с.

10. Скринник М. А., Рижак Л. В., Возняк І. М., Гостинецька О. О., Фльорко Л. Я. Питання модульних контрольних робіт з курсу ”Філософія”. – Львів: НЛТУ України, 2005. – 32 с. 11. Семенюк Е. П. Філософія: Навчально-методичні матеріали для аспірантів і здобувачів наукових ступенів. – Львів: РВВ УкрДЛТУ, 2004. – 32 с.

12. Семенюк Е. П., Фльорко Л. Я., Шикула О. П. Логіка. Навчально-методичні матеріали для студентів економічних спеціальностей. – Львів, РВВ НЛТУ України, 2005. – 27 с.

13. Скринник М. А., Фльорко Л. Я. Методичні поради для самостійної роботи студентів з курсу ”Філософія” для студентів денної форми навчання. – Львів: НЛТУ України, 2009. – 70 с.

14. Шамлян К. М. Педагогічна самосвідомість викладача вищої школи. Методичні рекомендації з курсу ”Педагогіка та психологія вищої школи”. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. – 44 с.

15. Скринник М. А., Семенюк Е. П., Фльорко Л. Я., Шикула О П. Тематичний словник ключових понять з курсу ”Філософія”. – Львів: НЛТУ України, 2011. – 43 с.

Основний напрям наукової діяльності кафедри: ”Актуальні філософсько-психологічні питання розвитку України та сучасного світу”. Він становить 2 кафедральні науково-дослідні роботи:

 1. Актуальні філософські проблеми сучасної науки і суспільної практики (науковий керівник – д. філ. н., професор Семенюк Е. П.).
 2. Духовно-культурні традиції народу і людина: філософсько-психологічні аспекти (науковий керівник – д. філ. н., професор Скринник М. А.).

Основні напрями наукової діяльності викладачів кафедри:

- зав. каф. докт. філос. наук, проф. Семенюк Е. П. –  філософські засади сталого розвитку, концепція Екологічної Конституції Землі та діалектика глобалізації, методологічні проблеми інформатики і сучасна соціальна практика;

- докт. філос. наук, проф. Скринник М. А. – національна духовна культура, філософська думка України, проблема нац. ідентичності;

-  канд. філос. наук, доц. Возняк І. М. – проблеми теорії пізнання і соціальна практика, проблема свободи людини і сучасність;

-  канд. психол. наук, доц. Шамлян К. М. – психологічні аспекти творчості і соціальна практика, професійна ідентичність та самореалізація людини;

-  канд. філос. наук, доцент Фльорко Л. Я. – соціокультурні засади формування та розвитку людини;

-  канд. філос. наук, доцент Шикула О. П. – національна духовна культура та реалії сучасності.

The Centre for Econics and Ecosystem Management is pleased to announce an open competition for funded research stays within the DAAD-project "Transboundary Cooperation in Teaching and Practice – How can UNESCO Biosphere Regions contribute to an effective communication and ecosystem management for the promotion of a sustainable transformation in Eastern Europe?". Please find more information on the project and the Centre for Econics here.

Positions

We offer the following research stay positions:

 • one position for junior researcher (PhD student)
  • Duration
   • Max. 3 months at Eberswalde University for Sustainable Development
   • The applicant should propose a wished suitable period of stay at Eberswalde University for Sustainable Development and an alternative period. The stay should end latest on 30 November 2019.
  • Main task
   • Research on (proposed research fields, of which all can be covered or just a selection – see also figure with Key Questions of the Project):
    • Sustainable ecosystem management
    • Securing of ecosystem services
    • Conflict management/prevention
    • Participatory processes
    • Transboundary cooperation
    • Sustainable transformation governance
   • Research should be carried out as case study in German biosphere reserves (preferably in a transboundary context (bordering biosphere reserves), but no compulsion)
   • Develop recommendations for an effective and integrated management of Biosphere Regions in the context of conflict prevention (and transboundary cooperation).
  • one position for senior researcher (postdoc)
   • Duration
    • Max. 2 months at Eberswalde University for Sustainable Development
    • The applicant should propose a wished suitable period of stay at Eberswalde University for Sustainable Development and an alternative period. The stay should end latest on 30 November 2019.
   • Main task
    • Analysis of management of Biosphere Regions and their potential as sustainable management and conflict prevention laboratories (see also figure with Key Questions of the Project)
    • To get in contact with partners from practice in ecosystem management (including securing of ecosystem services) in Biosphere Regions

Financial support

 • For position of junior researcher: 1.200 €/ month plus 400 € travel allowance
 • For position of senior researcher: 2.500 €/ month plus 400 € travel allowance

Other kinds of support

The Centre for Econics and Ecosystem Management will provide a work space and contacts to German partners from practice in ecosystem management (e.g. Biosphere Reserve administrations).

Important Note

Costs for trips inside of Germany to the case study regions will have to be covered by the monthly financial support.

Requirements

In order to apply for the grant, applicants must meet all the following requirements. Failure to meet any of these requirements will result in a candidate being ineligible.

The following requirements must be met:

 • Strong interest in the project-related topic
 • Ability and motivation to independently develop concrete research questions and research design
 • B2 English or German

The following formal requirements must also be met:

 • Junior researchers
  • Current teaching or research assignment or PhD study at the Ukrainian National Forest University
 • Senior researcher
  • PhD degree and at least 2 years professional experience as lecturer or researcher at the Ukrainian National Forestry University

Selection Process and Criteria

A complete application must reach the Centre for Econics and Ecosystem Management in digital form by the deadline (see below). After the deadline, all applications received by then will be reviewed and evaluated by an appointed selection committee.

The selection committee is appointed by the Centre for Econics and Ecosystem Management. It will consist of the following three members:

 1. Project Assistance (CEEM) - initial review of applications and verification of compliance, preparation of an overview and initial assessment
 2. Project management (CEEM) - inspection of applications in consultation with the project assistant, checking in particular that the content of the criteria has been met
 3. Representatives of the relevant partner institution (UNFU) - Final agreement, in particular on the feasibility of implementation, or to obtain an assessment of the quality and reliability of the applicants

Accordingly, the decision-making process goes through a three-stage selection process.

The selection committee will assess the following criteria:

 • Consistency of the research background with the project topic;
 • Level and correspondence of the proposed research programme with the formulated objectives for the research stay and the project theme.

Application

The application documents should be send as a single PDF attachment to the email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. . Contact person Angela Dichte.

 A complete application consists of:

 • СV
 • Objectives, expected results and brief description of the planned research (including the proposed case study areas)
 • Desired period and possible alternative period

Electronic applications have to be handed in

by 12:00 pm Central European Time

on 18 March 2019.

The candidates will be informed on the results of selection not later than 22 March 2019 via e-mail.

Leitfragen eng

На підставі наказів Міністерства освіти і науки України і відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 р. № 978 “Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах” в Національному лісотехнічному університеті України розпочали роботу експертні комісії, які проводять чергові акредитаційні експертизи підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з ліцензованих напрямів підготовки та первинні акредитаційні експертизи підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня з ліцензованих спеціальностей.

Термін роботи Наказ МОН України Напрям підготовки Експертні висновки
шифр назва
15- 17.05.2018  № 401-Л  6.040106  Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування  Експертні висновки
 № 435-Л  6.030509 Облік і аудит  Експертні висновки
 № 436-Л  6.090104 Лісозаготівля  Експертні висновки
 № 531-Л  6.050202 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології  Експертні висновки
16- 18.05.2018  № 442-Л  6.030601 Менеджмент  Експертні висновки
 № 443-Л  6.051301 Хімічна технологія  Експертні висновки
22- 24.05.2018  № 446-Л  6.090103 Лісове і садово-паркове господарство  Експертні висновки
 № 539-Л  6.050502 Інженерна механіка  Експертні висновки
23-25.05.2018  № 561-Л  6.050101 Комп'ютерні науки  Експертні висновки
29- 31.05.2018  № 538-Л  6.051801 Деревооброблювальні технології  Експертні висновки
 № 671-Л  6.020207 Дизайн  Експертні висновки
12-14.11.2018  № 1683-Л  6.060102 Архітектура  Експертні висновки
Термін 
роботи
Наказ 
МОН України
Назва 
освітньо-професійної програми
Код і 
назва спеціальності
Експертні висновки
12-14.11.2018 № 1682-л  Промисловий інжиніринг  133 Галузеве машинобудування  Експертні висновки
14-16.11.2018 № 1697-л  Дизайн  022 Дизайн  Експертні висновки
20-22.11.2018 № 1701-л  Економіка підприємства  051 Економіка  Експертні висновки
№ 1781-л  Технології виробів з деревини  187 Деревообробні та меблеві технології  Експертні висновки
21-23.11.2018 № 1795-л  Екологія  101 Екологія  Експертні висновки
№ 1796-л  Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології  151 Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології  Експертні висновки
26-28.11.2018 № 1695-л  Технології деревообробки  187 Деревообробні та меблеві технології  Експертні висновки
№ 1797-л  Лісова інженерія  205 Лісове господарство  Експертні висновки
№ 1798-л  Технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини  161 Хімічні технології та інженерія  Експертні висновки
27-29.11.2018 № 1696-л  Комп’ютерні науки  122 Комп’ютерні науки  Експертні висновки
№ 1799-л  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності  073 Менеджмент  Експертні висновки
28-30.11.2018 № 1800-л  Лісове господарство  205 Лісове господарство  Експертні висновки
№ 1801-л  Інжиніринг, машини деревообробної промисловості  133 Галузеве машинобудування  Експертні висновки
03-05.12.2018   № 1700-л  Машини та обладнання лісового господарства  133 Галузеве машинобудування  Експертні висновки
№ 1802-л  Мисливське господарство  205 Лісове господарство  Експертні висновки
№ 1803-л  Економіка довкілля і природних ресурсів  051 Економіка  Експертні висновки
05-07.12.2018 № 1794-л  Садово-паркове господарство  206 Садово-паркове господарство  Експертні висновки
12-14.12.2018  

№ 1804-л
№ 2624-л

 Менеджмент організацій і адміністрування  073 Менеджмент  Експертны висновки
№ 2534-л   Ландшафтна архітектура  191 Архітектура та містобудування  Експертні висновки


rudko ihor

Голова профспілкового комітету
РУДЬКО Ігор Михайлович
кандидат технічних наук

РУДЬКО Ігор Михайлович - голова первинної профспілкової організації працівників НЛТУ України.

 

 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки 103, к. 24

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 (032) 258-42-29

 https://profkom.nltu.edu.ua
 

Первинна профспілкова організація працівників Національного лісотехнічного університету України об’єднує працівників університету з метою колективного представництва і захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів на засадах соціального партнерства з адміністрацією університету. Окрім того, профспілка здійснює громадський контроль за додержанням чинного законодавства про працю та охорону праці, організовує оздоровлення та відпочинок працівників і членів їх сімей, спортивні та культурно-масові заходи.
Працівники університету беруть активну участь у громадському житті міста Львова й долучаються до реформування освітянської галузі України.

 

06Осередок товариства є громадською організацією, що була створена на установчих зборах 6 лютого 1996 р. Члени осередку — це представники професорсько-викладацького, навчально-допоміжного складу та наукові працівники університету. Першим головою осередку був обраний проректор з навчально-методичної та виховної роботи О. П. Тушницький, який очолював осередок і входив до складу Правління обласного Педагогічного товариства до 2003 р.

Метою діяльності осередку Педагогічного товариства є дослідження та втілення в навчально-виховний процес університету ідей Г. Ващенка — відомого в Європі педагога-патріота, психолога, письменника, а також поширення серед викладачів концепції розбудови системи освіти та виховання з поверненням до української педагогічної традиції. Українська концепція виховання молоді реалізується через проведення конференцій, круглих столів, диспутів, презентацій книг знаних педагогів, спільних засідань з іншими громадськими організаціями тощо. Зокрема, традиційними стали щорічні Ващенківські читання, у межах яких були проведені вечори, присвячені пам'яті видатного українського композитора і священика Йосипа Кишакевича та українського письменника і правозахисника Миколи Руденка, вечір «Церква і молодь у добу національно-визвольних змагань українського народу в XX ст.» та інші культурно-просвітницькі заходи.

Учасники осередку беруть активну участь у роботі Львівського обласного педагогічного товариства ім. Г. Ващенка та інших громадських організацій і формувань Львівщини.

05Осередок Товариства української мови «Просвіта» був створений у Львівському лісотехнічному інституті восени 1988 р. Першим головою осередку став Г.3. Чопик, нині — вчений секретар Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка.

У цей період товариство активно боролося за утвердження в університеті української мови як мови викладання та діловодства, члени Товариства брали участь у загальноукраїнських заходах, спрямованих на відродження української культури та відновлення української державності.

У 1991 р. головою осередку було обрано доцента кафедри прикладної механіки Я.О. Лика, який очолював «Просвіту» до 2002 р. За цей період Товариство активізувало роботу у сфері культури, проводило відзначення Шевченківських днів, Дня матері, Свята рідної мови, вшанування визначних дат, подій в історії, культурі, духовному житті України.

Із 2002 р. осередок очолює доцент кафедри соціології та культурології Н. М. Дуда.

Просвітяни університету активно долучаються до проведення міських та обласних заходів Товариства: мистецько-культурних свят, літературних вечорів, виставок, презентацій, різноманітних громадських акцій тощо.

За значний внесок у просвітницьку діяльність просвітяни НЛТУ України неодноразово були відзначені грамотами Львівського обласного об'єднання Всеукраїнського товариства ім. Тараса Шевченка «Просвіта».

Грип - це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.

Грип має симптоми, схожі з іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), але є набагато небезпечнішим. Тому перші ж симптоми ГРВІ вимагають особливої уваги.

Найчастішим ускладненням грипу є пневмонія, яка іноді може лише за 4-5 днів призвести до смерті хворого. Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок ускладнень грипу.

Грип дуже легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом — коли хвора людина кашляє, чхає чи просто розмовляє. У зоні зараження перебувають усі в радіусі 2 метрів навколо хворого.

Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів — це, в середньому, 7 днів.

Симптоми, що вимагають лікування вдома 1 6

При появі перших симптомів грипу хвора людина обов'язково повинна залишатися вдома — щоб не провокувати ускладнення власної хвороби і не наражати інших людей на небезпеку, смертельну для деяких з них.

Такими симптомами є:

 • підвищена температура тіла;
 • біль у горлі;
 • кашель;
 • нежить;
 • біль у м'язах.

З будь-якими з цих симптомів не варто виходити з дому навіть заради візиту до лікаря — його слід викликати додому. Призначене лікарем симптоматичне лікування у домашніх умовах може бути достатнім для одужання.

Якщо стан хворого не погіршується, необхідно продовжувати лікування вдома до повного зникнення симптомів.

Симптоми, що вимагають термінової госпіталізації

Якщо стан хворої людини погіршується, не зволікайте з госпіталізацією, адже тепер під загрозою — її життя.

Викликайте "швидку" чи терміново звертайтеся безпосередньо до лікарні, якщо присутні наступні симптоми:

 • сильна блідість або посиніння обличчя;
 • затруднення дихання;
 • висока температура тіла, що довго не знижується;
 • багаторазове блювання та випорожнення;
 • порушення свідомості — надмірна сонливість чи збудженість;
 • болі у грудній клітці;
 • домішки крові у мокроті;
 • падіння артеріального тиску.

Продовжувати лікування вдома за наявності цих симптомів — небезпечно. Затримка з госпіталізацією може призвести до смерті хворого.

Інфекційний контроль: прості речі рятують життя

Вірус грипу небезпечний, але не всесильний. Можна легко уникнути зараження грипом навіть під час епідемії, якщо дотримуватись кількох простих речей.

Навіть якщо ознак хвороби немає:

- Уникати скупчень людей — аби зменшити вірогідність контактів із хворими людьми, при тому що деякі з них є заразними навіть до появи очевидних симптомів. Особливо актуально під час сезону грипу та епідемій.

- Користуватися одноразовими масками при необхідності — щоб захистити себе чи оточуючих від зараження. Так маскою повинна користуватися людина, яка доглядає за інфекційним хворим чи просто спілкується з ним. Хвора людина повинна використовувати маску лише в одному випадку: якщо їй доводиться перебувати серед здорових людей, не захищених масками. Маска ефективна, тільки якщо вона прикриває рот і ніс. Важливо пам'ятати, що у будь-якому випадку маску потрібно замінити, як тільки вона стане вологою чи забрудниться. Найкраще користуватися стандартними хірургічними масками, що мають вологостійку поверхню і довго залишаються ефективними. Економити чи лінитися вчасно замінити маску немає сенсу — волога маска не діє. Використані маски ні в якому разі не можна розкладати по кишенях чи сумках — їх потрібно одразу викидати у смітник.

- Регулярно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання — як у помешканні, так і в робочих приміщеннях, щоб не залишати навколо себе живі віруси й бактерії, що можуть залишатися активними впродовж годин після перебування у приміщенні хворої людини.

- Повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми — для підвищення опірної здатності організму. Це збільшить шанси запобігти як зараженню, так і важким формам хвороби та її ускладненням.

- Мати чисті руки — інфекція потрапляє в організм через рот, ніс та очі, яких ви час від часу торкаєтесь руками. Тими ж руками ви тримаєте гроші чи тримаєтесь за поручні, де кілька годин зберігаються в активному стані віруси і бактерії, що залишились від дотиків рук інших людей. Тому необхідно часто мити руки з милом або обробляти їх дезінфікуючим гелем із вмістом спирту.

- Користуватися тільки одноразовими паперовими серветками і рушниками — як після миття рук, так і для того, щоб прикрити обличчя під час кашлю, а також при нежиті. Використані серветки необхідно одразу викидати у смітник, оскільки вони також можуть стати джерелом зараження. Багаторазові серветки та рушники, особливо у громадських місцях, суттєво підвищують ризик зараження і широкого розповсюдження інфекції. У таких умовах в якості одноразових серветок можна використовувати туалетний папір.

Якщо з'явилися ознаки хвороби, додаються ще кілька нескладних заходів:

- Залишатися вдома при перших ознаках хвороби — не йти на роботу або, якщо захворіла дитина, не вести її до школи чи дитячого садочка, щоб не провокувати погіршення стану хворого і не наражати оточуючих на небезпеку, яка може виявитися смертельною для деяких з них.

- Не бігати до лікаря з найменшого приводу — у випадку грипоподібної хвороби Ви ризикуєте спровокувати погіршення власного стану і створити небезпеку зараження для інших людей, що може мати смертельні наслідки для деяких з них. Більше того: лікарня чи поліклініка під час грипозного сезону є місцем високої вірогідності заразитися. Якщо вас непокоїть стан вашого здоров'я — обов'язково звертайтеся до лікаря, але викликайте його додому.

- Ізолювати хвору людину — виділити їй окрему кімнату і посуд, визначити одну людину, яка доглядатиме за нею, і по можливості триматися на відстані 2 метри від хворої людини.

- Прикривати рот і ніс під час кашлю та чхання — аби запобігти розпорошенню інфікованих краплин слизу, які є основним джерелом зараження. Бажано робити це за допомогою одноразових серветок, які після використання одразу викидати у смітник. Якщо Ви прикрили рот руками, їх необхідно одразу вимити з милом чи обробити дезінфікуючим гелем, інакше усі ваші наступні дотики становитимуть небезпеку для інших.

Дотримання цих елементарних правил суттєво підвищує Ваші шанси уникнути небезпечного захворювання і здатне зберегти життя Вам і людям, що знаходяться поруч з Вами.

Вакцинація: найефективніший засіб захисту

Щорічна вакцинація є найефективнішим засобом для захисту організму від вірусів грипу. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною.

Найкращий час для проведення вакцинації — напередодні грипозного сезону (у вересні). Якщо такої можливості не було, то вакцинуватися можна і впродовж всього сезону. Всупереч поширеному міфу, це не ослаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу.

Жінки, які годують груддю, можуть бути вакциновані. Крім того, будь-яке грипоподібне захворювання не є підставою для припинення грудного вигодовування.

Особливо важливою вакцинація є для представників груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси цих людей відвернути смертельні наслідки хвороби.

Групи ризику

Усі засоби профілактики грипу мають особливе значення для людей, які належать до груп ризику. Для цих людей грип становить найбільшу небезпеку, а вчасна регулярна профілактика здатна врятувати життя.

До груп ризику входять:

 • діти до 5 років (особливо — діти до 2 років);
 • вагітні жінки;
 • люди віком від 65 років;
 • люди з надмірною вагою;
 • хворі на діабет;
 • хворі на хронічні серцево-судинні захворювання;
 • хворі на хронічні захворювання легенів;
 • люди з іншими тяжкими хронічними захворюваннями;
 • люди, що перебувають на імуно-супресивній терапії.

Для цих людей грип становить особливу загрозу, оскільки стан їхнього організму суттєво зменшує шанс одужати без ускладнень, а часто — вижити.

Крім того, існують професійні групи ризику:

 • медичні працівники,
 • вчителі й вихователі,
 • продавці,
 • водії громадського транспорту,
 • усі, хто працює в багатолюдних місцях.

У цих людей немає ніякої можливості уникнути перебування поряд із хворими людьми, тому для них особливе значення мають усі без винятку засоби інфекційного контролю і профілактики грипу.

Що лікує грип

Лікувати грип можна за допомогою:

- Препаратів з доведеною активністю проти вірусу грипу — лише вони здатні вплинути на вірус грипу: припинити його розмноження в організмі. Вчасне використання противірусних препаратів за призначенням лікаря здатне скоротити період хвороби, полегшити її перебіг та запобігти розвитку ускладнень.

- Препаратів, що пом'якшують симптоми, — вони не діють на вірус грипу, але полегшують стан хворого, пом'якшуючи симптоми — жар, нежить, біль у горлі, кашель, головний біль та біль у м'язах. За умови легкого перебігу хвороби симптоматичне лікування у домашніх умовах може виявитися достатнім для повного одужання. Однак зловживати цими препаратами і застосовувати їх без призначення лікаря не слід: передозування може завдати серйозної шкоди організму. Народні засоби для пом'якшення симптомів та загальної підтримки організму — наприклад, розтирання горілкою, споживання цибулі з часником чи ехінацеї — неефективні проти грипу самостійно, але можуть використовуватись як допоміжні. Втім, зловживати ними також не слід. Важливо враховувати, що тимчасове пом'якшення чи відчуття відсутності симптомів не є ознакою одужання хворого: необхідно продовжувати утримання від контактів зі здоровими людьми та лікування — аж до постійної відсутності симптомів.

Дітям до 18 років та вагітним жінкам не рекомендовано вживати аспірин — подолати жар можна за допомогою парацетамолу.

Під час грипу необхідно пити багато рідини. Їжа повинна бути легкою і нежирною, однак примушувати хворого їсти не потрібно.

Що не лікує грип

Важливо знати, що грип не лікується за допомогою:

- Антибіотиків — вони не створюють жодної протидії вірусам, оскільки призначені виключно для боротьби з бактеріальними інфекціями. Вживання антибіотиків не за призначенням не лікує хворобу і лише ускладнить боротьбу з хворобами у майбутньому. Антибіотики можуть використовуватися тільки за призначенням лікаря для лікування таких ускладнень грипу, як пневмонія й бронхіт, тощо.

- Гомеопатичних препаратів — немає жодних науково обґрунтованих доказів їхньої ефективності проти вірусу грипу, тому в усьому світі вони не рекомендовані для лікування будь-яких небезпечних для життя інфекцій, в тому числі й грипу. Використання препаратів з недоведеною ефективністю в таких умовах вважається ознакою безвідповідального ставлення до життя хворих.

- Імуностимуляторів, імуномодуляторів — немає жодних науково обґрунтованих доказів їхньої ефективності проти вірусу грипу. Водночас їхня дія під час хвороби може за певних умов навіть виявитися шкідливою.

- Народних засобів — лікування виключно народними засобами є неефективним і небезпечним, оскільки ніякі трав'яні відвари, чаї та настоянки на вірус грипу не діють. Однак народні засоби можуть згодитися для пом'якшення симптомів грипу — за умов грамотного використання без зловживань.

Запобігти, врятувати, допомогти!

Гриби - це дарунок лісу, але водночас вони є небезпечним продуктом харчування, який може привести до отруєння, а іноді й смерті. Отруєння організму викликають токсини, алкалоїди та сполучення важких металів, які містяться в грибах. Прикро, що багато людей висновки робить лише на основі свого гіркого досвіду.

Основні причини отруєнь:1200px Amanita muscaria round cap

 • вживання отруйних грибів;
 • неправильне приготування умовно їстівних грибів;
 • вживання старих або зіпсованих їстівних грибів;
 • вживання грибів, що мають двійників або змінилися внаслідок мутації (навіть білі гриби і підберезники мають своїх небезпечних двійників).

Симптоми отруєння: нудота, блювота, біль у животі, посилене потовиділення, зниження артеріального тиску, судоми, мимовільне сечовиділення, проноси, розвиток симптомів серцево-судинної недостатності.

Щоб запобігти отруєння грибами, ми рекомендуємо Вам заходи та правила, які необхідні для виконання кожній людині, дотримуйтесь їх.

Застерігаємо!

 • Купуйте гриби тільки у відведених для їх продажу місцях (магазинах, теплицях, спеціалізованих кіосках), особливо уникайте стихійних ринків.
 • Збирайте і купуйте тільки гриби, про які вам відомо, що вони їстівні.

Не збирайте гриби: 

 • якщо не впевнені, що знаєте їх - якими б апетитними вони не здавалися;
 • поблизу транспортних магістралей, на промислових пустирях, колишніх смітниках, в хімічно та радіаційно небезпечних зонах;
 • невідомі, особливо з циліндричною ніжкою, у основі якої є потовщення "бульба", оточене оболонкою;
 • з ушкодженою ніжкою, старих, в'ялих, червивих або ослизлих;
 • ніколи не збирайте пластинчаті гриби, отруйні гриби маскуються під них;
 • "шампіньйони" та "печериці", у яких пластинки нижньої поверхні капелюшка гриба білого кольору.
 • Не порівнюйте зібрані чи придбані гриби із зображеннями в різних довідниках, - вони не завжди відповідають дійсності.
 • Не куштуйте сирі гриби на смак.
 • Ще раз перевірте вдома гриби, особливо ті, які збирали діти. Усі сумнівні -викидайте. Нижню частину ніжки гриба, що забруднена ґрунтом - викидайте. Гриби промийте, у маслюків та мокрух зніміть з капелюшка слизьку плівку.
 • Гриби підлягають кулінарній обробці в день збору, інакше в них утворюється трупна отрута.
 • При обробці кип'ятіть гриби 7-10 хвилин у воді, після чого відвар злийте. Лише тоді гриби можна варити або смажити.
 • Обов'язково вимочіть або відваріть умовно їстівні гриби, які використовують для соління, - грузді, вовнянки та інші, котрі містять молочний сік, тим самим позбудетесь гірких речовин, які уражають слизову оболонку шлунку.
 • Не пригощайте ні в якому разі грибами дітей, літніх людей та вагітних жінок.
 • Гриби (зеленушка, синяк-дубовик, та деякі інші) містять отруйні речовини, які у шлунку не розчиняються. У взаємодії із алкоголем отрута розчиняється та викликає бурхливе отруєння.
 • Значна кількість грибів, які досі вважались їстівними, містять мікродози отруйних речовин. Якщо вживати їх декілька днів підряд - також може статись отруєння.
 • Суворо дотримуйтеся правил консервування грибів. Неправильно приготовлені консервовані гриби можуть викликати дуже важке захворювання - ботулізм. Гриби, які довго зберігалися, обов'язково прокип'ятіть 10-15 хвилин.
 • УВАГА! Ні в якому разі не довіряйте таким помилковим тлумаченням:
 • "Усі їстівні гриби мають приємний смак".
 • "Отруйні гриби мають неприємний запах, а їстівні -приємний".
 • "Усі гриби в молодому віці їстівні".
 • "Личинки комах, черви й равлики не чіпають отруйних грибів".
 • "Опущена у відвар грибів срібна ложка або срібна монета чорніє, якщо в каструлі є отруйні гриби".
 • "Цибуля або часник стають бурими, якщо варити їх разом з грибами, серед яких є отруйні".
 • "Отрута з грибів видаляється після кип'ятіння протягом кількох годин".
 • "Сушка, засолювання, маринування, теплова кулінарна обробка знешкоджують отруту в грибах".

Первинні ознаки отруєння (нудота, блювота, біль у животі, пронос) - з'являються через 1-4 години після вживання грибів, в залежності від виду гриба, віку та стану здоров'я потерпілого, кількості з'їдених грибів. 

Біль та нападки нудоти повторюються декілька разів через 6-48 годин, а смерть настає через 5-10 днів після отруєння.

Перша допомога при отруєнні грибами.

 • Викличте "Швидку медичну допомогу".
 • Одночасно, не очікуючи її прибуття, негайно промийте шлунок: випийте 5-6 склянок кип'яченої води або блідо-рожевого розчину марганцівки; натисніть пальцями на корінь язика, щоб викликати блювоту; прийміть активоване вугілля (4-5 пігулок), коли промивні води стануть чистими.
 • Після надання первинної допомоги: дайте випити потерпілому міцний чай, каву, або злегка підсолену воду, відновіть тим самим водно-сольовий баланс; покладіть на живіт і до ніг потерпілого грілки для полегшення його стану.
 • З'ясуйте, хто вживав разом із постраждалим гриби, проведіть профілактичні заходи.

Забороняється:

 • Вживати будь-які ліки та їжу, а надто ж алкогольні напої, молоко, - це може прискорити всмоктування токсинів грибів у кишечнику. Займатися будь-якими іншими видами самолікування.

Запам'ятайте: Отруєння грибами дуже важко піддається лікуванню. Настійно радимо всім! Якщо ви не впевненні у грибах - не збирайте та не їжте гриби зовсім. Без грибів можна прожити.

Штаб цивільного захисту НЛТУ України

Алгоритм дій посадової особи при отриманні інформації про вчинення (загрозу вчинення ) діяння з ознаками терористичного характеру

Посадова особа (співробітники охорони) підприємства, організації, установи, військової частини при отриманні інформації про вчинення (загрозу вчинення) діяння з ознаками терористичного характеру на вказаному об’єкті доповідає своєму керівництву і через нього (у разі відсутності - через чергового установи або особисто) повідомляє органи міліції за тел. 102, чергового Управління СБУ у Львівській області за телефонами №№ (032) 298- 66-22, (032) 261-61-43.

Зміст повідомлення повинен містити наступну інформацію:Безымянны2232й

 • Відсутність повних даних не звільняє посадових осіб від негайногоповідомлення про надзвичайну подію-   джерело отримання інформації;
 • -   характер діяння (захоплення заручників, загроза підриву та ін.) та об’єкт посягання;
 • -   час і точне місце події;
 • -   можлива кількість захоплених заручників, наявність потерпілих, їх місце перебування та стан;
 • -   кількість терористів, їх вимоги, озброєння та інші відомі дані;
 • -   обстановка, яка склалася на місці скоєння злочину та заходи реагування на подію, які здійснені адміністрацією.

До приїзду передової групи Антитерористичного Центру при УСБУ у Львівській області на місце події, керівництвом об’єкту вживаються наступні заходи:

 • -   посилюється охорона та режиму на території об’єкту за допомогою наявних сил;
 • -   проводиться терміновий збір керівників режимних, охоронних та аварійно-рятувальних служб об’єкту (при наявності);
 • -   тимчасово призупиняється  функціонування об’єкту або його окремих ланок;
 • -   здійснюється евакуація працівників та відвідувачів відповідного закладу;
 • -   надається допомога потерпілим:
 • -   проводиться зустріч сил і засобів правоохоронних органів.

За вказівкою керівництва регіональної координаційної групи Антитерористичного центру (передової групи) керівництво об'єкту забезпечує виділення у розпорядження штабу кваліфікованих спеціалістів (виділяє працівників, які добре обізнані зі структурою та технологічними особливостями будівлі, персоналом та можливими відвідувачами об’єкту тощо), надає допомогу в пошуку та підготовці приміщення на території об’єкту або в безпосередній близькості від нього для розміщення командного пункту (на випадок проведення антитерористичної операції). Відповідальні особи об'єкту беруть безпосередню участь у роботі оперативного штабу управління антитерористичною операцією.

 


Першочергові дії у разі виявлення вибухового пристрою або підозрілого предмета

У разі виявлення предмета, що подібний на вибуховий пристрій (надалі ВП) у першу чергу необхідно здійснити наступне:

про факт виявлення характерних ознак ВП, місце його розташування, час виявлення та особу, що виявила - негайно повідомити старшого начальника і через нього (у разі відсутності через чергового установи або особисто) органи міліції за тел. 102, чергового Управління СБУ у Львівській області за телефонами №№ (032) 298-66-22, (032)261-61-43;

 • -   до прибуття співробітників правоохоронних органів наявними силами обмежити доступ сторонніх осіб до місця розташування можливого ВП;
 • -   у разі необхідності здійснити евакуацію людей згідно з відпрацьованими планами; забезпечити безперешкодний проїзд до місця виявлення підозрілого предмета автотранспорту правоохоронних органів, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони тощо;
 • -   до прибуття оперативно-слідчої групи забезпечити присутність осіб, які виявили підозрілий предмет та фіксацію їх установочних даних;
 • -   у всіх випадках дайте вказівку щодо заборони наближення до місця виявлення підозрілого предмета, не чіпайте та не переміщуйте його.

СУВОРО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ при виявленні підозрілого предмета самостійно проводити з ним будь-які дії (торкатися, нахиляти, переміщувати, підіймати та ін.)

Приміткатреба пам’ятати, що марна втрата часу при загрозі вибуху може призвести до людських жертв!

Характерними ознаками, що вказують на можливу наявність ВП можуть бути:

 • -  виявлення в громадських місцях, транспорті валіз, пакетів, коробок та інших предметів залишених без нагляду власників:
 • -  отримання адресатом поштового відправлення, вміст якого чи відправник йому невідомі;
 • -  наявність у предметів характерного вигляду штатних бойових припасів, учбово-імітаційних, сигнальних, освітлювальних, піротехнічних виробів чи їх елементів;
 • -  наявність звуку працюючого годинникового механізму, що чути з предмета;
 • -  наявність у предметі запаху бензину, гасу, розчинника, паливо-мастильних матеріалів, хімічних матеріалів, тощо;
 • -  наявність диму, що виходить з предмета;
 • -  наявність у предмета елементів (деталей), що не відповідають його прямому призначенню;
 • -  незвичайно велика маса предмета (наприклад, коробки з під цукерок, банки з під кави, книги, блокнота тощо);
 • -  наклейки, наліпки, етикетки з підписами на поверхні кришок, коробок;
 • -  нестандартний спосіб виготовлення посилочної тари;
 • -  наявність будь-якого додаткового контакту предмету з об’єктами навколишньої обстановки;
 • -  наявність у дверях, вікнах яких-небудь сторонніх предметів: закріпленого дроту, ниток, важелів, шнурів тощо;
 • -  наявність стороннього сміття, порушення грунту, покриття на газонах, тротуарах при відсутності пояснень щодо їх виникнення у відповідних служб;
 • -  наявність у контрольованих зонах залишеного власниками більше 5-ти хвилин транспорту;
 • -   наявність у контрольованій зоні сторонніх чи нічийних приладів, механізмів, тимчасових споруд, будівельних матеріалів і конструкцій, тощо;
 • - порушення вимог паркування автотранспортних засобів в контрольованих зонах;
 • -намагання особи з предметом у руках чи в специфічному одязі, який дає змогу приховувати на тілі ВП, за будь-яких обставин безпосередньо наблизитися до об’єкту охорони чи маршруту його пересування.

Рекомендовані зони евакуації та оточення при виявленні вибухового пристрою або підозрілого предмету:

граната РГД-5 не менше 50 метрів;
граната Ф-1  не менше 200 метрів;
тротилова шашка (200 г) 45 метрів:
тротилова шашка (400 г) 55 метрів;
банка з під пива  60 метрів;
міна МОН-50 85 метрів;
дипломат (кейс)   230 метрів;
дорожній чемодан 350 метрів;
автомобіль типу «Жигулі» 460 метрів;
автомобіль типу «Волга»   580 метрів;
мікроавтобус 920 метрів;
вантажний автомобіль (фургон) 1240 метрів.

Порядок прийому анонімних телефонних повідомлень, що містять ознаки терористичного характеру

На сьогоднішній день телефон є одним із основних каналів отримання інформації про закладені вибухові пристрої, захоплення заручників, вимагання, шантаж тощо. Не залишайте без уваги ні одного такого повідомлення. Про усі вищезазначені необхідно негайно повідомити старшого начальника і через нього (у разі відсутності - через чергового установи або особисто) органи міліції за тел. 102, чергового Управління СБУ у Львівській області за телефонами №№ (032) 298-66-22, (032) 261-61-43

Під час прийому анонімного телефонного повідомлення, що містять ознаки терористичного характеру дотримуйтесь наступних рекомендацій:

 • -  намагайтеся дослівно запам’ятати розмову та зафіксувати її на папері;
 • -   у процесі розмови відмітьте стать, вік особи, що телефонує та особливості його (її) мови: голос (гучний або тихий, низький або високий), темп мови (швидкий або повільний), вимова (чітка, із заїканням, перекручена, шепелява, з акцентом або діалектом), манера мови (розв’язана, із знущанням, з нецензурними виразами);
 • -   обов’язково відмітьте звуковий фон (шум авто- або залізничного транспорту, звук теле- або радіоапаратури, інші голоси тощо);
 • -   відмітьте характер дзвінка - міський або міжміський;
 • -  обов’язково зафіксуйте точний час початку розмову та її тривалість;
 • -  у будь-якому випадку намагайтесь під час розмови отримати відповіді на наступні запитання: куди, кому і за яким телефоном дзвонить особа; які конкретні вимоги висуває; висуває вимоги вона особисто або виступає в ролі посередника чи представляє якусь організацію; на яких умовах вона готова відмовитись від своїх намірів; як і коли можна з нею зв’язатись; кому можна повідомити або передати суть дзвінка;
 • -  намагайтесь добитись від особи, що телефонує максимально можливого проміжку часу для прийняття рішення вами та вашим керівництвом;
 • -  при можливості у процесі розмови повідомте про неї керівництво об’єкту або негайно після його закінчення;
 • -  без нагальної потреби не розповсюджуйте інформацію про факт розмови та її зміст:
 • -  при наявності автоматичного визначника номера обов’язково запишіть номер телефонна у журнал прийому повідомлень, що виключить можливість його випадкової втрати.

При використанні звукозаписуючої апаратури відразу вийміть касету (диск) із записом розмови та прийміть міри до її збереження, обов’язково на її місце встановіть нову касету (диск).

Правила поводження з анонімними листами, що містять погрози терористичного характеру

 1. При отриманні такого документу – поводьтесь з ним максимально обережно. По можливості, помістіть його у чистий поліетиленовий пакет (файл) та зберігайте в окремій твердій папці.
 2. Постарайтесь не лишати на ньому відбитки своїх пальців.
 3. Якщо документ надійшов у конверті – його відкриття проводиться тільки з лівої або правої сторони, при цьому краї конверта обережно обрізаються ножицями.
 4. 3берігайте усе:    сам документ з текстом, будь-які вкладення, конверт і упаковку.
 5. Не розширюйте коло осіб, яким відомо про факт отримання та зміст анонімного документу.
 6. Анонімні матеріали, що містять погрози терористичного характеру направляються на адресу місцевих органів СБ України разом із супровідним листом, в якому вказується конкретні ознаки анонімних матеріалів (вид, кількість, яким способом і на чому вони виконані, з яких слів починається та якими закінчується текст, наявність підпису тощо), а також обставини, пов'язані з їх розповсюдженням, виявленням або отриманням.
 7. Анонімні документи не повинні підшиватись, склеюватись, на них забороняється робити написи, підкреслювати або обводити окремі місця в тексті, писати резолюції або вказівки та згинати їх. При виконанні резолюцій та інших надписів на супровідних документах не повинно залишатись відтисків тексту на анонімних матеріалах.

Реєстраційний штамп проставляється тільки на супровідних листах і заявах громадян, які передали анонімні матеріали в інстанції.

При отриманні анонімних матеріалів, що містять погрози терористичного характеру за допомогою SMS- повідомлень або через Інтернет текст повідомлення обов’язково зберігається та про факт погроз повідомляються в місцеві органи СБ України.

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікації

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper