Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.002

Відомості про разову спеціалізовану вчену раду

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.002 створена в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України” (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, (032) 258 42 57) для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 – «Економіка».

Голова ради:
1. Гарасим Петро Миколайович, д.е.н., професор, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».

Рецензенти:
2. Загвойська Людмила Дмитрівна, к.е.н., доцент, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України». 
3. Якімцов Віктор Вікторович, д.е.н., професор, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».

Опоненти:
4. Якимчук Аліна Юріївна, акад. АЕНУ України, д.е.н., професор, Національний університет водного господарства та природокористування. 
5. Курильців Роман Михайлович, д.е.н., професор, Національний університет «Львівська політехніка».

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Соловій Віталій Ігорович, науковий співробітник науково-дослідної частини Національного лісотехнічного університету України

Тема дисертації: 

Еколого-економічні засади управління міськими територіями в умовах зміни клімату 

Наукові керівники
(консультанти): 

1. Туниця Юрій Юрійович, акад. НАН України, доктор економічних наук, професор, в.о. ректора Національного лісотехнічного університету України; 
2. Дубовіч Іон Андрійович, кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри екологічної економіки, Інституту екологічної економіки та менеджменту, Національного лісотехнічного університету України

Дата, час і місце проведення захисту: 

12.03.2021, 10:00 год. - вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, Львів, зал засідань.

play png
Анотація Дисертація

Відгук
офіційного опонента

Відгук
офіційного опонента

Висновок Наказ НЛТУ України Наказ МОН
про створення
разової спеціалізованої
вченої ради
Відеозапис
Last modified on Середа, 17 березня 2021 10:46

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper