Про організаційні заходи для запобігання поширенню корона вірусу COVID-19. Карантин.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” від 11 березня 2020 року № 211 та наказу Міністерство освіти і науки України (надалі - МОН України) від 16 березня 2020 року № 406, беручи до уваги статтю 32 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, Указ Президента Ук­раїни від 13 березня 2020 року № 87/2020 “Про рішення Ради національної без­пеки і оборони України від 13 березня 2020 року “Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хво­роби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, підпункт 2 пункту 13 Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєді­яльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом МОН України від 21 листопада 2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністер­стві юстиції України 14 грудня 2016 року за № 1623/29752, та враховуючи ре­комендації Всесвітньої організації охорони здоров’я,

НАКАЗУЮ:

 1. Проректорам, директорам ННІ та коледжів, керівникам структурних підрозділів університету в межах компетенції на період карантину забезпечити:
 • дотримання заборони проведення освітніх, культурних, спортивних та інших масових заходів та відвідування університету здобувачами освіти усіх форм навчання, а також слухачами курсів підвищення кваліфікації Центру дистанційного навчання та післядипломної освіти і відділення з підготовки водіїв транспортних засобів кафедри лісових машин;
 • проведення інформування здобувачів освіти та працівників щодо заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання;
 • проведення профілактичних та дезінфекційних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19;
 • відтермінування проведення атестації працівників університету та прове­дення засідань відповідних атестаційних комісій;
 • режим підвищеної готовності підсистеми навчання здобувачів освіти та працівників діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до підпункту 2 пункту 13 Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєді­яльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом МОН України від 21 листопада 2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністер­стві юстиції України 14 грудня 2016 року за № 1623/29752;
 • припинення відряджень працівників університету до МОН України, ок­рім випадків нагальної необхідності та за попереднім погодженням з керівниц­твом МОН України;
 • листування з МОН України шляхом використання системи електронної взаємодії органів виконавчої влади або шляхом надсилання сканкопій листів на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;
 • виконання рішень тимчасової обласної протиепідемічної комісії.
 1. Директорам ННІ та коледжів, керівнику Центру дистанційного навчання та післядипломної освіти, керівнику навчально-методичного відділу, завідува­чам кафедр і аспірантури, начальнику відділу міжнародних зв’язків на період карантину забезпечити:
 • виконання освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в університеті, зокрема шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвіду­вання університету її здобувачами (Віртуальне навчальне середовище НЛТУ України, яке створене на основі інтеграції CMS Moodle, Google G Suite for Education та Worksection (http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/47178/2/2018n903_Sokolovskyy_Y-The_peculiarities_of_106-110.pdf, інструменти Google Classroom та Hangouts Meet, каталог курсів Coursera for Campus в рамках ініці­ативи “Coursera for Campus Coronavirus initiative” тощо), та у виняткових випа­дках шляхом ущільнення графіку освітнього процесу, а також виконання праці­вниками університету іншої роботи (організаційно-педагогічної, методичної, наукової тощо);
 • запровадження гнучкого (дистанційного) режиму роботи працівників уні­верситету відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучко­го режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціаль­ної політики України від 04 жовтня 2006 року № 359;
 • обмеження скерування здобувачів освіти та працівників університету в поїздки територією України та за кордон;
 • дотримання заборони проведення екскурсійних поїздок;
 • припинення запрошення іноземних громадян на навчання або прохо­дження стажування і прийому іноземних делегацій;
 • перенесення засідань спеціалізованих вчених рад.
 1. Проректорам, директорам ННІ та коледжів, керівникам структурних підрозділів університету на період карантину:
 • визначити та затвердити перелік осіб, які можуть працювати дистанційно, забезпечивши при цьому належні результати роботи;
 • забезпечити належні технічні умови для виконання роботи працівниками структурних підрозділів університету;
 • визначити працівників, відповідальних за опрацювання кореспонденції, що надходить через Систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВОВВ) і офіційні електронні адреси університету та структурних підрозділів;
 • скасувати або відтермінувати проведення запланованих нарад тощо;
 • призупинити проведення особистого прийому громадян;
 • забезпечити проведення робочих нарад, надання громадянам інформації працівниками структурних підрозділів університету за допомогою доступних засобів зв’язку та телекомунікацій (наради, що потребують особистої участі учасників, проводити лише за розпорядженням ректора).
 1. Проректору з АГР і комендантам гуртожитків на час карантину:
 • забезпечити проведення відповідними службами комплексу робіт щодо підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідного температурного режиму в приміщеннях університеті;
 • посилити контроль за санітарно-профілактичними заходами та пропуск­ним режимом у навчальних та адміністративних будівлях і гуртожитках університету.
 1. Копію наказу скерувати проректорам, директорам ННІ та коледжів, керівникам структурних підрозділів університету.
 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор       Ю.Ю. Туниця

Проект вносить:    керівник НМВ   Салабай Р.Г. 

Last modified on Четвер, 08 вересня 2022 09:18

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper