Координаційна зустріч учасників консорціуму з виконання міжнародного проєкту QUARSU

 

 

 

13 prev

 

В рамках виконання міжнародного проєкту за програмою Erasmus+ “Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів (Qualifications recognition support for Ukrainian universities) (QUARSU)” у період з 8 по 16 грудня 2023 року делегація університету в складі проректора з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків, канд. техн. наук, доцента Миколи БОРИСА (координатора проєкту від НЛТУ України) та завідувача кафедри технологій меблів та виробів з деревини, д-ра техн. наук, професора Ореста КІЙКА (керівника робочої групи) взяла участь у координаційній зустрічі партнерських університетів – учасників проєкту, яка відбувалася в Політехнічному інституті міста Коїмбри (Португалія).

Проєкт QUARSU є проєктом структурних реформ у системі вищої освіти України та передбачає впровадження його результатів на національному рівні. У рамках цього проєкту передбачена апробація в університетах України кращих європейських практик з визнання освітніх і професійних кваліфікацій та результатів навчання, у тому числі – формального, неформального та інформального.

Основні цілі проєкту:

 • • розроблення, створення та апробація методології визнання, сумісної з Національною рамкою кваліфікацій;
 • • розвиток людських ресурсів (кадрів) для визнання;
 • • створення платформи для підтримки визнання.

Основні напрями діяльності та очікувані результати за проєктом:

 • • аналіз існуючих світових стандартів та методологій;
 • • розроблення методології визнання;
 • • створення Центрів визнання у партнерських закладах вищої освіти України;
 • • розповсюдження результатів проєкту.

Координатор проєкту: професор Марек ФРАНКОВІЧ (Ягелонський університет, м. Краків, Польща).

Національний координатор проєкту: проректор з науково-педагогічної роботи, д-р техн. наук, професор Вадим ЗАХАРЧЕНКО (Національний університет “Одеська Морська Академія”).

Учасники проєкту (партнери):

В цьому проєкті НЛТУ України є координатором робочого пакету “Поширення та використання результатів” з такими робочими завданнями:

 • • розроблення та затвердження плану поширення та використання результатів;
 • • створення та оновлення вебсайту проєкту;
 • • поширення інформації про проєкт через соціальні мережі та медіа;
 • • підготовка промоційних матеріалів;
 • • проведення семінарів з тематики проєкту в Україні.

Координаційна зустріч Консорціуму проєкту розпочалася у понеділок, 11 грудня у Центрі з міжнародного співробітництва Політехнічного інституту Коїмбри.

З доповіддю на тему “Загальна інформація про Політехнічний інститут Коїмбри. Система вищої освіти Португалії. Система освіти в Політехнічному інституті Коїмбри” (“General information on Instituto Politecnico de Coimbra. Higer education system of Portugal. Education system in Instituto Politecnico de Coimbra”) виступив віце-президент Політехнічного інституту Коїмбри, професор Даніель РОКЕ ГОМЕС (Daniel ROQUE GOMES). Він ознайомив присутніх з історією створення університету, структурою управління та головними структурними підрозділами Політехніки Коїмбри, системою вищої освіти в Португалії та особливостями системи освіти в університеті.

Політехнічний інститут Коїмбри (IPC) (Polytechnic of Coimbra) – державний заклад вищої освіти, заснований у 1979 році, розташований в центрі Португалії, у тому місці, яке століттями було відомо як “місто студентів”. На сьогодні в університеті навчаються понад 13 000 студентів і працюють 844 науково-педагогічні працівники та інженерно-технічний і допоміжний персонал.

Це один із десяти найбільших португальських вищих навчальних закладів, що об’єднує шість навчальних підрозділів:

– Вища Сільськогосподарська школа Коїмбри (ESAC);

– Вища освітня школа Коїмбри (ESEC);

– Вища школа технологій та менеджменту в госпіталі Oлівейра (ESTGOH);

– Вища школа технологій охорони здоров’я Коїмбри (ESTeSC);

– Бізнес-школа Коїмбри (ISCAC);

– Інститут інженерії Коїмбри (ISEC).

 

121619

 

Ці навчальні підрозділи охоплюють широкий спектр навчальних напрямків: від сільського господарства та навколишнього середовища до освіти, комунікацій, туризму, мистецтва, менеджменту, бухгалтерського обліку та маркетингу, охорони здоров’я та інженерії.

Політехніка Коїмбри через свої вищі школи пропонує здобувачам професійні вищі технічні курси та програми: бакалаврату (61), магістратури (53) та аспірантури (45). Це надбання міста, яке відіграє значну роль у розвитку як регіону, так і країни.

Професор Даніель РОКЕ ГОМЕС також розповів про особливості управління Політехнікою Коїмбри.

З доповіддю на тему “Визнання попереднього навчання в Політехнічному інституті Коїмбри” (“Recognition of Prior Learning in Instituto Politecnico de Coimbra”) виступила професорка Карла КСАМБРЕ (Karla XAMBRE). Вона ознайомила присутніх з особливостями визнання результатів попереднього навчання вступників у Політехнічному інституті Коїмбри під час їх вступу на навчання до університету.

З доповіддю на тему “UNIgreen – зелені Європейські університети” (“UNIgreen – European University”) виступила про-президентка Політехнічного інституту Коїмбри, професорка Марія Жоао КАРДОЗУ (Maria João CARDOSO). Вона поділилася досвідом участі Політехніки Коїмбри в консорціумі “UNIgreen – European University, Зелений Європейський університет (#WeAreUNlзелений).

Зелений Європейський університет – це альянс із восьми європейських вищих навчальних закладів, які поділяють спільне бачення сприяння досконалості у викладанні, навчанні, дослідженнях та інноваціях у сфері сталого сільського господарства, екологічних біотехнологій та наук про навколишнє середовище. UNIgreen оцінює та спирається на тривалу співпрацю для створення інтегрованого Європейського університету, який підтримує зелену економіку, що стане можливим завдяки ініціативі Європейських університетів у рамках програми Erasmus+.

2 99

Зелений Європейський Університет прагне стати провідним Європейським університетом у галузі інновацій, зеленої біотехнології та наук про навколишнє середовище та життя, де студенти та вся академічна спільнота розвивають цінності, ставлення, знання, навички та компетенції, щоб стати елементами для переходу до кліматично нейтральної та ресурсоефективної економіки, що підтримується екосистемою, яка поєднує освіту, дослідження, інновації та суспільство для сприяння сталому розвитку.

UNІgreen – це тематичний альянс із особливим фокусом на темах сталого аерокультури, екологічних біотехнологій, наук про навколишнє середовище та життя, які є основними сферами знань для досягнення ресурсоефективної, циклічної, оцифрованої та кліматично нейтральної економіки до 2050 року та для стимулювання стійкості нашої харчової системи. Незважаючи на свою важливість, ця тема залишається недостатньо вивченою. Отже, Альянс зелених університетів UNІgreen прагне глибоко вивчати цей напрям.

Заклади вищої освіти Альянсу поділяють спільне бачення вищої освіти. Такий, де інституції зосереджені на стратегічних напрямках, таких як люди, викладання та навчання, дослідження та передача, а також пом’якшення впливу на навколишнє середовище, які одночасно впливають і піддаються впливу ряду поперечних осей, таких як інтернаціоналізація, мультикультуралізм, стійкість, цифровізація, соціальні зобов’язання та постійне вдосконалення.

На додаток до цього загального погляду, вищі навчальні заклади Альянсу є активними у кількох наукових сферах, які узгоджуються з національними та регіональними інноваційними пріоритетами та стратегіями, зокрема Стратегіями розумної спеціалізації, які пропонують високий ступінь взаємодоповнюваності.

Слід сказати, що в знак солідарності з українським народом в міжнародному офісі Політехніки Коїмбри, поряд з державними прапорами країн-учасників альянсу UNIgreen, встановлено прапор України. З початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну університет надає посильну допомогу українцям, які перебувають на території Португалії, а також гуманітарну допомогу університетам України.

Після обіду з доповіддю на тему “Внутрішнє забезпечення якості в Політехнічному інституті Коїмбри” (“Internal Quality Assurance in Instituto Politecnico de Coimbra”) виступила професорка Даніела КУНХА (Daniela CUNHA). Вона ознайомила присутніх з системою внутрішнього забезпечення якості у Політехнічному інституті Коїмбри, зокрема системою оцінювання та обліком успішності студентів університету.

З доповіддю на тему “Глобальне дослідження INQAAHE II – Тенденції у забезпеченні якості вищої освіти: виклики та можливості у внутрішньому та зовнішньому забезпеченні якості, опитування 2023-2025 рр.” (“INQAAHE II Global Study – Trend in Tertiary Education Quality Assurance: Challenges and Opportunities in Internal and External QA, 2023-2025 survey”) виступив координатор проєкту EQVEGAN, Генеральний секретар Асоціації ISEKI-Food, Президент Європейського альянсу з предметно-специфічної та професійної акредитації та забезпечення якості, Член основної групи Agrifood Pact for Skills, Координатор JRC з харчових технологій Європейського університету UNIGREEN DCAT - INDUSTRIA ALIMENTAR, професор Руї Мануель МАЧАДУ да КOШТА (Rui Manuel MACHADO da COSTA). Він ознайомив присутніх з міжнародними проектами, які реалізуються Політехнічним інститутом Коїмбри у співпраці з європейськими університетами, а також з тенденціями трансформації у забезпеченні якості вищої освіти, викликами та можливостями у внутрішньому та зовнішньому забезпеченні якості на підставі опитування, проведеного у 2023 році та планах з його продовження на період до 2025 року.

У вівторок, 12 грудня учасники координаційної зустрічі міжнародного проєкту QUARSU відвідали міську раду (муніципалітет) міста Коїмбри. Приймав делегацію Президент муніципальної палати Коїмбри, Хосе Мануель СІЛВА (Jose Manuel SILVA) у Дворянській залі ратуші. Він розповів про історію Коїмбри, роль освіти і науки в діяльності міста, наголосив на тісній співпраці з освітніми закладами Коїмбри та ролі міської влади у сприянні діяльності Політехніки Коїмбри. Хосе Мануель СІЛВА побажав українському народові найшвидшої перемоги над російським агресором.

Після обіду учасники зустрічі побували з візитом в Інституті інженерії Політехніки Коїмбри, корпуси якого розміщено у передмісті Коїмбри, на лівому березі річки Мондего.

З презентацією про діяльність Інституту інженерії Політехніки Коїмбри виступив професор Руа Педро НУНЕС (Rua Pedro NUNES). Він ознайомив присутніх зі структурою інституту, освітніми програмами підготовки бакалаврів, магістрів та PhD, а також документальним супроводом навчального процесу здобувачів вищої освіти в інституті. Доповідач окремо зупинився на тематиці наукових досліджень, якими займаються працівники інституту.

Слід сказати, що усі навчальні корпуси побудовано у 90-х роках в сучасному стилі. Ми мали можливість ознайомилися з кафедрами та сучасними лабораторіями інституту.

 

У середу, 13 грудня учасники зустрічі відвідали Вищу сільськогосподарську школу Політехніки Коїмбри. На початку учасників ознайомили з університетським магазином, де відвідувачі можуть придбати екологічно чисті продукти, вирощені на дослідних ділянках або виготовлені в лабораторіях інституту.

Також цікавими виявилися відвідини приміщень, у яких університет здійснює догляд за різноманітними видами тварин, зокрема коней, а також надає послуги на власному іподромі.

З доповіддю про діяльність Вищої сільськогосподарської школи Політехніки Коїмбри виступила професорка Ізабель ДІНІС (Isabel DINIS). Вона ознайомила присутніх зі структурою школи, освітніми програмами підготовки бакалаврів, магістрів та PhD, а також особливостями підготовки фахівців у школі та тематикою наукових досліджень, якими займаються науковці школи.

Після обіду учасники зустрічі відвідали ще один структурний підрозділ Політехніки Коїмбри – Бізнес-школу Коїмбри (Coimbra Business School). З презентацією про діяльність Бізнес-школи Коїмбри виступив віце-президент, професор Антоніо КАЛЬХАЙРОС (ANTONIO CALHEIROS). Він ознайомив присутніх з історією створення та структурою школи, освітніми програмами підготовки бакалаврів, магістрів та PhD, а також особливостями підготовки фахівців у школі та тематикою наукових досліджень, якими займаються науковці школи.

Учасники зустрічі мали плідну дискусію щодо підвищення ефективності співпраці між науковцями обох країн у сфері вищої освіти.

На завершення, у четвер, 14 грудня відбулася робоча зустріч, на якій обговорювалися питання щодо завершення виконання робочих пакетів за проєктом. Учасники зустрічі мали плідну дискусію щодо структури та змісту підсумкових документів за результатами завершення проекту.

Координатор проєкту, професор Марек Франковіч у своєму виступі зупинився на ключових завданнях подальшої реалізації проєкту:

- формування звітів про утворення та функціонування Центрів визнання кваліфікацій в українських університетах;

- формування звітів про встановлення та використання в університетах закупленого в рамках проєкту для Центрів обладнання;

- фіналізація розроблення методології визнання кваліфікацій та формування проєкту Типового положення про визнання кваліфікацій українськими університетами.

Учасники обговорили ці ключові завдання та узгодили календарний план подальших дій з реалізації проєкту. Обговорено окремі питання управління та комунікації між учасниками проєкту.

Після обіду організатори координаційної зустрічі з Політехнічного інституту Коїмбри організували для її учасників екскурсію містом, під час якої була змога ознайомитися з історією та культурними пам’ятками цього старовинного і чудового міста Португалії.

Під час поїздки делегація університету мала змогу ознайомитися з визначними історичними та культурними пам’ятками середньовічної архітектури Порту та Ліссабона – одних із ключових португальських міст. 

 

 

Микола БОРИС,
Орест
КІЙКО

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper