051 Економіка

економіка 2

Випускники володіють здатностями розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

БАКАЛАВР

Випускники є фахівцями з розробки стратегії розвитку підприємств, ціноутворення, бюджетування, планування діяльності підприємств та організацій з врахуванням екологічних, економічних і соціальних аспектів, оцінювання та формування інвестиційного портфелю підприємства, використання норм чинного законодавства, в процесі навчання опановують компетенції керівників економічних служб та відділів підприємств.

Освітньо професійна програма
Навчальний план
Рецензії та відгуки роботодавців
Силабуси навчальних дисциплін

МАГІСТР

Випускники є фахівцями з розробки стратегії розвитку підприємств, ціноутворення, бюджетування, планування діяльності підприємств та організацій з врахуванням екологічних, економічних і соціальних аспектів, оцінювання та формування інвестиційного портфелю підприємства, використання норм чинного законодавства, в процесі навчання опановують компетенції керівників економічних служб та відділів підприємств.

Освітньо професійна програма
Навчальний план
Рецензії та відгуки роботодавців
Силабуси навчальних дисциплін

БАКАЛАВР

Випускники є фахівцями із інтегрованим еколого-економічним способом мислення у сфері раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, аналізування та вирішення еколого-економічних проблем діяльності підприємств лісового сектору та інших галузей економіки, можуть працювати в державних і недержавних підприємствах, організаціях, установах, де зосереджуються на вирішенні проблем підвищення еколого-соціально-економічної ефективності їх діяльності. 

Освітньо професійна програма
Навчальний план
Рецензії та відгуки роботодавців
Силабуси навчальних дисциплін

МАГІСТР

Освітньо-професійна програма спрямована на оволодіння знаннями щодо системного аналізу економічних процесів і закономірностей функціонування та розвитку підприємства, розроблення і удосконалення інструментарію та стандартів економічної роботи, вивчення та впровадження передового досвіду, проведення наукових досліджень та інтегрування екологічних і соціальних обмежень у практику виробничо-господарської діяльності.

 

Освітньо професійна програма
Навчальний план
Рецензії та відгуки роботодавців
Силабуси навчальних дисциплін

PhD

Програма орієнтована на глибоку наукову підготовку фахівців у сфері екологічно орієнтованої економіки та здатних до швидкої адаптації у сучасних умовах; формує управлінців з новим перспективним способом мислення, розвиває глибокі знання у сфері екологізації виробництва, здатних застосовувати інноваційні стратегічні рішення в еколого-економічній діяльності підприємства. Програма використовується в активному дослідницькому середовищі.

Освітньо наукова програма (2023)
Освітньо наукова програма (2022)
Освітньо наукова програма (2021)
Навчальний план (2023)
Навчальний план (2022)
Рецензії та відгуки роботодавців
 Силабуси навчальних дисциплін

 

Last modified on Вівторок, 19 березня 2024 09:05

Спеціальності університету

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper