Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.005 Національного лісотехнічного університету України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Гнатюка Олега Романовича на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 205 «Лісове господарство» відбудеться 19.03.2021 р. о 11.00 в залі засідання НЛТУ України.

Матеріали по дисертаційній роботі Гнатюка О.Р. розміщено за посиланням.

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.002 повідомляє, що захист дисертаційної роботи Соловія Віталія Ігоровчиа на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 – «Економіка» відбудеться 12.03.2021 р. о 10.00 в залі засіданнь НЛТУ України.
Відомості про разову спеціалізовану вчену раду

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.002 створена в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України” (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, (032) 258 42 57) для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 – «Економіка».

Голова ради:
1. Гарасим Петро Миколайович, д.е.н., професор, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».

Рецензенти:
2. Загвойська Людмила Дмитрівна, к.е.н., доцент, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України». 
3. Якімцов Віктор Вікторович, д.е.н., професор, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».

Опоненти:
4. Якимчук Аліна Юріївна, акад. АЕНУ України, д.е.н., професор, Національний університет водного господарства та природокористування. 
5. Курильців Роман Михайлович, д.е.н., професор, Національний університет «Львівська політехніка».

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Соловій Віталій Ігорович, науковий співробітник науково-дослідної частини Національного лісотехнічного університету України

Тема дисертації: 

Еколого-економічні засади управління міськими територіями в умовах зміни клімату 

Наукові керівники
(консультанти): 

1. Туниця Юрій Юрійович, акад. НАН України, доктор економічних наук, професор, в.о. ректора Національного лісотехнічного університету України; 
2. Дубовіч Іон Андрійович, кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри екологічної економіки, Інституту екологічної економіки та менеджменту, Національного лісотехнічного університету України

Дата, час і місце проведення захисту: 

12.03.2021, 10:00 год. - вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, Львів, зал засідань.

play png
Анотація Дисертація

Відгук
офіційного опонента

Відгук
офіційного опонента

Висновок Наказ НЛТУ України Наказ МОН
про створення
разової спеціалізованої
вченої ради
Відеозапис
Відомості про разову спеціалізовану вчену раду

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.005 створена в Державному закладі вищої освіти “Національний лісотехнічний університет України” (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103,  (032) 258 42 57) для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 - "Аграрні науки та продовольство" за спеціальністю 205 - "Лісове господарство".

Голова ради:
1.Доктор біологічних наук, професор Криницький Григорій Томкович, завідувач кафедри лісівництва Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України».

Рецензенти:
2. Доктор сільсько-господарських наук, професор Геник Ярослав Вячеславович, завідувач кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України»
3. Кандидат сільськогосподарських наук, доцент  Крамарець Володимир Олександрович,  доцент кафедри лісівництва Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України»

Опоненти:
4. Доктор сільськогосподарських наук, професор Юхновський Василь Юрійович, професор кафедри лісової меліорації Державного вищого навчального закладу «Національний університет біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України»
5. Доктор сільськогосподарських наук, професор Гайда Юрій Іванович, професор кафедри професор кафедри агрономії, екології та агроінженерії Державного вищого навчального закладу «Західно-український національний університет Міністерства освіти і науки України»

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Гнатюк Олег Романович, інженер навчально-науково-виробничої лабораторії сучасних технологій лісокультурного виробництва кафедри лісових культур і лісової селекції НЛТУ України

Тема дисертації: 

«Особливості вирощування та використання садивного матеріалу Taxus baccata L.» 

Науковий керівник
(консультанти): 

Гузь Микола Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри лісових культур і лісової селекції Національного лісотехнічного університету України.

Дата, час і місце проведення захисту: 

19.03.2021 - вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, Львів, зал засідань.

Відео
Анотація Дисертація

Відгук
офіційного опонента

Відгук
офіційного опонента

Висновок Наказ НЛТУ України Наказ МОН
про створення
разової спеціалізованої
вченої ради
Частина 1
Частина 2
Частина 3

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.004 Національного лісотехнічного університету України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Беня Ігора Олеговича на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» відбудеться 10.03.2021р. о 12:00 в залі засідань НЛТУ України.

Матеріали по дисертаційній роботі Беня І.О. розміщено за посиланням.

Відомості про разову спеціалізовану вчену раду

Спеціалізована вчена рада ДФ35.072.004 створена в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України” (м. Львів вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, + 38 032 258 4257) для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань знань - 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 - «Галузеве машинобудування».

Голова ради:
1. Д.т.н., професор Маєвський Володимир Олександрович., професор кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев'яних будівельних виробів, Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України».

Рецензенти:
2. Д.т.н., професор Поберейко Богдан Петрович, завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегованих технологій, Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України».
3. К.т.н., доцент Гасій Олександр Богданович, доцент кафедри прикладної механіки і технологій машинобудування , Державного вищого навчальногозакладу «Національний лісотехнічний університет України».

Опоненти:
4. Д.т.н., професор Шахбазов Яків Олександрович, професор кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального виробництв, Державного вищого навчального закладу «Українська академія друкарства».
5. Д.т.н., професор Ярошевич Микола Павлович, професор кафедри галузевого машинобудування та легкої промисловості, Державного вищого навчального закладу «Луцький національний технічний університет».

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Бень Ігор Олегович, аспірант Національного лісотехнічного університету України

Тема дисертації: 

Удосконалення загострювання лущильних ножів інструментом з планетарним приводом абразивних чашок.

Науковий керівник
(консультанти): 

1. Науковий керівник: Озимок Ю.І. завідувач кафедри деревообробного обладнання та інструментів, кандидат технічних наук, доцент кафеди деевообобного обладнання та інструментів Національного лісотехнічного університету України

Дата, час і місце проведення захисту: 

10.03.2021, 12.00год. - вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, Львів, зал засідань.

 
Анотація Дисертація

Відгук
офіційного опонента

Відгук
офіційного опонента

Висновок Наказ НЛТУ України Наказ МОН
про створення
разової спеціалізованої
вченої ради

Частина 1
Частина 2
Частина 3
Частина 4

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.001 повідомляє, що захист дисертаційної роботи Лесюк Галини Миколаївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 – «Економіка» відбудеться 11.03.2021 р. о 09.30 в залі засідання НЛТУ України.

Матеріали по дисертаційній роботі Лесюк Г.М. розміщено за посиланням.

Відомості про разову спеціалізовану вчену раду

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.001 створена в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України” (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, (032) 258 42 57) для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 – «Економіка».

Голова ради:
1. Туниця Тарас Юрійович, д.е.н., професор, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».

Рецензенти:
2. Якімцов Віктор Вікторович, д.е.н., доцент, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».
3. Дідович Іван Іванович, к.е.н., доцент, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».

Опоненти:
4. Сакаль Оксана Володимирівна, д.е.н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».
5. Стойко Наталія Євгенівна, к.е.н., доцент, Львівський національний аграрний університет.

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Лесюк Галина Миколаївна, керівник сектору міжнародної мобільності студентів і науково-педагогічних працівників відділу міжнародних зв’язків ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»

Тема дисертації: 

Інституційні засади удосконалення системи управління лісовим господарством України

Наукові керівники (консультанти): 

1. Туниця Юрій Юрійович, академік НАН України, доктор економічних наук, професор
2. Дубовіч Іон Андрійович, кандидат географічних наук, доцент.

Дата, час і місце проведення захисту:  11.03.2021, 9.30год. - вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, Львів, зал засідань.
Відео
Анотація Дисертація

Відгук
офіційного опонента

Відгук
офіційного опонента

Висновок Наказ НЛТУ України Наказ МОН
про створення
разової спеціалізованої
вченої ради
Частина 1
Частина 2
Частина 3
Частина 4

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.003 Національного лісотехнічного університету України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Максимчука Руслана Тарасовича на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 205 «Лісове господарство» відбудеться 29.01.2021 р. о 11.00 в залі засідання НЛТУ України.
Матеріали по дисертаційній роботі Максимчука Р.Т. розміщено за посиланням.

Відомості про разову спеціалізовану вчену раду

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.003 створена в Державному закладі вищої освіти “Національний лісотехнічний університет України” (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103,  (032) 258 42 57) для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 - "Аграрні науки та продовольство" за спеціальністю 205 - "Лісове господарство".

Голова ради:
1. Криницький Григорій Томкович, д.б.н., професор, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».

Рецензенти:
2. Осадчук Леонід Семенович, д.с.-г.н., професор, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».
3. Гриник Георгій Георгійович, д.с.-г.н., доцент, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».

Опоненти:
4. Пастернак Володимир Петрович, д.с.-г.н., професор, Український ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького.
5. Фучило Ярослав Дмитрович, д.с.г.н., професор, Малинський лісотехнічний коледж.

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Максимчук Руслан Тарасович, директор ДП “Берегометське лісомисливське господарство”

Тема дисертації: 

Внутрішньовидова диференціація Abies alba Mill. за структурою деревини в лісорослинних умовах Буковинських Карпат

Науковий керівник (консультант): 

Сопушинський І. М., доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу Національного лісотехнічного університету України.

Дата, час і місце проведення захисту:  29.012021 р., вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, Львів, зал засідань.
play png
Анотація Дисертація

Відгук
офіційного опонента

Відгук
офіційного опонента

Висновок Наказ НЛТУ України Наказ МОН
про створення
разової спеціалізованої
вченої ради

Відеозапис:

Частина 1
Частина 2
Частина 3

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр веб-комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper