Університети як осередки сталості та екологізації освіти: підсумки семінару

Університети як осередки сталості та екологізації освіти

На виконання міжнародного проєкту “V4 Green Universities” (V4GU), фінансованого Вишеградським фондом, 22 червня 2021 р. на базі НЛТУ України відбувся науково-практичний онлайн семінар «Університети як осередки сталості та екологізації освіти».

Програмою семінару було передбачено обговорення й обмін досвідом із таких питань:

  • викладання курсу «Сталий розвиток» або інших курсів, базованих на парадигмі сталості;
  • виконання наукових проєктів за участю студентів, аспірантів та викладачів з проблем сталого розвитку та протидії змінам клімату;
  • впровадження практик енерго- і водоощадності, управління відходами, заходів боротьби зі змінами клімату, природоорієнтованих рішень на території студентських містечок;
  • співпраця з місцевими громадами та органами влади задля вирішення екологічних проблем та запровадження еко-інновацій.

До участі в семінарі зголосилося біля 50 учасників – представників університетів, наукових установ, органів місцевого самоврядування та інших зацікавлених сторін. Серед них: НЛТУ України, Національний університет імені Івана Франка, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Національний університет "Києво-Могилянська академія», Національний транспортний університет, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Одеський державний екологічний університет, Український Католицький Університет, Комунальне некомерційне підприємство "Центр екології, туризму та сталого розвитку" Бориславської міської ради, Львівський національний аграрний університет, Львівська Національна Академія Мистецтв та інші.

Screenshot 5

Учасників семінару привітав і побажав плідної роботи проректор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв'язків, координатор проєкту Микола Борис. 

Керівник робочої групи, голова комісії з екологізації освіти науково-методичної ради НЛТУ України професор кафедри екологічної економіки НЛТУ України Ігор Соловій виступив з програмною доповіддю «Сталість в університетах: сучасні тренди та можливості», запропонувавши напрями інтегрування принципів сталості у практику вітчизняних університетів. 

Проректор з наукової роботи НЛТУ України професор Василь Лавний у доповіді «Праліси Українських Карпат як модель наближеного до природи лісівництва»  ознайомив присутніх із напрацюваннями в галузі дослідження українських пралісів, їх значенням для збереження біорозмаїття, роллю в підтриманні лісових екосистем і пом’якшенні наслідків змін клімату. 

Сучасний стан і перспективи розвитку екологізації освіти в Україні охарактеризував завідувач кафедри екологічної економіки НЛТУ України доцент Іон Дубовіч, зробивши акцент на досягненнях Національного лісотехнічного університету України в реалізації концепції екологізації освіти у ЗВО України і роль академіка НАН України професора кафедри екологічної економіки Юрія Туниці в просуванні цієї ідеї в Україні та світі.

Фахівець з ІТ-технологій та інформаційного забезпечення проєкту, старший викладач кафедри ІТ, керівник центру веб-комунікацій Володимир Яркун і фахівець з комунікації та організаційного забезпечення проєкту, старший викладач кафедри економіки Screenshot 1підприємства НЛТУ України к.е.н. Уляна Павлюк у спільній доповіді «НЛТУ України в рейтингу UI GreenMetric: досвід та нові виклики» ретельно проаналізували чинники успішності університету в запровадженні концепції сталого розвитку. Доповідачі докладно охарактеризували кожен із шести індикаторів, які було взято до уваги під час визначення рейтингу університетів у досягненні ними Цілей сталого розвитку, а саме:  інфраструктура, енергоресурси, відходи, вода, транспорт, освіта. Кожен критерій має бути достовірно підтверджений за допомогою певних параметрів. Було зазначено, що університет упродовж трьох років (2018-2020), відколи почав брати участь у процедурі рейтингування, послідовно демонструє неухильне покращення позицій за більшістю показників. Нагадаємо, що Національний лісотехнічний університет України втретє визнано найекологічнішим університетом України за даними всесвітнього рейтингу UIGreenMetric (UI Green Metric World University Rankings), університет входить до ТОП-10 світу за індикатором еко-освіти. У загальному світовому заліку університет посідає 144 позицію серед 912 кращих університетів світу з 84 країн. 

Screenshot 13Фахівець з питань екологізації освіти та організаційного забезпечення проєкту, доцент кафедри екологічної економіки Людмила Максимів представила доповідь на тему «Роль університетів у реалізації проєктів з енергоефективності», в якій зокрема, поділилася досвідом участі НЛТУ України у програмі «Енергоефективні студентські містечка» у рамках проєкту USAID, а також результатами співпраці з Інститутом снігу, лісу і ландшафту (WSL), м. Бірменсдорф, Швейцарія щодо використання можливостей зеленої енергії, зокрема, енергетичної деревини в Українських Карпатах для забезпечення потреб місцевих громад у доступних і відносно недорогих джерелах енергії. У доповіді було окреслено напрями підвищення рівня енергоефективності вітчизняних університетів.

Спільну наукову доповідь на тему «Урахування цінності послуг екосистем у прийнятті рішень: освітній дискурс» представили фахівець з питань екологізації освіти та організаційного забезпечення проєкту, доцент кафедри екологічної економіки НЛТУ України Людмила Загвойська та к.е.н. Оксана Пелюх. У доповіді було наголошено на цінності послуг екосистем для добробуту людини, наведено сучасні підходи до їх оцінювання та методику подання в освітньому процесі. Людмила Загвойська поділилася досвідом участі у міжнародному проєкті COST CA15206 - Payments for Ecosystem Services (Forests for Water)  з оцінювання послуг екосистем і презентувала виконаний у рамках цього проєкту і опублікований у 2021 р. посібник «Ліси для водопостачання», де відображено ефективні схеми платежів за покращення водозабезпечення завдяки садінню дерев і догляду за ними. Оксана Пелюх поділилася результатами наукових досліджень, виконаних під керівництвом доц. Л. Загвойської, про уподобання населення щодо послуг лісових екосистем, зокрема – рекреаційних лісів, і досвіду виявлення попиту на ці послуги.

Досвід викладання дисципліни «Біотехнологія» в контексті проблем відновлення ґрунтів і впливу на клімат планети представила докторант кафедри екології, доцент Вікторія Оліферчук. Було наведено приклад використання розробленого доповідачем препарату для покращення якості ґрунту для клумб у центральній частині Львова.

Старший викладач кафедри екологічної економіки НЛТУ України Христина Василишин представила доповідь «Сучасний стан і перспективи розвитку «зелених студмістечок" в університетах світу», узагальнивши кращі практики функціонування зелених кампусів у провідних університетах світу і вітчизняних ЗВО.

Теми доповідей інших учасників відображено в Програмі семінару. За його результатами буде опубліковано збірник тез, а кожен учасник отримає сертифікат.

Дискусія в рамках семінару дозволила чітко окреслити роль сучасного університету в досягненні цілей сталого розвитку та шляхів її посилення.

Людмила Максимів,
Людмила Загвойська,
Володимир Яркун

Last modified on Friday, 29 October 2021 16:09

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2019 НЛТУ України

JoomShaper