Колінько Наталія Іванівна

 

kopinko n i

Посада – доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь/Вчене звання – кандидат економічних наук

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Наукові/професійні інтереси

 • проблеми та перспективи розвитку організації управлінського обліку на підприємствах;
 • податкові регулятори економічної та екологічної безпеки суб’єктів господарювання;
 • особливості підготовки підготовки фахівців з обліку і оподаткування в сучасних умовах

Освіта

 • Львівський та Московський лісотехнічний інститут,  спеціальність “Економіка і управління в галузях хіміко-лісового комплексу” (1987-1993)
 • Інститут регіональних досліджень НАН України, аспірантура. Тема дисертації: “Організаційно-економічне забезпечення розвитку транскордонного співробітництва в регіоні” (1996-2000)

Наукові ступені, вчені звання

 • Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.05 “Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка”, Інститут регіональних досліджень (2000)
 • Доцент кафедри обліку і аудиту, Національний лісотехнічний університет України (2002)

Навчальні дисципліни

 • управлінський облік
 • облік і звітність в оподаткуванні
 • звітність підприємств
 • статистика
 • стратегічний управлінський облік

 Експертна, наукова та інша діяльність

 • Наукове консультування працівників ПП “Електро арсенал” з питань адміністрування, обліку і оподаткування з 10.09.2018 року і по теперішній здійснює (на громадських засадах)
 • Науковий супровід та консультування на громадських засадах працівників ПП АФ “Леополіс-Аудит” з питань адміністрування, обліку і оподаткування з (2018 – до тепер)

 Публікації

Автор понад 190 наукових та навчально-методичних праць, зокрема: 9 навчальних посібників, 3 з них з грифом МОН України: “Облік зовнішньоекономічної діяльності” (2012), “Фінансовий облік-1” (2013), “Облік і звітність в оподаткуванні” (2014), “Управлінський облік” (2016), “Фінансовий облік-2” (2016), “Облік на підприємствах малого бізнесу” (2018), “Статистика” (2019), “Облік зовнішньоекономічної діяльності” (2021), “Статистичні методи аналізу в управлінні: навчальний посібник” (2022); “Звітність підприємств” (2023)..


 Міжнародні стажування та тренінги

 1. International advanced training (Webinar) on the topic «The  cloud storage service for the online studying on the example of the Zoom Platform», Certificate about the international skills development  ES №  1378/2020, 45 hours of participation (1,5 ECTS credits). (Lublin, Republic of Poland, 28.09.2020 - 05.10.2020 р.,)
 2. International advanced training (Webinar) on the topic «Innovative forms of modern education on the example of Google Meet, Google Classroom Platforms», Certificate about the international skills development  ESN №  6724/2021, 45 hours of participation (1,5 ECTS credits). (Lublin, Republic of Poland, 28.06.2021 - 05.07.2021)
 3. International advanced training (Webinar) on the topic «Academic integrity in the training for bachelors in the countries of the European Union and Ukraine», Certificate about the international skills development  ESN № 6724/2021, 45 hours of participation (1,5 ECTS credits). (Lublin, Republic of Poland, 20.06.2022-27.06.2022)

 Членство

 • Членкиня громадської організації “Міжнародна фундація науковців та освітян”
Last modified on Thursday, 28 September 2023 13:30

Спеціальності університету

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper