Еразмус+ мобільність в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде для НПП

logo 10 04ОГОЛОШЕННЯ

До уваги науково-педагогічних працівників НЛТУ України

Національний лісотехнічний університет України та 

Університет сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина) 

оголошують конкурс 

на здобуття стипендій для стажування 

в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде  

за програмою Євросоюзу Еразмус+ (напрям КА1) 

Мова стажування – англійська або німецька.

Період реалізації мобільності – травень-липень 2024 р.

Стажування фінансується за рахунок програми Євросоюзу Еразмус+. Покриваються витрати на подорож (275 євро) та проживання (160 євро/день до 14 днів).

УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ

Мета стажування: вивчення модуля або викладання; професійний розвиток в галузі методики викладання і досліджень.

Перелік відкритих модулів в додатку. Модулі, обрані НПП до вивчення в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде, мають бути дотичними до навчальних дисциплін, які НПП викладає в НЛТУ України.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ:

 • викладачі, які проходитимуть стажування англійською мовою: обовʼязкове розроблення дисципліни для викладання англійською мовою в НЛТУ України.
 • викладачі, які проходитимуть стажування німецькою мовою: здійснення керівництва дослідженнями і практикою студентів Університету сталого розвитку м. Еберсвальде німецькою мовою під час їх перебування в НЛТУ України.
 • володіння мовою стажування на рівні не нижчому ніж В2 згідно з Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr.
 • умовою допуску до участі у конкурсному відборі на здобуття стипендії для стажування науково-педагогічних працівників, у яких сумарний обсяг мобільності зі стажування складає понад 50 календарних днів, є наявність розробленого ними рукопису конспекту лекцій англійською мовою з відповідної дисципліни, затвердженого Науково-методичною радою університету (рішення Науково-методичної ради від 14 листопада 2019 р.).

Зобов’язання викладача після повернення зі стажування:

 • прозвітувати про результати стажування на засіданні кафедри/Вченої ради ННІ (копію звіту подати у відділ міжнародних зв’язків);
 • стислий звіт про стажування за програмою Еразмус+ опублікувати на сайті НЛТУ України;
 • виконувати відповідне навантаження з англомовної дисципліни або здійснювати керівництво дослідженнями і практикою студентів Університету сталого розвитку м. Еберсвальде німецькою мовою під час їх перебування в НЛТУ України.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ

 1. Curriculum Vitae ‒ біографічна довідка мовою стажування (у форматі Europass http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions) з переліком основних публікацій.
 2. Letter of Intent ‒ мотиваційний лист мовою стажування.
  У листі та проекті угоди мобільності претенденти повинні вказати 1-2 модулі, які становлять професійну зацікавленість.
  Претенденти, які уже проходили стажування в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде, у листі повинні пояснити, чому подають заявку знову. 
 1. Проект тристоронньої угоди про мобільність (див. додатки 13-14 «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу НЛТУ України). У змісті угоди претенденту рекомендовано відобразити сферу наукових/академічних інтересів та пояснити очікуваний внесок у досягнення завдань, передбачених Стратегією інтернаціоналізації ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” на період до 2026 року.
 2. Сертифікат незалежного оцінювання рівня володіння іноземною мовою або довідка, видана кафедрою іноземних мов НЛТУ (Language Assessment Sheet). 
  Отримати довідку про знання іноземних мов (Language Assessment Sheet, див. додаток 5 Положення) можна, склавши іспит на кафедрі іноземних мов університету. Для складання іспиту потрібно зареєструватися до 16 квітня 2024 р. на кафедрі іноземних мов (інформацію про реєстрацію необхідно надіслати на електронну адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   із зазначенням ПІБ та мови).
  Іспит відбудеться очно 17 квітня 2024 р. (середа) о 11.00 год.

 

 1. Реєстраційна форма (у додатку).
 2. Лист підтримки (українською мовою) для викладачів, що подають заявку на стажування в рамках проектів мобільності Еразмус+ вперше – від завідувача кафедри, з відображенням у тексті листа погодження включення дисципліни до плану розвитку англомовних дисциплін кафедри.
  Лист підтримки для викладачів, які уже проходили стажування в рамках проектів мобільності Еразмус+ – від завідувача кафедри, з відображенням у тексті листа результатів попереднього стажування та їх впровадження на кафедрі/у ННІ, потреби проходження нового стажування та очікуваних результатів.
 1. Рукопис конспекту лекцій англійською мовою з дисципліни, за якою НПП стажувався раніше, затверджений Науково-методичною радою університету (для НПП, у яких сумарний обсяг мобільності зі стажування складає понад 50 календарних днів).

До участі в конкурсі допускаються лише ті кандидати, які надали повний пакет документів.

Документи надсилаються одним файлом у форматі PDF (максимальний розмір – 15 Мб) на електронну адресу відділу міжнародних зв’язків НЛТУ України This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Назва файлу: Name Surname 380ххххххххх (імʼя, прізвище згідно з закордонним паспортом, номер мобільного телефону +380ххххххххх).

Тема листа: Name Surname Application Erasmus+ 

Термін подання документів  – до 24 квітня 2024 р., 16.00 год.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 1. Засідання конкурсної комісії НЛТУ України з розгляду поданих документів. Складання протоколу засідання із загальним рейтингом всіх претендентів.
  Конкурсна комісія НЛТУ України складає загальний рейтинг і номінує НПП на основі таких критеріїв:
 • Відповідність запропонованої угоди мобільності пріоритетам і завданням, передбачених «Стратегією інтернаціоналізації ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України” на період до 2026 року».
 • Рівень кваліфікації науково-педагогічного працівника.
 1. Подання протоколу засідання і документів претендентів на розгляд до приймаючого університету.
 2. Прийняття рішення приймаючим університетом.
 3. Оприлюднення відділом міжнародних зв’язків результатів відбору на сайті НЛТУ України та інформування учасників конкурсу.
 4. Погодження програми мобільності та підписання тристоронньої угоди (див. дод. 13-14 «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу НЛТУ України»)
 5. Оформлення закордонного відрядження згідно з «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу НЛТУ України».

Додатки:

 1. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу НЛТУ України.
 2. Стратегія інтернаціоналізації Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України” на період до 2026 року.

Відділ міжнародних зв’язків

 

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper