Екологічний напрям у магістерських роботах кафедри ТМВД

29 січня 2024 року на кафедрі ТМВД завершився захист магістерських робіт  за спеціальністю 187 – “Деревообробні та меблеві технології”

Незважаючи на внутрішні переживання, усі студенти випромінювали впевненість та бажання продемонструвати свій високий рівень фахових знань.

 

ekoslid r1

Онлайн-захист магістерських робіт на кафедрі ТМВД січень, 2024 р

Тематика магістерських робіт була доволі різноманітною. Чимало кваліфікаційних робіт були присвячені питанням збереження довкілля та ресурсоощадності, що збігається з гаслом університету: “AD NATURAM VIVERE DISCIMUS” – “Вчимося жити в гармонії з природою”.

Зокрема,  робота магістра Дмитра Савки  (керівники проф. Кійко О.А., ас. Ільків М.М), було присвячена дослідженню збереження  біорізноманіття України на прикладі аналізу технологічного процесу виготовлення меблевого щита на ТОВ "Агродерев та визначення екологічного сліду меблевого щита. За результатами роботи, було визначено екологічний слід виготовлення 1 м3 меблевого щита та запропоновано шляхи його зменшення.

ekoslid r2

Робота магістра Дмитра Савки

 

Магістри  Павло Галапач, Лев Лесів, Денис Ендзевич, Микола Стасьо та Орест Бучковський (керівник проф. Гайда С.В.)  досліджували та проводили порівняльний аналіз основних характеристик вживаної деревини з метою максимального її залучення до повторного використання в цілісному масивному вигляді.

ekoslid r3

Робота магістра Павла Галапача

У цих роботах досліджували потенційно можливі  процеси очищення вживаної деревини від забруднень, механічні характеристики щитових конструкційних матеріалів із вживаної деревини, зокрема столярного щита та столярної плити, аналізували властивості вживаної деревини окремих шпилькових і твердолистяних порід та проводили порівняльний аналіз властивостей відносно первинної деревини, а також досліджували технологічні особливості гнуття вживаної деревини.

ekoslid r4

Робота магістра Лева Лесіва

Велике зацікавлення серед присутніх, викликала робота магістра Захара Райхерта на тему “Розроблення технологічного процесу виготовлення кухні для людей з особливими потребами” (керівники проф. Кійко О.А., ас. Ільків М.М).

ekoslid r5

Проєкт магістра Захара Райхерта

В магістерській роботі Захар розгляну в нагальне питання – ситуацію на ринку меблевих виробів для людей з обмеженими можливостями. Було проаналізовано сучасний стан питання, виконано проєктування повного комплекту кухні з врахуванням вимог, які висуваються до меблів для людей з обмеженими можливостями, спроектовано технологічний процес та виконано економічні розрахунки. Підібрано якісну фурнітуру та спеціальні підйомно-опускальні  механізми. Розроблено повний комплект технічної документації на виріб. Проєкт практично готовий до запуску у виробництво.

Цікаво було послухати  передісторію та послідовність виконання магістерської роботи Михайлом Хитриченком (керівники проф. Кійко О.А., ас. Ільків М.М), який запропонував концепцію модульних корпусних меблевих виробів. Ідея проєкту полягає у можливості використання декількох окремих корпусів як єдине ціле у різних комбінаціях, також існує можливість використання кожного корпусу як самостійного виробу. Проаналізовано особливості технологічного процесу для виготовлення виробу модульної конструкції, здійснено вибір конструкційних матеріалів та проведено економічний розрахунок.

ekoslid r6

Проєкт магістра Михайла Хитриченка

Не менш цікавим був проєкт магістра Андрія Луценка (керівники проф. Кійко О.А., ас. Чопенко Н.Ф.) на тему “Адаптація CAD-системи на основі “Imos” для проєктування меблевих виробів в умовах підприємства ФОП “Панківський І.М.”. У роботі використано CAD систему “Imos”, яка, завдяки своїй гнучкості та можливості точного налаштування, забезпечує швидке проєктування з врахуванням багатьох вимог щодо стандартизованих розмірів та забезпечення функціональних умов меблевого виробу. Проєкт був створений  для базового блоку меблів стоматологічного кабінету.

ekoslid r7

Проєкт магістра Андрія Луценка

Магістри Олександр Бойко, Олександр Волошин, Дмитро Кіндрат, Володимир Кузь та Ігор Тесля  (керівник доц. Кушпіт А.С.) в своїх роботах розглядали та аналізувати технологічні особливості меблевої фурнітури, проводили порівняння конструкцій фурнітури різних виробників.

В роботі магістра Олександра Бойка  було проаналізовно характеристики меблевої фурнітури Blum, яка гарантує довгий термін експлуатації та ефективну роботу меблів, особливості системи регулювання та монтажу.

Інноваційні технології, які впроваджуються у продукцію Blum, роблять взаємодію з меблями не лише зручною, але й приємною. Технічні рішення у проектуванні та виготовленні меблевої фурнітури поєднують в собі не лише функціональність, але й естетичність, що дозволяє створити меблі, які відповідають сучасним стандартам та трендам.

ekoslid r8

Магістерська робота Олександра Бойка

В магістерській роботі Олександра Волошина, об'єктом дослідження були технічні характеристики та властивості меблевої фурнітури з метою визначення найбільш оптимального варіанту застосування у меблевих виробах. Мета цього дослідження полягала у розробленні та аналізі технологій виготовлення меблевих виробів в залежності від властивостей та особливостей фурнітури Blum.

ekoslid r9

Магістерська робота Олександра Волошина

Мета роботи магістра Володимира Кузя полягала в розробленні та аналізі технологій налагодження меблевої фурнітури, які розроблених компанія Блюм, а також вплив характеристик та властивостей фурнітури на оптимізацію процесів виготовлення меблевих виробів.  Для аналізу характеристик меблевої фурнітури було спроєктовано (з використанням порталу електронних сервісів Blum) кухонну секцію, яка складається з верхньої навісної шафи та нижньої тумби з шухлядами. Розглянуті сервіси та допоміжні пристрої для монтажу фурнітури, дають можливість швидко та якісно проводити розмітку, монтаж та налагодження деталей шухляд, встановлення підіймальних механізмів тощо.

ekoslid r10

Магістерська робота Володимира Кузя

Відповідь на питання “Чи можна  спроектувати та виготовити корпусний меблевий виріб, використовуючи технології  фірми “Блюм”?” можна пошукати у магістерській роботі Дмитра  Кіндрата. В роботі описано та проаналізовано сервісні програми, що дозволяють здійснити підбір фурнітуру Blum для корпусних меблів у контексті технологічності та практичного застосування, а за потреби із одночасним проєктуванням корпусу меблевого виробу. Показано роботу сервісів на прикладі корпусного меблевого виробу.

ekoslid r11

 Магістерська робота Дмитра  Кіндрата

Також на захисті були представленні роботи, виконані під керівництвом проф. Яремчук Л.А. Ці роботи були присвячені порівняльним дослідженням стійкості захисно-декоративних покриттів на основі олійних і поліакрилових лакофарбових матеріалів до атмосферного впливу (магістрантка Іванна Косаревич), порівняльному аналізу технологій опорядження (магістр Олександр Урбан),  дослідженню експлуатаційних властивостей захисно-декоративних покриттів у дерев’яному домобудуванні (магістр Артем Яковлєв).

Магістри Владислав та Володимир Турчини в своїх магістерських роботах досліджували  процеси склеювання настилових матеріалів з різними основами модифікованими клеями на полівінілацетатній основі. Проаналізовано типи клеїв, обрано матеріали для проведення експериментів, розроблено методику проведення експериментів. В результаті проведення експерименту та аналізу його результатів встановлено залежності міцності від складу клею та оптимальну рецептуру клею. Також проведений аналіз методів очищення забрудненої полівінілацетатом води, яка виникає при промиванні технологічного обладнання.

Захищались також магістри заочної форми навчання. Магістерка Інна Чала  (керівник доц. Кушпіт А.С.) представила роботу на тему “Порівняльний аналіз конструкцій кухонних секцій”, в якій розробила різні варіанти конструкцій корпусів кухонних секцій на прикладі секції-мийки. Робота виконана на високому рівні, з розробкою конструкції виробу з використанням CAD/CAM системи “Imos”. Окрім цього, було розроблено технологічний процес виготовлення кухонної секції-мийки, проведено розрахунки матеріалів та фурнітури для кожного варіанту конструкцій. На основі розрахунків економічної частини та аналізу технологічного процесу, зроблено висновки щодо ефективності розглянутих варіантів конструкцій кухонних секцій-мийок.

ekoslid r12

Проєкт магістерки Інни Чалої

Всього успішно захистились 35 магістрів, які навчались за магістерськими програмами “Технологія деревообробки” та “Технологія виробів з деревини”. Усі роботи були  виконані  з дотриманням  норм та вимог, про що свідчать експертні висновки комісії із запобігання та виявлення академічного плагіату. Праці магістрантів містять наукову новизну та мають вагоме практичне значення, і можуть бути використані як для продовження майбутніх досліджень в обраному напрямку, так і в інтересах виробництва.

По завершенні роботи ДЕК, викладачі та вже випускники побажали одні одним подальших успіхів на професійній ниві та невпинного розвитку у прагненні здобування нових знань та вмінь.

ekoslid r13

Кійко О.А., професор  кафедри ТМВД
Кушпіт А.С., доцент кафедри ТМВД
Ільків М.М.,  асистент кафедри ТМВД

Last modified on Вівторок, 06 лютого 2024 08:18

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper