1На кафедрі Менеджменту та маркетингу 21-24 червня 2022 року пройшли захисти дипломних робіт освітнього рівня «бакалавр». Державною екзаменаційною комісією були розглянуті випускові роботи бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент» за освітніми програмами «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Менеджмент організацій і адміністрування». Загалом було представлено 44 роботи на широку тематику зі сфери менеджменту. Студенти проявили кращі вміння представляти, обґрунтовувати та захищати свої рішення.

Голова екзаменаційної комісій, начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, доктор економічних наук, професор Анатолій Дейнека відзначив актуальність та різноманітність тематики, інноваційність досліджень та розробок, які стосувались не лише підприємств лісової сфери, а й інших галузей економіки України. Більшість проектів були спрямовані на розширення співпраці підприємств України із європейськими партнерами. 

287921836 544939867364681 6938555157216210143 nНа кафедрі Ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології завершено захисти дипломних робіт освітнього рівня «бакалавр». Державними екзаменаційними комісіями були розглянуті випускні бакалаврські роботи за спеціальностями 191 «Архітектура і містобудування» та 206 «Садово-паркове господарство».

Голови екзаменаційних комісій професор Габрель М. (Національний університет «Львівська політехніка») та доцент Прокопів А. (Львівський національний університет ім. Івана Франка) відзначили актуальність та різноманітність тематик, що опрацьовувались здобувачами. Глибина опрацювання та деталі з проектування заслуговують на впровадження у реальність та використання на практиці розроблених проектів. Зокрема, тематика висвітлена Родич Наталією застосовуватиметься у розробленні Генплану населеного пункту на Яворівщині.

Кафедра Ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології обирає актуальні та сучасні тематики для наукових і практичних розроблень, які б використовувались територіальними громадами для сталого розвитку, формування біорізноманіття та охорони і збереження навколишнього природного середовища.

Наукова школа ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології, заснована професором Володимиром Кучерявим, і надалі активно розробляє нові проекти із озеленення та благоустрою різноманітних об’єктів урбанізованого середовища.

Оксана Олейнюк-Пухняк

 

Рисунок2У четвер, 09.06.2022 р. у рамках міжнародної співпраці кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (кафедра АКІТ) Національного лісотехнічного університету України (НЛТУ України) та кафедри комп'ютерних наук (Department of Computer Science) державного Університету Рован  (Rowan University (RU), США, м. Глассборо, штат Нью-Джерсі) завідувачем кафедри, доктором комп'ютерних та інформаційних наук (Ph.D. in Computer and Information Sciences), професором Василем Гнатишиним прочитано в режимі онлайн для співробітників та студентів кафедри АКІТ лекцію на тему: “Основи безпеки комп’ютерних мереж”. Після завершення лекції між її учасниками відбувся плідний обмін фаховими Рисунок1думками. Лектор дав відповідь на значне число запитань за тематикою лекції та ознайомив студентів з організацією і проведенням навчально-наукової роботи як в Університеті Рован, так і на кафедрі комп'ютерних наук цього навчального закладу.

S1730042 Реально важливі ті речі, які мають практичну користь та цінність у застосуванні, – саме це стало підґрунтям для створення Наукового ЕкоТехноАгро Парку, ініціатором і засновником якого є Національний лісотехнічний університет України.

20 червня 2022 року під керівництвом проректора з наукової роботи, доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка і члена Президії Лісівничої академії наук України Василя ЛАВНОГО та радника ректора Руслана КОВАЛЬЧУКА відбулося обговорення презентацій навчально-наукових інститутів університету для формування стратегій розвитку Наукового ЕкоТехноАгро Парку.

Презентацію основних напрямів науково-практичної діяльності кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології представила ландшафтний архітектор, к. с-г. н., доцент кафедри Оксана Олейнюк-Пухняк, яка зазначила: “Наші послуги можуть застосовуватись на різних рівнях та у різноманітних ситуаціях. Особливо актуальною на сьогодні є тематика поствоєнного відновлення ландшафтної канви населених пунктів. Також чільним завданням у сьогоденні є проектування здорового середовища та проектування органічних ферм, які є основою харчової безпеки країни. Кафедра готова працювати над глобальними тематиками на міжрегіональному та міждержавному рівні”.

Із презентацією про розроблення технологічного процесу нанесення електроіскрових покриттів з використанням електродів із порошкових дротів для підвищення довговічності деталей технологічного оснащення, що працюють в умовах механічного навантаження та впливу робочих середовищ виступив доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної механіки і технології машинобудування Олександр Гасій. Основні цілі – пропонуються послуги з поверхневого зміцнення металів, що працюють в умовах інтенсивного зношування, зокрема, і при підвищених температурах, що дає можливість застосовувати технології електроіскрового легування для підвищення довговічності інструменту, деталей машин і технологічного оснащення. Потенційними клієнтами можуть бути підприємці, що займаються обробленням металів, деревини, бетону, ґрунту, пластмас, шкіри тощо.

“Інжекторні котли для енергетичного використання відходів деревини та деревних матеріалів” – з такою презентацією виступив кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної механіки і технології машинобудування Іван Гончар. Кафедра прикладної механіки і технології машинобудування спільно з ТОВ “Біоенерготехнології” пропонує промислові зразки котлів потужністю від 0,25 МВт до 3,0 МВт для опалювання, які працюють на дровах, відходах деревини та деревних матеріалів (у т.ч. сміття, при цьому забезпечується ККД 92 -95 % та екологічно-чисте, бездимне спалювання, незалежно від вологості палива. Така розробка є надзвичайно цінною для промислових підприємств, територіальних громад, багатоквартирних будинків, закладів освіти та охорони здоров’я, санаторіїв, складських приміщень, супермаркетів і тощо.

Директор ННІ “Деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну”, доктор технічних наук, професор Володимир Маєвський представив пропозиції кафедр інституту, які охоплюють широкий спектр діяльності науково-педагогічних працівників інституту, зокрема: проектування, виготовлення та монтаж індивідуальних меблевих виробів; розроблення проектів зон відпочинку з елементами вертикального озеленення в урбаністичному та громадському середовищі; визначення фізико-механічних та експлуатаційних властивостей термічно модифікованої деревини і розроблення режимних параметрів процесів термічного модифікування деревини; розроблення екологічно безпечних антипіренів для деревини; розроблення нормативної та технологічної документації (технічні умови, технологічні регламенти тощо) на технологічні процеси і продукцію з деревини; розроблення науково обґрунтованих нормативів витрат деревини на продукцію лісопиляльних, деревообробних та меблевих виробництв; розроблення технологічних процесів деревообробки (лісопиляння, сушіння, склеювання, опорядження), виготовлення меблів та виробів з деревини; розроблення технологічних рішень з перероблення вживаної деревини, низькоякісної сировини та відходів; проведення технічних експертиз (експертні заключення) у галузі деревообробки та меблевого виробництва; проведення наукових досліджень щодо вирішення актуальних технологічних питань діяльності лісопиляльних, деревообробних та меблевих виробництв, а також формування бізнес-пропозиції використання науково-технічних лабораторій у складі наукового парку. Більшість із наведених пропозицій є апробованими у реальних виробничих умовах, засвідчили свою ефективність і можуть бути цікавими для представників деревообробного та меблевого бізнесу і потенційних інвесторів, як українських, так і іноземних. Участь в обговоренні пропозицій також взяли: завідувач кафедри технології меблів і виробів з деревини, доктор технічних наук, професор Орест Кійко та доктор технічних наук, професор цієї ж кафедри Сергій Гайда.

Перший в Україні мікоризний препарат “Міковітал” презентувала кандидат біологічних наук, доцент, докторант кафедри лісівництва, доцент кафедри екології Оліферчук Вікторія. Препарат створений на основі нового для науки роду ендофіту “Vitasergia svidasoma Oliferchuk”, зареєстрований у світовому GenBanc та віднесений до родини Debaryomycetaceae. Рід-симбіонт був виділений з плодового тіла “Tuber melanosporum” (чорного трюфеля) у 2000 році. Протягом 22 років активно застосовувався і застосовується як діюча речовина у препараті “Міковітал” для ефективного росту та розвитку рослин. Цей препарат – інноваційний продукт, який використовується у біологічній рекультивації, фіторизоремедіації та регенеративному землекористуванні, у лісовому та сільському господарстві, для відновлення девастованих земель (сіркових кар’єрів, територій після видобування бурштину та шахтних відвалів), у ландшафтному дизайні для відновлення та створення міських екосистем  з метою регуляції функцій ґрунтової мікрофлори, стимуляції утворення загальної мікоризної сітки в екосистемі та при відновленні всіх типів рослинних угруповань. Препарат пройшов випробування по всій території України та частково за її межами, у всіх її кліматичних зонах, на всіх типах ґрунтів і скрізь давав позитивний результат. Цей препарат застосовуватимуть насамперед лісівники, фермери, екологи, ландшафтні архітектори, садівники, городники та всі, хто займається відновленням і створенням фітоценозів.

Про основні напрями інноваційної діяльності кафедр ННІ “Екологічної економіки і менеджменту” розповів директор інституту, кандидат економічних наук, доцент Павло Динька. Кафедра екології має вагомі теоретичні та практичні напрацювання в царині відтворення лісівничими методами земель, порушених внаслідок деструктивної господарської діяльності, техногенних впливів та військових дій, екологічної експертизи різноманітних впливів на довкілля, а також пропонує для широкого впровадження у виробництво інноваційний препарат “Міковітал”, про який вже згадувалося вище. Кафедра екологічної економіки та бізнесу, ґрунтуючись на теоретичних дослідженнях своїх працівників, пропонує надання комерційних послуг за такими напрямами: еколого-економіко-правове обґрунтування та підготовка заявок проектів, аплікацій на грантові заявки, стратегій сталого розвитку, стратегій попередження та адаптації до змін клімату; маркетингові стратегії розвитку, позиціонування бренду на засадах відповідності бізнесу міжнародним вимогам сталості, або ж циркулярної економіки, біоекономіки, органічного виробництва тощо; інформаційна підтримка позиціонування та просування туристичних дестинацій і туристичних брендів, сприяння проведенню сертифікації туроператорів та туристичних об’єктів за стандартами сталого туризму. Кафедра менеджменту та маркетингу, використовуючи теоретичні напрацювання та виробничий досвід членів колективу, пропонує здійснювати економічний супровід проєктів, а також надавати послуги із техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проєктів у галузях лісопромислового комплексу України. Кафедра обліку і аудиту поряд із наданням фахових консультацій з проблеми обліку, аналізу і аудиту в лісовому секторі економіки України також пропонує спеціалізовані послуги з оцінювання вартості майна та майнових прав. Участь в обговорені також взяли кандидат фізико-математичних наук, доцент Юрій Панківський та завідувач кафедри екологічної економіки і бізнесу, кандидат географічних наук, професор Іон Дубовіч, які конкретизували напрями своєї інноваційної діяльності.

Ознайомившись із запропонованими презентаційними матеріалами, радник ректора Руслан Ковальчук запропонував налагодити співпрацю з Центром зайнятості для організації курсів для навчання внутрішньо переміщених осіб, які повернуться у свої громади та будуть мати певні навички для відновлення територій. 

Учасники наради продуктивно попрацювали і окреслили стратегічні плани, однак ще не всі науково-педагогічні працівники університету змогли долучитися, тому продовження прагматичних напрацювань продовжиться. Бажаючих долучитися до роботи в Науковому ЕкоТехноАгро Парку просимо звертатися з пропозиціями до проректора з наукової роботи Василя Лавного. Виконавцями або співвиконавцями проєктів наукового парку можуть бути не лише науково-педагогічні працівники, але й здобувачі вищої освіти, які залучаються до роботи на умовах сумісництва або на підставі строкових цивільно-правових договорів.

Центр веб-комунікацій НЛТУ України

IMG 818417 червня 2022 року відбувся в онлайн форматі симпозіум, присвячений ознайомленню європейської ландшафтної та архітектурної наукової спільноти з ландшафтами України. До участі у заході були запрошені науковці з десяти країн, що дозволило детальніше обговорити окреслені питання.

З вітальним словом виступив проректор з наукової роботи Національного лісотехнічного університету України (НЛТУ України), доктор сільськогосподарських наук, професор Василь Лавний.

IMG 8185Про Українську школу ландшафтної архітектури, її історію, методики, напрями діяльності розповіли науково-педагогічні працівники НЛТУ України, чим викликали велике зацікавлення та безмежну підтримку. Зокрема, виступали співробітники кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології.

Ландшафтний архітектор, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри Оксана Олейнюк-Пухняк розкрила історичні аспекти розвитку міських ландшафтів на прикладі Львова з демонстрацією колекції карт, найстарша з яких датується 1768 роком.

Старший викладач кафедри Любомир Пархуць виступив з доповіддю про гірські ландшафти, а також містобудівельні аспекти в українських містах.

Асистент кафедри Михайло Фітак розповів про сучасні методики дослідження паркових фітоценозів у міських умовах.

Центр веб-комунікацій НЛТУ України

masterklas0117 червня 2022 року у приміщенні викладацького залу Національного лісотехнічного університету України відбувся майстер клас по виготовленню композицій з квітів та трав у колі працівників університету, їх дітей та друзів. Проводила його майстриня Ірина Сидь - працівниця кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології, керівниця гуртків екоцентр КЗ ЛОР ЛОЦЕНТУМ, волонтерка ГО "Лісові ініціативи і суспільство" (Forestсom), волонтерка Центру опіки сиріт. 

Учасники заходу активно долучалися до створення композицій і з цікавістю слухали рекомендації майстрині. Впродовж заходу працівники університету, їх діти та друзі отримали масу позитивних емоцій та створили неймовірні композиції з квітів та трав, які перевершили їх очікування. У дружній атмосфері ми вдосконалювали вміння створювати та декорувати композиції, поєднуючи хосту, гвоздику, волошку, троянду та різнотрав'я. 

Дякуємо за надані матеріали для проведення майстер класу завідувачу кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології - Генику Я. В., дякуємо за квітковий матеріал директору Ботанічного саду - Кравчуку Р. М., дякуємо за постійну підтримку проректору з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв'язків - Борису М. М. та начальниці юридичного відділу - Гординській Н. Б., дякуємо за допомогу в організації приміщення для проведення майстер класу проректору з адміністративно-господарської роботи - Цинтилюку Ю. І., дякуємо за інформаційну підтримку працівниці юридичного відділу, адвокатесі - Софії Шутяк, а також усім активним учасникам майстер класу.

Особлива подяка ректору Національного лісотехнічного університету України - Загорському Володимиру Степановичу за підтримку та вклад у розвиток музею деревини та майбутніх майстер класів у ньому!

Авторки статті: 
Ірина Богачук, Ірина Сидь
Фото та відео:
Ірина Богачук

musei derevyny5 причин для відвідин:
  • історична цінність Музею (більше 100 років експонатам, а самому музею більше 30 років)
  • його унікальність (лише 2 музеї деревини у світі)
  • екскурсії адаптовані до різних вікових категорій учасників (наукові знання пояснюються доступно і у цікавій формі)
  • сучасні методи роботи з аудиторією (екскурсії з елементами неформальної освіти)
  • включено практичне значення і цінність дерева (пояснюємо, де використовується дерево і які вироби та рідини отримують з нього).
Щодо організаційних питань,
звертайтесь за тел.: +380916122871 - Іра
(у Viber, Telegram, WhatsApp - Музеї НЛТУ)

rankЦентр міжнародних проєктів “Євроосвіта”, в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence оприлюднив наступний, шістнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України “Топ-200 Україна 2022”.

Національний лісотехнічний університет України піднявся в цьому рейтингу на 21 позицію вище, порівнюючи з рейтингом минулого року (з 80-ї на 59 позицію). Університет займає четверте місце серед 23 ЗВО Львівщини.

При складанні цьогорічного рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні та світі, яка зазнає глибинних змін, у тому числі в результаті впливу пандемії COVID-2019 та повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну. До уваги бралися напрацювання міжнародної Конференцієї IREG 2020 (Beijing Conference: “University rankings in the time of uncertainty”, 20-21 жовтня 2020 року), IREG 2021 (Джидда, Саудівська Аравія: “Effects of Rankings on Community and Society”, 15 і 16 листопада 2021 року) та Берлінські принципи, затверджені учасниками другої наради IREG (Берлін, Німеччина, 18-20 травня 2006 року).

Sc1

Базовими принципами визначення рейтингів університетів України були:

  1. Забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності і незалежності ранжування університетів (для цього використовувалися лише відкриті дані прямих вимірів, викладені на веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ; методика розрахунків університетських рейтингів є доступною для громадськості з метою перевірки отриманих результатів);
  2. Врахування всебічності і багатогранності діяльності університетів (з цією метою їх робота сукупно оцінювалася на більш широкій базі показників у порівнянні з відомими рейтинговими системами);
  3. Пріоритетність євроінтеграційних процесів (виходячи з важливості євроінтеграційних процесів вищої освіти України, вагові коефіцієнти міжнародних показників діяльності університетів (QS World University Rankings та інше) встановлені вищими за вагові коефіцієнти національних показників).

Аналіз критеріїв оцінювання в цьому році засвідчив істотний поступ університету в євроінтеграційних процесах (показник QS World University Rankings). Зокрема, 15 грудня 2021 року, оприлюднено щорічний рейтинг кращих університетів країн Європи та Центральної Азії на 2022 рік (QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022), до якого увійшли 450 кращих закладів вищої освіти, зокрема 41 – з України. Національний лісотехнічний університет України вперше увійшов до цього рейтингу разом з 20-ма кращими українськими університетами, перебуваючи у трійці провідних львівських вишів (з Національним університетом “Львівська політехніка” і Львівським національним університетом імені Івана Франка).

Незважаючи на протиепідемічні заходи, пов’язані з пандемією COVID-19, в університеті здійснювалися академічні мобільності студентів і науково-педагогічних працівників до університетів Європи за програмою ERASMUS+.

Нині в університеті здобуває освіту понад 60 іноземних громадян з 15-ти країн світу (Німеччина, Італія, США, Польща, Азербайджан, Узбекистан, Туніс, Конго, Ліван, Лівія, Єгипет, Ефіопія, Палестина та інші).

Слід сказати, що наші студенти постійно стають переможцями і призерами Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.

Слід відзначити якісний кадровий потенціал університету. На 25 кафедрах працюють 42 доктори (професори) і 195 кандидатів наук (доцентів). Серед них – академік і член-кореспондент HAH України, заслужені діячі науки і техніки України, заслужені працівники освіти України, заслужені діячі мистецтв та заслужені художники України, лауреати державних премій України та Міжнародної премії Міжнародної спілки лісових дослідницьких організацій (IUFRO). Загальна чисельність НПП з вченими званнями і науковими ступенями по університету складає 78%. За питомою вагою працівників вищої кваліфікації університетові належить одне з провідних місць серед усіх закладів вищої освіти України.

Є успіхи колективу в науково-видавничій діяльності. В університеті видаються три наукові фахові видання України, віднесені до категорії “Б” (Науковий вісник НЛТУ України; Ефективність державного управління; Наукові праці Лісівничої академії наук України), два науково-практичні видання (Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість; журнал “Український ліс”), газета Освіта лісівнича, матеріали конференцій, семінарів тощо).

Високо оцінені досягнення колективу університету в науково-дослідній діяльності. У новому щорічному рейтинзі українських закладів вищої освіти за показниками даних наукометричної бази Scopus університет посідає досить високе 38 місце.

Завдяки злагодженій, професійній роботі всього колективу лісотехніків у інформаційному середовищі університету, вебсистемах університету та в інтернет-просторі Національному лісотехнічному університету України вдалося піднятися на 50 позицій і посісти 83 сходинку згідно з результатами нового рейтингу Webometrics.

Screenshot 1

Заслуговує уваги такий аспект, як цитованість наукових праць вчених університету у високорейтингових наукових виданнях (показник Nature Index).

Університет має істотні здобутки в досягненні Цілей Сталого Розвитку ООН (показник THE University Impact Rankings). За результатами 2021 року університет вчетверте увійшов до міжнародного рейтингу UI Green Metric World University Ranking і  традиційно посів перше місце серед університетів України, а серед освітніх установ світу – 223 місце з-поміж 956 університетів із 95 країн.

15 06 anonsДорогі колеги, працівники НЛТУ!
 
Запрошуємо Вас відволіктись на годинку від справ та тривог і прийти на зустріч з майстринею, чий талант Вас захопить. Приємно проведений час у креативній атмосфері з приємними людьми - гарантований! Спокій тіла, душі і розуму, ще й у гармонії з природою позитивно налаштують Вас на майбутні справи!
Ми пропонуємо за годину Квіто-траво терапії дізнатись більше про дизайн та поєднання квітів і трав у літніх композиціях та виготовлення власного композиційного набору, який принесе Вам успіх у справах!
 
Коли: п'ятниця, 17 червня 2022, об 11 год
Де: м. Львів, вул. Чупринки, 103 (збираємось біля адмін корпусу)
Контактний тел.: +380916122871 - Іра
Вхід вільний.

Профорієнтаційна робота у Вінницькому ОУЛМГ. Вступна кампанія – 2022.

r1На базі Вінницького ОУЛМГ відбулась онлайн нарада «Профорієнтаційна робота Вінницького ОУЛМГ. Вступна кампанія –2022».

Лісівники Вінниччини з великою відповідальністю ставляться до інформаційно-просвітницької роботи. В області при лісгоспах діє 50 учнівських лісництв. Це один із найвищих показників в Україні, гордість лісівників Вінниччини. І хоч не всі діти оберуть професію лісівника, проте ці знання, здобуті в учнівському лісництві, залишать вплив на все життя молодої людини.

Цими словами начальник Вінницького ОУЛМГ Анатолій Бондар розпочав онлайн нараду «Профорієнтаційна робота Вінницького ОУЛМГ. Вступна кампанія –2022». Цього разу профорієнтаційний захід відбувся за участі Ігоря Ребезнюка, директора Навчально-наукового інституту інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, академіка академії будівництва України, доктора технічних наук, професора Національного лісотехнічного університету України, м. Львів.

Також до участі в нараді у форматі ZOOM-конференції приєдналися директори, головні лісничі, лісничі держлісгоспів ВОУЛМГ, директори загальноосвітніх шкіл області, педагоги-наставники учнівських лісництв, члени учнівських лісництв, школярі та абітурієнти, представники інших навчальних закладів, відділів освіти ОТГ області.

Ігор Тарасович Ребезнюк приїхав на зустріч зі Львова на рідну Вінниччину. Розповів, як у 1980 році його, складальника пиломатеріалів Дохнянського цеху переробки деревини, підтримав Бершадський лісгоспзаг, невеликим доповненням до стипендії давши такий потужний стимул і, як наслідок, – путівку у професійному житті. Він переконаний, що на державному рівні мають і сьогодні підтримувати здібних студентів.

Ігор Тарасович представив свій виш як заклад, який 150 років готує спеціалістів із глибокими знаннями, у тому числі і в галузі лісового господарства. У презентації «Розширення та поглиблення співпраці Національного лісотехнічного університету України з Вінницьким ОУЛМГ» професор коротко представив структуру навчального закладу, охарактеризував підрозділи, інститути, відпочинкову базу для студентів, розповів про унікальне в Україні студмістечко. Зупинився окремо на кадровому потенціалі  університету і міжнародній діяльності викладачів і студентів. Підсумовуючи, п. Ребезнюк окреслив напрямки розширення та поглиблення співпраці між НЛТУ України та Вінницьким ОУЛМГ. Зреалізовуючи перший профорієнтаційний крок у співпраці, професор проінформував про введення цього року спрощеної системи вступу для ряду спеціальностей, у тому числі й лісівничих.

Також професор Ребезнюк І.Т. представив втілення свого багаторічного напрацювання – книгу «Українське наукове слововживання». Він подарував очільнику лісівників Вінниччини свою працю та аудіозбірник авторських пісень.

Анатолій Омелянович теж зробив відповідний подарунок – книгу, видану до 100-річчя управління, «Лісове господарство Вінниччини: становлення і майбутнє».

Урочистим та приємним моментом наради було нагородження юних лісівників-переможців Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт, який організовано Товариством лісівників України, присвяченому 100-річчю від дня народження Байтали Василя Дем’яновича, Міністра лісового господарства України, уродженця Вінниччини.

Наприкінці такої насиченої наради Ігор Ребезнюк виконав під акомпанемент гітари свої авторські пісні на патріотичну тематику. Побажав усім нам найшвидшої Перемоги, а абітурієнтам – приїхати на навчання до Львова, у Національний лісотехнічний університет України, відчути атмосферу справжнього центру Європи, культурного осередку України.

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2019 НЛТУ України

JoomShaper