Дідух Іван Володимирович

 

didukh

Посада – Доцент кафедри математики і фізики

Науковий ступінь/Вчене звання – Кандидат технічних наук, доцент

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Наукові та професійні інтереси

  • Визначення ресурсу елементів конструкцій, підданих дії циклічного навантаження, на стадії росту поверхневих дефектів.

Освіта

Львівський національний університет ім. Івана Франка.


Наукові ступені, вчені звання

кандидат технічних наук, доцент


Навчальні дисципліни

  • Теоретична механіка
  • Вища математика
  • Теорія інформації та кодування

 Публікації

Стадник М.М., Дідух І.В. Оцінка ресурсу товстостінних труб і трубчаcтих зварних вузлів на стадії росту втомної поверхневої півеліптичної  тріщини. Науковий вісник НЛТУ України. Львів, 2017. Вип. 27(9). С. 74-78.

Стадник М.М., Дідух І.В. Математична модель росту поверхневої півеліптичної тріщини у пружнопластичному тілі при циклічному навантаженні. Науковий вісник НЛТУ України. Львів, 2007. Вип. 17(5). С. 220-226.

Стадник М.М., Дідух І.В. Розрахункова модель для оцінки залишкової довговічності трубних елементів при циклічному навантаженні. Сучасні проблеми механіки та математики : зб. наук. пр. Львів, 2008. С. 295-297.

Стадник М.М., Дідух І.В. Диференціальне рівняння росту втомної поверхневої півеліптичної тріщини пружнопластичному тілі. Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій : зб. наук. пр. Львів, 2009. С. 91-98.

Стадник М., Дідух І. Оцінка довговічності трубних елементів на стадії росту втомної поверхневої півеліптичної тріщини. Вісник ЛНУ. Львів, 2010. Вип. 73. С. 23-29. Серія мех.-мат.).

Last modified on Wednesday, 06 March 2024 12:28

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

Address

  103, Gen. Chuprynky St., Lviv, 79057
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Support

Communications Center

site@nltu.edu.ua

JoomShaper