Львівська школа з лісівничо-екологічних проблем підвищення продуктивності та біологічної стійкості природних та антропогенно порушених екосистем

Створення та діяльність наукової щколи регламентується Положенням про наукову школу, затвердженним Вченою радою університету 26.12.2013 р., протокол № 12.

Науковий керівник  школи – д.б.н., професор, заслужений діяч науки  і техніки  України Криницький Г.Т.

Початковий етап формування школи – 50-ті роки ХХ століття. Біля її витоків стояли вчені-лісівники: академік НАН України, доктори наук, професори, заслужені діячі науки і техніки України, заслужені працівники освіти України, лауреати державних премій в галузі науки і техніки  України, зокрема: Генсірук С.А., Герушинський З.Ю., Голубець М.А., Горшенін М.М., Калінін М.І., Коліщук В.Г., Рябчук В.П., Сабан Я.О., Стойко С.М., Третяк Ю.Д., Шевченко С.В.    

Наукові традиції засновників школи розвивають доктори  наук, професори: Геник Я.В.,  Гузь М.М.,  Гут Р.Т.,  Дебринюк Ю.М., Заїка В.К., Криницький Г.Т.,  Кучерявий В.П.,  Копій Л.І., Миклуш С.І.,  Лавний В.В., Осадчук Л.С.,   Сорока М.І., Сопушинський І.М.,  Хоєцький П.Б.

Школа має перспективи оновлення кадрового складу такими дослідниками-випускниками докторантури та аспірантури: Лісовий М.М. – захистив докторську дисертацію; Ковальова В.А., Крамарець В.О., Мацях І.П., Бокотей А.А., Новак А.А. – захист докторських дисертацій  заплановано на 2019-2023 роки;  Гевал В.Ф., Мерцало М.В. – захистили кандидатські дисертації; Гнатюк О.М., Гринь Х.Ю., Коляджина І.І., Криницька О.Г., Мельничук М.Я., Малевич О.Є., Груник Н.І. – заплановано захист кандидатських дисертацій і дисертацій доктора філософії на 2020-2023 роки.

Науковці школи своїми науковими здобутками, отриманих під час проведення тривалих фундаментальних  і прикладних досліджень, значною мірою формують лісову політику України, впливають  на розвиток лісового господарства, його  реформування на засадах наближеного до природи лісівництва.

Водночас науковці  школи  в останні роки  започаткували дослідження, які дають можливість  отримувати результати  на рівні технологій  п’ятого-шостого технологічного укладу. Зокрема, зроблено певний внесок  у вирішення фундаментальної проблеми, якою є розшифровка  генної структурної організації геномів живих організмів.  Науковцями університету в лабораторії молекулярно-генетичних маркерів  деревних рослин виділено  нові гени білків-дефензинів і ліпід-трансферних протеїнів, які обумовлюють біологічну стійкість дерев  до ураження фітохворобами. Нуклеотидні послідовності генів цих білків зареєстровано у Світовому банку генів (Вашингтон, США). Отримані результати  мають не  тільки вагоме теоретичне значення для визначення геномної організації  деревних рослин, але і конкретне практичне значення.  Виділено окремі гени-білків дефензинів, які обумовлюють реакцію-відповідь дерев на ураження фітопатогенами, і розробляються способи активації роботи цих генів. Для хвойних рослин такі  результати у світовій практиці отримано вперше.

Last modified on Wednesday, 20 November 2019 12:34

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

Address

  103, Gen. Chuprynky St., Lviv, 79057
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Support

Communications Center

site@nltu.edu.ua

JoomShaper