1korp

 

Відповідно до наказу ректора від 02.09.2022р. №155
н
авчальні заняття проводяться
в аудиторіях з 18 жовтня 2022р.
(бакалаври 1-й курс; магістри 1-й курс).

Навчання бакалаврів (2-4-і курси)
і магістрів (2-й курс)
проводиться за дистанційною формою.

 

Ректорат

HNE

hne2

Університет сталого розвитку Еберсвальде (HNEE) був заснований у 1830 р. як вища лісова школа в Еберсвальде. Цей університет постійно орієнтований на сталий розвиток, охорону навколишнього середовища та природи, що робить його лідером у Німеччині з точки зору "зеленого" навчання.

HNEE є одним з найбільш дослідницьких університетів прикладних наук у Німеччині. Це один з небагатьох університетів в Європі, який зосереджений на дослідницьких областях "сталого розвитку сільських територій" та "сталого виробництва та використання природних речовин". HNEE вже давно є піонером у цих предметних областях.

Основні напрямки досліджень включають:

hne1

 • Сталий розвиток сільських територій
 • Регіональний економічний розвиток
 • Моніторинг та планування на великих заповідних територіях
 • Геоінформаційні системи та дистанційне зондування
 • Бізнес-консалтинг
 • Розвиток туризму
 • Органічне землеробство та маркетинг
 • Стале виробництво та використання натуральних продуктів
 • Обробка деревини
 • Відновлювальна енергетика
 • Відновлювана сировина
 • Лісознавство та лісівництво

Університет сталого розвитку Еберсвальде підтримує понад 70 партнерських відносин з коледжами, університетами та інститутами з усього світу. Одним з таких університетів являється Національний лісотехнічний університет України.

Підтримка інтернаціоналізації українських університетів: формуємо цифрове майбутнє разом

З вересня 2022 року два університети-партнери - Університет сталого розвитку Еберсвальде (HNEE) та Національний лісотехнічний університет України (UNFU) у Львові - спільно реалізують проект, що фінансується Німецькою службою академічних обмінів (DAAD).

Головною метою проекту є:

 1. Esri_Topo_2Розширення та використання інноваційних цифрових рішень, особливо для навчання та управління університетами.
 2. Інтернаціоналізація українських та німецьких вищих навчальних закладів, що досягається шляхом обміну та передачі ноу-хау у використанні цифрових методів у наукових дослідженнях, навчанні та управлінні.
 3. Розробка подальших програм цифрового навчання.
 4. Створення регіональних навчальних та дослідницьких мереж між німецькими та українськими університетами.

Ключовими елементами для досягнення цієї мети є концептуалізація та впровадження міжвузівського тренінгу «Створення інтерактивних відео» для студентів та викладачів обох університетів, а також верифікація міжвузівської вибіркової навчальної дисципліни «Розробка та управління зеленими проектами», яка адресована аспірантам та співробітникам університетів. Окрім цього, досягнення мети проекту буде реалізовано шляхом впровадження спільного вибіркового міжвузівського навчального модуля «Екосистема / Управління природними ресурсами в країнах, що трансформуються», який вже викладається в HNEE більше 15 років. Фінальним елементом для досягнення мети проекту є створення потужного аналітичного центру ERUkA «Розширення можливостей та стійкість української академічної спільноти у сфері соціально-екологічної реконструкції та відновлення».

Тривалість: 01.09.2022 - 31.12.2023

Заплановані заходи:

1. Міжвузівський навчальний тренінг «Створення інтерактивних відео»

У рамках цього заходу буде розроблено та впроваджено навчальний тренінг для студентів та співробітників обох університетів. Тренінг не буде інтегрований у навчальний план, але буде пропонуватися як додаткове технічне навчання на регулярній основі (один раз на семестр).

Метою цього тренінгу є підвищення рівня інформаційно-комунікаційних компетентностей студентів та викладачів обох університетів шляхом поглиблення базових теоретичних знань та практичних навичок використання сервісів та програм для розробки інтерактивних відео. Потенційно такі навички можуть знадобитися студентам для представлення власних результатів досліджень, а викладачам – для використання в навчальному процесі для удосконалення предметно-методичних і дидактичних підходів.

Цільова аудиторія:

 • Викладачі обох університетів (приблизно 10 осіб)
 • Магістри та бакалаври обох університетів (приблизно 50 осіб)

Вимоги до участі:

 • Доступність часу та мотивація
 • Достатній рівень володіння англійською мовою

Формат:

 • Онлайн навчання (3 год/тиждень)

Дати:

 • Березень – Червень 2023 року.

Команда:

kroshnyi

Ігор Крошний

доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій НЛТУ України

image020

Олександр Сторожук

доцент, завідувач кафедри інформаційних систем та комп’ютерного моделювання НЛТУ України

image022

Уляна Павлюк

доцент кафедри інформаційних систем та комп’ютерного моделювання НЛТУ України

 

image014

Олексій Сінкевич

асистент кафедри інформаційних технологій НЛТУ України

 
 

 

2. Міжвузівська вибіркова навчальна дисципліна «Розробка та управління зеленими проектами»

Зелені проекти на різних рівнях управління та в різних секторах надзвичайно важливі для досягнення цілей сталого розвитку та прискорення впровадження зелених інновацій. Дана навчальна дисципліна знайомить учасників із процесом розробки екологічних проектів і надає їм найсучасніші знання, необхідні для їх успішної реалізації. Ці знання будуть доповнені навичками, які дозволять створити пропозицію, достатньо конкурентоспроможні, щоб отримати належне фінансування та трансформуватися в успішні проекти. У цьому курсі учасники дізнаються про те, як адаптувати сучасні інструменти управління міжнародними проектами до сфери дослідницьких проектів з особливим акцентом на захист навколишнього середовища та управління природними ресурсами (особливо сталий розвиток біоекономіки, включаючи лісовий сектор і кластерну модель лісового господарства; збереження біорізноманіття та екосистемні послуги).

Цільова аудиторія:

 • Магістри та аспіранти обох університетів (приблизно 12 осіб)
 • Науково-педагогічний та адміністративний персонал університетів (приблизно 12 осіб)

Вимоги до участі:

 • Доступність часу та мотивація
 • Заява з мотиваційним листом (процес відбору за необхідності)
 • Достатній рівень володіння англійською мовою

Формат:

 • Онлайн навчання (4 год/тиждень)
 • Очні зустрічі в Еберсвальде (один робочий тиждень)
 • Спільне написання проектних заявок у змішаних міжнародних групах

Дати:

 • Березень – Червень 2023 року.

Команда:

Vasyl_Lavnyy

Василь Лавний

професор, проректор з наукової роботи НЛТУ України

image004

Ігор Соловій

професор, заступник директора інституту екологічної економіки і менеджменту НЛТУ України

image006

Орест Кійко

професор, завідувач кафедри технології меблів та виробів з деревини НЛТУ України

 

3. Міжвузівський навчальний модуль «Екосистема / Управління природними ресурсами в країнах, що трансформуються»

У рамках цього заходу модуль, який уже давно викладається в HNEE, буде додатково розроблений для інтеграції та пропонуватиметься студентам бакалаврам та магістрам UNFU, щоб забезпечити глибшу та спільну реалізацію в довгостроковій перспективі.

Модулі за вибором «Управління екосистемами в країнах, що перебувають на етапі трансформації» для студентів-бакалаврів (Міжнародне управління лісовими екосистемами) та «Управління природними ресурсами в країнах, що перебувають на етапі трансформації» для студентів-магістрів (Управління глобальними змінами) пропонуються в літній семестр і будуть спільно реалізовані із студентами HNEE як 10-денна екскурсія з фокусом на Західну Україну.

Цільова аудиторія:

 • Магістри та бакалаври UNFU (приблизно 20 осіб)
 • Магістри та бакалаври HNEE (приблизно 30 осіб)

Вимоги до участі:

 • Доступність часу та мотивація
 • Достатній рівень володіння англійською мовою
 • Навчання за відповідними чи  спорідненими спеціальностями

Формат:

 • 10-денна екскурсія в Західну Україну
 • проведення досліджень та створення відео матеріалів з використанням сучасного квадрокоптера, екшн камери та інших технічних засобів (очно)
 • групова робота та завершення результатів досліджень (онлайн)

Дати:

 • Серпень 2023 року

Команда:

Pierre_Ibisch_125x150_neu

П'єр Ібіш

професор, центр економіки та управління екосистемами Університету сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина)

image012

Андрій Головко

доцент кафедри менеджменту і маркетингу НЛТУ України

image013

Ангела Дихте

працівниця центру економіки та управління екосистемами Університету сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина)

 

4. Аналітичний центр ERUkA «Розширення можливостей та стійкість української академічної спільноти у сфері соціально-екологічної реконструкції та відновлення»

У рамках цього заходу буде відбуватися відкритий та цілеспрямований обмін можливостями та проблемами для наукової та академічної освіти в Україні, пов’язаної з управлінням соціально-екологічними екосистемами в найширшому сенсі (наприклад, від лісового сектору та охорони природи до виробництва відновлюваної енергії та екологічної економіки). В умовах зміни клімату виникає нагальна потреба в діях, щоб зробити управління лісами більш сприятливим для екосистем і управляти всім спектром екосистемних послуг у сенсі соціально-екологічної концепції. Це включає природні рішення для захисту клімату та адаптації до зміни клімату, а також лісову рівність для всіх людей, які отримують вигоду від послуг лісових екосистем. Прямі чи непрямі наслідки війни, які призвели до деградації екосистем, також мають особливе значення. Подальше зміцнення та трансформація української академічної освіти в бік більшого діалогу та залучення громадян, а також проблемно-орієнтованих підходів до навчання обговорюватимуться в робочих групах у різних форматах семінарів.

Цільова аудиторія:

Оскільки в цьому заході увага буде зосереджена не лише на Національному лісотехнічному університеті України, а на Україні в цілому, то планується залучення людей та установ з усієї України. Планується створення та зміцнення мережі університетів та інших експертів (наприклад, із відповідних міністерств), а також студентів.

Вимоги до участі:

Формат:

 • Зустрічі та семінари будуть організовуватися в режимі онлайн на регулярній основі, але іноді з інтенсивними особистими семінарами. За потреби буде організовано гібридний формат зустрічі.

Дати:

 • Листопад 2022 – Грудень 2023 року.

Команда:

Pierre_Ibisch_125x150_neu

П'єр Ібіш

професор, центр економіки та управління екосистемами Університету сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина)

Vasyl_Lavnyy

Василь Лавний

професор, проректор з наукової роботи НЛТУ України

image004

Ігор Соловій

професор, заступник директора інституту екологічної економіки і менеджменту НЛТУ України

image006

Орест Кійко

професор, завідувач кафедри технології меблів та виробів з деревини НЛТУ України

 image008

Вікторія Хрутьба

професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного транспортного університету

image010

Юлія Нікітченко

доцент центру економіки та управління екосистемами Університету сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина) 

image012

Андрій Головко

доцент кафедри менеджменту і маркетингу НЛТУ України

image013

Ангела Дихте

працівниця центру економіки та управління екосистемами Університету сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина)

image014

Олексій Сінкевич

асистент кафедри інформаційних технологій НЛТУ України

   

image016

Федане Де Карло

студентка Університету сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина)

 

Детальна інформація про аналітичний центр ERUkA за посиланням.

Нашим університетом-партнером є Університет сталого розвитку Еберсвальде

HNEhne2

Університет сталого розвитку Еберсвальде (HNEE) був заснований у 1830 р. як вища лісова школа в Еберсвальде. Цей університет постійно орієнтований на сталий розвиток, охорону навколишнього середовища та природи, що робить його лідером у Німеччині з точки зору "зеленого" навчання.

HNEE є одним з найбільш дослідницьких університетів прикладних наук у Німеччині. Це один з небагатьох університетів в Європі, який зосереджений на дослідницьких областях "сталого розвитку сільських територій" та "сталого виробництва та використання природних речовин". HNEE вже давно є піонером у цих предметних областях.

Основні напрямки досліджень включають:

hne1

 • Сталий розвиток сільських територій
 • Регіональний економічний розвиток
 • Моніторинг та планування на великих заповідних територіях
 • Геоінформаційні системи та дистанційне зондування
 • Бізнес-консалтинг
 • Розвиток туризму
 • Органічне землеробство та маркетинг
 • Стале виробництво та використання натуральних продуктів
 • Обробка деревини
 • Відновлювальна енергетика
 • Відновлювана сировина
 • Лісознавство та лісівництво

Університет сталого розвитку Еберсвальде підтримує понад 70 партнерських відносин з коледжами, університетами та інститутами з усього світу. Одним з найважливіших університетів-партнерів є Національний лісотехнічний університет України.

«Розширення можливостей та стійкість української академічної спільноти у сфері соціально-екологічної реконструкції та відновлення»

В рамках цього проекту планується створення відкритого та цілеспрямованого обміну можливостями та проблемами для наукової та академічної освіти в Україні, пов’язаної з управлінням соціально-екологічних екосистем в найширшому розумінні (наприклад, від лісового сектору та охорони природи до виробництва відновлюваної енергії та екологічної економіки)

В умовах зміни клімату виникає нагальна потреба в діях, щоб зробити управління лісами більш сприятливим для екосистем і управляти всім спектром екосистемних послуг у сенсі соціально-екологічної концепції. Це включає природні рішення для захисту клімату та адаптації до зміни клімату, а також лісову рівність для всіх людей, які отримують вигоду від послуг лісових екосистем. Прямі чи непрямі наслідки війни, які призвели до деградації екосистем, також мають особливе значення. Подальше зміцнення та трансформація української академічної освіти в бік більшого діалогу та залучення громадян, а також проблемно-орієнтованих підходів до навчання обговорюватимуться в робочих групах у різних форматах семінарів.

Про що йдеться в аналітичному центрі

Аналітичний центр стане парасолькою для різних робочих груп, які зосереджуються на конкретних темах (див. нижче), а також для забезпечення обміну між цими робочими групами та можливої синергії. Аналітичний центр і створення робочих груп координуватиметься командою HNEE, але режим роботи кожної робочої групи має бути гнучким, щоб відповідати потребам кожної групи та її учасників.

Метою є, з одного боку, створення обміну та підтримка мереж, а також розробка рекомендацій для прийняття політичних рішень. З іншого боку, робочі групи повинні розробляти конкретні проектні ідеї та відповідні проектні заявки. 

Теми / Робочі групи

 • соціально-екологічне управління та відновлення деградованих екосистем
 • соціально-екологічна трансформація до незалежного енергозабезпечення
 • розширення можливостей студентів впливати на процес прийняття рішень у соціально-екологічному лісоуправлінні
 • потреби та можливості для академічної освіти для залучення студентів і формування майбутніх ключових компетенцій 21 століття (фокус: цифровізація як інструмент для більш ефективної співпраці)

Завдання аналітичного центру ERUkA

Основним завданням аналітичного центру ERUkA є розвиток мережі науковців та експертів, які тісно співпрацюють із політиками та практиками розвитку (як парасолька для обміну знаннями та досвідом робочих груп з конкретних тем) для реалізації ідей щодо ініціювання спільних проектів. Команда аналітичного центру ERUkA підтримуватиме учасників у розробці власних конкретних тем, формуванні проектних завдань, проектних пропозицій, пошуку партнерів, передачі повідомлень особам, які приймають рішення, та поданні проектних пропозицій до відповідних фінансових установ. Бажаним результатом аналітичного центру ERUkA є реалізація ідей учасників та створення інтелектуальної мережі для формування кращого майбутнього для України.

Цільова група

Оскільки в цьому заході увага буде зосереджена не лише на Національному лісотехнічному університеті України, а на Україні в цілому, то планується залучення людей та установ з усієї України. Планується створення та зміцнення мережі університетів та інших експертів (наприклад, із відповідних міністерств), а також студентів. Члени ERUkA, яких буде запрошено (здебільшого з ними вже зв’язалися та узгодили свою зацікавленість приєднатися):

Діяльності

Зустрічі та семінари будуть організовуватися в режимі онлайн на регулярній основі, але іноді з інтенсивними особистими семінарами. За потреби буде організовано гібридний формат зустрічі.

Очікувані результати

Стратегічні документи, політичні рекомендації, проектні пропозиції, а також зміцнення мережі та співпраці між установами-учасниками.

Реєстрація нових учасників

Отже, якщо Ви зацікавлені стати частиною аналітичного центру ERUkA, будь ласка, заповніть реєстраційну форму за посиланням та беріть участь у ознайомчій зустрічі 3 листопада 2022 року. Ми будемо раді бачити студентів, викладачів, членів громадських організацій, практиків у сфері збереження природи, лісокористування, охорони природи, зв’язків з громадськістю, державного управління, місцевого самоврядування та представників інших інституцій.

Команда та контакти:

Pierre_Ibisch_125x150_neu

П'єр Ібіш

професор, центр економіки та управління екосистемами Університету сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина)

Vasyl_Lavnyy

Василь Лавний

професор, проректор з наукової роботи НЛТУ України

image004

Ігор Соловій

професор, заступник директора інституту екологічної економіки і менеджменту НЛТУ України

image006

Орест Кійко

професор, завідувач кафедри технології меблів та виробів з деревини НЛТУ України

 image008

Вікторія Хрутьба

професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного транспортного університету

image010

Юлія Нікітченко

доцент центру економіки та управління екосистемами Університету сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина) 

image012

Андрій Головко

доцент кафедри менеджменту і маркетингу НЛТУ України

image013

Ангела Дихте

працівниця центру економіки та управління екосистемами Університету сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина)

image014

Олексій Сінкевич

асистент кафедри інформаційних технологій НЛТУ України

   

image016

Федане Де Карло

студентка Університету сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина)

 

 У разі будь-яких питань, будь ласка, зв'яжіться з нами електронною поштою This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ректорат Національного лісотехнічного університету України щиро вітає колектив Науково-технічної бібліотеки НЛТУ України з Всеукраїнським днем бібліотек!

Ваша робота заслуговує подяки і поваги! Зичимо Вашому творчому колективу міцного здоров’я, натхнення, нездоланної життєвої енергії, щоденного позитиву, втілення усіх задумів та найсміливіших проєктів.

Хай життя буде сповнене цікавими подіями і приємними миттєвостями, радістю та любов’ю, завжди будуть поруч вірні друзі та надійні колеги!

photo 5314352254876237042 yДорогі колеги, щиросердечно вітаю Вас 
з Днем працівників освіти!

Традиційно у першу неділю жовтня відзначаємо свято людей, які обрали професію за покликом серця, тих, кому особливо вдячні за мудрість та знання, за турботу, за вміння відкривати юним світ знань, навчати жити за принципом добра і совісті, за бажання допомогти знайти своє місце в житті. 

Шановна освітянська спільното Національного лісотехнічного університету України,  вдячний вам за повсякденну копітку працю, впевнений, що саме завдяки вашим зусиллям Університет, з його колосальним потенціалом, зможе гідно проявити себе у найближчому майбутньому! Зичу вам професійних успіхів та талановитих студентів, хай удача вас супроводжує у всіх  справах, а в особистому житті хай буде багато хороших подій!

Бажаю кожному з нас цієї однієї довгоочікуваної перемоги, про яку мріє кожен українець, і багато дрібних життєвих перемог для реалізації усіх задумів та планів!

 

З найкращими побажаннями
ректор Національного лісотехнічного університету України,                             

член-кореспондент НАН України, професор Володимир ЗАГОРСЬКИЙ                                                                                     

IMG 0508

Ректор Національного лісотехнічного університету України, член-кореспондент НАН України, професор Загорський Володимир Степанович 29 вересня 2022 року провів чергове засідання Вченої ради, на якому присутні обговорили важливі питання для забезпечення діяльності Університету.

Відповідно до порядку денного засідання першим розглянули питання про призначення першого проректора з науково-педагогічної роботи Університету – професора Сушинського Олександра Івановича, якому всі охочі мали можливість задати запитання, до обговорення також долучилися представники студентства, зокрема виступив голова профспілкового комітету студентів та аспірантів Кисіль Богдан Миколайович. Шляхом відкритого голосування, згідно зі Статутом НЛТУ України, за погодженням зі Студентською радою Університету, доктора наук з державного управління, професора Сушинського Олександра Івановича, призначено першим проректором з науково-педагогічної роботи Національного лісотехнічного університету України. Також Вчена рада, відповідно до всіх передбачених процедур, ухвалила призначення кандидата сільськогосподарських наук, доцента Данчука Олега Тадейовича директором Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату. Під час засідання ректор Університету поінформував присутніх про зміни у складі Вченої ради.

Проректор з адміністративно-господарської роботи Цинтилюк Юрій Ількович доповів про підготовку об’єктів Університету до експлуатації в осінньо-зимовий період, поінформував, що в умовах обмеженого фінансування все ж вдалося забезпечити низку необхідних заходів щодо стабільної роботи установи, зокрема це роботи, які виконуються згідно з вимогами ДСНС України, а також роботи із заміни аварійних ділянок та ремонту теплових мереж тощо. Члени Вченої ради погодилися, що в Університеті в межах фінансових можливостей вчасно проводяться організаційно-технічні заходи, спрямовані на підготовку матеріально-технічної бази до роботи та економного витрачання енергоносіїв, як це і передбачено директивними документами органів державної влади, зазначили, що адміністративно-господарська ділянка роботи суттєво покращилась завдяки постійній увазі та підтримці адміністрації та ректорату Університету, однак залишається низка невирішених питань.

Про успіхи вступної кампанії Університету поінформував Вчену раду перший проректор з науково-педагогічної роботи, професор Сушинський Олександр Іванович, присутні взяли інформацію до відома.

Проректор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків, доцент Борис Микола Михайлович доповів присутнім про виконання ухвали Вченої ради Університету від 28 квітня 2022 року “Про вшанування пам’яті доцента кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів Дадака Юрія Романовича”. 

Також Вчена рада заслухала виступ докторантки кафедри лісівництва Оліферчук Вікторії Петрівни про результати перебування в докторантурі, доцільно зазначити, що на розширеному засіданні кафедри лісівництва прийняли рішення звіт Оліферчук Вікторії Петрівни за час перебування в докторантурі схвалити, докторантку атестувати. 

На засіданні приділили увагу  уточненню тем дисертаційних досліджень, поданих на здобуття освітніх ступенів доктора філософії та доктора наук. З цього питання доповідали: директор ННІ ІМАКІТ, професор Ребезнюк Ігор Тарасович та директор ННІ ЛСПГ, професор Миклуш Степан Іванович.

Наприкінці засідання Вчена рада рекомендувала до друку черговий випуск наукового періодичного видання збірника наукових праць “Ефективність державного управління”, доповідачем виступив заступник голови редколегії, доцент Ліпенцев Андрій Вікторович.

На завершення засідання члени Вченої ради висловили свої пропозиції щодо подальшої роботи колегіального органу управління Університету. 

Selection:

UNFU provides transparent and non-discriminative selection of Erasmus+ participants. The Order of Rector approves the Committee of UNFU for nomination of students and staff for participating in Erasmus+ projects, chaired by the Vice-Rector in educational work and international relations. Members of the Committee are: Directors of the scientific and educational institutes, Head of the International Office (institutional coordinator of the mobility), Head of the Department of Didactics and Education.

Required documents from the applicants are:

 1. Transcript of records in English (only for students)
 2. Short preliminary work plan (only for academic staff)
 3. Motivation letter in English
 4. Letter of support
 5. Copy of Passport
 6. Curriculum Vitae
 7. Language certificate issued by the university or copy of an International language test certificate.

Selection of participants will be made based on following criteria:

 1. Sufficient English proficiency
 2. Level of academic performance.
 3. Motivation and relevance of the mobility.
 4. In case of staff: scientific and academic degree.
 5. Previous academic activities, e.g. publications.

UNFU disseminates the opportunities about mobility on the main web-page of university

http://nltu.edu.ua/ and web-page of Erasmus+ projects https://nltu.edu.ua/index.php/international/erasmus-ka1/konkurs-erazmus and via e-mails directly to all departments and leaders of students groups.

Support before mobility: International Office of UNFU is responsible for consultation and review of appropriate documents and applications before mobility.

 

During mobility:

In case of student’s mobility, the supervisor organizes meetings and helps regarding study issues. ‘Buddy friend’ helps in all practical issues regarding the students’ life at UNFU. In case of staff mobility, the Head of department, which provides the placement for training/teaching, organises face-to-face meeting and helps with activities within mobility agreement. The International Office will assist in accommodation and acquaintance with the university structure and city.

During the mobility, students and staff are expected to follow the general regulations regarding studies at UNFU. They are welcome to use all the facilities provided to students by UNFU, such as libraries, sports facilities, student canteens, computer classes etc.

After the mobility, students present their Transcripts of Records at sending HEI, which will proceed with the recognition of credits according to the national and institutional legislation, in particular the University Regulation on Implementation Mobility Projects. All credits collected during the mobility will be included in the Diploma supplement. 

At UNFU, outgoing staff members are required to submit the report. The mobility experience will be elaborated in the personal report, which is discussed with colleagues at the department’s meeting.

Recognition:

UNFU will recognise the learning outcomes of outgoing students’ mobility according to Transcript of Records from Partner University. If it is not possible for a student to get 30 ECTS credits per semester at partner university due to slight divergence of study programs or other reasons, then plan for studying some courses at UNFU is offered to the student according to the difference in credits.

In case of staff ‘s mobility, UNFU is focusing on the result of mobility which is development of courses or modules in English and their compulsory inclusion in curriculum at UNFU. It contributes to the strategic goal of UNFU Internalization Strategy-2026 which is to increase the number of disciplines taught in English.

Debriefing participants after mobility. Outgoing staff and students present their reports about the results of mobility on the meetings of relevant department and Academic Council of the Institute.

Upon their return, students also share their experience during orientation sessions for first-year students and during meetings of leaders of students groups.

Ректор Національного лісотехнічного університету України, член-кореспондент НАН України, професор Загорський Володимир Степанович 12 вересня 2022 року провів робочу зустріч із ректором Львівського національного університету імені Івана Франка, член-кореспондентом НАН України, професором Мельником Володимиром Петровичем.

Керівники двох класичних університетів з потужними науковими школами зустрілися з метою перспективних напрацювань і прийняття ефективних рішень щодо надання якісних освітніх послуг із застосуванням інноваційних підходів. Під час візиту ректори обговорили загальну ситуацію щодо організації навчального процесу в умовах воєнного стану, поділилися стратегічними планами та прийняли рішення про реалізацію спільних проєктів.

У знак вдячності за багаторічну співпрацю з Львівським національним університетом імені Івана Франка та підтримку студентських ініціатив ректор Національного лісотехнічного університету України Володимир Загорський отримав подяку ректора Львівського національного університету імені Івана Франка Володимира Мельника.

IMG 99821

Центр веб-комунікацій

Page 1 of 52

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

Address

  103, Gen. Chuprynky St., Lviv, 79057
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Support

Communications Center

site@nltu.edu.ua

JoomShaper