Спільне викладання та навчання для розширення можливостей та стійкості української академічної спільноти

Підтримка інтернаціоналізації українських університетів: формуємо цифрове майбутнє разом

З вересня 2022 року два університети-партнери - Університет сталого розвитку Еберсвальде (HNEE) та Національний лісотехнічний університет України (UNFU) у Львові - спільно реалізують проект, що фінансується Німецькою службою академічних обмінів (DAAD).

Головною метою проекту є:

 1. Esri_Topo_2Розширення та використання інноваційних цифрових рішень, особливо для навчання та управління університетами.
 2. Інтернаціоналізація українських та німецьких вищих навчальних закладів, що досягається шляхом обміну та передачі ноу-хау у використанні цифрових методів у наукових дослідженнях, навчанні та управлінні.
 3. Розробка подальших програм цифрового навчання.
 4. Створення регіональних навчальних та дослідницьких мереж між німецькими та українськими університетами.

Ключовими елементами для досягнення цієї мети є концептуалізація та впровадження міжвузівського тренінгу «Створення інтерактивних відео» для студентів та викладачів обох університетів, а також верифікація міжвузівської вибіркової навчальної дисципліни «Розробка та управління зеленими проектами», яка адресована аспірантам та співробітникам університетів. Окрім цього, досягнення мети проекту буде реалізовано шляхом впровадження спільного вибіркового міжвузівського навчального модуля «Екосистема / Управління природними ресурсами в країнах, що трансформуються», який вже викладається в HNEE більше 15 років. Фінальним елементом для досягнення мети проекту є створення потужного аналітичного центру ERUkA «Розширення можливостей та стійкість української академічної спільноти у сфері соціально-екологічної реконструкції та відновлення».

Тривалість: 01.09.2022 - 31.12.2023

Заплановані заходи:

1. Міжвузівський навчальний тренінг «Створення інтерактивних відео»

У рамках цього заходу буде розроблено та впроваджено навчальний тренінг для студентів та співробітників обох університетів. Тренінг не буде інтегрований у навчальний план, але буде пропонуватися як додаткове технічне навчання на регулярній основі (один раз на семестр).

Метою цього тренінгу є підвищення рівня інформаційно-комунікаційних компетентностей студентів та викладачів обох університетів шляхом поглиблення базових теоретичних знань та практичних навичок використання сервісів та програм для розробки інтерактивних відео. Потенційно такі навички можуть знадобитися студентам для представлення власних результатів досліджень, а викладачам – для використання в навчальному процесі для удосконалення предметно-методичних і дидактичних підходів.

Цільова аудиторія:

 • Викладачі обох університетів (приблизно 10 осіб)
 • Магістри та бакалаври обох університетів (приблизно 50 осіб)

Вимоги до участі:

 • Доступність часу та мотивація
 • Достатній рівень володіння англійською мовою

Формат:

 • Онлайн навчання (3 год/тиждень)

Дати:

 • Березень – Червень 2023 року.

Команда:

kroshnyi

Ігор Крошний

доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій НЛТУ України

image020

Олександр Сторожук

доцент, завідувач кафедри інформаційних систем та комп’ютерного моделювання НЛТУ України

image022

Уляна Павлюк

доцент кафедри інформаційних систем та комп’ютерного моделювання НЛТУ України

 

image014

Олексій Сінкевич

асистент кафедри інформаційних технологій НЛТУ України

 
 

 

2. Міжвузівська вибіркова навчальна дисципліна «Розробка та управління зеленими проектами»

Зелені проекти на різних рівнях управління та в різних секторах надзвичайно важливі для досягнення цілей сталого розвитку та прискорення впровадження зелених інновацій. Дана навчальна дисципліна знайомить учасників із процесом розробки екологічних проектів і надає їм найсучасніші знання, необхідні для їх успішної реалізації. Ці знання будуть доповнені навичками, які дозволять створити пропозицію, достатньо конкурентоспроможні, щоб отримати належне фінансування та трансформуватися в успішні проекти. У цьому курсі учасники дізнаються про те, як адаптувати сучасні інструменти управління міжнародними проектами до сфери дослідницьких проектів з особливим акцентом на захист навколишнього середовища та управління природними ресурсами (особливо сталий розвиток біоекономіки, включаючи лісовий сектор і кластерну модель лісового господарства; збереження біорізноманіття та екосистемні послуги).

Цільова аудиторія:

 • Магістри та аспіранти обох університетів (приблизно 12 осіб)
 • Науково-педагогічний та адміністративний персонал університетів (приблизно 12 осіб)

Вимоги до участі:

 • Доступність часу та мотивація
 • Заява з мотиваційним листом (процес відбору за необхідності)
 • Достатній рівень володіння англійською мовою

Формат:

 • Онлайн навчання (4 год/тиждень)
 • Очні зустрічі в Еберсвальде (один робочий тиждень)
 • Спільне написання проектних заявок у змішаних міжнародних групах

Дати:

 • Березень – Червень 2023 року.

Команда:

Vasyl_Lavnyy

Василь Лавний

професор, проректор з наукової роботи НЛТУ України

image004

Ігор Соловій

професор, заступник директора інституту екологічної економіки і менеджменту НЛТУ України

image006

Орест Кійко

професор, завідувач кафедри технології меблів та виробів з деревини НЛТУ України

 

3. Міжвузівський навчальний модуль «Екосистема / Управління природними ресурсами в країнах, що трансформуються»

У рамках цього заходу модуль, який уже давно викладається в HNEE, буде додатково розроблений для інтеграції та пропонуватиметься студентам бакалаврам та магістрам UNFU, щоб забезпечити глибшу та спільну реалізацію в довгостроковій перспективі.

Модулі за вибором «Управління екосистемами в країнах, що перебувають на етапі трансформації» для студентів-бакалаврів (Міжнародне управління лісовими екосистемами) та «Управління природними ресурсами в країнах, що перебувають на етапі трансформації» для студентів-магістрів (Управління глобальними змінами) пропонуються в літній семестр і будуть спільно реалізовані із студентами HNEE як 10-денна екскурсія з фокусом на Західну Україну.

Цільова аудиторія:

 • Магістри та бакалаври UNFU (приблизно 20 осіб)
 • Магістри та бакалаври HNEE (приблизно 30 осіб)

Вимоги до участі:

 • Доступність часу та мотивація
 • Достатній рівень володіння англійською мовою
 • Навчання за відповідними чи  спорідненими спеціальностями

Формат:

 • 10-денна екскурсія в Західну Україну
 • проведення досліджень та створення відео матеріалів з використанням сучасного квадрокоптера, екшн камери та інших технічних засобів (очно)
 • групова робота та завершення результатів досліджень (онлайн)

Дати:

 • Серпень 2023 року

Команда:

Pierre_Ibisch_125x150_neu

П'єр Ібіш

професор, центр економіки та управління екосистемами Університету сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина)

image012

Андрій Головко

доцент кафедри менеджменту і маркетингу НЛТУ України

image013

Ангела Дихте

працівниця центру економіки та управління екосистемами Університету сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина)

 

4. Аналітичний центр ERUkA «Розширення можливостей та стійкість української академічної спільноти у сфері соціально-екологічної реконструкції та відновлення»

У рамках цього заходу буде відбуватися відкритий та цілеспрямований обмін можливостями та проблемами для наукової та академічної освіти в Україні, пов’язаної з управлінням соціально-екологічними екосистемами в найширшому сенсі (наприклад, від лісового сектору та охорони природи до виробництва відновлюваної енергії та екологічної економіки). В умовах зміни клімату виникає нагальна потреба в діях, щоб зробити управління лісами більш сприятливим для екосистем і управляти всім спектром екосистемних послуг у сенсі соціально-екологічної концепції. Це включає природні рішення для захисту клімату та адаптації до зміни клімату, а також лісову рівність для всіх людей, які отримують вигоду від послуг лісових екосистем. Прямі чи непрямі наслідки війни, які призвели до деградації екосистем, також мають особливе значення. Подальше зміцнення та трансформація української академічної освіти в бік більшого діалогу та залучення громадян, а також проблемно-орієнтованих підходів до навчання обговорюватимуться в робочих групах у різних форматах семінарів.

Цільова аудиторія:

Оскільки в цьому заході увага буде зосереджена не лише на Національному лісотехнічному університеті України, а на Україні в цілому, то планується залучення людей та установ з усієї України. Планується створення та зміцнення мережі університетів та інших експертів (наприклад, із відповідних міністерств), а також студентів.

Вимоги до участі:

Формат:

 • Зустрічі та семінари будуть організовуватися в режимі онлайн на регулярній основі, але іноді з інтенсивними особистими семінарами. За потреби буде організовано гібридний формат зустрічі.

Дати:

 • Листопад 2022 – Грудень 2023 року.

Команда:

Pierre_Ibisch_125x150_neu

П'єр Ібіш

професор, центр економіки та управління екосистемами Університету сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина)

Vasyl_Lavnyy

Василь Лавний

професор, проректор з наукової роботи НЛТУ України

image004

Ігор Соловій

професор, заступник директора інституту екологічної економіки і менеджменту НЛТУ України

image006

Орест Кійко

професор, завідувач кафедри технології меблів та виробів з деревини НЛТУ України

 image008

Вікторія Хрутьба

професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного транспортного університету

image010

Юлія Нікітченко

доцент центру економіки та управління екосистемами Університету сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина) 

image012

Андрій Головко

доцент кафедри менеджменту і маркетингу НЛТУ України

image013

Ангела Дихте

працівниця центру економіки та управління екосистемами Університету сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина)

image014

Олексій Сінкевич

асистент кафедри інформаційних технологій НЛТУ України

   

image016

Федане Де Карло

студентка Університету сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина)

 

Детальна інформація про аналітичний центр ERUkA за посиланням.

Нашим університетом-партнером є Університет сталого розвитку Еберсвальде

HNEhne2

Університет сталого розвитку Еберсвальде (HNEE) був заснований у 1830 р. як вища лісова школа в Еберсвальде. Цей університет постійно орієнтований на сталий розвиток, охорону навколишнього середовища та природи, що робить його лідером у Німеччині з точки зору "зеленого" навчання.

HNEE є одним з найбільш дослідницьких університетів прикладних наук у Німеччині. Це один з небагатьох університетів в Європі, який зосереджений на дослідницьких областях "сталого розвитку сільських територій" та "сталого виробництва та використання природних речовин". HNEE вже давно є піонером у цих предметних областях.

Основні напрямки досліджень включають:

hne1

 • Сталий розвиток сільських територій
 • Регіональний економічний розвиток
 • Моніторинг та планування на великих заповідних територіях
 • Геоінформаційні системи та дистанційне зондування
 • Бізнес-консалтинг
 • Розвиток туризму
 • Органічне землеробство та маркетинг
 • Стале виробництво та використання натуральних продуктів
 • Обробка деревини
 • Відновлювальна енергетика
 • Відновлювана сировина
 • Лісознавство та лісівництво

Університет сталого розвитку Еберсвальде підтримує понад 70 партнерських відносин з коледжами, університетами та інститутами з усього світу. Одним з найважливіших університетів-партнерів є Національний лісотехнічний університет України.

Last modified on Wednesday, 12 October 2022 20:03

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper