Нормативно-правові документи діяльності університету


 Статут університету
Стратегія і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Державного вищого навчального закладу "Національний лісотехнічний Університет"
Колективний договір між адміністрацією та первинною профспілковою організацією працівників Національного лісотехнічного університету України на 2017—2020 роки
 ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу "Національний лісотехнічний університет України"
 ПОЛОЖЕННЯ про Вчену Раду Національного лісотехнічного університету України
 ПОЛОЖЕННЯ про Наглядову раду Національного лісотехнічного університету України
 Склад Наглядової ради Національного лісотехнічного університету України
 ПОЛОЖЕННЯ про ректорат Державного вищого навчального закладу Національний лісотехнічний університет України

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в НЛТУ України
Положення про Відділ міжнародних зв*язків
 
Стратегія міжнародної діяльності Національного лісотехнічного університету України на період до 2020 року в контексті інтернаціоналізації вищої освіти України
 Тимчасове ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу (зі змінами та доповненнями)
 Тимчасові правила призначення стипендій студентам, аспірантам і докторантам
 ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування у Національному лісотехнічному університеті України
 ПОЛОЖЕННЯ про Екзаменаційну комісію у Національному лісотехнічному університеті України
 ПОЛОЖЕННЯ про вивчення вибіркових навчальних дисциплін у Національному лісотехнічному університеті України
 ПОЛОЖЕННЯ про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Національному лісотехнічному університеті України
 ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнську олімпіаду в Державному вищому навчальному закладі "Національнийлісотехнічний університет України" для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти
ПОЛОЖЕННЯ про надання платних послуг у Національному лісотехнічному університеті Українипро надання платних послуг у Національному лісотехнічному університеті України 
ПОЛОЖЕННЯ про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у Національному лісотехнічному університеті України
 ПОЛОЖЕННЯ про застосування державної мови в освітньому процесі

 

 

Last modified on Понеділок, 11 листопада 2019 20:16

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

nltu2НАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

© 2019 НЛТУ України

Address

Ukrainian National Forestry University
103, Gen. Chuprynky St., Lviv, 79057
tel.: (032) 237 80 94, 237 79 88
E-mail: nltu@ukr.net

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу  site@nltu.edu.ua

JoomShaper