Нормативно-правові документи діяльності університету


 Статут університету
Стратегія і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Державного вищого навчального закладу "Національний лісотехнічний Університет"
Колективний договір між адміністрацією та первинною профспілковою організацією працівників Національного лісотехнічного університету України на 2017—2020 роки
 ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу "Національний лісотехнічний університет України"
 ПОЛОЖЕННЯ про Вчену Раду Національного лісотехнічного університету України
 ПОЛОЖЕННЯ про Наглядову раду Національного лісотехнічного університету України
 Склад Наглядової ради Національного лісотехнічного університету України
 ПОЛОЖЕННЯ про ректорат Державного вищого навчального закладу Національний лісотехнічний університет України

 Стратегія міжнародної діяльності Національного лісотехнічного університету України на період до 2020 року в контексті інтернаціоналізації вищої освіти України


ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в НЛТУ України
ПОЛОЖЕННЯ про організацію навчального процесу за дистанційною формою у НЛТУ України
ЗРАЗОК Освітньо-професійної програми
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Розроблення освітніх програм
ПОЛОЖЕННЯ про розроблення освітніх програм у ДВНЗ “НЛТУ України”
ПОЛОЖЕННЯ про систему забезпечення ДНВЗ “НЛТУ України” якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості)

 Тимчасове ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу (зі змінами та доповненнями)
 ПОЛОЖЕННЯ про проведення практик студентів у Національному лісотехнічному університеті України
Тимчасове ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

 Тимчасові правила призначення стипендій студентам, аспірантам і докторантам
ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування
 ПОЛОЖЕННЯ про Екзаменаційну комісію у Національному лісотехнічному університеті України
 ПОЛОЖЕННЯ про вивчення вибіркових навчальних дисциплін у Національному лісотехнічному університеті України
 ПОЛОЖЕННЯ про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Національному лісотехнічному університеті України
 ПОЛОЖЕННЯ про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
 ПОЛОЖЕННЯ про наукове товариство студентів НЛТУ України
ПОЛОЖЕННЯ про студентський науковий гурток 
 ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнську олімпіаду в  ДВНЗ "Національнийлісотехнічний університет України" для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти
ПОЛОЖЕННЯ про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у Національному лісотехнічному університеті України
 ПОЛОЖЕННЯ про застосування державної мови в освітньому процесі
 ПОЛОЖЕННЯ про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”

ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання у Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України” результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти 
 ПОЛОЖЕННЯ про розроблення силабусів навчальних дисципліну Державному вищому навчальному закладі“Національний лісотехнічний університет України” 


 ПОЛОЖЕННЯ про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників у Національному лісотехнічному університеті України
 ПОЛОЖЕННЯ про преміювання працівників ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України" 
 ПОЛОЖЕННЯ про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників Національного лісотехнічного університету України

ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України”

СИСТЕМА національно-патріотичного виховання студентів Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України”

ПОЛОЖЕННЯ про академічні стипендії імені державних діячів першого українського уряду у ДВНЗ НЛТУ України

ПОЛОЖЕННЯ про академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотнів ДВНЗ НЛТУ України

ПОЛОЖЕННЯ про організацію в ДВНЗ НЛТУ України підготовки іноземних громадян до вступу у ЗВО

ПОЛОЖЕННЯ про надання платних послуг у Національному лісотехнічному університеті України 

Типовий Договір про надання освітньої послуги

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації міжнародних проєктів та управління ґрантами в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”

ПОЛОЖЕННЯ про Архів ДНВЗ НЛТУ України
ПОЛОЖЕННЯ про Експертну оцінку цінності документів
ПОЛОЖЕННЯ про Відділ міжнародних зв'язків
 ПОЛОЖЕННЯ про навчальні підрозділи Національного лісотехнічного університету України
ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну частину НЛТУ України
 ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичний відділ НЛТУ України
 ПОЛОЖЕННЯ про офіційний сайт Національного лісотехнічного університету України
 ПОЛОЖЕННЯ про закарпатський навчально-науково-виробничий центр
 ПОЛОЖЕННЯ про Страдчівський навчально-виробничий лісокомбінат
 ПОЛОЖЕННЯ про лісоекологічний стаціонар "Східниця"  
 ПОЛОЖЕННЯ про лісоекологічний стаціонар "Моршин"
 ПОЛОЖЕННЯ про навчально-виробничу базу "Івано-Франкове"  
 ПОЛОЖЕННЯ про Ботанічний сад загальнодержавного значення НЛТУ України
ПОЛОЖЕННЯ про Центр дистанційного навчання та післядипломної освіти ДВНЗ “НЛТУ України” (зі змінами та доповненнями)
 ПОЛОЖЕННЯ про Центр забезпечення якості освітніх послуг ДВНЗ “НЛТУ України”

 

 

Last modified on Середа, 07 квітня 2021 15:50

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр веб-комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper