Вакансії

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
Національний лісотехнічний університет України
відповідно до Закону України “Про вищу освіту”

оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

• завідувачів кафедр:

 • - технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів – 1 ст.;
 • - технологій захисту навколишнього середовища і деревини, безпеки життєдіяльності та соціальних комунікацій – 1 ст.;
 • - менеджменту організацій і адміністрування – 1 ст.;

• професорів кафедр:

 • - лісових культур і лісової селекції – 1 ст.;
 • - лісової таксації та лісовпорядкування – 1 ст.;
 • - лісівництва – 1 ст.;

• доцентів кафедр:

 • - вищої математики – 1 ст.;
 • - хімії – 1 ст.;  
 • - ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу – 0,5 ст.;
 • - дизайну – 1 ст.; 1 ст.; 0,5 ст.;
 • - технологій деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу – 1 ст.;
 • - екології – 0,5 ст.;
 • - автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій – 0,75 ст.;
 • - соціології та культурології – 0,75 ст.;
 • - лісових культур і лісової селекції – 1 ст.;

• cтарших викладачів кафедр:

 • - дизайну – 0,75 ст.; 0,75 ст.; 0,5 ст.;
 • - ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу – 0,5 ст.;
 • - лісопромислового виробництва та лісових доріг – 1 ст.;

• асистентів кафедр:

 • - інформаційних технологій – 1 ст.

Заяви та необхідні документи подавати за адресою:
79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103, кімната 22.
Термін подання документів на конкурс до 18 грудня  2017 р.

Джерело:
 витяг з газети "За вільну Україну плюс" № 45 від  23 листопада 2017року


Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад
Національний лісотехнічний університет України
відповідно до Закону України “Про вищу освіту”
оголошує конкурс на заміщення посади:

• директора Технологічного коледжу ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»

У конкурсі мають право брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, із стажем педагогічної роботи у вищому навчальному закладі не менш як десять років на посадах педагогічних (науково-педагогічних) працівників.

Строк подання заяв – один місяць з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання (за наявності), довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000р. №1465 («Офіційний вісник України» 2000р. №39, ст. 1656), довідку про наявність або відсутність судимості, інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, копію паспорта, засвідчену претендентом, копію трудової книжки, письмову згоду на збір та обробку персональних даних. Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, університетом або нотаріально.

Заяви та необхідні документи подавати за адресою:
79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103, кім. 22 (навчально-методичний відділ).
Телефон для довідок: (032) 237-79-89.

Джерело:
 витяг з газети "Освіта України" № 46 від  27 листопада 2017року

Адреса

Національний лісотехнічний 
університет України
вул. Генерала Чупринки, 103, м.Львів, 79057
тел.: (032) 237 80 94, 237 79 88
E-mail: nltu@ukr.net

JoomShaper