Вчена рада

Дата засідання ВР Найменування документу
27.10.2016 "Про міжнародну діяльність університету"
27.10.2016 "Про функціонування на кафедрі ботаніки, деревознавства та недеревних ресурсів лісу Гербарію Національного лісотехнічного університету України (міжнародний акронім LWFV)"
29.09.2016 "Про роботу приймальної комісії університету в 2016 році та завдання на 2017 рік"
30.06.2016 "Про національно-патріотичне виховання студентів університету"
26.05.2016 "Про виконання ухвали Вченої ради університету від 21 травня 2015 року "Про екологізацію освітнього процесу в Навчально-науковому інституті екологічної економіки і менеджменту""
26.05.2016 "Про профорієнтаційну роботу щодо прийому на навчання абітурієнтів у 2016р."абітурієнтів у 2016р."
26.05.2016  "Про підвищення ролі студентського самоврядування у процесах державотворення відповідно до Концепції розвитку студентського самоврядування в Україні"
26.04.2016 “Про стан та перспективи підготовки магістрів деревооброблювальних та меблевих технологій у контексті дуальної освіти”
31.03.2016  "Про міжнародну співпрацю кафедр Навчально наукового інституту екологічної економіки і менеджменту"
31.03.2016 "Про наукову, науково-технічну діяльність університету за 2015 рік та завдання на 2016 рік"
31.03.2016 "Про посилення організаційної роботи щодо прийому на навчання до університету в 2016 році"

 1. Адамовський Микола Григорович – голова Вченої ради університету, перший проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н., професор;
 2. Туниця Юрій Юрійович – ректор, академік НАН України, д.е.н., професор;
 3. Криницький Григорій Томкович – проректор з наукової роботи, д.б.н., професор;
 4. Борис Микола Михайлович – проректор з науково-педагогічної, виховної роботи та міжнародних зв'язків, к.т.н. доцент;
 5. Цинтилюк Юрій Ількович – проректор з адміністративно-господарської роботи;
 6. Миклуш Степан Іванович – директор Навчально-наукового інституту лісового та садово-паркового господарства, д.с.-г.н., професор;
 7. Максимів Володимир Михайлович – директор Навчально-наукового інституту деревооброблювальних технологій і дизайну, д.т.н., професор;
 8. Ребезнюк Ігор Тарасович – директор Навчально-наукового інституту інженерної механіки, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій, д.т.н., професор;
 9. Динька Павло Кузьмич – директор Навчально-наукового інституту екологічної економіки і менеджменту к.е.н., доцент;
 10. Онуфрик Петро Петрович – вчений секретар, нач. науково-дослідної частини, к.т.н., ст. наук, співр.;
 11. Мирович Наталія Астеріївна – директор науково-технічної бібліотеки;
 12. Бойко Анатолій Антонович – голова профспілкового комітету працівників університету, доцент;
 13. Буймістер Аліна Олександрівна – голова профспілкового комітету студентів університету;
 14. Миськів Іван Михайлович – голова студентської ради університету
 15. Бехта Павло Антонович – завідувач кафедри технологій деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу, д.т.н., професор;
 16. Білей Петро Васильович – завідувач кафедри технологій сушіння та захисту деревини, д.т.н., професор;
 17. Ванівська Олександра Миронівна – завідувач кафедри іноземних мов, к.пед.н., доцент;
 18. Голубець Володимир Михайлович – завідувач кафедри технології матеріалів і машинобудування, д.т.н., професор;
 19. Горошко Мирон Петрович – завідувач кафедри лісової таксації та лісовпорядкування, к.с.-г.н., професор;
 20. Гузь Микола Михайлович – завідувач кафедри лісових культур і лісової селекції, д.с.-г.н., професор;
 21. Дадак Роман Михайлович – директор Технологічного коледжу;
 22. Кійко Орест Антонович – завідувач кафедри технологій меблів і виробів з деревини, д.т.н., професор;
 23. Ковалишин Роман Володимирович – директор Закарпатського лісотехнічного коледжу;
 24. Дубович Іон Андрійович – завідувач кафедри екологічної економіки, к.г.н., доцент;
 25. Копій Леонід Іванович - завідувач кафедри екології, д.с.-г.н., професор;
 26. Гарасим Петро Миколаєвич - завідувач кафедри обліку і аудиту, д.е.н. професор;
 27. Лютий Євген Михайлович – завідувач кафедри прикладної механіки, д.т.н., професор;
 28. Маєвський Володимир Олександрович – директор Центру доуніверситетської і післядипломної освіти д.т.н., професор;
 29. Озарків Ігор Мирославович – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, д.т.н., професор;
 30. Осадчук Леонід Семенович – завідувач кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу, д.с.-г.н., професор;
 31. Пацура Ігор Михайлович – директор Ботанічного саду загальнодержавного значення, к.с.-г.н., ст, наук, співр.;
 32. Поберейко Богдан Петрович – завідувач кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій, д.т.н., професор;
 33. Прусак Володимир Федорович – завідувач кафедри дизайну, к.пед.н., доцент;
 34. Рібун Любомир Володимирович – завідувач кафедри економічної теорії, к.е.н., доцент;
 35. Свистак Михайло Михайлович – директор Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату;
 36. Семенюк Едуард Павлович – завідувач кафедри філософії та психології, д.ф.н., професор;
 37. Славік Микола Іванович – завідувач кафедри фізичного виховання, к.пед. н., доцент;
 38. Соколовський Ярослав Іванович – завідувач кафедри інформаційних технологій, д.т.н., професор;
 39. Стадник Мирон Михайлович – завідувач кафедри вищої математики, д.т.н., професор;
 40. Туниця Тарас Юрійович – професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, д.е.н., професор;
 41. Федина Михайло Федорович – завідувач кафедри хімії, к.х.н., доцент,
 42. Салапак Володимир Михайлович – завідувач кафедри фізики, к.ф-м.н., доцент;
 43. Шевченко Григорій Сергійович – завідувач кафедри економіки підприємства, д.е.н., професор;
 44. Шостак Володимир Васильович – завідувач кафедри деревообробного обладнання та інструментів, д.т.н., професор;
 45. Галай Іван Іванович – студент гр. ІМС - 21;
 46. Грубель Іван Михайлович – студент гр. М - 32;
 47. Воронович Сергій В'ячеславович – студент гр. ДТ - 31
 48. Крицун Богдан Ярославович – студент гр. ЛГ - 21

Адреса

Національний лісотехнічний 
університет України
вул. Генерала Чупринки, 103, м.Львів, 79057
тел.: (032) 237 80 94, 237 79 88
E-mail: nltu@ukr.net

JoomShaper