Наукові публікації

СПИСОК НАЙВАЖЛИВІШИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ АКАДЕМІКІВ ЛІСІВНИЧОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Список праць академіка-секретаря ЛАН України, професора кафедри лісових культур і лісової селекції НЛТУ України Дебринюка Юрія Михайловича станом на 1.02.2021 року  

 1. Калинин М.И., Осмола Н.Х., Дебринюк Ю.М. О создании высокопродуктивных дубово-еловых культур в Западной лесостепи Украины. Лесн. хоз-во.    № 4.  С.33-35. 
 2. Дебринюк Ю.М. О корненаселенности почвы в смешанных насаждениях дуба черешчатого и ели обыкновенной. Лесн. журн.   № 6.  С.13-16.
 3. Калинин М.И., Дебринюк Ю.М. Оптимизация состава смешанных древостоев дуба и пихты в Прикарпатье. Лесн. хоз-во. 1991. № 3. С. 34-35.
 4. Дебринюк Ю.М. Об использовании схем смешения при создании лесных культур дуба и ели на Западе УССР. Лесн. журн. 1991. № 4. С. 30-34.
 5. Дебринюк Ю.М. Лесные культуры дуба, ели и лиственницы в дубравах Западной Лесостепи УССР. Лесохоз. информация. 1991. № 4. С. 15-21.
 6. Дебринюк Ю.М., Калинин М.И. Влияние сроков введения хвойных пород на рост и продуктивность смешанных хвойно-дубовых насаждений //Лесоводство. Лесные культуры и почвоведение. - Межвуз. сб. научн. тр. ЛТА, 1991. С. 72-76.
 7. Дебринюк Ю.М., Калінін М.І. Оптимізація схем змішування при вирощуванні високопродуктивних культур дуба звичайного за участю шпилькових порід. Практичні рекомендації. Харків, УкрНДІЛГА, 1991. 56 с.
 8. Дебринюк Ю.М. Оптимизация состава смешанных насаждений дуба и ели в Западной Лесостепи Украины. Лесн. журн. 1992. № 5. С. 35-39.
 9. Дебринюк Ю.М. Перспективи використання модрини європейської для підвищення продуктивності лісів України. Український ліс. 1993. № 2. С. 36-37.
 10. Дебринюк Ю.М. Структура продуктивности древостоев Украинского Расточья. Лесн. журн. 1993. № 5-6. С. 22-25.
 11. Дебринюк Ю.М. Продуктивність насаджень в борових типах лісу Розточчя // Наук. вісник: Збірник наук.-техн. праць. Вип. 4. Львів: УкрДЛТУ, 1995. С. 121-127.
 12. Дебринюк Ю.М. Ріст та продуктивність псевдотсуги у насадженнях Подільського Лісостепу. Лісівництво і агролісомеліорація. 1996. Вип. 92. С. 57-63.
 13. Дебринюк Ю.М. Породозміна як засіб підвищення продуктивності лісових насаджень // Наук. вісник УкрДЛТУ: Проблеми та перспективи розвитку лісового господарства. 1998. Вип. 9.2. С. 99-102.
 14. Дебринюк Ю.М. Деякі аспекти інтродукції Pseudotsuga Menziesii (Mirb.) Franco в західному Лісостепу України //Наук. вісник УкрДЛТУ: Дослідження, охорона та збагачення біорізноманіття. 1999. Вип. 9.9. С. 81-88.
 15. Дебринюк Ю.М. Особливості формування кореневих систем Pseudotsuga Menziesii (Mirb.) Franco в лісових культурах Українського Розточчя. Наук. вісник УкрДЛТУ. 2000. Вип. 10.1. С. 87-98.
 16. Дебринюк Ю.М. Продуктивність дуба у зв’язку з корененаселеністю грунту в насадженнях рівнинної частини західного регіону України. Лісівництво і агролісомеліорація. Вип. 99. С. 42-45.
 17. Дебринюк Ю.М. Фізичні властивості деревини Larix decidua Mill. /Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць: Лісівницькі дослідження в Україні (VI Погребняківські читання). 2000. Вип. 10.4.  С. 18-25.
 18. Дебринюк Ю.М. Розточчя як лісокультурний район та особливості лісокультурної діяльності в ньому /Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць. 2001. Вип. 11.4. С. 12-26.
 19. Дебринюк Ю.М. Ріст і продуктивність модрини в лісових культурах Західного Лісостепу. Наук. праці: Лісівнича академія наук України. Вип. 1.  С. 76- 83.
 20. Дебринюк Ю.М. Особливості формування кореневих систем Picea abies [L.] Karst. в лісових культурах Західного Лісостепу України. Наук. вісник УкрДЛТУ: зб. наук.-техн. праць. 2002. Вип. 12.8. С. 13-28.
 21. Дебринюк Ю.М. Особливості формування кореневих систем Larix decidua Mill. в лісових культурах Західного Лісостепу України. Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць. 2003. Вип. 13.1. С. 30-43.
 22. Дебринюк Ю.М. До питання вирощування лісових культур за участю модрини європейської у західному регіоні України. Міжвідомчий наук.-техн. зб.: Ліс. госп-во, ліс., папер і деревооброб. пром-сть. 2003. Вип. 28. С. 31-49.
 23. Дебринюк Ю.М. Ялина європейська (смерека) як високопродуктивна порода Малого Полісся. Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць «Лісівницькі дослідження в Україні. ІХ-ті Погребняківські читання». 2003. Вип. 13.3. С. 221-228.
 24. Дебринюк Ю.М. Плантаційні лісові культури як елемент інтенсифікації лісогосподарського виробництва в Україні. Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць «Стан і тенденції розвитку лісівничої освіти, науки та лісового господарства в Україні». 2004. Вип. 14.5. С. 155-161.
 25. Дебринюк Ю.М. Ріст і продуктивність ялини європейської в лісових культурах Західного Полісся. Наук. вісник УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць «Стан і тенденції розвитку лісівничої освіти, науки та лісового господарства в Україні». 2004. Вип. 14.6. С. 148-154.
 26. Дебринюк Ю.М. Лісокультурне районування Західного Лісостепу України: моногр. Львів: Камула, 2003. 248 с.
 27. Дебринюк Ю.М. Результаты интродукции псевдотсуги Мензиса в лесных насаждениях Украинского Расточья. Лесн. журн. №5.  С. 34-39.
 28. Дебринюк Ю.М. Фізичні властивості деревини ялини європейської та ялиці білої в лісових культурах Прикарпаття. Наук. праці: Лісівнича академія наук України.  Вип. 5.  С. 51-56.
 29. Дебринюк Ю.М. Розповсюдження та формова різноманітність Picea abies [L.] Karst. Наук. вісник: зб. наук.-техн. праць Нац. лісотехн. ун-ту України. 2008. Вип. 18.2. С. 7-17.
 30. Дебринюк Ю.М. Плантаційне лісовирощування: обгрунтування, функціонування та перспективи впровадження. Наук. вісник: зб. наук.-техн. праць Нац. лісотехн. ун-ту України. 2008. Вип. 18.3. С. 7-13.
 31. Дебринюк Ю.М. Життєздатність та особливості росту гібридних модрин у штучних насадженнях Західного Лісостепу України. Наук. вісник: зб. наук.-техн. праць Нац. лісотехн. ун-ту України. Вип. 18.5.  С. 7-14.
 32. Дебринюк Ю.М. Фізичні властивості деревини Pseudotsuga Menziesii [Franco]. Лісівництво і агролісомеліорація. 2008. Вип. 112. С. 92-99. 
 33. Дебринюк Ю.М. Фізичні властивості деревини Picea abies [L.] Karst. Наук. вісник: зб. наук.-техн. праць Нац. лісотехн. ун-ту України.   Вип. 18.11.  С. 10-21.
 34. Дебринюк Ю.М. До питання про продуктивність Pseudotsuga Menziesii Mirb. [Franco] у зв’язку з формами виду за корою. Праці наук. тов. ім. Шевченка. Еколог. збірник - 4: Дослідження біотичної і ландшафтної розмаїтості та її збереження. Львів, 2008.  Т.XXIII.  С. 163-171.
 35. Дебринюк Ю.М. Життєздатність та особливості росту Larix leptolepis Gord. у штучних насадженнях Західного Лісостепу України. Наук. вісник: зб. наук.-техн. праць Нац. лісотехн. ун-ту України. 2008. Вип. 18.10.  С. 7-18.
 36. Дебринюк Ю.М. Теоретико-методологічні основи групування дерев хвойних порід в одновікових штучних лісових насадженнях. Наук. праці: Лісівнича академія наук України. 2009. Вип. 7.  С. 51-61.
 37. Дебринюк Ю.М. Формова різноманітність Larix decidua Mill. у Прикарпатті. Лісівництво і агролісомеліорація. 2009. Вип. 115.  С. 41-45.
 38. Дебринюк Ю.М. Плантаційні лісові культури як складова енергетичного балансу України. Біоресурси і природокористування. 2009. Т.1. №1-2. С. 119-125.
 39. Дебринюк Ю.М. Фактическая и потенциальная продуктивность древостоев Украинского Расточья. Вестник МарГТУ. Серия «Лес. Экология. Природопользование».   № 2 (9).  С. 36-48.
 40. Дебринюк Ю.М. Технологічні аспекти створення і вирощування плантаційних лісових культур Larix decidua Mill. у західному регіоні України. Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування. 2010. Вип. 152. С. 199-210.
 41. Дебринюк Ю.М., Думанський О.І. Моделювання росту і продуктивності штучних насаджень Picea abies [L.] Karst. як прототипів плантаційних лісових культур у західному регіоні України. Наук. праці: Лісівнича академія наук України. Вип. 8.  С. 83-90.
 42. Дебринюк Ю.М. Всихання смерекових лісів: причини та наслідки. Наук. вісник: зб. наук.-техн. праць Нац. лісотехн. ун-ту України «Урбанізаційні процеси в гірських ландшафтах і шляхи їхнього регулювання». 2011. Вип. 21.16. С. 32-38.
 43. Дебринюк Ю.М. Технологія створення і вирощування плантаційних лісових культур модрини широколускатої в західному регіоні України. Ліс. журн. – 2011. №2. С. 36-39.
 44. Дебринюк Ю.М. Технологічні аспекти створення і вирощування плантаційних лісових культур ялини європейської у західному регіоні України. Наук. праці: Лісівнича академія наук України. 2011. Вип. 9. С. 90-95.
 45. Zahvoyska L., debrynyuk yu.m., shvediuk I.V. Multicriteria optimization of forestation policy with a focus to Ukrainian Carpathians. The Conference Abstracts of the 2nd Forum Carpaticum 2012: From Data to Knowledge – from Knowledge to Action. Editor: M. Published online at: http: // uke.sav.sk/fc/fc_2012/Download/FC2012_Conference_Abstracts.pdf by Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava. P. 176-178.
 46. Дебринюк Ю.М., Кузьович В.С. Модриново-соснові лісові культури як прототипи плантаційних насаджень у західному регіоні України. Наук. вісник: зб. наук.-техн. праць Нац. лісотехн. ун-ту України. Вип. 23.6. С. 179-184.
 47. Дебринюк Ю.М., Белеля С.О. Розповсюдження модрини у лісових насадженнях України. Наук. праці: Лісівнича академія наук України. 2012. Вип. 10. С. 55-65.
 48. Дебринюк Ю.М., Скольський І.М. Особливості культивування насаджень за участю видів роду Ulmus L. у Західному Лісостепу України. Наук. праці: Лісівнича академія наук України. 2012. Вип. 10. С. 94-103.
 49. Дебринюк Ю.М. Псевдотсуга Мензіса в Україні: розповсюдження, лісівничо-таксаційна характеристика та перспективи культивування. Лісівництво і агролісомеліорація. 2013. Вип. 122. С. 24-31.
 50. Дебринюк Ю.М. Концептуальні засади плантаційного лісовирощування в Україні. Наук. праці: Лісівнича академія наук України. 2013. Вип. 11. С. 25-33.
 51. Дебринюк Ю.М. Посівні якості насіння ялиці білої у лісових насадженнях західного регіону України. Лісівництво і агролісомеліорація. 2013. Вип. 123. С. 13-21.
 52. Дебринюк Ю.М. Розповсюдження та формове розмаїття Larix decidua Mill. Праці наук. тов. ім. Шевченка. Еколог. зб. «Сучасні проблеми дослідження та збереження біорозмаїття. На пошану проф. І. Верхратського». 2014. Т.XХХІХ. С. 181-192.
 53. Дебринюк Ю.М. Формова різноманітність і життєвий стан Picea abies [L.] Karst. у Західному Лісостепу України. Журнал агробіології та екології. 2014. Т. 4.  № 1.  С. 97-102.
 54. Дебринюк Ю.М. Особливості посівних якостей насіння Pseudotsuga menziesii Franco у насадженнях західного регіону України. Наук. праці Лісівничої акад. наук України: зб. наук. праць. 2015. Вип. 13. С. 114-119.
 55. Debrynyuk Yu. Poplar plantations as prospective sourse of renevable energy in Ukraine /Yu. Debrynyuk and I. Soloviy// Forest and sustainable development, 7-8 October 2016, Brașov, Romania. – Faculty of Silviculture and Forest Engi­ne­ering / Book of abstracts . – 2016 . – С. 41. [Електронний ресурс]. Доступно з http://www.unitbv.ro/Portals/16/Sesiuni_stiintifice/2016/Book%20of%20abstracts%20PDD%202016%20-%2006.10.2016.pdf
 56. Дебринюк Ю.М., Криницький Г.Т., Целень Я.П Технологія вирощування плантаційних лісових насаджень у західному регіоні України: моногр. Львів: Камула, 2016. 160 с.
 57. Дебринюк Ю.М., Белеля С.О. Формова різноманітність і життєвий стан модрини у насадженнях Західного Полісся. Наук. праці Лісівничої акад. наук України: зб. наук. праць.   Вип. 14.  С. 117-125.
 58. Белеля С.О., Дебринюк Ю.М. Культивування видів роду Larix L. у штучних насадженнях Західного Полісся України: моногр. Львів: Галицька видавнича спілка, 2017. 444 с.
 59. Debrynyuk Yu.M. Plantation Forestry and energy plantations in Ukraine: resource potential and development prospects. The Scientific Bulletin of UNFU. Vol. 27 (8).  P. 45-51.
 60. Дебринюк Ю.М. Модрина та ялиця в штучних насадженнях Прикарпаття і Карпат: лісівничо-таксаційна характеристика та особливості росту. Наук. праці Лісівничої акад. наук України: зб. наук. праць. 2018. Вип. 16. С. 50-61.
 61. Дебринюк Ю.М. Вплив лісових насаджень плантаційного типу на водно-фізичні властивості грунту в умовах Західного Лісостепу України. Наук. праці Лісівничої акад. наук України: зб. наук. праць. Вип. 17.  С. 26-36.
 62. Фучило Я.Д. Плантаційне лісовирощування промислового і енергетичного призначення: концептуальні засади, технологічні особливості та перспективи: монографія / Я.Д. Фучило, Ю.М. Дебринюк, Ф.М. Бровко, Ю.І. Гайдa, М.В. Сбитна, Д.Я. Фучило. – К.: ЦП «Компринт», 2018. 321 с.
 63. Дебринюк Ю.М., Распопіна С.П. Вплив лісових насаджень плантаційного типу на показники родючості лісових грунтів в умовах Західного Лісостепу України // Наук. праці Лісівничої акад. наук України: зб. наук. праць. – 2019. – Вип. 18. – С. 35-45.
 64. Дебринюк Ю.М., Фучило Я.Д., Белеля С.О. Плантаційне лісовирощування в Україні: сучасний стан та концептуальні засади підвищення його ефективності. Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену: колективна монографія (до 100-річчя кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій). Київ: НУБіП України, 2019. С. 188-223.
 65. Дебринюк Ю.М., Фучило Я.Д. Плантаційні лісові насадження в Україні: концептуальні засади, ресурсний потенціал та енергетичне використання: монографія. Львів: Галицька видавнича спілка, 2020. 504 с.
 66. Дебринюк Ю.М. Вплив фітоценотичних умов на нагромадження деревини насадженнями за участю Pseudotsuga Menziesii (Mirb.) Franco у західному регіоні України. Наукові праці Лісівничої акад. наук України. Вип. 19. С. 33-49.
 67. Дебринюк Ю.М. Larix kаempferi як перспективний деревний вид для плантаційного лісовирощування у лісостанах Західного Лісостепу України. Наукові праці Лісівничої акад. наук України. 2020. Вип. 20. С. 93-106.
 68. Дебринюк Ю.М. Жизнеспособность Larix × eurolepis Henry в лесных насаждениях западного региона Украины. Плодоводство, семеноводство, интродукция древесных растений: материалы ХXIІІ Международ. науч. конф. 23 апреля 2020 г. Красноярск: СибГТУ им. М.Ф. Решетнева, 2020. С. 22-26.
 69. Raspopina, S., Debryniuk, Yu., Hayda, Yu. (2020). Forest plantation productivity – soil interactions within Western Forest-Steppe of Ukraine: effects of pH and cations. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 62 (4), 233-245. DOI: 10.2478/ffp-2020-0023
 70. Дебринюк Ю.М., Фучило Я.Д., Гузь М.М. Плантаційне лісовирощування: навч. посібник. Львів: Галицька видавнича спілка, 2020. 436 с.

 

СПИСОК НАЙВАЖЛИВІШИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТІВ ЛІСІВНИЧОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ