Парпан Василь Іванович

Керівник Західного відділення Лісівничої академії наук України,
академік Лісівничої академії наук України,
завідувач кафедри біоекології
Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника,
доктор біологічних наук, професор

Народився 6 січня 1945 року в с. Долиняни Рогатинського району Івано-Франківської області. В 1967 р. закінчив з відзнакою Львівський лісо­технічний інститут (тепер – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів). Спеціальність за дипломом про вишу освіту – «Лісове господарство», кваліфікація – «Інженер лісового господарства».

Доктор біологічних наук з 1994 р. за спеціальністю 03.00.16 – Екологія. Дисертація захищена у Дніпропетровському державному університеті. Вчене звання професора присвоєно у 2001 р. по кафедрі біоекології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

Трудову діяльність розпочав з 1967 р. інженером, старшим інженером у Вознесенському держлісгоспі (Миколаївський облупрлісгоспзаг). З 1969 р. працював у Карпатському філіалі УкрНДІЛГА молодшим науковим, а згодом – старшим науковим співробітником, завідувачем лабораторії лісівництва, заступником директора, директором УкрНДІгірліс і завідувачем лабораторії лісознавства та лісівництва.

З 1998 р. професор Парпан В.І. за сумісництвом працює завідувачем кафедри біоекології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Підготовку фахівців здійснює за напрямом «Біоекологія». Викладає низку навчальних дисциплін: «Лісознавство», «Фітоценологія», «Геоботаніка», «Популяційна екологія». Науково-педагогічний стаж роботи вченого становить понад 50 років.

Знаний фахівець в галузі екології, фітоценології, геоботаніки, популяційної біології охорони і раціонального використання природних ресурсів.

Науковий доробок професора Парпана В.І. становить понад 250 наукових, понад 70 – науково-популярних статей та близько 10 навчально-методичних робіт. Найбільш значущими серед них є:

Парпан В.І. Наукові напрямки і здобутки Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва імені П.С. Пастернака //Лісівнича академія наук: наукові праці. – 2005. – Вип. 4. – С. 8-13.

Парпан В.І., Козак І.І. Екологічна лісова комп‘ютерна модель Forkome: моногр. – Івано-Франківськ: ЦІТ ПНУ, 2006. – 206 с.

Генетико-селекційні та насінницькі об‘єкти в лісах Буковини / [Р.М. Яцик, В.Д. Воробчук, В.І. Парпан та ін.]. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 288 с.

Порадник Карпатського лісівника // Особливості рубок догляду в гірських лісах Карпат / [Парпан В.І., Чернявський М.В., Гудима В.Д., Попадюк В.Д.].– Івано-Франківськ: Фоліант, 2008. – С. 134-149.

Парпан В.І., Парпан Т.В. Основні принципи сучасної парадигми гірського лісознавства та лісівництва Українських Карпат // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2008. – Вип. 114. – С. 7-12.

Парпан В.І., Кокар Н.В. Морфологія рослин: навч. посібник. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника, 2010. – 332 с.

Парпан В.І., Козак І.І. Екологічне моделювання із застосуванням програми STELLA: навч. посібник. – Івано-Франківськ: Плай, 2009. – 189 с.

Парпан В.І., Шпарик Ю.С., Парпан Т.В. Проблеми оптимізації управління лісовими екосистемами в гірських умовах Українських Карпат // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – 2011. – Вип. 21.16. – С. 28-34.

Професор Парпан В.І. є розробником численних рекомендацій, що напрацьовані в УкрНДІгірліс: «Наукові основи збалансованого ведення лісового господарства в Карпатському регіоні», «Рекомендації з ведення лісового господарства в похідних ялинниках Українських Карпат», «Рекомендації з рубок переформування в основних типах лісу Українських Карпат», «Рекомендації з проведення поступових і вибіркових рубок в гірських лісах Карпат».

Професор Парпан В.І. здійснює керівництво аспірантурою та докторантурою з 1994 року. Під його керівництвом захищено 17 кан­дидатських та дві докторські дисертації.

Професор Парпан В.І. є дійсним членом Української екологічної академії, членом спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій в Інституті агроекології УААН (м. Київ) та Національного лісотехнічного університету України (м. Львів).

За високі досягнення на науково-педагогічній ниві професор Парпан В.І. відзначений багатьма галузевими нагородами. Серед них, почесне звання «Заслужений лісівник України» (2008 р.).

Е-maіl: раrраn@il.if.ua