Мєшкова Валентина Львівна

Керівник Східного відділення Лісівничої академії наук України,
академік Лісівничої академії наук України,
завідувач лабораторії захисту лісу УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького,
доктор сільськогосподарських наук, професор

Народилася 7 жовтня 1952 року в м. Харкові. У 1974 р. закінчила біологіч­ний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького (тепер – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна). Отримала диплом з від­знакою про вищу освіту за спеціальністю «Зоологія», кваліфікація – «Біолог, викладач біології і хімії».

Кандидат біологічних наук з 1981 р. за спеціальністю 03.00.09 – Ентомологія. Доктор сільськогоспо­дарських наук з 2004 р. за спеціальністю 16.00.10 – Ентомологія. Докторська дисертація захищена у 2003 р. у Національному аграрному університеті (тепер – Національний університет біоре­сурсів і природокористування України, м. Київ). Вчене звання старший науковий співробітник присвоєно у 1987 р. за спеціальністю «Ентомологія» в УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького. Вчене звання професора присвоєно у 2011 р. по кафедрі зоології та ентомології Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.

Ще навчаючись на 5-му курсі університету (з 1973 р.) В.Л. Мєшкова почала працювати лаборантом у відділі захисту лісу УкрНДІЛГА. Після закінчення університету (1974 р.) працювала за призначенням у школі м. Люботин Харківської області, а в 1974 р. вступила до аспірантури УкрНДІЛГА. З 1977 р. – молодший науковий співробітник лабораторії захисту лісу УкрНДІЛГА, з 1984 р. – старший науковий співробітник, з 1994 р. – провідний науковий співробітник, з 2004 р. – перший заступник директора УкрНДІЛГА, з 2010 р. – завідувач лабораторії захисту лісу.

Науковий стаж в УкрНДІЛГА становить 45 років. За сумісництвом – професор кафедр зоології та ентомології та кафедри лісівництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, де здійснює підготовку фахівців за напрямами "Захист рослин" і "Лісове господарство". Викладає навчальні дисципліни "Методологічні основи прогнозування в захисті рослин", "Інтегрований захист лісу" та інші. Педагогічний стаж становить понад 14 років.

Професором Мєшковою В.Л. вперше в Україні здійснено випробування вірусного препарату ВІРИН-ЕНШ і виявлено закономір­ності поширення вірусного захворювання в популяціях лісових комах. Обґрунтовано фенологічну теорію динаміки їх чисельності. Побудовано схему стратегічного, тактичного й оперативного прогнозування масових розмножень, вдосконалено методи обліку та прогнозування шкідливих комах. Досліджуються вплив змін клімату та лісогосподарської діяльності на поширення шкідників лісу, вплив шкідливих комах і збудників хвороб на ріст і стан лісів. Брала участь у міжнародних проектах з питань обліку короїда-типографа у Карпатах, відновлення лісу та його стійкості на межі лісу і степу, відмирання ясена в Європі, визначення інвазійності та ризику поширення дотістроми.

Науковий доробок професора Мєшкової В.Л. становить понад 500 наукових і науково-популярних статей, п’ять монографій, два посібники, близько 20 нормативних документів лісової галузі. Серед них: монографії «Історія і географія масових розмножень комах-хвоєлистогризів» (2002), «Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых» (2009), у співавторстві «Масові розмноження соснових пильщиків у насадженнях Луганської області» (2016), «Стовбурові шкідники незімкнених соснових культур у придонецьких борах» (2017), «Сосновий підкоровий клоп у насадженнях Новгород-Сіверського Полісся» (2018), навчальні посібники «Сільськогосподарська екологія» (2009) та «Фитофаги декоративных древесно-кустарниковых пород в Приднестровье» (2011).

Керівництво аспірантурою здійснює з 1998 року. Під її керівництвом захищено одинадцять кандидатських дисертацій.

Професор Мєшкова В.Л. є членом спеціалізованої вченої ради при УкрНДІЛГА за спеціальністю 06.03.03 – Лісознавство і лісівництво. Є членом редколегій фахових видань: "Лісівництво і агролісомеліорація", Вісник ХНАУ (Серія «Ентомологія та фітопатологія»), «Український ентомологічний журнал» і головою редколегії видання «Вісті Харківського ентомологічного товариства». Є керівником лісогосподарської секції Харківського відділення Малої академії наук України.

За значні здобутки у науковій діяльності професора Мєшкову В.Л. нагороджено іменним годинником Держкомлісу України (2002 р.), нагрудним знаком "Відмінник лісового господарства України" (2007 р.). Є Почесним членом Українського ентомологічного товариства та нагороджена відзнакою "Почесний лісівник України".

Е-maіl: Valentynameshkova@gmail.com