ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

ПЛОТНІКОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Тема дисертації: 

СЕЛЕКЦІЙНІ АСПЕКТИ ІНТРОДУКЦІЇ ПСЕВДОТСУГИ МЕНЗІСА (PSEUDOTSUGA MENZIESII (MIRB.) FRANKO) В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Вид дисертації, спеціальність: 

кандидатська, 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація

Науковий керівник (консультант): 

Лось Світлана Анатоліївна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист відбудеться “20” квітня 2021 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 в Національному лісотехнічному університеті України Міністерства освіти і науки України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Природна, 19, ауд. 30.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор сільськогосподарських наук, професор Шлапак Володимир Петрович, Уманський національний університет садівництва Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри лісового господарства.

кандидат сільськогосподарських наук Гудима Вікторія Мирославівна, Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака Державного агентства лісових ресурсів України та Національної академії наук України, вчений секретар.

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

СІЩУК МАР’ЯНА МИКОЛАЇВНА

Тема дисертації: 

ЛІСІВНИЧО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ ХВОЙНИХ ВИДІВ НА ПІВНІЧНО-СХІДНОМУ МЕГАСХИЛІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Вид дисертації, спеціальність: 

кандидатська, 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація

Науковий керівник (консультант): 

Парпан Василь Іванович, доктор біологічних наук, професор

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист відбудеться “22” грудня 2020 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 в Національному лісотехнічному університеті України Міністерства освіти і науки України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Природна, 19, ауд. 30.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор сільськогосподарських наук, професор Шлапак Володимир Петрович, Уманський національний університет садівництва Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри лісового господарства кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Юрків Зіновій Миронович, відокремлений підрозділ “Вінницька лісонасіннєва лабораторія” Державна організація “Український лісовий селекційний центр” Державного агентства лісових ресурсів України, начальник

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

ЖУКОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Тема дисертації: 

ЛІСІВНИЧО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СОСНОВИХ НАСАДЖЕНЬ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ У СВІЖИХ СУБОРАХ

Вид дисертації, спеціальність: 

кандидатська, 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація

Науковий керівник (консультант): 

доктор сільськогосподарських наук, професор Краснов Володимир Павлович, Державний університет “Житомирська політехніка” Міністерства освіти і науки України, професор кафедри екології

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист відбудеться «16» жовтня 2020 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 в Національному лісотехнічному університеті України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Природна, 19, ауд. 30.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор сільськогосподарських наук, професор Юхновський Василь Юрійович, Національний університет біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України,

професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорації кандидат сільськогосподарських наук, доцент Вишневський Анатолій Васильович, Житомирський національний агроекологічний університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри таксації лісу та лісовпорядкування, в. о. декана факультету лісового господарства

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

КЕНДЗЬОРА НАТАЛІЯ ЗЕНОНІВНА

Тема дисертації: 

МОРФОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР У СВІЖИХ СУГРУДАХ ЛЬВІВСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

Вид дисертації, спеціальність: 

кандидатська, 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація

Науковий керівник (консультант): 

доктор біологічних наук, професор ЗАЇКА Володимир Костянтинович, Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України, професор кафедри лісівництва

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист відбудеться «16» жовтня 2020 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 в Національному лісотехнічному університеті України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Природна, 19, ауд. 30.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор сільськогосподарських наук, професор ФУЧИЛО Ярослав Дмитрович, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, головний науковий співробітник

доктор сільськогосподарських наук, професор ГАЙДА Юрій Іванович, Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри економіки та менеджменту природокористування

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

МАРЧЕНКО АЛЛА БОРИСІВНА

Тема дисертації: 

БІОЕКОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ УГРУПОВАНЬ КВІТНИКОВО-ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН УРБОЕКОСИСТЕМ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Вид дисертації, спеціальність: 

докторська, 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація

Науковий керівник (консультант): 

доктор біологічних наук, доцент Слюсаренко Олександр Миколайович, Ботанічний сад Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, директор Ботанічного саду Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист відбудеться 20 грудня 2019 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 Національного лісотехнічного університету України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор сільськогосподарських наук, професор Кучерявий Володимир Панасович, Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України, професор кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології

доктор сільськогосподарських наук, професор Гойчук Анатолій Федорович, Національний університет біоресурсів і природокористу-вання України Міністерства освіти і науки України, професор кафедри лісівництва

доктор сільськогосподарських наук, професор Мєшкова Валентина Львівна, Український ордена "Знак Пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Державного агентства лісових ресурсів України та Національної академії наук України, завідувач лабораторії захисту лісу

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів pdf
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента

Відгук
офіційного опонента
ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

РАК АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Тема дисертації: 

ЗАХИСНА РОЛЬ І СТІЙКІСТЬ ЛІСІВ ГОРГАН

Вид дисертації, спеціальність: 

кандидатська, 06.03.03 – лісознавство і лісівництво

Науковий керівник (консультант): 

доктор сільськогосподарських наук, професор ОЛІЙНИК Василь Степанович, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри лісознавства, м. Івано-Франківськ

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист відбудеться 18 жовтня 2019 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 Національного лісотехнічного університету України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор сільськогосподарських наук, професор ЛАВНИЙ Василь Володимирович, Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України, проректор з наукової роботи, м. Львів

доктор біологічних наук ЧЕРНЕВИЙ Юрій Іванович, КВНЗ «Прикарпатський лісотехнічний коледж» Івано-Франківської обласної ради, директор, м. Болехів

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів pdf
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента

Відгук
офіційного опонента
ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

МЕРЦАЛО МИРОСЛАВА ВІКТОРІВНА

Тема дисертації: 

ЛИШАЙНИКОВІ БОРИ (CLADONIO-PINETUM JURASZEK 1927) ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ: ПОШИРЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Вид дисертації, спеціальність: 

кандидатська, 06.03.03 – лісознавство і лісівництво

Науковий керівник (консультант): 

доктор біологічних наук, професор Сорока Мирослава Іванівна, Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України, професор кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист відбудеться 14 червня 2019 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 Національного лісотехнічного університету України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор біологічних наук, Черневий Юрій Іванович, Прикарпатський лісогосподарський коледж,
директор 

кандидат біологічних наук, Кульбанська Іванна Миколаївна, Національний університет біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України, старший викладач кафедри лісівництва

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів pdf
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента

Відгук
офіційного опонента
ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

ГЕВАЛ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Тема дисертації: 

НАСІННИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ РОДУ AESCULUS L. У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Вид дисертації, спеціальність: 

кандидатська,  06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація

Науковий керівник (консультант): 

доктор сільськогосподарських наук, професор Гузь Микола Михайлович, Національний лісотехнічний університету України Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри лісових культур і лісової селекції

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист відбудеться червня 2019 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 Національного лісотехнічного університету України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор сільськогосподарських наук, професор Юхновський Василь Юрійович, Національний університет біоресурсів і природоко-ристування України Міністерства освіти і науки України, м. Київ, професор кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій відтворення лісів та лісових меліорацій;

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Юрків Зіновій Миронович, Вінницький Націона-льний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, м. Вінниця, доцент кафедри лісів-ництва та кормовиробництва

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів pdf
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента

Відгук
офіційного опонента
ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

ЛІСОВИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Тема дисертації: 

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ РОЗМНОЖЕННЯ ХВОЙНИХ ВИДІВ IN VITRO

Вид дисертації, спеціальність: 

докторська, 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація

Науковий керівник (консультант): 

доктор сільськогосподарських наук, професор Гузь Микола Михайлович, Національний лісотехнічний університету України Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри лісових культур і лісової селекції

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист відбудеться "9"листопада 2018 р. о 10.00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 в Національному лісотехнічному університеті України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор сільськогосподарських наук, професор Гайда Юрій Іванович, Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування

доктор сільськогосподарських наук, професор Олексійченко Надія Олександрівна, Національний університет біоресурсів і природокористування Міністерства освіти і науки України, професор кафедри ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва

доктор сільськогосподарських наук, професор Фучило Ярослав Дмитрович, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, головний науковий співробітник

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів pdf
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента

Відгук
офіційного опонента

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікації

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper