novak cv

Посада – професор кафедри публічного управління та адміністрування

Науковий ступінь/Вчене звання – Доктор наук з державного управління, професор

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Профіль Scopus

Профіль WoS

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Навчальні дисципліни

 • Магістерська програма:
  • «Формування та реалізація політики. Основи аналізу політики»;
  • «Індивідуальна та публічна безпека: сучасні виклики»

Наукові/професійні інтереси

Теорія публічного управління, публічна політика, аналіз політики, глобальне управління, права людини та цінності, інновації в публічному управлінні, національна безпека, новітні технології та методики навчання


Освіта

 • Львівський державний університет ім. І. Франка, 1979. Спеціальність історія; Кваліфікація : історик, викладач історії та суспільствознавства Диплом В – 1 № 548380

 Експертна/наукова інша діяльність

 1. Наукова експертиза проектів для Національного наукового центру Республіки Польщі (National Science Center Poland (NCN) в межах програми SONATA BIS 2018 - 2019
 2. Рецензія на мографію «Права людини та безпека людини перед викликами 21 століття» під ред. Д. Бєньковської, Р. Козловського, М. Й. Лучака. Познань: Наукове видавництво «SILVA RERUM». 2019 180 с.
 3. Рецензія на мографію Р.Козловський «Аксіологічні орієнтації у філософії людини. Вибрані випуски «Познань: Наукове видавництво «SILVA RERUM». 2020 120с.
 4. Рецензія на монографію І.Суріна та М. Хшановська-Ганцар Молодь у Мережі. (не)безпечне спілкування в Інтернеті» Видавництво Адама Маршалека, Торунь - 2021.180 с
 5. Рецензія на мографію Бєньковська Дюї., Козловський Р., Камінська-Наврот А. «Особиста безпека в охороні здоров’я. Право. Безпека. Аксиологія». Познань: Наукове видавництво «SILVA RERUM». 2022 200 с.
 6. Член програмного комітету 32-38-ї (2017 – 2021 pp.) конференцій Міжнародної асоціації з управління діловою інформацією (IBIMA)
 7. Міжнародний експерт Поморського центру з прав людини. Гданськ (Польща) 2019 – 2022
 8. Член Cпеціалізованої вченої ради K 35.860.01 (ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, Львів, Україна) 2014 – 2021
 9. Член Cпеціалізованої вченої ради Д 26.891.02 (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Київ, Україна) 2018 – 2021
 10. Член наукового комітету журналу “Дослідження в галузі безпеки“ (Інститут Безпеки та Управління Поморської Академії в Слупську, Cлупськ, Польща / "Studia nad Bezpieczeństwem"  ( Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, Polska) Index Copernicus
 11. Член наукового комітету (Редактор україномовного випуску) журналу "Соціальні дослідження: теорія і практика" Академії Поморської в Слупську (РП) .Редактор українського випуску  / „Social Studies: Theory and Practice” (SSTP) Pomeranian University in Słupsk, Słupsk, Poland ISSN: 2544-0071 (print), 2544-1981 (online) Index Copernicus, ICI World of Journals, ICI Journals Master List
 12. Член редакційної колегії наукового журналу "Ефективність державного управління" (Львівський регіональний інститут державного управління при Президентові України, НАДУ при Президентові України, Львів, Україна ) 2014 – 2021
 13. Член редакційної колегії наукового журналу "Ефективність державного управління" (Національний лісотехнічний університетУкраїни, Львів, Україна ) 2022 – 2023
 14. квітень - червень 2021 - Гарант Овітньо-наукової програми "Публічне управління та адміністрування" Акредитація програм третього освітньо-наукового рівня
 15. вересень 2021 - Гарант Овітньо-професійної програми "Публічне управління та адміністрування у сфері охорони здоров я" Акредитація програм другого освітньо-професійного рівня.
 16. Участь у програмах академічної мобільності: ERASMUS+ Call 2018 – KA1 – Learning Mobility of Individuals – Staff mobility for teaching and training activities between programme and partner countries. 06/12/2-18 – 12/12/2018. PROGAMME KA 107 HE – Staff Mobility for teaching  WSEI Lublin  Grant Adreement NO. 2018-1-PL01-KA107-049559 (Certificate)
 17. Візит-професор Поморської академії в Слупську (РП)  2015 – 2022 рр.
 18.  Апробація : - Монографічний авторський курс: Актуальні проблеми публічного управління (30 год.), Інститут безпеки та публічного управління Кафедра Соціології та політології;
 19. Монографічний авторський курс: Права людини в публічному управлінні (30 год) Інститут безпеки та публічного управління Кафедра Соціології та політології
 20. Візит-професор Гуманістично-природничого університету в Ченстохові (РП) 2017 - 2021 рр.
 21. Апробація авторських курсів: “ Актуальні проблеми публічного управління” (30год); “ Права людини та європейські цінності в суспільному житті” (30 годин)

  Професійна діяльність

Досвід роботи у закладах вищої освіти 26 років: 1996 – 2004 Військовий  інститут Національного університету «Львівська політехніка», 2004 – 2011 –  Інститут гуманітарних і соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка»; 2011 – 2019 Львівський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України; 2019 – 2022 Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості (Київ); 17.09.2022 – 30.01.2023 Інститут екологічної економіки та менеджменту Національного лісотехнічного університету України (Львів); від 06.02.2023 Державний університет телекомунікацій (Київ)


 Міжнародні стажування/тренінги

 • Науково-дидактичне стажування (online)  в Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Сертифікат) 60 год (2 кредити ЕКТС) Сертифікат 2021
 • Науково-дидактичне стажування (online) в Інституті національної безпеки та управління Академії Поморської в Слупську (РП) Інноваційні освітні технології: впровадження європейського досвіду у процесі підготовки фахівців у галузі соціальних наук, політології та міжнародних комунікацій: нормативно-правові вимоги 189 год. (6 кредитів ЕКТС)  Сертифікат 2020
 • Науково-дидактичне стажування в Інституті соціальної політики та національної безпеки Університету гуманітарних і природничих наук у Ченстохові (РП) 104 год (3 кредити ЕКТС)  Сертифікат 2019;
 • Науково-дидактичне стажування в Інституті географії та регіональних досліджень Поморської академії в Слупську (Польща) 104 год (3 кредити ЕКТС)  Сертифікат 2015

 Членство в товариствах, організаціях, асоціаціях тощо

 • Член Громадської організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління»

 Публікації

Загалом праць 69, з них підручників/посібників  8, монографій/кол.монографій 11, тематика: теорія публічного управління, публічна політика, права людини та цінності в публічному управлінні, інновації в публічному управлінні, національна безпека, децентралізація влади, реформування  публічного управління в контексті завдань сталого розвитку.

 

 1. Larysa Novak-Kalyayeva, Nataliia G. Fersman, Tatyana Ye. “Improvement of Public Administration Based On Human Rights: Theoretical Approaches and Practical Implementation” - Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. – 2018 – рр. 945 - 952 - ISSN: 2767-9640  Scopus
 2. Nataliia G. Fersman, Larysa Novak-Kalyayeva, Tatyana Ye. Zemlinskaya,. E-Learning and the World University Rankings as the Modern Ways of Attractiveness Enhancement for the Russian Universities Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth – 2018 – 927 - 944 ISSN: 2767-9640 Scopus
 3. Novak-Kalyayeva, A. Kuczabski, O. Sydorchuk, N. Fersman, T. Zemlinskaia “Conceptualizing of Priorities in the Dynamics of Public Administration Contemporary Reforms” International Journal of Business, Human and Social Science Vol.11.0, No 6, 2018.Р.703 – 713 DAI: urn:dai:10.1999/1307-6892/82811 e-ISSN  2517-9411 ZENOODO
 4. Новак-Каляєва Л.М. Актуальні проблеми теорії державного управління // Проблеми розвитку публічного управління в Україні / за наук. Ред.. чл..-кор. НАН України В. С.Загорського, доц.. А.В.Ліпенцева. – Львів Ж ЛРІДУ НАДУ, 2018. – 124 с С. 104 – 121 ISBN: 978-617-644-038-3 Index Copernicus
 5. Novak-Kalyayeva, A. Kuczabski, N. Yasnyska, S. Andreyeva, I. Shapovalova “Changing the paradigm of public governance in the context of the challenges of sustainable development” 2018 - Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth 2018. Р. 2023 – 2031 U.S.A. Library of Congress: ISSN: 2767-9640 Scopus
 6. Novak-Kalyayeva, Rachynskyi, D. Вienkowska, M. Karpa, J. Makovey. “Practical potential of theory and methodology of public administration on the basis of human rights” 2018 - Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth 2018 Khalid S. Soliman (ed.) U.S.A. Library of Congress: ISSN: 2767-9640 Scopus
 7. Новак-Каляєва Л. М. “Реформування публічного управління в сучасній Україні“ / Історія державного управління/ред. В.С. Загорський та ін.; Львів.регіон. Ін-т держ.упр. Нац. Акад. Держ. Упр. При Президентові України. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018 - 366 с. – Розділ 5. ISBN 978-617-644-041-3
 8. Novak-Kalyayeva L., Raczynski A. “Multiculturalism as the most constructive approach to the prospects of civilization” National academy of managerial staff of culture and arts Herald. Quarterly Journal, 1(2019). P. 69–73 ISSN: 2409-0506. DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2019.166539
 9. Andros, S., Novak-Kalyayeva, L., & Tykhenko., V. (2019). Efficient Management of Credit Portfolio of a Commercial Bank: Data of Economic and Statistical Analysis of Basic Parameters of Credit. Marketing and Management of Innovations, 2, 62-73. DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-06 ISSN 2227-6718 (on-line) ISSN 2218-4511 (print) ); Web of science.
 10. Novak-Kalyayeva, K. Dubych, D. Вienkowska, H. Dziana, S. Oliinyk “Universal motives and factors of functioning of the modern system of public administration // Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. 2019. Khalid S. Soliman (ed.) U.S.A. Library of Congress: ISSN: 2767-9640  P. 4447 – 4455  Scopus
 11. Iershova N., Tkachenko M.,  Garkusha V., Miroshnik O., Novak-Kalyayeva L. “Economic security of the enterprise: scientific and practical aspects of accounting and analytical support financial and credit activity: problems of theory and practice” 2019. N 2 (29). P. 143 – 150 ISSN:2226-3209 (Print); Web of science.
 12. Bienkowska, D., Kozlowski, R., Novak-Kalyayeva, L. Implementation of human rights as a challenge for modern executives in the field of healthcare and business ethics.IBIMA business Review. Vol. 2020, p.1- 9. Article ID 76614, ISSN 1947-3788 DOI: 10.5171/2020.766614 Scopus
 13. Novak-Kalyayeva L., Czerw, J. “Regularities and specific of modern governance development under the influence of information technology and sociopolitical transformations” // A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. 2020. Khalid S. Soliman (ed.) 6070 – 6079 ISSN: 2767-9640 Web of science
 14. Krapivina G., Novak-Kalyayeva L., Boretskaya N. and Dmytrenko H.“Public Administration Resources: Free Time and Non-standard Forms Employment "Volunteering" and "Voluntourism” // Khalid S. Soliman (ed.) Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic P. 6205 – 6213.ISSN: 2767-9640 Web of science
 15. Novak-Kalyayeva L. Innowacyjne podejścia do partnerstwa społecznego w zakresie poprawy efektywności administracji i przestrzegania oraz ochrony praw człowieka // Ustroje – prawa człowieka – bezpieczeństwo – integracja europejska / Księga jubileuszowa z okazji urodzin Profesora Jerzego Jaskierni / Redaktorzy naukowi: Ryszard M. Czarny, Łukasz Baratyński, Paweł Ramiączek, Kamil Spryszak. – Toruń: Wydawnictwo: Adam Marszałek. – 2020. – 1044 s. – S. 523 – 536 ISBN 978-83-3
 16. Новак-Каляєва Л. Сучасні тенденції розвитку публічного управління: європейський контекст і Україна //Публічне управління в Україні: проблеми і перспективи розвитку : Монографія / кол. авт. ; за заг. ред. проф. П.Петровського – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2020. – 256с. Розділ 3. С. 58 – 85. ISBN 978-617-644-059-8
 17. Krapivina G., Novak-Kalyayeva L., Surina, Shapovalova I. and Wozniak-Krakowian A. “Innovative Approaches to Non-standard Forms of Employment: Experience of Volunteers Recruiting Innovation” // Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic Khalid S. Soliman (ed.) 2021. P. 6987 – 6213.ISSN: 2767-9640 Web of science
 18. Anreyeva, R.Voitovych, L. Novak-Kalyayeva and H. Dmytrenko, Management and Intercultural Dialogue Challenges Amid Securitization Step-Up, International Journal of Management (IJM), 12(5), 2021, pp. 289-298. https://iaeme.com/Home/issue/IJM?Volume=12&Issue=5 Index Copernicus
 19. Kalyayev, L.Novak-Kalyayeva, T.Stukalin, V.Motornyy, L.Rudenko Imperatives of global governance in the field of military security: the European context and Ukraine / Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic. 2021. ISSN: 2767-9640 Web of science
 20. Novak-Kalyayeva L “System of Counteracting Potential Threats to Ukraine's Military Security Against the Background of Changes in Geopolitical Positions and Geostrategic Tasks”. Studia nad Bezpieczeństwem. 2021. № 6. s. 43–56. ISSN: 2543-7321. Index Copernicus
 21. Novak-Kalyayeva L. Potencjał współdziałania krajowych i międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka w osiąganiu globalnego rezultatu wzajemnego wzbogacania się i postępu // System ochrony praw człowieka trzeciej generacji wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych T. 3 / Redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. – 2023. S.394 - 409 – 663 s. ISBN  978-83-8180-720-3

 

 

oliyarnyk cv

Посада – доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Науковий ступінь/Вчене звання – кандидат економічних наук, доцент,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Навчальні дисципліни

 • бюджетний процес та бюджетна політика
 • основи економічних процесів в суспільному розвитку
 • забезпечення сталого розвитку на різних рівнях управління

Наукові/професійні інтереси

державне управління, менеджмент, фінанси


Освіта

 • Львівський торговельно-економічний інститут

 Експертна/наукова інша діяльність

 • участь у науково-практичних конференціях
 • симпозіумах
 • наукових дослідженнях
 • організаційних заходах 

  Професійна діяльність

 • науково-педагогічний працівник

  Публікації

Загалом опубліковано 58 наукових праць, із них:1 монографія, 3 навчальних посібника, 5 конспектів лекцій, 8 наукових статей, тощо.

.

 

 

Навчальні дисципліни

Програма PhD :

«Концепції «публічне врядування» та «паблік менеджмент»: сучасні підходи»

Програма MPA та  програма PhD НЛТУ  - 281:

 • «Паблік менеджмент: управління персоналом, лідерство та надання адміністративних послуг»
 • «Стратегічне управління та управління змінами»
 • «Організаційна поведінка керівника»
 • «Етика у сфері публічної взаємодії та представницькі функції: діловий етикет та протокол в управлінні»
 • Концепції Публічне врядування та паблік менеджмент
 • Методика викладання у вищій школі. Основи андрагогіки

 Програми підвищення кваліфікації :

 • «Лідерство в органах публічної влади» 
 • «Впровадження змін та прийняття ефективних рішень в органах публічної влади» 
 • «Сприйняття змін в органах публічної влади» 
 • «Сучасні методи та інструменти управління персоналом в органах публічної влади: HR-менеджмент» 

Гест-професор програм МВА: 

 • Міжнародний інститут бізнесу (IIB) - м. Київ - з 2005року; Навчальні курси : HRM/Управління іншими людьми: практичні аспекти» + «Організаційна поведінка»
 • Київської бізнес-школи(KBS) - м.Київ -з 2009 року; Навчальний курс : «HRM/Управління іншими людьми: практичні аспекти»
 • Школа бізнесу Львівського інституту менеджменту Навчальні курси : «HRM/Управління іншими людьми: практичні аспекти» + «Організаційна поведінка керівника»
 • Львівська школа керівників бізнесу Навчальні курси: «HRM/Управління іншими людьми: практичні аспекти» + «Організаційна поведінка керівника»

Наукові/професійні інтереси

Лідерство, Організаційна поведінка, Концепції Врядування та Паблік Менеджмент, Організаційна поведінка керівника, Організаційна культура, Етика публічної служби, Андрагогіка, Діловий та службовий етикет в управлінні , Управління змінами, Надання та підвищення якості адміністративних послуг


Освіта

 • Національна Академія державного управління при Президентові України (м. Київ) докторантура, кафедра філософії та методології державного управління , 2005-2008 рр.
 • Федеральна Академія управління Австрії (м. Відень, Австрія), програма “Андрагогіка”
 • Сертифікат у сфері навчання дорослих, 1997-1999 рр.
 • Державний  університет «Львівська політехніка», спеціальність «Менеджмент ЗЕД», спеціаліст 1994-1996 рр.
 • Львівське вище військово-політичне училище, спеціальність «військово-політична/ культурно – просвітницька робота» - диплом спеціаліста ,1978-1982 р

 Експертна/наукова інша діяльність

Виконання функцій головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України

 • заступник головного редактора міжнародного наукового періодичного видання «Ефективність державного управління», Категорія “Б (1998-до тепер);
 •  заступник головного редактора (2008-2021), член редколегії (2021-2022) міжнародного наукового періодичного видання «Демократичне врядування»

 Науковий керівник та відповідальний виконавець НДР – 20 НДР з бюджетним фінансуванням та державною реєстрацією

Під науковим керівництвом захищено дисертації 7 аспірантів.

 1. Думенкова Тетяна Григорівна - «Вдосконалення системи обслу­говування споживачів в аутсорсинговому колл-центрі» - 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» - 12.2019р.
 2. Гладун Юрій Яремович - «Удосконалення організаційно-правового механізму державного управління забезпеченням публічного порядку підрозділами національної поліції України» - 25.00.02. – «Механізми державного управління» - 04.05.2018 р.
 3. Маковей Юлія Петрівна - "Організаційно-економічні механізми забезпечення конкурентоспроможності підприємств туристичної галузі"  - 00.04 – «Економіка та управління підприємствами»  - 12.10.2017 р.
 4. Чорнобиль Ірина Євгенівна-“Організаційно-правовий механізм державного управління процесом адаптації персоналу в органах публічної влади” -00.02. – «Механізми державного управління» - 09.02.2012р.
 5. Євдоченко Леонід Олександрович - “Удосконалення системи державного забезпечення інформаційної безпеки України в умовах глобалізації” -00.02. – «Механізми державного управління» - 09.06.2011р
 6. Таран Віктор Вікторович - “Виконавчі органи місцевих рад у контексті реалізації державної влади в системі управління на місцевому рівні” - 00.02. – «Механізми державного управління» - 14.01.2011р.
 7. Логін Василь Васильович -“Державне управління міграційними процесами в Україні” -00.01. – «Теорія та історія державного управління» - 13.01.2011р.

 

 Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради 

 • 22.12.2016 р. - грудень 2021р. - Член Спеціалізованої вченої ради К35.860.02 Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – ЛРІДУ НАДУ) створена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 року, № 1604 (на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 13.12.2016),
 • 2003-2005рр., 2008 - 2015 рр. - Член Спеціалізованої вченої ради спеціалізованої Вченої ради К 35.860.01Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,  

Офіційний опонент :

 • спеціалізована вчена рада Д 35.051.01 Львівського національного університету імені Івана Франка -11.05.2016р.на дисертаційну роботу Філяка М. С. на тему «Система показників у механізмі регулювання сталого розвитку території», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством

 Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.

 • 2022 -2023 рр. - Член робочої групи з розроблення проєктів Стратегії розвитку Львівської агломерації на період до 2027 р. - Розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 18.10.2022 «Про розроблення проєктів Стратегії розвитку Львівської агломерації на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації на 2024-2025 роки»
 • 2019-2020рр. - Член робочої групи з розробки Пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів Львівської області згідно Розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 18.04.2019 № 369/0/5-19 «Про утворення міжвідомчої обласної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів Львівської області» - останнє засідання 21.02.20р.
 • 2018 - 2019рр. - Член робочої групи Генерального департаменту з питань управління персоналом НАДС України з питань напрацювання пропозицій до стратегічних документів національного рівня з«Трансформації організаційної культури державної служби України» відповідно до Листа керівника ГДПУП НАДС України Н. Алюшиної від 27.11.2019р.
 • 2018 -2019 рр Член робочої групи з розробки заходів щодо реалізації у 2019-2020 роках Стратегії розвитку Львівщини на період до 2020 року – Наказ голови Лвівської ОДА №580/0/5-18 від 13 червня 2018 року
 • 2017 – 2018 рр. - Член науково-експертной ради при департаменті економічної політики Львівської обласної держаної адміністраці Наказ директора департамента економічної політики Львівської ОДА «Про науково-експертну раду при департаменті економічної політики Львівської обласної держаної адміністрац» і №43ОС від 20.09.2017р.
 • 2016-2017 рр. учасник робочої групи НАДУ з розробки компетенцій з Лідерства для державних службовців категорії «А» - на замовлення Адміністрації Президента України – (результат - Розпорядження Президента України №230/2016-рп 09.08. 16 та 07.10.17. №187/2017-рп - чинне )
 • 2016 -2017 рр - член робочої групи робочої групи з підготовки Статуту територіальної громади м. Львова, утвореної відповідно до ухвали Львівської міської ради від 31.03.2016 № 351 «Про утворення робочої групи для підготовки Статуту територіальної громади м. Львова» > 30 засідань ( результат – «Статут територіальної громади м. Львова» зареєстровано 27.12.2017 (наказ Головного територіального управління юстиції у Львівській області Міністерства юстиції України від 27.12.2017 № 645/6,)
 • 2015 – 2016 рр.- Експерт робочої групи ЛОДА з розробки: Стратегії соціальноекономічного розвитку Львівської області до 2020 року- протягом 2015 року (10 експертних зустрічей та заходів згромадського обговорення стратегії) – Стратегію затверджено рішенням Львівської обласної ради від 28 березня 2016 року.

  Професійна діяльність

 • Національний університет «Львівська Політехніка» Інститут державного управління (з жовтня 2021 р.) – доцент кафедри регіонального та місцевого розвитку
 • Національна Академія державного управління при Президентові України Львівський регіональний інститут державного управління – заступник директора з наукової роботи, (1998-2021); начальник навчального відділу (1996-1998).
 • Державний університет «Львівська Політехніка» – доцент кафедри менеджменту та ЗЕД, за сумісництвом (1995-2000)
 • Офіцер ЗСУ - Львівське вище військово училище / відділення військової підготовки НУ «Львівська політехніка» – підполковник ЗС України (1991-1996); викладач, начальник групи наукового відділу, старший науковий співробітник
 • Офіцер ЗС СРСР (1982-1991) : о.Сахалін, Амурська обл.,
 • Гест-професор програм  Магістр Бізнес Адміністрування (МВА) у 4х Школах Бізнесу (з 2005 р.)

 Участь у проектах/грантових програмах

 • 1997 – 1999 рр - Федеральна Академія управління Австрії (м. Відень, Австрія) – Сертифікований дворічний навчальний курсз Андрогогики ( навчання дорослих)  - Сертифікат у сфері навчання дорослих (з андрогогіки). м. Львів- м.Люблін-Польша ;
 • 2022 -2023 рр. - Член робочої групи з розроблення проектів Стратегії розвитку Львівської агломерації на період до 2027 р. - Розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 18.10.2022 «Про розроблення проєктів Стратегії розвитку Львівської агломерації на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації на 2024-2025 роки»
 • 2022р. березень – червень -  Департамент миротворчих операцій Агенції підготовки та захисту суспільства в надзвичайних ситуаціях Королівства Швеція (The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) – ГО «Українська мережа Більдунґу», Львівська ОДА,керівницьво сил тероборони Львівщини - співпраця в питаннях організації підготовки та сертифікації українських інструкторів з тактичної медицини / домедичної підготовки. Вони проводять підготовку за програмою TCCC (Tactical Combat Casuality Course) міністерства оборони США
 • 2014 – 2020 рр. – Швейцарсько – український Проект DESPRO –  дистанційна навчальна програма : «Управління проектами місцевого розвитку» експерт організації навчання, з лідерства, управління персоналом, інновацій та якості послуг 2014 р. – по цей час.
 • 2020 рік - 01-25 вересня-  Проект ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR), Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні -Національне агентство з питань державної служби України –- «Рішельє форум: Державні служба для нової ери» - організатор та модератор секції : «Диджиталізація служб управління персоналом державної служби України»
 • 2017р 1-2 червня - Робоча група (Панелі) «Реформа державного управління» Тематичної платформи «Демократія, належне врядування та стабільність» ініціативи ЄС «Східне партнерство» - Національне агентство з питань державної служби України - тема: «Формування професійної, спроможної  та політично нейтральної державної служби : роль трансформаційного лідерства та організаційної культури» - Київ, 1-2 червня,.- розробка дидактичного матеріалу та проведення авторського тренінгу : для посадових осіб Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, державних службовців, які займають посади категорії «А» у центральних та місцевих органах виконавчої влади, цього року тренінг відвідали представники вищого корпусу державної служби, керівники структурних підрозділів міністерств, інших державних органів, представники вищих навчальних закладів країн ініціативи ЄС «Східне партнерство»  та країн-членів ЄС.  - 16 годин
 • 2016 рік 14-16 грудня - Ініциатива Європейського Союзу «Східне партнерство» - Національне агентство з питань державної служби України – України  - «Організація та проведення компетентестно орієнтованного інтерв’ю (структуроване інтерв’ю, STAR,PARLA» - Київ,.- розробка дидактичного матеріалу та проведення авторського тренінгу: для керівників служб управління персоналу Адміністрації Президента України , Верховної Ради , КМУ, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади - 16 годин.
 • 2011 – 2014 рр. Проект PRISM /за фінансуванням C I D E /Уряд Канади - «Підвищення спроможностіорганів публічної влади з надання якіних послуг» - 10 денна навчальна поїздка до структур публічної служби - Канади – Оттава-Торонто
 • 2010 – за підтримкою уряду Німеччини – «Вдосконалення програм підготовки публічних службовців» навчальна поїздка по навчальних закладах Польші-Німеччини –  Інститут державного управління та поліції м.Гюстроф – факультет публічного управління Університет м.Подстдам – школа МРА м.Берлін- школа МРА м.Шецін- факультет управління м.Гданськ
 • 2009 -2013 рр – Проект PRISM /за фінансуванням C I D E /Уряд Канади - «Підвищення спроможності Львівської ОДА МДА з розробки документів публічної політики» (у галузі адміністративних послуг - Концепція, інновацій- Стратегія, малого та середнього бізнесу - Стратегія) - експерт з державного управління;
 • 2011 р. – Проект TWINING-TACIS Розробка дидактичних матеріалів та проведення навчального курсу з підвищення кваліфікації керівників МДА.– м.Львів-м.Київ.–Сертифікат за кращу Програму 2-х денного семінару за темою: «Лідерство в управлінні персоналом місцевих державних адміністрацій»;
 • 2006 рік – Проект за підтримкою уряду Нідерландів/ Центр лідерства Королівського Інституту публічного адміністрування Нідерландів (м. Роттердам): член робочої групи з розробки методичних рекомендацій щодо: “Лідерство в управлінні людськими ресурсами через застосування компетенційно орієнтованого менеджменту” - м.Київ. – НАДУ ;
 • 2000 -2004 рр. – Проект за фінансуванням C I D E /Уряд Канади Центр психології персоналу (Оттава-Канада) – ГУДС (Україна)«Формування компетенційного підходу в управлінні людськими ресурсами в державній службі України. Розробка положень, структури та інструментарію центру оцінки персоналу ассесмент-центру»   Керівник проекту у Львові;
 • 2003 р .- проект за підтримкою уряду Франції –«Управління людськими ресурсами органів публічної влади на регіональному рівні» - 10 денна навчальна поїздка – Регіональний інститу публічного управління м.Мец-Регіональна рада Ельзаза/Префектура м.Страсбург - школа МРА м.Париж;
 • 1998 - 2003 - USAID–CEUMEУкраїно-Польсько-Американський проект: «Розвиток бізнес та менеджмент освіти в Україні» - член робочої групи Проекту -м.Львів-м.Київ;
 • 2002 рік – Дослідницький Проект за підтримкою The World Bank&LGI-Угорщина, м. Будапешт – з проведення компаративного дослідження за темою: The Impact of Decentralization of Social Policy Central and Eastern Europe Міжнародна науково-практична конференція: The Impact of Decentralization of Social Policy Central and Eastern Europe (за участю міністрів 5 країн CEE) / The World Bank&LGI-Угорщина, м. Будапешт – 2002 р. Доповідь за темою: “CASE Ukraine – aspect of decentralization of social polisy”;
 • 2001 р. - Літній інститут(7 днів.) - USAID–CEUME -  «Розвиток Лідерства» – м. Ялта – Сертифікат СЕUME;
 • 2000 р. – Проект фонда Know How Fund / Civil Service College (Уряд Великої Британії) - Розробка методика навчання викладачів для системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. – експерт щодо методів і технічних засобів навчання 2000 р. – за сприянням Міжнародної Фінансової корпорації.- «Корпоративне управління.» - 8 семінарів (м. Львів) – Сертифікат Міжнародної Фінансової корпорації;
 • 2000 р, - Літній інститут (7 днів) - USAID – CEUME - «Стратегічний менеджмент»– м. Ужгород – Сертифікат СЕUME;
 • 1999 – 2000рр. - Поект The World Bank (Світовий банк) – Програма SPRITE та програма «Голос громадськості» - Розробка політики управління людськими ресурсами (в органах публічної влади)   - Експерт з розробки політики управління людськими ресурсами (в органах публічної влади)  ;
 • 1999 рік – за підтримкою NISPAce – участь у 7th NISPAcee Annual Conference: “Improving Relations between the Administration and the Public” – Болгарія, м. Софія 1999 р. тема виступу за результатами досліджень : “Reforms in the sphere of human resources management  in the Ukrainian bodies of public administration and local self-government”;
 • 1998 р. – проект за підтримкою фонда «Відродження» - «Розвиток організаційної культури та організаційної структури Львівської міської ради» - проведення досліджень та розробка рекомендацій;
 • 1998 рік - Проект ТРАНСФОРМ (Уряд Федеративної Республіки Німеччина)-Стипендія Уряду Федеративної Республіки Німеччина в рамках проекту ТРАНСФОРМ. Грамота Академії Німецької спілки державних службовців за проведення досліджень з організаційної культури державної служби ;
 • 1996 – 1997 рр. - Проект ТРАНСФОРМ (Уряд Федеративної Республіки Німеччина) - “Сучасна практика управління персоналом в органах публічної влади”. Берлінська школа публічного управління. 4 – семінари по 5 дні (м. Львів) ;
 • 1996 р - The World Bank та МДУ ім Ломоносова (м. Москва), «Сучасні проблеми державної соціальної політик -  в  перехідних економіках.» 1996 р. –  Сертифікат The World Bank.;
 • 1995р. -  Фонд Відродження та компанія “Strategic Resources International” (1995 р., м. Львів) – «Ефективне управління. Лідерство в організації» (за методикою Р. Блейка і Дж. Моутон). – Сертифікат тренінгової компанії “Strategic Resources International”.


 Міжнародні стажування/тренінги

 1. Канада – (м. Оттава – м.Торонто) – Institute On Governance & CIDE & Secret Council of the Canadian Public Service & Association of Canadian Municipalities (Ottaw,Canada) & Government of Ontario &  University of Toronto ( Toronto,Canada) - 2011;
 2. Німеччина - (м.Потстдам – м.Гюстроф ) – University of Potsdam (Potsdam, Germany) & University of Applied Sciences for Public Administration, Police and Administration of Justice  (Gustrow, Germany) - 2010;
 3. Польша - (м.Щецин-м.Гданськ-м.Варшава) – University of Gdańsk Гданський (Gdańsk , Poland) & Wyższa Szkoła Administracji Publicznej in Szczecin (Szczecin, Poland) &  National School of Public Administration (KSAP, Warsaw,Poland) - 2010;
 4. Німеччина - (м.Берлін –м.Гюстроф) - Berlin School of Economics and Law (Berlin, Germany) & Germany University of Applied Sciences for Public Administration, Police and Administration of Justice, Gustrow (Gustrow, Germany) - 2004
 5. Німеччина - Польша - (м.Шверін - м.Щецин) Landtag of Mecklenburg-Vorpommern (Schwerin, Germany) & Center for Advanced Training of Civil Servants (Szczecin, Poland) - 2004;
 6. Франція - ( м.Мец – м.Страсбург – м.Париж) – Regional Institute of Administration (Metz , France) & Regional Council of Alsace (Strasbourg, France) & European Parliament (Strasbourg , France) - 2003;
 7. Угорщина - (м.Будапешт-м.Неретхазі_ 4 поїздки) – Open Society Institute (OSI, Budapest, Hungary) - 2000;
 8. Болгарія – (м.Софія) – "St. Kliment Ohridski" University of Sofia (Sofia, Bulgaria) &  New Bulgarian University (Sofia, Bulgaria) -1999;
 9. Австрія( м.Відень) – Austrian Federal Academy of Public Administration (Vienna, Austria) - 1997.

 

Тренер у корпоративних програмах управлінського розвитку для  керівників компаній (HRM_Організаційна поведінка керівника) :

 • «Львівтрансгаз» 2020 ,
 • ЕЛЕКС-2017,
 • СМАРТ-Холдинг - 2007,
 • «Континиум» (WOG)-2006,
 • «Львівтрансгаз»- 2007

 Нагороди

Заслужений працівник освіти України Указ Президента України від 28 червня 2018 року №188 / 2018


 Членство в товариствах, організаціях, асоціаціях тощо

 • Академік Академії економічних наук України (з 2010 р.)
 • Член Соціологічної Асоціації України ( з 2009 р.)

 Публікації

Всього статей у фахових наукових виданнях – 68 , з них:

 • 21 – індексуються міжнародними науко-метричними базами;
 • 4 – індексуються у Scopus/Web of Science;
 • 20 – одноосібних;
 • 11 - за останні 5 років.

Основні наукові та дидактичні праці : 16 колективних монографій, 29 навчально-методичних посібника,   3 статті в енциклопедичних виданнях, участь у підготовці 2х колективних наукових доповідей національного рівня, 2 наукових видання, участь у підготовці 47 заключних звітів науково-дослідних робіт та науково-аналітичних матеріалів виконаних за державним замовленням/ замовленням ЦОВВ.

 

 

фото Калашник Н.С.

Посада – в.о. завдувача кафедри публічного управління та адміністрування НЛТУ України

Науковий ступінь/Вчене звання – Доктор наук з державного управління, професор,

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Профіль Scopus

Профіль WoS

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Навчальні дисципліни

 • Система  публічного управління та адміністрування
 • Організаційно-правові засади публічного управління та публічної служби
 • Комунікація в публічному управлінні та електронне урядування
 • Сталий розвиток та регіонал істика
 • Організація діяльності службовців
 • Стратегічні напрями розвитку України та світу в умовах криз

Наукові/професійні інтереси

Система  публічного управління та адміністрування, правовий супровід публічного управління та публічної служби, проходження різних видів публічної служби, організація діяльності службовців, ефективна комунікація в публічному управлінні, реалізація цілей сталого розвитку засобами публічного управління та адміністрування


Освіта

 • Юридична, педагогічна
 • Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, кваліфікація юрист, викладач правових дисциплін

 Експертна/наукова інша діяльність

 1. Заступник Голови Спеціалізованої вченої ради К. 35.860.01 ( 2018-2021рр.);
 2. Член Спеціалізованої вченої ради Д. 08. 866.01 (2016-2018 рр.);
 3. Член Спеціалізованої вченої ради Д. 08. 080.09 (2021-по тепер час );
 4. Одноразові спеціалізовані вчені ради;
 5. Член редакційної колегії наукового фахового видання :
  • Демократичне врядування,
  • Ефективність державного управління
 6. Член робочої групи по розробці законопроекту «Про пенітенціарну систему» Міністерства юстиції України, співавтор законопроєкту
 7. Експерт робочої групи по реформування пенітенціарної системи при Комітеті Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
 8. Член Галузевої експертної ради 281 «Публічне управління та адміністрування» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (з 2020 р. по теперішній час)

  Професійна діяльність

 • Має 11 років досвіду роботи на адміністративних посадах в органах державної влади
 • Має 14 років досвіду як науково-педагогічний працівник

 Участь у проектах/грантових програмах

 • 2008 р.  Нідерланди, тренер від України, офіс міжнародного благодійного фонду “СНІД-Фонд Схід-Захід” (Амстердам);
 • 2011 р.  Норвегія, експерт робочої групи офіційної делегації ДКВС  України у межах проекту “Взаємовідносини пенітенціарного персоналу і засуджених. Вимоги, стандарти, перспективи.. ” (Осло);
 • 2012-2013 р.  Словаччина, автор розробок з альтернативних форм навчання дорослих (державних службовців та публічних службовців) в межах проекту  “Význam ľudskaho potencialu v regionalnom rozvoji” Асоціації розвитку Східної Європи (Подгайско);
 • 2013 р.  Китайська Народна Республіка, запрошений тренер Вейфанського університету в межах підвищення кваліфікації публічних службовців, університету Шучжень провінції Чжецзян КНР під час розробки навчального курсу “Управління людськими ресурсами в публічній та адміністративній діяльності”, Еудженського англійського центру КНР в навчальному процесі підготовки державних службовців провінції;
 • 2015 р.  експерт проекту "Actual problems of modelling of risks and threats of emergencies on critical infrastructure " (Актуальні проблем ризиків та загроз надзвичайних ситуацій для критично важливих інфраструктур), Вища школа Публічної та Індивідуальної безпеки в Кракові (Краків).

 Міжнародні стажування/тренінги

 • Спеціальна професійна програма підвищення кваліфікації «Управлінські компетентності викладача вищої школи», (Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, сертифікат про підвищення кваліфікації ЛІ23884645 089-21, від 9.06.2021, 60 год. (2 кредити ECTS))
 • Міжнародне стажування. (Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» (IIASC, KRS: 0000647929) спільно із Західно-Фінляндським Коледжем, сертифікат №081321-084, «Розвиток м’яких навичок у професійній підготовці викладачів», від 12.11.2021, обсяг стажування 180 год. (6 кредитів ECTS)
 • Навчання за програмою підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти «Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти» 20 - 21 грудня 2022 року ( 0,2 кредита ЄКТС (8 годин)), сертифікат СС 38282994/5267-22 від 11.01.2023 р.

 Членство в товариствах, організаціях, асоціаціях тощо

 • Центр академічної етики та досконалості в освіті "Етос" (член громадського об’єднання за спеціальністю )

 Публікації

Має всього більш ніж 120 публікацій, з них 63 наукових та 11 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях – 51.

Роботи переважно присвячені тематиці проходження публічної служби, зокрема державної служби спеціального характеру, розвитку місцевого самоврядування в контексті змін системи публічного управління та адміністрування; питанням динамічної безпеки суспільства; механізмам публічного управління та адміністрування; саморозвитку, підвищення рівня професійної компетентності службовців, організації діяльності публічних службовців; реалізації цілей сталого розвитку.

 

Випускники є фахівцями з публічного управління та адміністрування.

281

Спеціальності університету

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper