Дідович Іван Іванович

 

Наукові та професійні інтереси

 • Прикладні аспекти екологічного маркетингу та сфери зовнішньоекономічної діяльності.

Освіта

Сторожинецький лісовий технікум, спеціальність технік лісового господарства (1982-1986);

Львівський лісотехнічний інститут, спеціальність економіка та управління в галузях хіміко-лісового комплексу (1988-1993)


Наукові ступені, вчені звання

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.06.02 – “Підприємництво, менеджмент та маркетинг” (1997)

Доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національний лісотехнічний університет України (2002)


  Професійна діяльність

Стажист-викладач, асистент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, доцент кафедри менеджменту та маркетингу Національного лісотехнічного університету України (1993-до тепер


Навчальні дисципліни

 • Міжнародна економіка
 • Міжнародна торгівля та економічна інтеграція
 • Управління потенціалом у сфері ЗЕД
 • Маркетинг
 • Екологічний маркетинг
 • Ризик-менеджмент у сфері зовнішньоекономічної діяльності

 Експертна, наукова та інша діяльність

 1. Голова профборо ІЕЕН НЛТУ України.

 Публікації

 1. Дідович І., Муравйов Ю., Юрків Н., Маліновська М. Товарна диверсифікація як інструмент підвищення експортного потенціалу державних лісогосподарських підприємств. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник наукових праць. (Index Copernicus International, CrossRef, WorldCat, Cyberleninka). – Львів: НЛТУ України, 2022. – Т. 32, № 6. Ст. 60-65 DOI: https://doi.org/10.36930/40320609
 2. Дідович І.І. Удосконалення стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств лісової галузі до сучасних умов господарювання/Дідович І.І., Кульчицька Е.А., Юрків Н.М., Маліновська М.В. //Економiка i органiзацiя управлiння  № 4 (44) 2021 168-177. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.4.15
 3. Юрків Н. Методика розрахунку рівня екологічної безпеки експортної діяльності лісогосподарських підприємств/ Н.М. Юрків, І.І. Дідович, Е.А. Кульчицька // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник наукових праць. (Index Copernicus InternationalCrossRefWorldCatCyberleninka). – Львів: НЛТУ України, 2021. – Т. 31,* № 1. – С. 62-67. DOI: https://doi.org/10.36930/40310110
 4. Дідович І. І., Кульчицька Е. А. Загальні засади організації виготовлення органічної недеревної продукції як складової стратегії реформування лісового господарства України на період до 2022 року. Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. Львів. 2019. том 29. № 4. С. 11‑15. DOI: https://doi.org/10.15421/40290402
 5. Prospects for Export Diversification of State Forestry Enterprises in Lviv Region of Ukraine Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series II: Forestry • Wood Industry • Agricultural Food Engineering. - 11 (60) No.2 – 2018. – p. 47-54 Taras TUNYTSYA, Ivan DIDOVYCH, Evelina KULCHYTSKA, Nadia YURKIV

Загалом 115 публікацій.

Навчальні посібники:

 1. Вічевич А.М., Дідович І.І., Дідович А.П, Вайданич Т.В. Екологічний маркетинг : навч. посіб. Львів: Український державний лісотехнічний університет, видавництво “Афіша” 2003. 248 с.
 2. Матвеєв М.Е., Дідович І.І. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. (лист 1.4/18-Г-1571 від 27.09 2007 р. К. : Видавничий дім “Професіонал”, 2008. 192 с.
 3. Дідович І.І., Кульчицька Е.А. Міжнародна економіка. Практикум : навч. посіб. Львів: НЛТУ України, 2014. 96 с.
 4. Дідович І.І. Ризик-менеджмент у сфері зовнішньоекономіч-ної діяльності : навч. посіб. / Дідович І.І. , Вайданич Т.В., Кульчицька Е.А. Львів ; Растр - 7, 160 с.

Монографії:

 1. Yurkiv, M. Matveyev, I. Didovych. Internet advertising as an effective tool of internet marketing in modern business conditions/ Digital macro trends and technologies of the XXI century: monograph. Part І. Edited by I. Tatomyr, Liubov Kvasnii. Praha: OKTAN PRINT, 2022 ssigned with a DOI number: https://doi.org/10.46489/TIOTNG-13
 2. Шляхи забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в умовах глобалізації: монографія / авторський колектив; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І. О. Бочана. І. І. Дідович, канд. екон. наук, доцент (п.3.2, 3.3); Е. А. Кульчицька, канд. екон. наук, доцент (п. 3.3); Маліновська М.В. (п. 3.2) . Львів: Галицька Видавнича Спілка, 2020. 236 с. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33901,  http://doi.org/10.5281/zenodo.4403288
 3. Скаско О.І., Атамаманчук З.А., Майор О.В., Дідович І.І., Бігус М.М. “Стратегічні напрями розвитку рекреації у туристичній діяльності та її вплив на соціально-економічний стан західного регіону України” : монографія. Львів : Растр - 7, 2017. 172 с.


   Участь у проектах

 • Tempus-Tacis;
 • Програма FEP Міністерства сільського господарства США;
 • ЄС “Ерасмус +” 

 Міжнародні стажування, тренінги

 • Стажування в університеті м. Падуя, Італія (1998)
 • Стажування в університеті м. Фрайбург, Федеративна Республіка Німеччина (1998-1999)
 • Стажування в Пенсільванському університеті,США (2000)
 • Стажування в університеті сталого розвитку Еберсвальде (HNEE), Федеративна Республіка Німеччина (2018-2019)
Last modified on Середа, 13 березня 2024 09:29

Спеціальності університету

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper