hasiy o

Керівник центру забезпечення якості освітніх послуг
ГАСІЙ Олександр Богданович
доцент, кандидат технічних наук

ГАСІЙ Олександр Богданович - керівник центру забезпечення якості освітніх послуг

Калинюк Андрій Тимофійович - інженер І категорії

 

 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки 103

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
 www.nltu.edu.ua
 

Центр забезпечення якості освітніх послуг організовує координацію роботи внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти, оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, забезпечення академічної доброчесності, формування культури якості вищої освіти в Університеті.

У своїй роботі Центр взаємодіє з навчально-науковими інститутами та кафедрами, Громадським центром соціологічних досліджень НЛТУ України (к.соц.н., доцент Лободинська О.М.), навчально-методичним відділом, науково-методичною радою університету, органами студентського самоврядування, Центром вебкомунікацій, сектором сприяння працевлаштуванню студентів і випускників, Центром дистанційного навчання та післядипломної освіти, з відділом міжнародних зв’язків та іншими службами Університету з питань, що входять до компетенції зазначених структурних підрозділів.

Центр забезпечення якості освітніх послуг є окремим структурним підрозділом НЛТУ України і підпорядковується безпосередньо ректору та першому проректору з науково-педагогічної роботи, звітує про свою роботу перед ректоратом та Вченою радою університету.

Місія Центру забезпечення якості освітніх послуг полягає в розбудові внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в Університеті з метою формування інноваційного освітнього середовища Університету, сприяння конкурентоспроможності випускників на ринку праці, подальшій інтеграції Університету в Європейський простір вищої освіти.

У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, Положенням про Центр забезпечення якості освітніх послуг, Положенням про систему забезпечення ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості), наказами ректора та розпорядженнями проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Університету.

Основні завдання, які вирішує Центр забезпечення якості освітніх послуг у своїй роботі:

 • Вивчення та узагальнення українського і закордонного досвіду з питань моніторингу якості освіти, поширення інформації щодо моніторингових досліджень в системі освіти.
 • Розробка форм анкет та інших матеріалів для проведення моніторингових досліджень. Організаційно-технічна підготовка опитувань (анкетувань, оцінювань тощо) здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників із питань якості організації освітнього процесу.
 • Систематичний збір, обробка, аналіз результатів освітнього та соціально-психологічного моніторингу діяльності здобувачів і науково-педагогічних працівників. Інформування всіх суб’єктів освітнього процесу про результати моніторингових досліджень через інформаційні ресурси Університету.
 • Формування на підставі моніторингових досліджень рекомендацій щодо підвищення якості освітньої діяльності.
 • Науково-методичне та організаційне забезпечення моніторингу якості знань здобувачів Університету; розробка єдиної системи критеріїв, діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості освіти в Університеті спільно з навчально-методичним відділом та органами студентського самоврядування.
 • Надання консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам Університету з питань діагностики, оцінювання та моніторингу якості знань здобувачів вищої освіти.
 • Розробка та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності. Організація та проведення заходів із питань моніторингу академічної доброчесності.

 1. 21-22 жовтня 2021 р. відбулася І Міжнародна науково-практична конференція “Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО України”Електронний збірник конференції
 2. 17-18 листопада 2022 р. на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулась ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО України: інструменти та виклики”Матеріали конференції

Алгоритм дій посадової особи при отриманні інформації про вчинення (загрозу вчинення ) діяння з ознаками терористичного характеру

Посадова особа (співробітники охорони) підприємства, організації, установи, військової частини при отриманні інформації про вчинення (загрозу вчинення) діяння з ознаками терористичного характеру на вказаному об’єкті  доповідає своєму керівництву і через нього (у разі відсутності - через чергового установи або особисто) повідомляє органи міліції за тел. 102, чергового Управління СБУ у Львівській області за телефонами №№ (032) 298-66-22, (032) 261-61-43

 

Зміст повідомлення повинен містити наступну інформацію:

 • джерело отримання інформації;
 • характер діяння (захоплення заручників, загроза підриву та ін.) та об’єкт посягання;
 • час і точне місце події;
 • можлива кількість захоплених заручників, наявність потерпілих, їх місце перебування та стан;
 • кількість терористів, їх вимоги, озброєння та інші відомі дані;
 • обстановка, яка склалася на місці скоєння злочину та заходи реагування на подію, які здійснені адміністрацією.

Відсутність повних даних не звільняє посадових осіб від негайного повідомлення про надзвичайну подію

До приїзду передової групи  РКГ АТЦ при УСБУ у Львівській області на місце події, керівництвом об’єкту  вживаються наступні заходи:

 • посилюється охорона та режиму на території об’єкту за допомогою наявних сил;
 • проводиться терміновий збір керівників режимних, охоронних та аварійно-рятувальних служб об’єкту (при наявності);
 • призупиняється тимчасового функціонування  об’єкту або  його окремих ланок;
 • здійснюється евакуація працівників та відвідувачів відповідного закладу;
 • надається допомога потерпілим:
 • проводиться зустріч сил і засобів правоохоронних органів.

За вказівкою керівництва  регіональної координаційної групи Антитерористичного центру (передової групи) керівництво об`єкту забезпечує виділення у розпорядження    штабу кваліфікованих спеціалістів (виділяє працівників, які добре обізнані зі структурою та технологічними особливостями  будівлі, персоналом  та можливими  відвідувачами об’єкту тощо), надає допомогу в пошуку та підготовці приміщення на території об’єкту або в безпосередній близькості від нього для розміщення        командного пункту (на випадок проведення анти терористичної операції). Відповідальні особи об`єкту беруть безпосередню участь у роботі  оперативного  штабу управління антитерористичною операцією.

Першочергові дії у разі виявлення вибухового пристрою або підозрілого предмета

У   разі   виявлення   предмета, що подібний  на  вибуховий пристрій (надалі ВП) у першу чергу необхідно здійснити наступне:

про     факт     виявлення  характерних  ознак   ВП,   місце   його
розташування,    час    виявлення   та   особу,   що   виявила   -   негайно
повідомити    старшого    начальника   і через нього (у разі відсутності через чергового установи або особисто) органи міліції за тел. 102, чергового Управління СБУ у Львівській області за телефонами №№ (032) 298-66-22, (032) 261-61-43;

 • до прибуття співробітників правоохоронних органів наявними силами обмежити доступ сторонніх осіб до місця розташування можливого ВП;
 • у разі необхідності     здійснити     евакуацію    людей     згідно з відпрацьованими планами; забезпечити    безперешкодний     проїзд    до    місця   виявлення підозрілого предмета автотранспорту правоохоронних органів, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони тощо;
 • до прибуття оперативно-слідчої групи забезпечити присутність осіб, які виявили підозрілий предмет та фіксацію їх установочних даних;
 • у всіх випадках дайте вказівку щодо заборони наближення до місця виявлення   підозрілого   предмета,   не   чіпайте та не переміщуйте його.

СУВОРО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

при виявленні підозрілого предмета самостійно проводити з ним будь-які дії (торкатися, нахиляти, переміщувати, підіймати та ін.)

Примітка: треба пам’ятати, що марна втрата часу при загрозі вибуху може призвести до людських жертв!

Характерними ознаками,  що вказують на можливу наявність ВП можуть бути:

 • виявлення в громадських місцях, транспорті валіз, пакетів, коробок та інших предметів залишених без нагляду власників:
 • отримання адресатом поштового відправлення, вміст якого чи відправник йому невідомі;
 • наявність у предметів характерного вигляду штатних бойових припасів, учбово-імітаційних, сигнальних, освітлювальних, піротехнічних виробів чи їх елементів;
 • наявність звуку працюючого годинникового механізму, що чути з предмета;
 • наявність у    предметі    запаху    бензину,    гасу,    розчинника, паливо-мастильних матеріалів, хімічних матеріалів, тощо;
 • наявність диму, що виходить з предмета;
 • наявність у предмета елементів (деталей), що не  відповідають його прямому призначенню;
 • незвичайно велика маса  предмета (наприклад,  коробки  з  під цукерок, банки з під кави, книги, блокнота тощо);
 • наклейки, наліпки, етикетки з підписами  на поверхні  кришок, коробок;
 • нестандартний засіб виготовлення посилочної тари;
 • наявність будь-якого додаткового контакту предмету з об’єктами навколишньої обстановки;
 • наявність у  дверях,   вікнах  яких-небудь  сторонніх  предметів: закріпленого дроту, ниток, важелів, шнурів тощо;
 • наявність стороннього сміття, порушення  грунту,  покриття  на газонах, тротуарах при відсутності пояснень щодо їх виникнення у відповідних служб;
 • наявність у   контрольованих   зонах   залишеного   власниками більше 5-ти хвилин транспорту;
 • наявність у  контрольованій    зоні   сторонніх    чи  нічийних приладів,  механізмів, тимчасових споруд, будівельних матеріалів і конструкцій, тощо;
 • порушення вимог    паркування    автотранспортних    засобів в контрольованих зонах;
 • намагання особи з предметом у руках чи в специфічному одязі,  який дає   змогу   приховувати   на   тілі   ВП,    за   будь-яких обставин безпосередньо наблизитися до об’єкту охорони чи маршруту його пересування.

Рекомендовані зони  евакуації та  оточення  при  виявленні вибухового пристрою або підозрілого предмету:

 • граната РГД-5    не менше 50 метрів;
 • граната Ф-1    не менше 200 метрів;
 • тротилова шашка (200 г)    45 метрів:
 • тротилова шашка (400 г)    55 метрів;
 • банка з під пива                      60 метрів;
 • міна МОН-50     85 метрів;
 • дипломат (кейс)                        230 метрів;
 • дорожній чемодан     350 метрів;
 • автомобіль типу «Жигулі»     460 метрів;
 • автомобіль типу «Волга»     580 метрів;
 • мікроавтобус                        920 метрів;
 • вантажний автомобіль (фургон) 1240 метрів

Порядок прийому анонімних телефонних повідомлень, що містять ознаки терористичного характеру

На сьогоднішній день телефон є одним із основних каналів отримання інформації про закладені вибухові пристрої, захоплення заручників, вимагання, шантаж тощо. Не залишайте без уваги ні одного такого повідомлення. Про усі вищезазначені необхідно негайно повідомити старшого начальника і через нього (у разі відсутності - через чергового установи або особисто) органи міліції за тел. 102, чергового Управління СБУ у Львівській області за телефонами №№ (032) 298-66-22, (032) 261-61-43

Під час прийому анонімного телефонного повідомлення, що містять ознаки терористичного характеру дотримуйтесь наступних рекомендацій:

 • намагайтеся дослівно запам’ятати розмову та зафіксувати її на папері;
 • у процесі  розмови   відмітьте стать,  вік  особи,  що телефонує  та особливості його (її) мови: голос (гучний або тихий, низький або високий), темп мови (швидкий або повільний), вимова (чітка, із заїканням, перекручена, шепелява, з акцентом або діалектом), манера мови (розв’язана, із знущанням, з нецензурними виразами);
 • обов’язково відмітьте звуковий фон (шум авто- або залізничного транспорту, звук теле- або радіоапаратури, інші голоси тощо);
 • відмітьте характер дзвінка - міський або міжміський;
 • обов’язково зафіксуйте точний час початку розмову та її тривалість;
 • у будь-якому випадку намагайтесь під час розмови отримати відповіді на наступні запитання: куди, кому і за яким телефоном дзвонить особа; які конкретні вимоги висуває; висуває вимоги вона особисто або виступає в ролі посередника чи представляє якусь організацію; на яких умовах вона готова відмовитись від своїх намірів; як і коли можна з нею зв’язатись; кому можна повідомити або передати суть дзвінка;
 • намагайтесь добитись    від   особи,    що   телефонує    максимально можливого    проміжку    часу   для    прийняття    рішення    вами    та  вашим керівництвом;
 • при можливості у процесі розмови повідомте про неї керівництво об’єкту або негайно після його закінчення;
 • без нагальної потреби не розповсюджуйте інформацію про факт розмови та її зміст:
 • при наявності    автоматичного    визначника    номера    обов’язково запишіть номер телефонна у журнал прийому повідомлень, що виключить можливість його випадкової втрати:

При використанні звукозаписуючої апаратури відразу вийміть касету
(диск) із записом розмови та прийміть міри до її збереження, обов’язково  на її місце встановіть нову касету (диск).

Правила поводження з  анонімними листами, що містять погрози терористичного характеру

1.При отриманні такого документу – поводьтесь з ним максимально обережно. По можливості, помістіть його у чистий поліетиленовий пакет (файл) та зберігайте в окремій твердій папці.

2.Постарайтесь не лишати на ньому відбитки своїх пальців. 

3.Якщо документ надійшов у конверті - його відкриття проводиться тільки з лівої або правої сторони, при цьому кромки конверта обережно обрізаються ножицями.

4.Зберігайте усе: сам документ з текстом, будь-які вкладення, конверт і упаковку.

5.Не розширюйте коло осіб, яким відомо про факт отримання та зміст анонімного документу.

6.Анонімні матеріали, що містять погрози терористичного характеру направляються на адресу місцевих органів СБ України разом із супровідним листом, в якому вказується конкретні ознаки анонімних матеріалів (вид, кількість, яким способом і на чому вони виконані, з яких слів починається та якими закінчується текст, наявність    підпису    тощо),    а    також    обставини,    пов'язані    з    їх  розповсюдженням, виявленням або отриманням.

7.Анонімні документи не повинні підшиватись, склеюватись, на них забороняється робити надписи, підкреслювати або обводити окремі місця  в тексті,  писати  резолюції або  вказівки  та згибати їх.   При
виконанні резолюцій та інших надписів на супровідних документах не повинно залишатись відтисків тексту на анонімних матеріалах.

Реєстраційний  штамп  проставляється тільки  на супровідних листах і заявах громадян, які передали анонімні матеріали в інстанції.

При отриманні анонімних матеріалів, що містять погрози терористичного характеру за допомогою SMS - повідомлень або через Інтернет текст  повідомлення обов’язково  зберігається та про факт погроз повідомляються місцеві органи СБ України.

д) При наявності інформації про закладення вибухового пристрою:

Факт закладення вибухового пристрою на об’єкті університету може бути встановлений шляхом безпосереднього виявлення в одному з приміщень (території) університету вибухового пристрою або іншого підозрілого предмету, а також при отриманні усного або письмового (в тому числі і анонімного) повідомлення про закладення вибухового пристрою. Найбільш вірогідним повідомленням про закладення вибухового пристрою є  висування при цьому вимог, виконання яких може відвернути запланований вибух.

Головне завданням дій органів управління, сил ЦЗ і структурних підрозділів університету при наявності інформації про закладення вибухового пристрою на  об’єкті університету – недопущення людських втрат та мінімізація матеріальних збитків при спрацюванні вибухового пристрою, своєчасне оповіщення відповідних компетентних органів про наявність інформації про закладення вибухового пристрою з метою його виявлення та знешкодження, для чого необхідно:

- негайно передати інформацію про наявність інформації про закладення вибухового пристрою на об’єкті університету черговому Львівського міського управління Національної поліції УКраїни (тел: 102) та оперативному черговому Головного управління ДСНС України у Львівській області (тел.101; 112) (керівний склад ЦЗ, штаб ЦЗ,  чергова  служба університету);

- оповістити учасників навчально-виховного процесу та працівників університету конкретного приміщення/навчального корпусу про наявність інформації про закладення вибухового пристрою, при необхідності організувати та провести евакуацію (вивід) людей з приміщення в безпечне місце, особливу увагу звернувши на недопущення серед них паніки та некерованих дій (штаб ЦЗ, керівники структурних підрозділів ЦЗ, чергова  служба університету);

- з прибуттям на місце події відповідних сил та засобів згідно Плану реагування сил ЦЗ м. Львова в таких ситуаціях (сили та засоби від Головного управління ДСНСУ у Львівській області, фахівці ЦЗ управління з питань НС та ЦЗ Львівської міської ради;  Франківської райадміністрації; Управління Нацполіції України у Львівській області, чергових підрозділів СДПЧ м. Львова, бригад швидкої медичної допомоги, представників прокуратури та УСБУ у Львівській області) забезпечити проведення пошукових робіт в усіх приміщеннях відповідного корпусу університету з метою виявлення вибухового пристрою (штаб ЦЗ, керівники структурних підрозділів, комендант корпусу університету);

Відновлення навчального процесу в навчальному корпусі за повною схемою  здійснити тільки після повного завершення пошукових робіт, складання відповідного акту про наслідки цих робіт та за рекомендацією старшого групи їх проведення.

 

Витяг вірний:

Начальник штабу ЦЗ НЛТУ                                            С.С. Соловей

Законодавчі та нормативно-правові документи щодо протидії тероризму:

Повідомити про ознаки сепаратистської, терористичної, диверсійної чи розвідувально-підривної діяльності, загрозу або виникнення терористичних актів можна за цілодобовим безкоштовним телефоном довіри Служби безпеки України (0-800-501-482та на електронну скриньку (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ).

fire

Щорічно внаслідок пожеж гине та страждає значна кількість людей. В дим та попіл перетворюються цінності на мільярди гривень.

Якщо виникла пожежа – рахунок часу йде на секунди. Не панікуйте та остерігайтеся високої температури, задимленості та загазованості, обвалу конструкцій будинків і споруд, вибухів технологічного обладнання і приладів, падіння обгорілих дерев і провалів. Варто знати де знаходяться засоби пожежогасіння та вміти ними користуватися.

Правильно використовуйте засоби гасіння пожеж:

 • переносні вогнегасники (порошкові, вуглекислотні, водопінні) використовують згідно з інструкцією, наведеною у вигляді малюнків, і тексту на корпусі вогнегасників;
 • для приведення в дію пожежних кранів, які знаходяться в будинку (споруді), необхідно відкрити дверцята шафи і розкласти в напрямку осередку пожежі рукав, який з’єднаний з краном і стволом. Відкрити вентиль поворотом маховичка проти ходу годинникової стрілки і спрямувати струмінь води зі ствола на осередок горіння.

 

 

Заходи щодо рятування потерпілих з будинків, які горять, та під час гасіння пожежі:

 • перед тим, як увійти в приміщення, що горить, накрийтеся мокрою ковдрою, будь-яким одягом чи щільною тканиною;
 • відчиняйте обережно двері в задимлене приміщення, щоб уникнути посилення пожежі від великого притоку свіжого повітря;
 • у сильно задимленому приміщенні рухайтеся поповзом або пригинаючись;
 • для захисту від чадного газу необхідно дихати через зволожену тканину;
 • у першу чергу рятуйте дітей, інвалідів та літніх людей;
 • пам'ятайте, що маленькі діти від страху часто ховаються під ліжко, в шафу та забиваються у куток;
 • виходити із осередку пожежі необхідно в той бік, звідки віє вітер;
 • побачивши людину, на якій горить одяг, зваліть її на землю та швидко накиньте будь-яку ковдру чи покривало (бажано зволожені) і щільно притисніть до тіла, при необхідності, викличте медичну допомогу;
 • якщо загорівся ваш одяг, падайте на землю і перевертайтесь, щоб збити полум'я. У жодному разі не біжіть – це ще більше роздуває вогонь;
 • під час гасіння пожежі використовуйте вогнегасники, пожежні гідранти, воду, пісок, землю, кошму та інші засоби гасіння вогню;
 • бензин, гас, органічні масла та розчинники, що загорілися, гасіть тільки за допомогою пристосованих видів вогнегасників, засипайте піском або грунтом, а якщо осередок пожежі невеликий, накрийте його азбестовим чи брезентовим покривалом, зволоженою тканиною чи одягом;
 • якщо горить електричне обладнання або проводка, вимкніть рубильник, вимикач або електричні пробки, а потім починайте гасити вогонь.

Пожежа застала вас у приміщенні:

 • ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте в ліжку, а скотіться з нього на підлогу та повзіть під хмарою диму до дверей вашого приміщення, але не відчиняйте їх одразу;
 • обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте, якщо ж двері гарячі – не відчиняйте їх, дим та полум'я не дозволять вам вийти;
 • щільно зачиніть двері, а всі щілини і отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальше проникнення диму, та повертайтесь поповзом у глибину приміщення і приймайте заходи для порятунку;
 • присядьте, глибоко вдихніть повітря, відчиніть вікно, висуньтеся та кричіть "Допоможіть, пожежа!", а якщо ви не в змозі відчинити вікно – розбийте віконне скло твердим предметом та зверніть увагу людей, які можуть викликати пожежну команду;
 • якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх, поповзом пересувайтесь до виходу із приміщення (обов'язково зачиніть за собою всі двері);
 • якщо ви знаходитесь у висотному будинку – не біжіть вниз крізь вогнище, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, використовуйте пожежну драбину, під час пожежі заборонено користуватися ліфтами.

У всіх випадках, якщо ви в змозі, викличте пожежну команду (телефон – 101).

Пожежі в лісах, степах та на торфовищах

Масові пожежі можуть виникати в спеку та при посухах від ударів блискавки, необережного поводження з вогнем, очищення поверхні землі шляхом випалювання сухої трави та з інших причин. Вони можуть викликати ураження людей та тварин, спалах будівель в населених пунктах, дерев'яних мостів, дерев'яних стовпів ліній електромереж та зв'язку, складів нафтопродуктів та інших матеріалів, що горять.

Ви опинилися в осередку пожежі:

 • не панікуйте та не тікайте від полум'я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік, а долайте крайню межу вогню проти вітру, закривши голову і обличчя одягом;
 • з небезпечної зони, до якої наближається полум'я, виходьте швидко, перпендикулярно напряму розповсюдження вогню;
 • якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що знаходиться низько над поверхнею землі – повітря тут менш задимлене, рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини;
 • гасити полум'я невеликих низових пожеж можна забиваючи полум'я гілками листяних порід дерев, заливаючи його водою, закидаючи вологим грунтом та затоптуючи ногами. Будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися та травмувати вас;
 • під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг та просік, не випускайте з уваги інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв'язок за допомогою голосу;
 • особливо будьте обережні у місцях торф'яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви, тому пересувайтеся, по можливості, перевіряючи палицею глибину слою, що вигорів;
 • після виходу із осередку пожежі повідомте місцеву адміністрацію та пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі.

Якщо горить одяг на людині:

 • Зупиніть людину, не давайте їй бігати, адже це сприяє тому, що полум`я розгориться ще більше.
 • Допоможіть швидко скинути палаючий одяг, чи загасити вогонь за допомогою простирадла, ковдри, пальто або струменя води. Гасити полум’я на одязі можна піском, землею, снігом. Сам постраждалий може згасити вогонь, перекочуючись по землі.
 • Залиште голову відкритою, щоб людина не задихнулась продуктами горіння.
 • Викличте швидку допомогу.
 • Надайте домедичну допомогу.

Перша допомога при опіках:

 • Посадіть або покладіть постраждалого, негайно припиніть вплив високої температури; негайно припиніть вплив високої температури.
 • Обливайте місця опіків великою кількістю води (15 хв. і більше), будьте обережні, щоб уникнути переохолодження постраждалого, особливо взимку.
 • Якщо є можливість, то зніміть з уражених ділянок каблучки, годинники, паски, взуття до того, поки ці місця не почали набрякати.
 • До обпеченої шкіри не можна доторкатися руками, намагатися зняти присталі залишки згорілого одягу (обережно ножицями зрізують лише їх краї).
 • Всі опіки необхідно захистити, прикриваючи їх чистою тканиною без ворсу.
 • Дайте людині знеболювальний засіб для запобігання виникненню больового шоку.
 • Постраждалому давайте вживати рідину в достатній кількості.
 • Перевіряйте пульс та дихання кожні 10 хв. до прибуття швидкої допомоги.

Запам’ятайте! Не змащуйте опіки ніякими кремами, лосьйонами, оліями або маслами! Не проколюйте пухирі!

ртуть 2Ртуть - метал сріблясто-білого кольору, у звичайних умовах легко рухома рідина, що при ударі поділяється на дрібні кульки, у 13,5 разів важча за воду. Температура плавлення - 38,870С. З підвищенням температури випаровування ртуті збільшується. Пари ртуті та її сполуки дуже отруйні.

З попаданням до організму людини через органи дихання, ртуть акумулюється та залишається там на все життя.

Встановлено максимально припустиму концентрацію парів ртуті: для житлових, дошкільних, учбових і робочих приміщень - 0,0003 мг/м3; для виробничих приміщень - 0,0017 мг/м3. Концентрація парів ртуті в повітрі понад 0,2 мг/м3 викликає гостре отруєння організму людини.

Симптоми гострого отруєння проявляються через 8-24 години: починається загальна слабкість, головна біль та підвищується температура; згодом - болі в животі, розлад шлунку, хворіють ясна.

Хронічне отруєння є наслідком вдихання малих концентрацій парів ртуті протягом тривалого часу. Ознаками такого отруєння є: зниження працездатності, швидка стомлюваність, послаблення пам'яті і головна біль; в окремих випадках можливі катаральні прояви з боку верхніх дихальних шляхів, кровотечі ясен, легке тремтіння рук та розлад шлунку. Тривалий час ніяких ознак може й не бути, але потім поступово підвищується стомлюваність, слабкість, сонливість; з'являються - головна біль, апатія й емоційна нестійкість; порушується мовлення, тремтять руки, повіки, а у важких випадках - ноги і все тіло. Ртуть уражає нервову систему, а довгий вплив її викликає навіть божевілля.

Перша допомога при отруєнні парами ртуті:

 • При важких гострих отруєннях через рот негайно промийте шлунок водою з 20-30 гр. активованого вугілля, або білковою водою (збитий з водою яєчний білок), після чого дайте молоко, а потім проносне.

 • При гострих отруєннях вивести постраждалого із зони ураження, забезпечити повний спокій, потім госпіталізувати.

 • При легкій, початковій формі не контактувати з ртуттю 3-4 тижні і забезпечити лікування в стаціонарних умовах.

Захист − промислові фільтруючі протигази марки “Г”, респіратор протигазовий РПГ-67-Г.

ртуть 1Дії населення при розливі ртуті в приміщенні

Якщо в приміщенні розбито ртутний градусник:

 • виведіть з приміщення всіх людей, у першу чергу дітей, інвалідів, людей похилого віку;

 • відчиніть настіж усі вікна у приміщенні;

 • максимально ізолюйте від людей забруднене приміщення, щільно зачиніть всі двері;

 • захистіть органи дихання хоча б вологою марлевою пов'язкою;

 • негайно починайте збирати ртуть: збирайте спринцівкою великі кульки і відразу скидайте їх у скляну банку з розчином (2 г перманганату калію на 1 літр води), більш дрібні кульки збирайте щіточкою на папір і теж скидайте в банку. Банку щільно закрийте кришкою. Використання пилососу для збирання ртуті - забороняється.

 • вимийте забруднені місця мильно-содовим розчином (400 грамів мила і 500 грамів кальцинованої соди на 10 літрів води) або розчином перманганату калію (20 грамів на 10 літрів води);

 • зачиніть приміщення після обробки так, щоб не було сполучення з іншими приміщеннями і провітрюйте протягом трьох діб;

 • утримуйте в приміщенні, по можливості, температуру не вище 18-200С для скорочення термінів обробки протягом проведення всіх робіт;

 • вичистіть та промийте міцним, майже чорним розчином марганцівки підошви взуття, якщо ви наступили на ртуть.

Якщо ртуті розлито більше, ніж у градуснику

 • зберігайте спокій, уникайте паніки;

 • виведіть з приміщення всіх людей, надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку - вони підлягають евакуації в першу чергу;

 • захистіть органи дихання хоча б вологою марлевою пов'язкою;

 • відчиніть настіж усі вікна ;

 • ізолюйте максимально забруднене приміщення, щільно зачиніть всі двері;

 • швидко зберіть документи, цінності, ліки, продукти та інші необхідні речі;

 • вимкніть електрику та газ, загасіть вогонь у грубах перед виходом з будинку;

 • негайно викликайте фахівців через місцевий державний орган з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. У крайньому випадку - зателефонуйте в міліцію.

Боротьба з великою кількістю ртуті та її парів дуже складна. Хіміки називають її демеркуризацією.

Демеркуризація має проводитись двома способами:

 • хіміко-механічним - механічний збір кульок ртуті з подальшою обробкою забрудненої поверхні хімічними реагентами (після такого способу обробки приміщення потребує посиленого провітрювання);

 • механічним - механічний збір кульок ртуті з поверхні з наступною заміною підлоги, штукатурки або капітальним ремонтом будівлі (цей спосіб може застосовуватися разом з хіміко-механічним).

Якщо ви виявили або побачили кульки ртуті в будь-якому іншому місці, будь ласка, негайно сповістіть про це місцеві органи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення або поліцію.

Штаб ЦЗ НЛТУ УКраїни

 

 

 

Керівник відділу
ІВАНИШИН Оксана Тарасівна

Керівник відділу ІВАНИШИН Оксана Тарасівна

79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103, к. 10

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(032) 258-41-51

Відділ фандрейзингу є структурним підрозділом Університету. 

Відділ фандрейзингу підпорядковується першому проректору з науково-педагогічної роботи. У своїй діяльності відділ фандрейзингу керується: чинним законодавством України, Статутом Університету, локальними нормативними актами Університету і даним положенням. 

 

Основними завданнями відділу фандрейзингу є:

 •  залучення для Університету зовнішніх сторонніх ресурсів (фінансових, інформаційних, матеріальних, людських), необхідних для забезпечення діяльності Університету, зокрема, для виконання окремих освітніх, наукових, адміністративно-господарських та інших проектів;
 • формування позитивного іміджу Університету, зокрема шляхом поши рення рекламної інформації про діяльність університету в засобах масової інформації;
 • здійснення разом з навчально-науковими інститутами профорієнтаційної роботи з метою залучення абітурієнтів до вступу в Університет.

Головними функціями відділу фандрейзингу є:

 • визначення потреб та можливостей Університету для реалізації окремих освітніх, наукових, адміністративно-господарських та інших проектів;
 • пошук потенційних джерел фінансування Університету для реалізації окремих освітніх, наукових, адміністративно-господарських та інших проектів;
 • допомога у написанні проектів для залучення фінансування для діяльності Університету;
 • підтримка, консультування та супровід реалізації проектів;
 • постійна робота з потенційними донорами (спонсорами, благочинними організаціями, фондами і т.д.);
 • cкладання звітів про джерела та обсяги залученого фінансування;
 • розміщення в засобах масової інформації матеріалів про діяльність Університету, його структурних підрозділів та окремих наукових та науково педагогічних працівників з метою формування позитивного іміджу Університету;
 • розміщення в засобах масової інформації рекламних матеріалів для залучення абітурієнтів до вступу в Університет.

 • Відділ отримує від навчально-наукових інститутів, кафедр та інших структурних підрозділів Університету інформацію щодо напрямів діяльності та потреб, які вимагають залучення фінансової, людської, матеріальної чи інформаційної підтримки.
 • Відділ здійснює пошук партнерів, матеріальних ресурсів, інформаційних ресурсів, джерел фінансування для реалізації окремих освітніх, наукових, адміністративно-господарських та інших проектів.
 • Відділ вносить пропозиції ректору Університету щодо розвитку перспективних напрямів діяльності Університету.
 • Відділ вносить пропозиції ректору Університету щодо співпраці з благодійними організаціями, спонсорами, фондами та ін.
 • Організація роботи відділу з підрозділами Університету:
  • з навчально-науковими інститутами, кафедрами, іншими структурними підрозділами:
   • отримує інформацію про необхідність додаткового залучення коштів та інших ресурсів для реалізації завдань, виконуваних навчально-науковими інститутами, кафедрами, іншими структурними підрозділами, а також для забезпечення діяльності Університету в цілому за встановленою Відділом формою;
   • інформує їх про можливість отримання фінансової, матеріальної чи іншої підтримки для реалізації освітніх, наукових, адміністративногосподарських та інших проектів у рамках стипендіальних програм, наукових ґрантів, інших джерел фінансування;
  • з бухгалтерією:
   • отримує дані про фінансові потреби Університету та його структурних підрозділів;
   • отримує фінансові звіти про рух коштів в межах реалізованих за допомогою відділу фандрейзингу проектів;
   • подає інформацію в бухгалтерію про залучення додаткових коштів з різних джерел;
  • з відділом міжнародних зв’язків:
   • отримує інформацію про укладені Університетом договори про співпрацю;
   • отримує дані про іноземних науковців та наукові, дослідницькі центри чи інституції, з якими налагоджено співпрацю;
   • подає інформацію про реалізацію освітніх, наукових, дослідницьких та інших програм, ґрантів та проектів.

 
 Наталія ОНИСЬКО
 керівник 

 Ігор ТАРАЙ
 інженер

 Олег ГАБА
 інженер

 

 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки 103, к.15/1

 

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 097-291-91-11
 www.nltu.edu.ua
 

 
ПОЛОЖЕННЯ про офіційний сайт Національного лісотехнічного університету України

Центр комунікацій забезпечує і координує роботу офіційного сайту університету. Центр забезпечує адміністративну підтримку сайту, розміщення нової інформації на сайті, архівування та видалення застарілої інформації.

Центр комунікацій у своїй роботі тісно співпрацює з інформаційно-обчислювальним центром (ІОЦ) університету (використовує наявні матеріально-технічні засоби, отримує технічну, інформаційну та іншу допомогу співробітників ІОЦ тощо).

Центр комунікацій здійснює консультування працівників університету, які зацікавлені в розміщенні інформації на сайті, щодо реалізації технічних рішень і поточних проблем, пов’язаних з інформаційним наповненням відповідного розділу.

Підготовку та надання інформації до Центру комунікацій для розміщення на сайті забезпечують відповідальні працівники структурних підрозділів університету, які мають відповідне доручення керівників структурних підрозділів. Призначення відповідальних працівників структурних підрозділів університету здійснюється керівниками цих підрозділів і затверджується на їх засіданнях.

Порядок розміщення інформації на сайті

Інформація для розміщення на сайті надається до Центру комунікацій за допомогою електронної пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або на електронних носіях. Матеріали для розміщення на сайті приймаються виключно з наперед заявлених електронних поштових адрес. 

У разі подання інформації електронною поштою у темі листа треба вказати “Інформація для сайту - <Назва підрозділу>”. Інформація має бути підготовлена спеціально для розміщення на сайті. Текст для розміщення на сайті повинен бути наданий у форматі DOC, DOCX. Зображення, які містяться у тексті, потрібно також подавати окремо у форматі JPEG або PNG. В імені файлу потрібно відобразити зміст зображення (назва фото, прізвище, тощо), а у тексті – бажане місце розміщення.

Близько 40% працівників університету вже отримали корпоративну пошту. 

Для створення корпоративної пошти працівникам слід особисто звернутися у Центр комунікації. Або подати заявку в електронному вигляді на скриньку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. в якій обов'язково вказати:

 • Прізвище Ім'я Побатькові (українською та англійською мовами);
 • Посаду; 
 • Назву структурного підрозділу;
 • Бажане формулювання адреси <________>@nltu.edu.ua;
 • Контактний номер, або діюча електронна скринька - для зворотнього звязку.

Після схвалення та створення корпоративної поштової скриньки Вас буде поінформовано.

Проектно-технологічна практика студентів є невід'ємною складовою процесу підготовки фахівців за 12 галуззю знаню в Національному лісотехнічному Університеті України і проводиться на базах практики, кваліфікація педагогічних працівників та навчально-матеріальна база яких дає можливість виконати програму практики.

Нормативні документи щодо організації та проведення практики:

Документація практики:

 • Звіт з практики
 • Щоденник з практики

cunt

Керівник відділу ЦИНТИЛЮК Юрій Ількович доцент, кандидат технічних наук

79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103, к. 19

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(032) 237-79-90

Основне завдання частини — забезпечення нор­мальних умов функціонування навчально-лабораторних корпусів та студентських гуртожитків.
 
Сьогодні її правцівники обслуговують 6 навчальних корпусів, адміністративно-навчальний корпус, бібліотеку загальною площею 29,5 тис. м2 та 5 студентських гурто­житків площею 28,8 тис. м2. Це — десятки поточних аудиторій і навчальних кабінетів та близько ста навчаль­но-наукових лабораторій із загальною довжиною інже­нерних комунікацій більше ніж 15 км з мережею котелень і теплопунктів. Основні будівлі і споруди університету розміщені на території площею 14 га.
 
Служби цієї частини забезпечують функціонування лісоекологічних стаціонарів в м. Моршині, с.м.т. Східниця, с.м.т. Шацьк та спортивно-оздоровчого табору "Лісотехнік" в с.м.т. Рибаківка на березі Чорного моря.

f Salabay R

Керівник відділу
САЛАБАЙ Роман Григорович
доцент, кандидат технічних наук

Керівник відділу САЛАБАЙ Роман Григорович доцент, кандидат технічних наук

79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103, к. 22

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(032) 258-42-56, (032) 258-41-68

Навчально-методичний відділ забезпечує планування, організацію та управління навчальною діяльністю університету, здійснює контроль якості та ефективності навчального процесу, веде облік і звітність з питань навчальної роботи, координує навчально-методичну роботу в університеті.

Навчально-методичний відділ є окремим структурним підрозділом НЛТУ України і безпосередньо підпорядковується ректору, першому проректору з науково-педагогічної роботи та проректору з науково-педагогічної, виховної роботи та міжнародних зв’язків.

У структуру навчально-методичного відділу входить сектор практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Національного лісотехнічного університету України, метою якого є сприяння працевлаштуванню студентів і випускників університету в реалізації їх права на працю та забезпечення першим робочим місцем.

Штат навчально-методичного відділу:

kolektyv

 • керівник сектора практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників 
  Кобзєв Микола Володимирович
 • провідний спеціаліст Самчук Галина Мар’янівна
 • інженери І категорії 
  Стецька Олександра Дмитрівна, 
  Стиранівська Дарія Львівна
 • інженери 
  Вицега Світлана Володимирівна 
  старші лаборанти 
 • Сухомлин Наталія Григорівна 
 • старший диспетчер Полянська Іванна Тадеївна
 • диспетчери 
  Новосельська Тетяна Анатоліївна 
  Борис Любов Миколаївна
 • Навчально-методичний відділ здійснює планування, організацію і контроль за навчальним процесом. Всю роботу навчальний відділ організує і проводить за дорученням ректорату. Відділ здійснює координацію роботи факультетів, ІЕЕ та кафедр із планування, організації та методичного забезпечення навчального процесу на рівні сучасних вимог. У своїй діяльності навчальний відділ керується Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та іншими законодавчими і нормативними актами, наказами МОН України стосовно вищої освіти, Статутом університету та наказами ректора.

  Головним завданням навчального відділу є вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення підготовки висококваліфікованих кадрів. Для реалізації цього завдання відділ має досвідчених працівників.

  Перспективою у роботі відділу є визначення стратегічних напрямків роботи університету в контексті загальноєвропейського і світового освітньо-правового простору, реалізація Державної програми розвитку вищої освіти, впровадження положень Болонської декларації та кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

  Навчально-методичний відділ здійснює функції організації, планування та контролю навчально-методичної роботи, організації усіх видів практик, сприяння працевлаштуванню студентів та випускників університету. Відділ готує звітні дані з питань своєї діяльності для Міністерства освіти і науки України та інших організацій і працює у тісній взаємодії з деканатами, інститутом екологічної економіки, кафедрами та іншими структурними підрозділами університету.

 • Основні завдання, які вирішує відділ у своїй роботі: 
  - проведення моніторингу навчально-методичних видань та наукове і організаційне забезпечення розвитку навчально-методичної бази освітньої діяльності університету; 
  - науково-методичне забезпечення розвитку змісту освіти та вдосконалення організації навчального процесу; 
  - методичне і наукове забезпечення впровадження в університеті новітніх форм і методів навчання; 
  - проведення соціологічних досліджень з питань, пов’язаних з удосконаленням організації навчального процесу та змістом освіти; 
  - організація усіх видів практик студентів; 
  - методичне забезпечення та контроль усіх видів практик; 
  - організація роботи щодо працевлаштування студентів та випускників університету.
 • Основні зусилля діяльності навчально-методичного відділу спільно з кафедрами, іншими навчальними та адміністративними підрозділами університету зосереджено на розвитку змісту освіти та вдосконаленні організації навчального процесу з тим, щоб досягнути нового рівня підготовки випускників і прискорити входження України до Європейського освітнього простору, зберігши всі надбання національної вищої школи та доповнивши їх європейським досвідом.

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікації

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper