Розширення та поглиблення співпраці НЛТУ України з Університетом сталого розвитку Еберсвальде (ФРН)

У межах програми Еразмус+ (напрям КА 1) та відповідно до міжінституційної угоди, укладеної згідно з результатами конкурсу програми 2022 року, а також результатами конкурсного відбору, проведеного спільно НЛТУ України та Університетом сталого розвитку Еберсвальде (HNEE), у період з 13 по 19 грудня цього року група адміністративного персоналу Університету проходила стажування в HNEE. Зокрема у стажуванні взяли участь: Лавний Василь Володимирович, проректор з наукової роботи; Борис Микола Михайлович, проректор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків; Миклуш Степан Іванович, директор ННІ лісового і садово-паркового господарства; Динька Павло Кузьмович, директор ННІ екологічної економіки і менеджменту.

Мета стажування:

  • зустрічі з керівництвом HNEE і провідними професорами для намічення подальшої співпраці;
  • обговорення результатів співпраці в організації академічної мобільності за програмою Еразмус+ (КА1);
  • формулювання пропозицій і тематики для розроблення та подання спільних освітньо-наукових проєктних заявок за програмою Еразмус+;
  • узгодження пропозицій для організації в НЛТУ України та HNEE навчання студентів за міжнародною освітньою програмою подвійних дипломів;
  • напрацювання змісту та процедури подання спільної проєктної заявки за програмою Еразмус+ щодо розроблення міжнародної освітньої програми подвійних дипломів;
  • пошук контактів і можливостей для розширення та поглиблення співпраці між університетами;
  • отримання актуальної інформації щодо перебування в HNEE іноземних студентів із НЛТУ України та обговорення умов продовження їх навчання в Україні;
  • вивчення досвіду HNEE щодо процедури та особливостей формування освітніх програм.

У перший день роботи, 13 грудня 2022 року, відповідно до програми стажування, учасники поїздки зустрілися з уповноваженим професором із міжнародної співпраці Університету сталого розвитку Еберсвальде, професором Петером Шпатгельфом. Зустріч проходила в центральному кампусі впродовж трьох годин, на якій учасники обговорили низку поточних та стратегічних питань.

Зокрема, професор Петер Шпатгельф зазначив, що НЛТУ України є стратегічним партнером Університету сталого розвитку Еберсвальде, про що задекларовано у новій редакції Стратегії інтернаціоналізації HNEE.

Професор Петер Шпатгельф узагальнив існуючу співпрацю між нашими університетами, підтвердив її продовження, а також окреслив нові можливі напрямки співпраці.

 1

Значну увагу представники університетів приділили питанню щодо організації в НЛТУ України та HNEE навчання студентів за міжнародною освітньою програмою подвійних дипломів, узгодили позиції і пропозиції обох сторін, детально розглянули зміст та процедурні моменти розроблення та подання спільної проєктної заявки за програмою Еразмус+ для функціонування спільної міжнародної освітньої програми подвійних дипломів. Також під час зустрічі вдалося обговорити кроки щодо завершення існуючої наукової тематики та окреслити шляхи розширення і поглиблення подальшої наукової співпраці, досягнути домовленостей щодо розроблення та подання спільних наукових та освітньо-наукових проєктних заявок.

Професор Петер Шпатгельф поінформував, що у знак солідарності з українським народом на території Університету сталого розвитку Еберсвальде встановлено прапор України. Він зазначив, що HNEE надавало посильну допомогу співробітникам і студентам з НЛТУ України з початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну і в подальшому планує сприяти у наданні матеріально-технічної допомоги НЛТУ України, зокрема щодо енергетичного забезпечення.

 2

На зустрічі був присутній також декан факультету використання ландшафтів і охорони природи професор Юрген Петерс. Він ознайомив членів делегації зі структурою факультету, особливостями підготовки фахівців на факультеті та їх працевлаштуванням. Учасники домовилися про подання заявки на спільний науковий проєкт з наближеного до природи лісівництва та попередження лісових пожеж. Також були обговорені шляхи подальшої співпраці між факультетом та навчально-науковими інститутами нашого Університету.

У другій половині дня учасники поїздки зустрілися в лісовому кампусі з заступником декана факультету лісу і довкілля, професором Крістофом Новікі. На початку зустрічі він зазначив, що співпраця між нашими університетами набула хорошої динаміки, однак необхідно шукати нові можливості для її розширення та поглиблення, відбулася презентація і обговорення міжнародних освітніх програм в HNEЕ, можливостей і завдань щодо їх розвитку. Зокрема, Крістоф Новікі повідомив, що в HNEЕ здійснюється підготовка магістрів за такими освітніми програмами:

- Global Change Management (M.Sc.) (EN) (Менеджмент глобальних змін, гарант – професор Мартін Велп);

- Forest Information Technology (M.Sc.) (EN) (Інформаційні системи в лісовому господарстві);

- Forestry System Transformation (M.Sc.) (EN (Трансформація лісогосподарських систем).

Аналізуючи освітні програми Крістоф Новікі виокремив певні особливості і оригінальність, конкурентні переваги окремих модулів, а також запропонував впроваджувати їх в НЛТУ України для реалізації програм подвійних дипломів. Також він поінформував присутніх, що в університеті започатковується нова бакалаврська освітньо-професійна програма “Соціально-екологічне лісове господарство”.

Учасники університетської делегації провели нараду зі співробітниками Центру еконіки та менеджменту екосистем (керівник – професор П’єр Ібіш). Працівники Центру поділилися досвідом і розповіли про виклики та проблеми в застосуванні дистанційних форм навчання в умовах пандемії COVID-19 та воєнного стану. У нараді взяли участь: координатор освітньої програми “Інформаційні технології  в лісовому господарстві” Університету сталого розвитку Еберсвальде, професорка Евелін Валлор; завідувачка кафедри екології тa технологій захисту навколишнього середовища Національного транспортного університету (м. Київ), професорка Вікторія Хрутьба; доцентка цієї ж кафедри Юлія Нікітченко, доцент кафедри менеджменту та маркетингу НЛТУ України Андрій Головко.

Учасники наради обговорили підсумки та можливості впровадження результатів у навчальний процес і подальші перспективи реалізації українсько-німецького проєкту “Українсько-німецька освітня мережа для цифрової трансформації екологічної освіти” (Ukrainian German Teaching Network for a Digital Transformation of Environmental Education), який фінансується у рамках програми Служби академічних обмінів Німеччини (DAAD) “Україна цифрова: забезпечення академічної успішності під час кризи” (Ukraine digital: Ensuring academic success in times of crisis).

Партнерами проєкту є Університет сталого розвитку Еберсвальде, Національний лісотехнічний університет України та Національний транспортний університет. Мета проєкту – підтримка дистанційної освіти в Україні шляхом удосконалення обраних електронних курсів, представлених університетами-партнерами. Керівником проєкту є координатор (гарант) магістерської освітньо-наукової програми “Інформаційні технології в лісовому господарстві” професор Ян-Петер Мунд.

За час реалізації проєкту для виявлення напрямків та методів удосконалення електронних навчальних курсів були виконані дослідження освітнього середовища українських університетів шляхом опитування їх викладачів та студентів. Для поширення досвіду, здобутого упродовж реалізації проєкту, проведено тижневий тренінг з удосконалення застосування дистанційних форм навчання для 25 науково-педагогічних працівників українських університетів. Так, з 5 по 9 грудня відбувся тренінг для українських викладачів на тему “Підвищення компетенцій електронного навчання” (Advancing e-learning competencies), у тренінгу взяли участь 19 українських викладачів з п’яти закладів вищої освіти України (від НЛТУ України у тренінгу взяли участь шість науково-педагогічних працівників). Тривалість чинного проєкту: 1 вересня 2022 року – 31 грудня 2022 року.

 3 4

 

Беручи до уваги успішний перебіг проєкту, його учасниками  було прийнято рішення про подання нової заявки на наступний проєкт (follow up project) за програмою DAAD “Україна цифрова: забезпечення академічної успішності під час кризи”. Заявка на тему “Консолідація та розширення українсько-німецької освітньої мережі для цифрової трансформації екологічної освіти” (Consolidation & Expansion of Ukrainian German Teaching Network for a Digital Transformation of Environmental Education) була схвалена DAAD. Тривалість нового проєкту: 1 січня 2023 року – 31 грудня 2023 року. Заходи проєкту передбачають удосконалення більшої кількості електронних курсів (від НЛТУ України удосконалюватимуться такі дисципліни: “Корпоративна соціальна відповідальність” та “Управління проєктами”), а також викладання цих електронних курсів у ЗВО України.

Учасники наради узгодили спільні заходи, що передбачають подальше удосконалення електронних навчальних курсів та можливості їх викладання в партнерських університетах.

Відбулася зустріч делегації НЛТУ України з почесним професором нашого університету П’єром Ібішем, який у вітальному слові висловив впевненість у перемозі України у війні з російською федерацією та запевнив, що підтримував, підтримує і далі буде підтримувати колектив нашого університету. “Незважаючи на складний час, – зазначив професор, – ви продовжуєте працювати. Розуміючи проблеми України та колективу університету, зокрема енергетичні, хочу почути Ваші побажання та, за можливості, допомогти у їх вирішенні”.

Професор П’єр Ібіш розповів про зміни, які сталися в Університеті сталого розвитку Еберсвальде та в Центрі еконіки, а також окреслив перспективні напрями подальшої співпраці між нашими університетами. Зокрема Центр працює над підготовкою спільного з НЛТУ України та іншими ЗВО України міжнародними проєктами, одним з яких є проект «Думаючий танк», який, на його думку, є дуже важливим. Центр еконіки, який очолює професор П’єр Ібіш займає провідне місце у структурі Університету сталого розвитку Еберсвальде, а його ідеї знаходять підтримку в сенаті університету, серед громадськості та урядовців Німеччини. Зросла кількість міжнародних грантів, розвиваються відділи Центру та збільшується чисельність працівників. Швидкими темпами розвивається Інститут біосферних заповідників, оскільки біосферні заповідники є цікавими та важливими об’єктами забезпечення сталого розвитку. Центром була організована велика міжнародна конференція, на якій особливої уваги було приділено необхідності формування екологічно- та соціально орієнтованого лісового господарства. У співпраці з колективами Карпатського біосферного заповідника (м. Рахів) та природного заповідника “Розточчя” було підготовлено заявки на включення пралісів до природної спадщини ЮНЕСКО.

Важливо, щоб “менеджмент біосферних заповідників” не тільки вирішував поточні питання, але й забезпечував сталий розвиток та міг дати рекомендації з відновлення лісів України, які пошкоджені внаслідок військових дій. Проблемою також є всихання лісів, зумовлене змінами клімату. Зокрема, в Німеччині всихання лісів охопило площу близько 500 тис. га, зросла площа лісів, пошкоджених лісовими пожежами, які теж є наслідком кліматичних змін. Тому важливо досліджувати вплив змін клімату та шляхи відновлення лісів після пожеж. Для цього необхідно застосувати сучасні прилади, технології та підходи,  включаючи дистанційне зондування Землі та забезпечити систему моніторингу.

Для забезпечення фінансування з вивчення змін клімату, здійснення належних заходів з їхнього попередження та ведення лісового господарства, охорони довкілля на думку професора П’єра Ібіша важливо долучати громадськість, журналістів та політиків. Необхідна роз’яснювальна робота щодо важливості функцій лісу – забезпечення балансу вуглецю, продукування кисню, попередження змін клімату, менеджменту водних ресурсів тощо.

“Ми у Німеччині тісно співпрацюємо з різними неурядовими організаціями, власниками лісів, які хочуть змінити підходи до ведення лісового господарства – зазначив професор П’єр Ібіш, – тому, на думку наших колег, ідеї Центру еконіки є революційними.” Центр пропонує зміни до лісової освіти, щоб забезпечити соціальне екологічно орієнтоване ведення лісового господарства, де вирішальну роль відіграє екологія лісу, але з врахуванням потреб людини. Зважаючи на те, що прогноз змін клімату є негативним, що позначається на екосистемних послугах, потрібні нові підходи з вирішення питання оплати екосистемних послуг лісів. Оскільки доходи від продажу деревини зменшуються, а рекреаційні та інші екосистемні послуги лісу зростають, власники лісів були б раді підтримці від держави, тому мусить бути зміна концепції ведення лісового господарства з врахуванням змін клімату, е дало підстави нам запропонувати нову бакалаврську освітню програму для підготовки фахівців з ведення соціального екологічно орієнтованого лісового господарства. Її особливістю мають бути сучасні підходи до ведення лісового господарства, які базуються на результатах та пропозиціях глибоких наукових досліджень. Підготовка за такою освітньою програмою поки що не здійснюється в жодному університеті світу. Професор П’єр Ібіш також поінформував, що планується зміна структури університету на англосаксонську, в основі якої є школи та відділи, проте цей процес є тривалим.

Українська делегація подякувала особисто професору П’єру Ібішу за тривалу та ефективну координацію співпраці між нашими університетами, а також за підтвердження її продовження та пропозицію поглиблення цієї співпраці. Було запропоновано конкретні напрямки розширення співпраці між університетами, зокрема:

- організація в НЛТУ України та HNEE навчання студентів за міжнародною освітньою програмою подвійних дипломів;

- матеріально-технічна допомога НЛТУ України, зокрема в питаннях енергетичного забезпечення.

Означені напрямки були позитивно сприйняті та висловлено конкретні пропозиції з їх реалізації. Досягнуто домовленостей щодо розроблення та подання спільних наукових та освітньо-наукових проєктних заявок щодо реалізації спільної міжнародної освітньої програми подвійних дипломів та з питання енергетичного забезпечення університету.

Відповідно до програми стажування делегація НЛТУ України мала змогу познайомитися з роботою відділу надання підтримки студентам і міжнародного офісу Університету сталого розвитку Еберсвальде (HNEE). У зустрічі також взяла участь керівник відділу міжнародних зв’язків НЛТУ України Христина Василишин.

Начальник відділу надання підтримки студентам і міжнародного офісу Вєра Клаудер та координатор міжнародного офісу Мануела Пельц поділилися досвідом роботи та ознайомили делегацію з порядком зарахування іноземних студентів, визнання дипломів про освіту, організацією підтримки іноземних студентів у HNEE.

Під час зустрічі обговорювалися питання та проблеми, повʼязані з академічною мобільністю студентів, науково-педагогічних та адміністративних працівників університету за програмою Еразмус+ (КА1), уточнювалися процедурні питання щодо формування конкурсів мобільності та оформлення відповідної документації, а також було окреслено шляхи подальшої спільної роботи та завдання щодо активізації подальшої співпраці між НЛТУ України та Університетом сталого розвитку м. Еберсвальде.

Учасники української делегації отримали актуальну інформацію щодо перебування в HNEE іноземних студентів з НЛТУ України, які виїхали з України з початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну. Німецькі колеги розповіли, як вони зустріли та допомогли іноземцям в HNEE.

Учасники поїздки взяли участь у щорічному практичному семінарі керівників лісогосподарських підприємств Федеральної землі Бранденбург з проблем ведення лісового і мисливського господарства. Цьогорічне засідання було присвячене управлінню популяцією бобра, який відповідно до законодавства Європейського Союзу охороняється, а його відстріл заборонено. У круглому столі взяли участь начальник управління лісового господарства Федеральної землі Бранденбург, директори лісгоспів, лісничі, представники управління екології, депутат парламенту федеральної землі. Відрадно те, що на такі заходи запрошують начальників управління попередніх років та усіх бажаючих, до думок яких прислухаються. Треба зазначити, що на більшості території Німеччини бобер не має значного поширення, але у районі Еберсвальде, багатому річками, струмками та іншими водоймами його популяція може бути завеликою. На підібраних об’єктах лісництва Шпехтгаузен з оселищами бобра було акцентовано увагу на біологію бобра, характер його розселення та наглядно показано шкоду, яку завдають бобри лісовому господарству підприємства. Зокрема наголошено, що оселища бобрів не тільки знищують деревостани та підріст цінних деревних видів (дуб звичайний, бук лісовий тощо), але і змінюють природні сукцесії у радіусі 200 м довкола водойми їх мешкання. Пропозиція огорожі ділянок була розвінчана: дерев’яні щити були використані бобрами у водоймі як загата, а металеві – бобри обходили норами.

Підсумок дискусії: усе має свою ціну, тому необхідно вибрати один з двох варіантів – або формувати лісостани не дбаючи про бобрів, або забезпечувати умови для бобрів за рахунок зміни лісового середовища переважно без лісу.

 5 6

 7 8

Делегація НЛТУ України 19 грудня 2022 року мала можливість зустрітися з Президентом Університету сталого розвитку Еберсвальде Матіасом Бартом та проректором з навчально-педагогічної роботи HNEЕ професором Утою Штайнхардт. Під час зустрічі відбулася презентація структурних змін університету, обговорення міжнародного профілю HNEЕ, міжнародних освітніх програм в HNEЕ.

Проректор НЛТУ України Борис Микола Михайлович вручив Президенту Університету сталого розвитку Еберсвальде, професору Матіасу Барту Почесну Грамоту НЛТУ України в знак подяки за підтримку і допомогу німецьких колег з часу повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну. За дорученням ректора НЛТУ України, професора Загорського Володимира Степановича було передано офіційне запрошення професору Матіасу Барту відвідати наш Університет у зручний для нього час після завершення війни.

 9 10

Учасники ознайомилися зі структурою університету, системою забезпечення якості, порядком розроблення і акредитації освітніх програм. Важливим був досвід німецьких колег з питань забезпечення навчального процесу.

З доповіддю про особливості формування міжнародних освітніх програм в HNEЕ виступила співробітник міжнародного офісу Університету сталого розвитку Еберсвальде Крістіна Бантлі. На прикладі однієї з розроблених освітніх програм HNEЕ вона поділилася досвідом, набутим під час формування міжнародних освітніх програм, а також підходами HNEЕ до їх формування та особливостями змісту цих програм.

Наприкінці стажування делегація університету ознайомилася із організацією системи внутрішнього забезпечення якості в університеті. Відбулося обговорення питань, пов’язаних із забезпеченням якості освітньої діяльності HNEE.

Last modified on Понеділок, 09 січня 2023 13:55

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper