«Real World Lab»: порівняльне дослідження передумов для сталого розвитку на прикладі Швейцарії та України

image1 20.09За матеріалами спільного підсумкового семінару “Sustainable Development Switzerland-Eastern Europe: Case Study and Real World Lab in Western Ukraine” для студентів Університету Берна, Швейцарія, та Національного лісотехнічного університету України (НЛТУ України), м. Львів

12 вересня 2022 р. відбувся спільний підсумковий навчальний семінар для студентів НЛТУ України та Бернського Університету, Швейцарія. Метою семінару було представлення результатів досліджень, проведених у рамках проєкту Real World Labor (RWL), і присвячених питанням досягнення Цілей сталого розвитку (Sustainable Development Goals) на різних ієрархічних рівнях з урахуванням досвіду України та Швейцарії. Підсумковому семінару передувала ретельна підготовка, яка розпочалась наприкінці 2021 р. і охопила низку спільних робочих зустрічей, які відбувались на регулярній основі у форматі Zoom-конференцій (загалом відбулося 8 таких зустрічей). До виконання проєкту були залучені представники НЛТУ України, Університету Берна та Бориславської міської ради. Робота здійснювалась за підтримки Федерального Інституту досліджень снігу, лісу і ландшафту (WSL) Швейцарії. Від НЛТУ України у проєкті брали участь зокрема викладачі, аспіранти і студенти магістерських програм різних спеціальностей із трьох науково-навчальних інститутів (лісового і садово-паркового господарства; деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну; екологічної економіки і менеджменту).

Від університету в роботі підсумкового семінару разом із студентами взяли участь аспірант Тарас Челепіс, к.е.н. Оксана Пелюх, доц. Людмила Загвойська, доц. Людмила Максимів (керівник проєкту від України), проф. Ігор Соловій. Організаційну допомогу проєкту надавав проф. Василь Лавний. Успішному перебігу роботи сприяв проф. Орест Кійко, який брав активну участь у робочих зустрічах, надавав конструктивні пропозиції щодо напрямів досліджень, підтримував студентів у процесі роботи над проєктами. На одному із таких семінарів проф. О. Кійко зробив доповідь для українських і швейцарських учасників на тему «Ukrainian context: problems and perspectives of the forest sector development», що допомогло швейцарським студентам краще зрозуміти особливості функціонування лісового сектора економіки України у довоєнний час, а також проблеми і ризики, які виникли в цьому сегменті під час війни. Доповідь проф. О. Кійка доповнила студентка Соломія Салабай з презентацією на тему «Mobile homes as an innovation in future housing», підготованою в межах проєкту “Special week”, який вже декілька років поспіль з великим успіхом реалізується в НЛТУ України для студентів європейських університетів під керівництвом проф. О. Кійка.

Від м. Борислав Львівської області в семінарі взяла участь директор гімназії № 9 Бориславської міської ради п. Галина Новицька, яка тісно співпрацює з учасниками проєкту, надаючи їм усесторонню підтримку, зокрема, забезпечивши даними для розрахунку привабливості інвестиційного проєкту з підвищення рівня енергоефективності очолюваного нею закладу освіти. Нагадаємо, що співпраця НЛТУ України з Бориславською міською радою здійснюється відповідно до угоди і має декілька напрямів  – від надання наукових консультацій в галузі енергозбереження, зокрема ефективного використання біоенергії  – до підготування і реалізації освітніх та інвестиційних спільних проєктів у галузі енергоефективності й енергозбереження.  Важливу роль відіграє Бориславська міська рада у практичній підготовці майбутніх фахівців з числа наших студентів у галузі енергоефективності та раціонального використання лісових ресурсів. Вагому роль у цьому процесі відіграє Центр екології, туризму та сталого розвитку Бориславської міської ради в особі керівника науковця п. Мирона Цайтлера, який консультував членів робочої групи зокрема з питань менеджменту комунального лісу м. Борислав. Належну підтримку цій співпраці надає мер м. Борислав п. Ігор Яворський.

image1 20.09 new Від Університету Берна співпрацю в межах RWL очолив представник Центру розвитку та охорони довкілля (Centre for Development and Environment, CDE) Університету Берна, Швейцарія , д-р Heino Meessen, який має багаторічний досвід співпраці з НЛТУ України, зокрема, він був активним учасником низки проєктів ENARECO (Environmental and Natural Resource Economics), які НЛТУ України (тоді Український державний лісотехнічний університет) виконував упродовж 1996 - 2002 р. у складі консорціуму декількох європейських університетів. Нагадаємо, що результатом цієї співпраці стало започаткування в нашому університеті першої на теренах континентальної Європи  магістерської програми «Економіка довкілля і природних ресурсів» (1998 р.), пронизаної ідеями сталого розвитку. Співорганізатором підсумкового навчального семінару від Університету Берна виступила співкерівник кафедри нової та новітньої історії філософсько-історичного факультету Університету Берна доктор наук, фахівець з питань сучасної загальної та східноєвропейської історії професор Julia Richers, яка започаткувала в згаданому університеті викладання дисципліни «Sustainable Development». Слухачами дисципліни є студенти різних курсів і різних спеціальностей. Саме в рамках цієї дисципліни швейцарські студенти разом зі студентами нашого університету – слухачами дисципліни «Стала біоенергетика» під керівництвом представників обох університетів готували спільні проєкти. Технічне забезпечення проєкту здійснював Jonas Chastonay, чому сприяла створена ним на базі Університету Берна спільна онлайн-платформа для українських та швейцарських учасників.

Принагідно зазначимо, що Бернський університет рішуче засудив російське вторгнення в Україну і послідовно виражає солідарність з Україною та її закладами вищої освіти, всіляко підтримуючи українських студентів і дослідників (докладніше - https://www.unibe.ch/ukraine/index_ger.html). Одним із проявів такої підтримки була низка онлайн-зустрічей, ініційованих і проведених швейцарською стороною з викладачами і студентами університету.

У межах RWL початково було передбачено спільну тижневу практику швейцарських та українських студентів на базі м. Борислав. Війна в Україні завадила втіленню цього задуму в його первісному вигляді, унеможлививши роботу викладачів і студентів у Бориславі, однак швейцарською стороною було прийнято рішення про продовження співпраці, яку було переформатовано з урахуванням нових реалій. Незважаючи на онлайн-режим роботи, учасникам проєкту вдалося досягти мети, опрацювавши значну кількість матеріалу за тематикою досліджень, спілкуючись з українським науковцями і практиками.

image4 newВідповідно до програми семінару були представлені напрацювання чотирьох робочих груп, до складу  яких входили  учасники Швейцарії  та України. Робоча група № 1 представила проєкт на макрорівні під назвою «No Sustainability without Security”, проаналізувавши взаємозв’язок сталого розвитку з питаннями безпеки. Студенти виокремили ризики для світу, пов’язані з війною в Україні, зокрема, забезпечення продуктами харчування та енергетичну нестабільність. Було наголошено, що екологічні виклики створюють ризики для нашої колективної безпеки. Посуха призводить до втрати врожаю та нестачі води, повені змушують людей залишати свої домівки, призводять до знеліснення; природні ресурси стають дефіцитними; життєво важливі екосистеми деградують.

image5 newДві  наступні робочі групи працювали на мезорівні.

Робоча група № 2 представила проєкт, присвячений питанням менеджменту сталого лісового господарства з акцентом на менеджмент міських лісів на прикладі комунального лісу м. Борислав. Науковий консультант від НЛТУ України – проф. Ігор Соловій. До роботи в групі активно долучився аспірант Тарас Челепіс (науковий керівник – д.е.н., проф. І. Соловій). Варто відзначити також роботу магістранта ННІ лісового і садово-паркового господарства Андрія Ткачука, який надаючи конкретні пропозиції щодо покращення менеджменту лісового господарства об’єкта дослідження, продемонстрував високий рівень знань із фахових дисциплін і вміння їх коректно застосувати.

image3 1newРобоча група № 3 представила проєкт під назвою “Oil and Gas History with Touristic Potential”, виконаний під керівництвом Prof. Dr. Julia Richers, яка водночас очолює східно-європейські студії Університету Берна. Студенти проаналізували можливості сталого розвитку промислового туризму, який супроводжуватиметься вивченням культурної спадщини Карпатського регіону. Промислова і культурна спадщина Борислава з його багатими нафтовими родовищами і тривалим досвідом їх освоєння становлять надійну основу для розвитку такого виду туризму.

Робоча група № 4 працювала на мікрорівні. Магістрантка ОНП «Економіка довкілля і природних ресурсів» Вероніка Микита доповіла фінансову частину аналізу прибутковості  інвестиційного проєкту підвищення рівня енергоефективності Бориславської гімназії № 9, а студентка Університету Берна Waris Stocker доповнила її аналізом ринкових і неринкових впливів проєкту на інвесторів і суспільство. Цю частину роботи було виконано за участі студенток Anouk Köchli, Mila Andrea Jegerlehner та Anna-Lisa Honegger. Отримані результати засвідчили важливість урахування в економічному аналізі інвестиційних проєктів екологічного та соціального складників, вагомість яких часом значно перевищує  короткотерміновий фінансовий інтерес. Роботу було виконано під керівництвом доц. Людмили Загвойської.

Значну роль у теоретичному обґрунтуванні досліджень другої та четвертої робочих груп відіграла к.е.н. Оксана Пелюх, яка у процесі роботи над проєктами зробила дві доповіді на теми «Cost-benefit analysis of the project to increase the level of energy efficiency of educational institutions: case study of school № 9 in Boryslav, Lviv oblast» (підіготовано у співавторстві з доц. Л. Загвойською) та «Empirical sociological research: forests perceptions in Ukraine and Switzerland a focus».

Після представлення результатів досліджень усіх робочих груп відбулося їх обговорення і окреслено напрями подальшої співпраці, серед них – організація і проведення в наступному навчальному році спільної практики для студентів на базі Карпатського єврорегіону разом із представниками Словаччини та Польщі, а в середньотерміновій перспективі - дослідження передумов сталого розвитку туризму задля збереження культурної та природної спадщини Карпатського єврорегіону в історичному контексті за участю Словаччини та Польщі.

Ігор Соловій,
Людмила Загвойська,
Людмила Максимів

Last modified on Четвер, 22 вересня 2022 09:46

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper