Новий рівень співпраці НЛТУ України з технічним університетом міста Зволена

zvolen2В рамках академічної мобільності за програмою Еразмус+ (напрям КА1) та відповідно до результатів конкурсного відбору, проведеного 8 червня 2022 року, науково-педагогічні працівники університету проходили стажування в Технічному університеті міста Зволена (Словацька Республіка) у період з 26 червня по 02 липня цього року.

zvolen1

Делегація НЛТУ України із завідувачем кафедри природоохоронних і лісогосподарських машин Технічного університету в Зволені, професором Йозефом Крілеком

До складу університетської делегації входили:

- Борис Микола Михайлович, проректор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків, канд. техн. наук, доцент;

- Стиранівський Олег Андрійович, завідувач кафедри лісових машин, канд. техн. наук, доцент;

- Мачуга Олег Степанович, професор кафедри лісових машин, д-р техн. наук, доцент.

Програмою стажування передбачалися такі заходи:

 • зустрічі з керівництвом Технічного університету міста Зволена і провідними педагогами Факультету техніки цього ж університету для обговорення подальшої співпраці;
 • обговорення та аналіз результатів співпраці за 2020-2021 роки в організації академічної мобільності викладачів та студентів за програмою Еразмус+ (КА1);
 • формування пропозицій для розроблення та подання спільних проєктних заявок за програмою Еразмус+;
 • обговорення пропозицій для подання спільної проєктної заявки за програмою Еразмус+ щодо розроблення міжнародної освітньої програми подвійних дипломів;
 • пошук напрямів розширення контактів для майбутньої співпраці між університетами;
 • вивчення досвіду Технічного університету міста Зволена (для запровадження в нашому університеті) із таких напрямків роботи:
  • організації роботи з іноземними студентами;
  • звітності про результати міжнародної діяльності університету;
  • процедури та особливостей формування освітніх програм;
  • діяльності управлінських структур та інших структурних підрозділів.

Одразу після прибуття до міста Зволен, відповідно до програми стажування, учасники поїздки зустрілися з Ерасмус+ інституційним координатором Технічного університету міста Зволена Маріаною Крівошіковою (Mariana Krivošíková) та продеканом факультету техніки, відповідального за міжнародні зв’язки, Ерікою Суєвою (Erika Sujová). Під час зустрічі було конкретизовано заходи, пов’язані із актуалізацією існуючих і майбутніх академічних мобільностей.

Плідною була зустріч із завідувачем кафедри природоохоронних і лісогосподарських машин (Katedra environmentálnej a lesníckej techniky) професором Йозефом Крілеком (prof. Ing. Jozef Krilek, PhD) та заступником завідувача цієї кафедри, доцентом Яном Ковачем (doc. Ing. Ján Kováč, PhD). Були обговорені питання подальшої співпраці між науково-педагогічними працівниками кафедр з питань організації виконання спільних науково-дослідних робіт, написання спільних наукових публікацій, а також формування нових проектних заявок. Проаналізовано здобутки за понад 50-літню історію співпраці між університетами та 25-літню співпрацю між двома кафедрами.

Делегація НЛТУ України ознайомилася з актуальною структурою кафедри, організацією освітнього процесу та роботою викладачів кафедри над удосконаленням наявних та розробленням нових освітніх програм. Важливим був досвід словацьких колег з питань науково-методичного та організаційного забезпечення навчального процесу.

Відбулася зустріч із деканом факультету техніки доцентом Павелом Беньом (doc. Ing. Pavel Beňo, PhD), під час якої декан ознайомив членів делегації зі структурою факультету, особливостями підготовки фахівців на факультеті та їх працевлаштування. Обговорено шляхи активізації подальшої співпраці між факультетом і нашим університетом.

Павел Беньо розповів, що факультет техніки забезпечує надання здобувачам технічної освіти та готує фахівців з університетською освітою бакалавра, магістра і доктора наук у галузі створення екологічно безпечних технологій і машин та обладнання – менеджерів та техніків із захисту навколишнього середовища від негативного впливу виробничих технологічних процесів з акцентом на лісову та мобільну техніку, деревообробні машини та обладнання, управління машинами та обладнанням, спеціалістів’ з промислового проектування та менеджменту з фокусом на інженерію безпеки та сферу технічної безпеки виробничої діяльності.

zvolen2
Делегація НЛТУ України з керівництвом факультету техніки
Технічного університету в Зволені
 

Поточною метою факультету техніки є створити найкращого педагогічного та наукового середовища, визнаного в державі та за кордоном. Факультет постійно відстежує тенденції розвитку Європи, пов’язані з гармонізацією європейської системи освіти. Він створює умови, що дозволяють студентам завершити частину свого навчання в іноземних університетах, і в той же час він також відкритий для іноземних студентів. Тут впроваджуються заходи, що ведуть до модернізації та оновлення навчання, для того, щоб воно було привабливим для студентів (бакалаврів, магістрів та докторантів) та відповідало потребам суспільства.

Підготовка висококваліфікованих фахівців спрямована на екологізацію виробничих процесів, гуманізацію праці, проектування машин та обладнання для заготівлі та обробки деревини таким чином, щоб мінімізувати негативний вплив мобільних лісових машин на природне лісове середовище та врахувати усі екологічні аспекти його захисту.

Науково-дослідницький профіль факультету ґрунтується на професійній спрямованості та місії факультету, яка знайшла своє відображення в допоміжних напрямках науково-дослідницької діяльності факультету техніки. Науково-дослідницька діяльність факультету базується на принципі максимального поєднання педагогічної та наукової діяльності з урахуванням світових тенденцій та актуальних потреб суспільства. В основному це стосується зниження матеріально-енергетичних потреб виробництва, використання нових і відновлюваних джерел енергії, ефективного використання вітчизняної сировини та застосування принципів екологізації та гуманізації виробництва, включаючи рішення щодо мінімізації негативного впливу техніки та технологій на довкілля.

zvolen3
 Церемонія Академічної урочистості (Akademicka slavnost)

Доцент Павел Беньо у своїй розмові торкнувся історії створення та розвитку факультету, якому уже минуло 25 років. У березні 1996 року Академічний сенат Технічного університету в Зволені своїм рішенням заснував Факультет технології навколишнього середовища та виробництва (FEVT) як четвертий факультет Технічного університету в Зволені, доповнюючи та розширюючи зміст навчання і досліджень університету та інших його факультетів. Факультет розпочав свою діяльність з 1 вересня 1996 року, маючи у своєму складі сім структурних підрозділів.

Безпосереднім поштовхом до створення Факультету став дисбаланс між вимогами до комплексного вирішення та забезпечення екологічної якості виробничих процесів і поточної діяльності в науково-дослідній та освітній сфері, зосередженій не на системі в цілому, а на окремих елементах.

На підставі рішення ректора Технічного університету в Зволені № Р-4838/2019, з 1 вересня 2019 року змінено назву факультету технології екології та виробництва на факультет техніки.

У 2022 році Факультет техніки Технічного університету міста Зволена відзначив своє 25-річчя. У вівторок, 28.06.2022 р. о 10-ій годині в факультетському актовому залі розпочалася академічна церемонія до 25-річчя заснування факультету. Під час урочистостей декан факультету, доцент Павел Беньо вручив пам’ятні медалі та подяки видатним особистостям, викладачам та співробітникам факультету, представникам партнерів з виробничої практики, які брали участь у створенні та внесли свій вклад у розвиток факультету.

zvolen4

Проректор Микола Борис під час вітання працівників факультету техніки Технічного університету в Зволені з 25-річним ювілеєм

На святі прозвучали подячні слова від нагороджених гостей, а також вітання від деканів факультетів Технічного університету міста Зволена, а також представників університетів з Польщі, Словацької Республіки, України та Болгарії, які тісно співпрацюють з науковцями факультету.

З вітальним словом від імені колективу Національного лісотехнічного університету виступив проректор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків Микола Борис. Він вручив декану факультету Павлові Беню адрес за підписом ректора нашого університету, члена-кореспондента НАН України, професора Володимира ЗАГОРСЬКОГО, а також подарував картину із зображенням мальовничого куточка міста Лева.

Святкове дійство стало часом дружніх зустрічей, спогадів, побажань та планів на майбутнє.

Детальніше – за посиланням: https://ft.tuzvo.sk/sk/akademicka-slavnost-k-25-vyrociu-zalozenia-fakulty-techniky-0

Делегація університету мала змогу познайомитися з делегаціями із Лісогосподарського університету Болгарії, університетів м. Жиліна, Кошіц, Пряшева (Словацька Республіка), сільськогосподарської академії Кракова (Польща), а також представниками виробничих підприємств, які співпрацюють зі Зволенським університетом. Під час зустрічей обговорювалися питання співпраці між університетами та підприємствами.

Делегація нашого університету мала зустріч з проректором з міжнародних зв’язків Технічного університету міста Зволена доцентом Браніславом Олахом (doc. Ing. Branislav Olah, PhD). Проректор зазначив, що університет міста Зволена належить до найстаріших університетів не тільки у Словаччині, а й у світі. Свої корені університет бере у заснуванні Гірничої академії у Банській Щавниці. Тут з 1770 року почали вивчатися лісничі дисципліни. В 1807 році була створена ліснича (лісогосподарча) кафедра, а з неї – перше самостійне університетське вивчення лісництва у Словаччині. Пізніше, це був єдиний університет подібного типу на всю Австро-Угорщину. Щоправда, в 1919 році освітній заклад було закрито.

Університет одним із перших відчув приближення екологічної катастрофи, тому в 1991 році було засновано факультет екології. Цей факультет пізніше перемістився зі Зволена до вже згаданої Банської Щавниці, яка якраз увійшла усім своїм складом до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, тому факультет було перенесено для облагородження та реабілітації цього історичного містечка. В 2006 році факультет був повернутий до Зволена.

Лісівниче мистецтво у часи другої світової війни вивчалося у Cловацькому технічному університеті в Братиславі (STU), а також з 1946 року в Університеті аграрної та лісничої інженерії в м. Кошице. Занепадом останнього і виник Технічний університет у Зволені. Залишки освітньо-наукової спадщини у даній сфері складали лісничий факультет та деревообробний факультет.

В 1996 році виник новий факультет під назвою “Факультет техніки навколишнього середовища та виробничої техніки”. Цьому посприяла інтеграція словацьких університетів до Євросоюзу, та снага університету бути корисним на міжнародному ринку. На факультеті вчили, як робити виробничу техніку та технології максимально прийнятними  для навколишнього середовища, або навіть екологічними. Пізніше, цей факультет став називатися Факультетом техніки.

Сьогодні у структурі університету є чотири факультети:

Зокрема, на Факультеті техніки здійснюється підготовка бакалаврів за такими освітніми програмами:

 • Менеджмент перевезень дорожньої та енергетичної техніки;
 • Інтегрований менеджмент промислових процесів;
 • Виробнича техніка та менеджмент виробничих процесів;
 • Еко- техніка.

Підготовка магістрів здійснюється за освітньою програмою “Виробнича техніка”.

zvolen5
Технологічне обладнання експериментального лісовозного автопотяга

Університет пропонує програми обміну для студентів, наприклад ERASMUS+, за умовами якої, студент може відвідати іншу країну на термін від 2 до 12 місяців на кожному академічному ступені навчання. Студент буде продовжувати здобувати безкоштовну європейську освіту, але вже перебуваючи в іншій країні, після чого повернеться на продовження навчання у Технічний університет міста Зволена.

Цікавим був факт, що українські студенти можуть вступити в Технічний університет м. Зволена на безкоштовне навчання, яке відбувається на словацькій мові, або на платне, яке здійснюється англійською мовою. Вступити на окремі спеціальності можна без екзаменів, та одразу після 11 класу.

Було обговорено питання відкриття філіалу Технічного університету міста Зволена в нашому університеті, зокрема для можливості здобуття в ньому вищої освіти абітурієнтами, які не складали ЗНО. Це дало би змогу розробити спільні освітньо-професійні програми з подальшим отриманням студентами подвійних дипломів.

Проректор Браніслав Олах розповів, що студенти Технічного університету в Зволені отримують насичену практику, яка їх дуже добре готує до майбутньої роботи. З урахуванням унікальної спеціалізації у сфері лісового господарства та екології, випускники цього вузу є затребуваними спеціалістами за спеціальністю по всій Словаччині. Також на це вказує розвиток гірничої та лісогосподарської промисловості, як і розвиток систем екологічної стійкості та охорони навколишнього середовища.

Працевлаштування за своєю спеціальністю під час навчання або після закінчення бакалаврату чи магістратури відбувається на базі співбесіди прямо в університеті, або в індивідуальному порядку.

Для учасників делегації було організовано низку виробничих екскурсій та відвідин структурних підрозділів університету, зокрема, лабораторій. Делегація ознайомилася з роботою деревообробного цеху, що належить університетові.

У лабораторії пиляння деревини та деревообробного обладнання члени делегації ознайомилися з технологією доставки деревини до лабораторії, існуючим технологічним обладнанням та детально вивчили конструкцію стенду з імітування роботи гідравлічної системи навантажувача.

zvolen6 zvolen7

  У лабораторії пиляння деревини та деревообробного обладнання

zvolen8 zvolen9

Вивчення конструкції стенду з імітування роботи гідравлічної системи навантажувача

Пізнавальними були відвідини лабораторії, у якій проводяться дослідження показників процесу горіння деревини, а також дослідження протипожежної стійкості деревини.

   

zvolen10 zvolen11
  Дослідження показників процесу горіння деревини

Учасники делегації детально ознайомилися з організацією проведення занять та виконання експериментальних досліджень в лабораторії лісового та деревообробного обладнання університету. Виявом технічної творчості бакалаврів університету є проєктування та створення діючого годинника, в якому всі елементи виготовлені на верстатах університету. На час огляду цей годинник відставав від електронного всього лиш на близько 30 секунд.

Перспективним з огляду на можливість подальших спільних експериментальних досліджень був огляд стенда для імітації руху лісової машини необробленим ґрунтом (ґрунтовий канал). Учасники делегації ознайомилися із його конструкцією та принципом роботи і запланували підготувати розгорнутий план використання цього стенда для можливості виконання спільних наукових робіт.

zvolen13 zvolen14 zvolen12
  Стенд (грунтовий канал) для дослідження параметрів рухуколісних лісових машин Діючий годинник, виготовлений бакалаврами університету 

zvolen15Актуальним для збереження довкілля є досвід словацьких колег із сортування відходів в університеті. Реалізація повного сортування відходів в університеті міста Зволена була здійснена завдяки грантовому проекту Європейського Союзу.

zvolen16
 Старовинний замок у Зволені, споруджений в далекому 1382 році

Програма академічної мобільності в Технічному університеті передбачала також ознайомлення з культурною спадщиною міста Зволен. Делегація мала можливість познайомитися з окремими визначними місцями міста Зволен – привітного словацького міста із елементами середньовічної архітектури.

Результати стажування:

 zvolen17
 Євангельська церква на центральній площі Наместі м. Зволен

1) Проведено зустрічі з керівництвом Технічного університету міста Зволена, провідними професорами кафедри природоохоронних і лісогосподарських машин та обговорено аспекти співпраці між університетами, вироблено пріоритети спільної діяльності та шляхи їх досягнення;

2) Обговорено результати співпраці в організації академічної мобільності за програмою Еразмус+ (КА1) з фахівцями Технічного університету міста Зволена, які займаються її плануванням і організацією. Погоджено надання додаткових академічних мобільностей для студентів та викладачів НЛТУ України;

3) Проведено детальне обговорення подальших спільних завдань з розроблення і подання проектних заявок за програмою Еразмус+;

4) Розширено мережу контактів для майбутньої співпраці, як з представниками Технічного університету міста Зволена, так і з представниками університетів Словацької Республіки, Польщі та Болгарії;

5) Вивчено досвід організації роботи структурних підрозділів Технічного університету міста Зволена для запровадження в НЛТУ України її окремих елементів.

Підготували:

Борис М.М., проректор з науково-педагогічної виховної роботи
та міжнародних зв’язків, канд. техн. наук, доцент;

Стиранівський О.А., завідувач кафедри лісових машин,
канд. техн. наук, доцент;

Мачуга О.С., професор кафедри лісових машин,
д-р техн. наук, доцент

Last modified on Четвер, 07 липня 2022 08:01

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper