Бізнес для науки чи наука для бізнесу: прагматичні ідеї для Університету

S1730042 Реально важливі ті речі, які мають практичну користь та цінність у застосуванні, – саме це стало підґрунтям для створення Наукового ЕкоТехноАгро Парку, ініціатором і засновником якого є Національний лісотехнічний університет України.

20 червня 2022 року під керівництвом проректора з наукової роботи, доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка і члена Президії Лісівничої академії наук України Василя ЛАВНОГО та радника ректора Руслана КОВАЛЬЧУКА відбулося обговорення презентацій навчально-наукових інститутів університету для формування стратегій розвитку Наукового ЕкоТехноАгро Парку.

Презентацію основних напрямів науково-практичної діяльності кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології представила ландшафтний архітектор, к. с-г. н., доцент кафедри Оксана Олейнюк-Пухняк, яка зазначила: “Наші послуги можуть застосовуватись на різних рівнях та у різноманітних ситуаціях. Особливо актуальною на сьогодні є тематика поствоєнного відновлення ландшафтної канви населених пунктів. Також чільним завданням у сьогоденні є проектування здорового середовища та проектування органічних ферм, які є основою харчової безпеки країни. Кафедра готова працювати над глобальними тематиками на міжрегіональному та міждержавному рівні”.

Із презентацією про розроблення технологічного процесу нанесення електроіскрових покриттів з використанням електродів із порошкових дротів для підвищення довговічності деталей технологічного оснащення, що працюють в умовах механічного навантаження та впливу робочих середовищ виступив доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної механіки і технології машинобудування Олександр Гасій. Основні цілі – пропонуються послуги з поверхневого зміцнення металів, що працюють в умовах інтенсивного зношування, зокрема, і при підвищених температурах, що дає можливість застосовувати технології електроіскрового легування для підвищення довговічності інструменту, деталей машин і технологічного оснащення. Потенційними клієнтами можуть бути підприємці, що займаються обробленням металів, деревини, бетону, ґрунту, пластмас, шкіри тощо.

“Інжекторні котли для енергетичного використання відходів деревини та деревних матеріалів” – з такою презентацією виступив кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної механіки і технології машинобудування Іван Гончар. Кафедра прикладної механіки і технології машинобудування спільно з ТОВ “Біоенерготехнології” пропонує промислові зразки котлів потужністю від 0,25 МВт до 3,0 МВт для опалювання, які працюють на дровах, відходах деревини та деревних матеріалів (у т.ч. сміття, при цьому забезпечується ККД 92 -95 % та екологічно-чисте, бездимне спалювання, незалежно від вологості палива. Така розробка є надзвичайно цінною для промислових підприємств, територіальних громад, багатоквартирних будинків, закладів освіти та охорони здоров’я, санаторіїв, складських приміщень, супермаркетів і тощо.

Директор ННІ “Деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну”, доктор технічних наук, професор Володимир Маєвський представив пропозиції кафедр інституту, які охоплюють широкий спектр діяльності науково-педагогічних працівників інституту, зокрема: проектування, виготовлення та монтаж індивідуальних меблевих виробів; розроблення проектів зон відпочинку з елементами вертикального озеленення в урбаністичному та громадському середовищі; визначення фізико-механічних та експлуатаційних властивостей термічно модифікованої деревини і розроблення режимних параметрів процесів термічного модифікування деревини; розроблення екологічно безпечних антипіренів для деревини; розроблення нормативної та технологічної документації (технічні умови, технологічні регламенти тощо) на технологічні процеси і продукцію з деревини; розроблення науково обґрунтованих нормативів витрат деревини на продукцію лісопиляльних, деревообробних та меблевих виробництв; розроблення технологічних процесів деревообробки (лісопиляння, сушіння, склеювання, опорядження), виготовлення меблів та виробів з деревини; розроблення технологічних рішень з перероблення вживаної деревини, низькоякісної сировини та відходів; проведення технічних експертиз (експертні заключення) у галузі деревообробки та меблевого виробництва; проведення наукових досліджень щодо вирішення актуальних технологічних питань діяльності лісопиляльних, деревообробних та меблевих виробництв, а також формування бізнес-пропозиції використання науково-технічних лабораторій у складі наукового парку. Більшість із наведених пропозицій є апробованими у реальних виробничих умовах, засвідчили свою ефективність і можуть бути цікавими для представників деревообробного та меблевого бізнесу і потенційних інвесторів, як українських, так і іноземних. Участь в обговоренні пропозицій також взяли: завідувач кафедри технології меблів і виробів з деревини, доктор технічних наук, професор Орест Кійко та доктор технічних наук, професор цієї ж кафедри Сергій Гайда.

Перший в Україні мікоризний препарат “Міковітал” презентувала кандидат біологічних наук, доцент, докторант кафедри лісівництва, доцент кафедри екології Оліферчук Вікторія. Препарат створений на основі нового для науки роду ендофіту “Vitasergia svidasoma Oliferchuk”, зареєстрований у світовому GenBanc та віднесений до родини Debaryomycetaceae. Рід-симбіонт був виділений з плодового тіла “Tuber melanosporum” (чорного трюфеля) у 2000 році. Протягом 22 років активно застосовувався і застосовується як діюча речовина у препараті “Міковітал” для ефективного росту та розвитку рослин. Цей препарат – інноваційний продукт, який використовується у біологічній рекультивації, фіторизоремедіації та регенеративному землекористуванні, у лісовому та сільському господарстві, для відновлення девастованих земель (сіркових кар’єрів, територій після видобування бурштину та шахтних відвалів), у ландшафтному дизайні для відновлення та створення міських екосистем  з метою регуляції функцій ґрунтової мікрофлори, стимуляції утворення загальної мікоризної сітки в екосистемі та при відновленні всіх типів рослинних угруповань. Препарат пройшов випробування по всій території України та частково за її межами, у всіх її кліматичних зонах, на всіх типах ґрунтів і скрізь давав позитивний результат. Цей препарат застосовуватимуть насамперед лісівники, фермери, екологи, ландшафтні архітектори, садівники, городники та всі, хто займається відновленням і створенням фітоценозів.

Про основні напрями інноваційної діяльності кафедр ННІ “Екологічної економіки і менеджменту” розповів директор інституту, кандидат економічних наук, доцент Павло Динька. Кафедра екології має вагомі теоретичні та практичні напрацювання в царині відтворення лісівничими методами земель, порушених внаслідок деструктивної господарської діяльності, техногенних впливів та військових дій, екологічної експертизи різноманітних впливів на довкілля, а також пропонує для широкого впровадження у виробництво інноваційний препарат “Міковітал”, про який вже згадувалося вище. Кафедра екологічної економіки та бізнесу, ґрунтуючись на теоретичних дослідженнях своїх працівників, пропонує надання комерційних послуг за такими напрямами: еколого-економіко-правове обґрунтування та підготовка заявок проектів, аплікацій на грантові заявки, стратегій сталого розвитку, стратегій попередження та адаптації до змін клімату; маркетингові стратегії розвитку, позиціонування бренду на засадах відповідності бізнесу міжнародним вимогам сталості, або ж циркулярної економіки, біоекономіки, органічного виробництва тощо; інформаційна підтримка позиціонування та просування туристичних дестинацій і туристичних брендів, сприяння проведенню сертифікації туроператорів та туристичних об’єктів за стандартами сталого туризму. Кафедра менеджменту та маркетингу, використовуючи теоретичні напрацювання та виробничий досвід членів колективу, пропонує здійснювати економічний супровід проєктів, а також надавати послуги із техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проєктів у галузях лісопромислового комплексу України. Кафедра обліку і аудиту поряд із наданням фахових консультацій з проблеми обліку, аналізу і аудиту в лісовому секторі економіки України також пропонує спеціалізовані послуги з оцінювання вартості майна та майнових прав. Участь в обговорені також взяли кандидат фізико-математичних наук, доцент Юрій Панківський та завідувач кафедри екологічної економіки і бізнесу, кандидат географічних наук, професор Іон Дубовіч, які конкретизували напрями своєї інноваційної діяльності.

Ознайомившись із запропонованими презентаційними матеріалами, радник ректора Руслан Ковальчук запропонував налагодити співпрацю з Центром зайнятості для організації курсів для навчання внутрішньо переміщених осіб, які повернуться у свої громади та будуть мати певні навички для відновлення територій. 

Учасники наради продуктивно попрацювали і окреслили стратегічні плани, однак ще не всі науково-педагогічні працівники університету змогли долучитися, тому продовження прагматичних напрацювань продовжиться. Бажаючих долучитися до роботи в Науковому ЕкоТехноАгро Парку просимо звертатися з пропозиціями до проректора з наукової роботи Василя Лавного. Виконавцями або співвиконавцями проєктів наукового парку можуть бути не лише науково-педагогічні працівники, але й здобувачі вищої освіти, які залучаються до роботи на умовах сумісництва або на підставі строкових цивільно-правових договорів.

Центр веб-комунікацій НЛТУ України

Last modified on Вівторок, 21 червня 2022 17:09

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper