Нормативно-правові документи діяльності університету


 Статут університету
Стратегія і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Державного вищого навчального закладу "Національний лісотехнічний Університет"
 Стратегія міжнародної діяльності Національного лісотехнічного університету України на період до 2020 року в контексті інтернаціоналізації вищої освіти України
Колективний договір між адміністрацією та первинною профспілковою організацією працівників Національного лісотехнічного університету України на 2021—2025 роки
 ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу "Національний лісотехнічний університет України"
 ПОЛОЖЕННЯ про Вчену Раду Національного лісотехнічного університету України
ПОЛОЖЕННЯ про Раду молодих вчених у ДВНЗ "НЛТУ України"
 Склад Наглядової ради Національного лісотехнічного університету України
 ПОЛОЖЕННЯ про ректорат Державного вищого навчального закладу Національний лісотехнічний університет України
ПОЛОЖЕННЯ про науково-технічну раду
 
ПОЛОЖЕННЯ про професора консультанта


ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в НЛТУ України
ПОЛОЖЕННЯ про організацію навчального процесу за дистанційною формою у НЛТУ України
ЗРАЗОК Освітньо-професійної програми
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Розроблення освітніх програм
ПОЛОЖЕННЯ про розроблення освітніх програм у ДВНЗ “НЛТУ України”
ПОЛОЖЕННЯ про систему забезпечення ДНВЗ “НЛТУ України” якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості)

 Тимчасове ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу (зі змінами та доповненнями)
 ПОЛОЖЕННЯ про проведення практик студентів у НЛТУ України
Тимчасове ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
 Тимчасові правила призначення стипендій студентам, аспірантам і докторантам
ПОЛОЖЕННЯ про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів студентів ДВНЗ “НЛТУ України”

ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування
 ПОЛОЖЕННЯ про Екзаменаційну комісію у Національному лісотехнічному університеті України
 ПОЛОЖЕННЯ про вивчення вибіркових навчальних дисциплін у Національному лісотехнічному університеті України
 ПОЛОЖЕННЯ про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Національному лісотехнічному університеті України
 ПОЛОЖЕННЯ про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
 ПОЛОЖЕННЯ про наукове товариство студентів НЛТУ України
ПОЛОЖЕННЯ про студентський науковий гурток
 ПОЛОЖЕННЯ про організацію науково-дослідної роботи студентів
 ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнську олімпіаду в  ДВНЗ "НЛТУ України" для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти
ПОЛОЖЕННЯ про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у Національному лісотехнічному університеті України
 ПОЛОЖЕННЯ про застосування державної мови в освітньому процесі
 ПОЛОЖЕННЯ про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти в ДВНЗ “НЛТУ України”
ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання у ДВНЗ “НЛТУ України” результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти 
 ПОЛОЖЕННЯ про розроблення силабусів навчальних дисципліну ДВНЗ “НЛТУ України”
 ПОЛОЖЕННЯ про курси англійської мови


 ПОЛОЖЕННЯ про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників у Національному лісотехнічному університеті України
 ПОЛОЖЕННЯ про преміювання працівників ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України" 
ПОЛОЖЕННЯ про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників НЛТУ України
ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ДВНЗ “НЛТУ України”
СИСТЕМА національно-патріотичного виховання студентів Державного вищого навчального закладу “НЛТУ України”
ПОЛОЖЕННЯ про академічні стипендії імені державних діячів першого українського уряду у ДВНЗ НЛТУ України
ПОЛОЖЕННЯ про академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотнів ДВНЗ НЛТУ України

ПОЛОЖЕННЯ про надання платних послуг у Національному лісотехнічному університеті України
Типовий Договір про надання освітньої послуги
ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації міжнародних проєктів та управління ґрантами в ДВНЗ “НЛТУ України”
ПОЛОЖЕННЯ про організацію в ДВНЗ НЛТУ України підготовки іноземних громадян до вступу у ЗВО
ПОРЯДОК організації прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців
ПОЛОЖЕННЯ Про комісію з питань роботи зі службовою інформацією

ПОЛОЖЕННЯ  про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у "НЛТУ України"
ПОЛОЖЕННЯ  про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у ДВНЗ "НЛТУ України"
ПОЛОЖЕННЯ  про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу ДВНЗ "НЛТУ України"
СТРАТЕГІЯ інтернаціоналізації ДВНЗ "НЛТУ України" на період до 2026 року

ПОЛОЖЕННЯ про Архів ДНВЗ НЛТУ України
ПОЛОЖЕННЯ про Експертну оцінку цінності документів
ПОЛОЖЕННЯ про Відділ міжнародних зв'язків
 ПОЛОЖЕННЯ про навчальні підрозділи Національного лісотехнічного університету України
ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну частину НЛТУ України
 ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичний відділ НЛТУ України
 ПОЛОЖЕННЯ про офіційний сайт Національного лісотехнічного університету України
 ПОЛОЖЕННЯ про закарпатський навчально-науково-виробничий центр
ПОЛОЖЕННЯ про конкурсний відбір на посаду директора Відокремленого структурного підрозділу “Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж” Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України”

 ПОЛОЖЕННЯ про Страдчівський навчально-виробничий лісокомбінат
 ПОЛОЖЕННЯ про лісоекологічний стаціонар "Східниця"  
 ПОЛОЖЕННЯ про лісоекологічний стаціонар "Моршин"
 ПОЛОЖЕННЯ про Шацьку НН ЛЕЛ 
 ПОЛОЖЕННЯ про навчально-оздоровчий табір "Лісотехнік" 
 ПОЛОЖЕННЯ про навчально-виробничу базу "Івано-Франкове"  
 ПОЛОЖЕННЯ про Ботанічний сад загальнодержавного значення НЛТУ України
 ПОЛОЖЕННЯ про Гербарій НЛТУ України
ПОЛОЖЕННЯ про Центр дистанційного навчання та післядипломної освіти НЛТУ України
 ПОЛОЖЕННЯ про Центр забезпечення якості освітніх послуг ДВНЗ “НЛТУ України”
ПОЛОЖЕННЯ про Малу лісову академію
ПОЛОЖЕННЯ про Науково-дослідну частину
 ПОЛОЖЕННЯ про Другий відділ 

Last modified on Четвер, 02 грудня 2021 10:26

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр веб-комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper