(UKR/ENG) Літня школа Програми Балтійського Університету “Sustainability Innovations in a Circular Economy”. Враження студента Станіслава Горзова/ Summer school of Baltic University Program “Sustainability Innovations in a Circular Economy”. Impressi

В НЛТУ України, від 3 вересня до 6 вересня, відбувалася літня школа Програми Балтійського Університету “Sustainability Innovations in a Circular Economy”, в котрій я прийняв участь.

1In the UNFU, starting from 3 September until 7 September were carried out the summer school of Baltic University Program for the “Sustainability Innovations in a Circular Economy”, in which I took part.

В заході були залучені багато приблизно 60 учасників, серед них студенти та викладачі, які представляли Університет Прикладних Наук м. Гамбург, Університет Прикладних Наук м. Циттау/Герліц, Вищу банкову школу в м. Вроцлаві, Львівський національний університет ім. Франка та Національний лісотехнічний університет України.

In the event were united about 60 participants, including students and professors, who were representing  University of Applied Science Hamburg, University of Applied Science Zittau/Görlitz, WSB University in Wroclaw, Ivan Franko National University of Lviv and National Forestry University of Ukraine.

Враховуючи тему школи, в доповідях піднімалися теми екологічної, зеленої та циклічної економіки, сталого розвитку промисловості, та пошук можливостей використовувати альтернативні ресурси в умовах економічного зростання.

Taking in the account the main vision of the school, during presentations were raised topics about ecological, green and circular economics, sustainable development of industry and search of opportunities for usage alternative resources in conditions of economic growth.

Дуже важливою частиною літньої школи була велика кількість не лише викладачів, а й і студентів. Захід об’єднав бакалаврів, магістрів та аспірантів, які проходять навчання за програмами вивчення економіки, менеджменту, екології, біотехнологій, соціології, лісового господарства, деревообробки та промислового інжинірингу з України, Німеччини, Польщі, Словаччини, Естонії, Латвії, Литви, Італії, Франції, Мексики та Білорусі. В результаті, кожний виступ завжди супроводжувався активним обговореннями, доповненнями та дискусіями, до котрих залучались усі слухачі.2
Фото/Foto: Діана Семенова/Diana Semenova

Very important part of the summer school was a big number not only of professors, but the students. Event united bachelor, master and Ph.D students, who are studying by educational programs of economics, management, ecology, biotechnology, sociology, forestry, technologies of woodworking and industrial engineering from Ukraine, Germany, Poland, Slovakia, Estonia, Latvia, Lithuania, Italy, France, Mexico and Belarus. As in result, each presentation was having always active conversation, additions and discussion, in which every student was taking part.

3Також в програмі були заплановані цікаві екскурсії на виробництво компаній FAKRO, Enzym, Carlsberg Ukraine та фабрику «Меблі-Стиль» з ціллю вивчення менеджменту та ефективного використання сировини. Даний досвід добавив мені розуміння практичних аспектів, що пов’язані з розробленням стратегій, що мають на меті запровадження принципів ефективного виробництва.

Also, by the program were planned interesting excursions in factories of companies FAKRO, Enzym, Carlsberg Ukraine and furniture factory “Mebli-Styl” (“Furniture-Style”) with the goal of learning organization, management and effective usage of supply. This experience added to me the understanding of practical points, which are connected with the development of strategies with establishment of effective principles of production.

Найбільш захопливим для мене став останній день, коли були організовані навчальні групові ігри, коли ми намагалися збудувати виробничі зв’язки між підприємствами, з метою перероблення сировини та отримання ресурсів, що будуть використовуватися для забезпечення ефективного виробництва товарів для ринку і споживачів. Даний метод навчання був розроблений на основі матеріалів про індустріальний симбіоз і в такий незвичайний та інтенсивний спосіб та ми дослідили дану ідею, на основі чого ми прийшли до вагомих висновків, стосовно цієї форми розвитку промисловості.

4For me, the most exciting became the very last day, when were organized learning group games, when we were trying to build production links between factories for the recycling supplies and receiving the resources, which will be used for delivering effective production of goods for the market and consumers. This method of learning was developed on base of materials about industrial symbiosis and in this uncommon and intensive way out group in practise figure out this topic with significant conclusions about this form of development of industry.

На завершення, я щиро дякую за дану літню школу організаторам від НЛТУ: проректора Миколу Бориса, Людмилу Загвойську, Людмилу Максимів, Ігора Соловія, Вікторію Оліферчук, Соломію Салабай; організаторам Програми Балтійського Університету в Університеті Прикладних Наук м. Циттау/Герліц: Яну Браувейлер, Маркуса Вілла та Анке Зенкер-Хоффманн; з Університету Прикладних Наук м. Гамбург: Вальтера Леал Фільхо.

 In the end, I would like to give the warmest thank you for making this event a reality for organizers from UNFU: vice-rector Mykola Borys, Lyudmyla Zahvoyska, Lyudmyla Maksymiv, Ihor Soloviy, Victoria Oliferchuk, Solomia Salabay; organizers of Baltic University Program in University of Applied Science Zittau/Görlitz: Jana Brauweiler, Markus Will, Anke Zenker-Hoffmann; from University of Applied Science Hamburg: Walter Leal Filho.

Це був дивовижний тиждень, що був наповнений цікавими подіям та враженнями, і я рекомендую приймати у майбутніх в даній літніх школах та заходах  Програми Балтійсько Університету  усіх студентів та викладачів!

It was fascinating week, which was full of interesting events and impressions, and I recommend to participate in a future summer schools and events of Baltic University Program all students and professors!5

Фото/Foto: Mattias Schmidt

Станіслав Горзов/Stanislav Horzov

Last modified on Понеділок, 09 вересня 2019 07:27

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper