Конкурс на здобуття стипендій для стажування, викладання та навчання в Технічному університеті у Зволені

international logo 15 11ОГОЛОШЕННЯ

До уваги студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників НЛТУ України

Національний лісотехнічний університет України і 

Технічний університет у Зволені (Словаччина) 

оголошують конкурс 

на здобуття стипендій для стажування, викладання та навчання

в Технічному університеті у Зволені за програмою Євросоюзу Еразмус+ (напрям КА1) (http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/kredytna-mobilnist.html)

Конкурс оголошується на здобуття:

 • 2 стипендій для стажування (staff mobility for training), тривалість – п’ять днів кожна;
 • 1 стипендії з метою викладання (staff mobility for teaching), тривалість п’ять днів, не менше 8 год. викладання;
 • 2 стипендій для навчання студентів (бакалаврів, магістрів, аспірантів),  тривалість – три місяці кожна.

Галузі знань (згідно з ISCED-2013): 

 • 07 – Engineering, Manufacturing and Construction, 
 • 0821 – Forestry.

Мова – англійська, словацька.

Період реалізації мобільності – до 30.07.2023 р.

Фінансові умови:

 • стипендія для працівників – 140 євро/день;
 • стипендія для студентів – 700 євро/місяць;
 • витрати на проїзд – 180 євро.

УМОВИ  УЧАСТІ В КОНКУРСІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ:

 • до участі в конкурсі допускаються бакалаври 2-3 років навчання, магістри 1 року навчання та аспіранти (крім останнього року навчання) спеціальностей “Галузеве машинобудування”, “Деревообробні та меблеві технології”, “Лісове господарство”, “Хімічні технології та інженерія”; «Технології захисту навколишнього середовища»;
 • для бакалаврів та магістрів спеціальностей “Галузеве машинобудування”, “Деревообробні та меблеві технології”, “Хімічні технології та інженерія” доступна програма “Manufacturing Technique”, перелік курсів за посиланням;
 • для бакалаврів та магістрів спеціальності “Лісове господарство” доступні курси за посиланням (обрати Courses by departments -->Faculty of Forestry-->2021/2022-SS-->select--> all departments-->display courses);
 • для аспірантів доступні курси за посиланням (обрати Courses by departments - ->Faculty of Forestry або Faculty of Wood Science and Technology → 2021/2022 - -> 2021/2022 post-graduate studies - -> select - - > all departments - - > display courses).

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ/АСПІРАНТІВ:

 1. Копія чинного закордонного паспорта.
 2. Мотиваційний лист мовою навчання (Letter of motivation). У листі претенденти повинні вказати освітню програму, за якою бажають навчатися, пояснити свою мотивацію щодо участі у програмі академічної мобільності та очікувані результати для навчання і професійної кар’єри.  
 3. Довідка з місця навчання англійською мовою (Certificate of enrollment). Для отримання довідки звертатися в дирекції навчально-наукових інститутів (див. додаток 3 Положення про мобільність).
 4. Довідка про успішність навчання (Transcript of Records). Для отримання довідки звертатися в дирекції навчально-наукових інститутів (див. додаток 4 Положення).

У зв’язку з організаційними заходами для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, отримати довідки з дирекцій можна шляхом надсилання запитів на електронні адреси:

 • для студентів ІЕЕМ (доц. Адамовський О.М. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
 • для студентів ІЛСПГ (доц. Гаврилюк С.А.  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
 • для студентів ІМАКІТ– дирекція ІМАКІТ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   
 • для студентів ІДКТД – дирекція ІДКТД Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 1. Сертифікат незалежного оцінювання рівня володіння англійською мовою або довідка, видана кафедрою іноземних мов НЛТУ України не раніше 1 року до дати конкурсу. Форма довідки Language Assessment Sheet затверджена «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України».
  Для здачі іспиту і отримання довідки Language Assessment Sheet необхідно до 29 листопада 2021 р. зареєструватись на кафедрі іноземних мов шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. із зазначенням прізвища, імʼя по-батькові. Іспит відбудеться дистанційно 30 листопада 2021 р. о 11.00 год. на кафедрі іноземних мов. Усі зареєстровані кандидати отримають посилання для проходження іспиту від кафедри іноземних мов.
 1. Проект Угоди про навчання, який містить перелік обраних курсів у приймаючому університеті та інформацію про їх можливе перезарахування в НЛТУ України. При складанні Угоди про навчання консультуватись з координаторами мобільності в ННІ.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ДЛЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:

Мета мобільності: стажування або викладання, розроблення дисципліни англійською мовою для викладання в НЛТУ України, професійний розвиток в галузі методики викладання і досліджень. Пріоритетні факультети для проходження стажування та викладання в Технічному університеті м. Зволен: факультет технологій та факультет лісового господарства.

Вимоги:

 • викладачі, які проходитимуть стажування англійською мовою: обовʼязкове розроблення дисципліни для викладання англійською мовою в НЛТУ України;
 • викладачі, які проходитимуть стажування словацькою мовою: керівництво/менторство студентів Технічного університету у Зволені під час їх мобільності в НЛТУ;
 • володіння мовою стажування на рівні не нижчому ніж В1 згідно з Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr;
 • умовою допуску до участі у конкурсному відборі на здобуття стипендії для стажування науково-педагогічних працівників, у яких сумарний обсяг мобільності зі стажування складає понад 50 календарних днів, є наявність розробленого ними рукопису конспекту лекцій англійською мовою з відповідної дисципліни, затвердженого Науково-методичною радою університету (рішення Науково-методичної ради від 14 листопада 2019 р.).

  Зобов’язання викладача після повернення зі стажування:

 • прозвітувати про стажування на засіданні кафедри/Вченої ради ННІ (копію звіту подати у відділ міжнародних зв’язків);
 • стислий звіт про стажування за програмою Еразмус+ опублікувати на сайті НЛТУ України;
 • виконувати відповідне навантаження з англомовної дисципліни в НЛТУ України.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ДЛЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:

 1. Curriculum Vitae ‒ біографічна довідка мовою стажування (у форматі Europass http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions) з списком основних публікацій.
 2. Проект Угоди мобільності (див. Додатки) з відображенням пропонованої програми викладання/стажування та їх відповідності пріоритетам і завданням, передбачених «Стратегією інтернаціоналізації Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України” на період до 2026 року”. 
 3. Сертифікат незалежного оцінювання рівня володіння англійською мовою або довідка, видана кафедрою іноземних мов НЛТУ України не раніше 1 року до дати конкурсу. Форма довідки Language Assessment Sheet затверджена «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України».
  Для здачі іспиту і отримання довідки Language Assessment Sheet необхідно до 29 листопада 2021 р. зареєструватись на кафедрі іноземних мов шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. із зазначенням прізвища, імʼя по-батькові. Іспит відбудеться дистанційно 30 листопада 2021 р. о 11.00 год. на кафедрі іноземних мов. Усі зареєстровані кандидати отримають посилання для проходження іспиту від кафедри іноземних мов.
 4. Копія закордонного паспорту.
 5. Мотиваційний лист мовою стажування/викладання.
 6. Лист підтримки (українською мовою) для викладачів, що подають заявку на стажування в рамках проектів мобільності Еразмус+ вперше  – від завідувача кафедри, з відображенням у тексті листа погодження включення дисципліни до плану розвитку англомовних дисциплін кафедри або доручення щодо здійснення керівництва/менторства студентів Технічного університету у Зволені під час їх мобільності в НЛТУ.
  Лист підтримки для викладачів, які уже проходили стажування в рамках проектів мобільності Еразмус+ – від завідувача кафедри, з відображенням у тексті листа результатів попереднього стажування та їх впровадження на кафедрі/у ННІ, потреби проходження нового стажування та очікуваних результатів.

Скановані копії документів, складених у встановленій послідовності, надсилаються одним файлом у форматі PDF (максимальний розмір – 15 Мб) на електронну адресу відділу міжнародних зв’язків Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Назва файлу: Name Surname 380ххххххххх

(імʼя, прізвище згідно з закордонним паспортом, номер мобільного телефону +380ххххххххх).

Тема листа: Name Surname 380ххххххххх

Термін подання документів в електронній формі – до 15.00 год. 05 грудня 2021 р.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 1. Засідання конкурсної комісії НЛТУ України з розгляду поданих документів. Складання протоколу засідання із загальним рейтингом всіх претендентів.
 2. Подання протоколу засідання, номінаційних листів і документів претендентів на розгляд до Технічного університету у Зволені .
 3. Прийняття рішення  приймаючим університетом.
 4. Оприлюднення відділом міжнародних зв’язків результатів відбору на сайті НЛТУ України та інформування учасників конкурсу.
 5. Погодження програми мобільності та підписання тристоронньої угоди (див. «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України»).
 6. Оформлення закордонного відрядження згідно з розділом 7 «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України».

Конкурсна комісія НЛТУ України складає загальний рейтинг і номінує студентів на основі таких критеріїв:

 1. Рівень компетентності, мотивації та комунікації за фахом іноземною мовою, продемонстрований під час співбесіди (50%).
 2. Середній рівень успішності за час навчання (50%).

Конкурсна комісія НЛТУ України складає загальний рейтинг і номінує науково-педагогічних працівників на основі таких критеріїв:

 • Відповідність запропонованої угоди мобільності пріоритетам і завданням, передбачених «Стратегією інтернаціоналізації Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України” на період до 2026 року».
 • Рівень кваліфікації науково-педагогічного працівника.

З питаннями щодо конкурсу звертатися до відділу міжнародних зв’язків НЛТУ України за адресою: адміністративний корпус НЛТУ України, кім.10. Контактна особа – Василишин Христина Романівна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,  з копією листа на Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Додатки:

 1. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України”.
 2. Угода про мобільність (з метою стажування).
 3. Угода про мобільність (з метою викладання).
 4. Угода про навчання.

Відділ міжнародних зв’язків 

Last modified on П'ятниця, 19 листопада 2021 09:28

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper