Відділ професійного розвитку організовує та проводить підвищення кваліфікації, тобто набуття нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань для таких категорій слухачів:

 • працівників органів державного управління та місцевого самоврядування;
 • працівників територіальних органів (установ) державної виконавчої влади,

Підвищення кваліфікації здійснюється за програмами, які за змістом навчання поділяються на загальні і спеціальні.

Загальні та спеціальні програми підвищення кваліфікації за тривалістю та інтенсивністю поділяються на:

 • професійні (сертифікатні) програми - довгострокові програми підвищення кваліфікації обсягом не менше двох кредитів ЄКТС;
 • короткострокові програми - короткострокові програми підвищення кваліфікації обсягом 0,2-1 кредит ЄКТС.

З програмами підвищення кваліфікації можна ознайомитись тут.

Підвищення кваліфікації здійснюється на підставі договорів, що укладаються між Замовником та Університетом, за кошти юридичних та фізичних осіб.

З формою договору про підвищення кваліфікації з фізичними особами можна ознайомитись тут.

Для реєстрації та запису в навчальну групу для проходження підвищення кваліфікації слід заповнити Заяву-анкету, форма якої надана тут.

k1 pandusДля учнів випускових класів загальноосвітніх середніх шкіл, останніх курсів професійно-технічних навчальних закладів, ліцеїв.

Основною метою підготовчих курсів є отримання якісного рівня знань слухачами для успішного складання тестових випробувань в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Слухачам підготовчих курсів, які поступають на природничо-математичні та інженерно-технічні напрями підготовки:

 • 174 «Автоматизаціякомп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»;
 • 133 «Галузеве машинобудування»;
 • 131 «Прикладна механіка»;
 • 187 «Деревообробні та меблеві технології»;
 • 183 «Технології захисту навколишнього середовища»;
 • 161 «Хімічні технології та інженерія»;
 • 205 «Лісове господарство»;
 • 206 «Садово-паркове господарство»;
 • 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

За результатами атестації надаються додаткові бали до конкурсного бала за умови вступу в НЛТУ України на вище наведені спеціальності 

Для зарахування на підготовчі курси потрібно подати такі документи:
1. копія паспорта (ID картки)
2. копія довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера
3. довідка з місця навчання

79057 м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105, кім. 209, тел. 258-42-41.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти та працівників підприємств, організацій і установ у Національному лісотехнічному університеті України забезпечується їх засновниками (або уповноваженими ними органами) та органами управління відповідних закладів освіти, підприємств, організацій і установ у межах їх повноважень та відповідно до чинного законодавства.

Працівники можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами і видами.

Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на виробництві (на робочому місці,) тощо.

Форми підвищення кваліфікації можна поєднувати з урахуванням потреб Замовника на підставі укладеного з ним договору.

Основними видами підвищення кваліфікації є:

 • навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо;
 • стажування.

Підвищення кваліфікації здійснюється на підставі договорів, що укладаються між Замовником та Університетом.

Організація підвищення кваліфікації працівників здійснюється Відділом професійного розвитку Університету згідно

Порядку підвищення кваліфікації працівників закладів освіти, установ, організацій та підприємств у Національному лісотехнічному університеті України

ПІДГОТОВКА ДО ВСТУПУ ТА НМТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ДО ВСТУПУ ТА НМТ

 

(бакалаврат)

очно-заочною формою навчання для випускників середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, закладів професійної (професійно-технічної) освіти та студентів останніх курсів фахової передвищої освіти.

Підготовка слухачів здійснюється за такими дисциплінами:

 1. Українська мова;
 2. Математика;
 3. Рисунок.

Вартість навчання на підготовчих курсах

Відділі професійного розвитку Національного лісотехнічного університету України у 2024 р.

№ п/п

Назва дисципліни

Кількість академічних годин

(всього)

Кількість академічних годин

(на тиждень)

Вартість навчання

(гривень)

1

Математика

30

3

2000

2

Українська мова

30

3

2000

3

Рисунок

60

6

4000

 

Підготовка здійснюється на основі укладених угод. Для осіб, яким не виповнилося 18 років, угоду укладають їхні батьки.

Форма занять – очно/заочна. Навчання триватиме на протязі 10 тижнів.

Дисципліна «Рисунок»,  графік занять: вівторок, середа з 15.00 до 17.15.

Для зарахування на курси та укладання угоди необхідно подати:

 1. Заяву (заповнюється бланк);
 2. Копію паспорта;
 3. Копію ідентифікаційного номера;
 4. Паспорт одного з батьків (для неповнолітніх осіб).

Адреса: м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 105, 1-й навч. корп., к. 209.
Телефон для довідок: 258-42-41

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

SP logo

img plagiat2

У Національному лісотехнічному університеті України рішенням Вченої ради НЛТУ України від 29 червня 2017 р., протокол № 8 ухвалено ПОЛОЖЕННЯ про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти в Державному вищому навчальному закладіНаціональний лісотехнічний університет України.

Положення спрямоване на формування академічної етики та поваги до інтелектуальних надбань і покликане сприяти впровадженню практики належного цитування через визначення поняття та форм плагіату, методів запобігання його поширенню, процедури розгляду та фіксування фактів плагіату, а також формалізації можливих наслідків його вчинення у межах університету.

Перевірці на академічний плагіат підлягають:

 • навчальні (курсові роботи (проекти), реферати тощо) та кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти ступенів “бакалавр” і “магістр”, науково-методичні праці (підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій тощо), монографії та інші роботи, що вимагають рекомендації Вченої ради Універси-тету до видання, а також дистанційні курси;
 • рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакцій наукових жу-рналів або оргкомітетів заходів наукового, науково-технічного і науково-мето-дичного спрямування (конференцій, семінарів, з’їздів, конгресів тощо);
 • дисертаційні роботи і автореферати на етапі представлення матеріалів ро-біт до апробації та для розгляду спеціалізованою радою, редакційною колегію або кафедрою.

Встановлення оригінальності, зазначених вище матеріалів, здійснює Комісія із запобігання та виявлення академічного плагіату в Університеті, яка створена наказом ректора від 19 грудня 2017 року № 317. Показник оригінальності (унікальності) матеріалів (у %) встановлюється рішенням проректора з наукової роботи і доводиться до відома здобувачів вищої освіти, викладачів та науковців.

Національний лісотехнічний університет України для отримання технічної інформації (розширених електронних звітів щодо результатів перевірки запозичень) використовує Систему через інтерфейс користувача, доступний в мережі Інтернет на сайті StrikePlagiarism.com

Мала лісова академія (МЛА) входить до структури Малої академії наук України.  Завданням МЛА є відбір, подальше навчання й виховання здібних учнів, вивчення лісових наук і природи рідного краю, залучення молоді до роботи з охороною природи та лісу зокрема.

Заняття в МЛА проводять досвідченні викладачі та науковці університету, які допомагають учнівській молоді вибрати наукову мету, залучають її до наукової творчості та активного процесу навчання.

До МЛА приймаються учнів 10-11 класів, які успішно навчаються у школі та виявили нахил до природничих наук.

В академії є відділення лісового господарства та садово-паркового господарства, а також всіх інших спеціальностей, за якими університет здійснює підготовку фахівців. Під час навчання слухачі виконують контрольні роботи із загальноосвітніх і спеціальних дисциплін. Заключним етапом навчання є проведення підсумкової наукової конференції, найбільш обізнані учасники якої, зазвичай, стають студентами університету.

Контакти:
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Консультацію можна отримати за тел.: (032)-258-42-11.

Керівником МЛА  є доктор сільськогосподарських наук, професор, Осадчук Леонід Семенович.

У Відділі професійного розвитку проводяться навчальні курси з хорони праці для посадових осіб.

Навчання здійснюється на підставі ліцензій Міністерства освіти і науки України, Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці щодо спроможності здійснення навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання, зареєстрованої Головним управлінням Держпраці у Львівській області за № 4/19 від 02.01.2019 р., відповідно до затверджених навчальних програм.

Навчання проводиться на сучасній матеріально-технічній базі університету висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками з багаторічним досвідом викладацької роботи, виробничої діяльності та стажування у вищих навчальних закладах України і країн Євросоюзу із використанням виробничої бази провідних галузевих підприємств.

За результатами навчання та перевірки знань видаються посвідчення встановленого зразка згідно з вимогами нормативно-правових актів.

Навчання здійснюється на договірній основі.

Підвищення кваліфікації працівників закладів освіти, установ, організацій та підприємств

Працівники можуть підвищувати кваліфікацію за такими видами:

- навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо;

- стажування.

Підвищення кваліфікації здійснюється на підставі договорів, що укладаються між Замовником та Університетом.

Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників здійснюється за індивідуальною програмою підвищення кваліфікації за формою, що містить інформацію про строк, тему, мету, завдання, зміст підвищення кваліфікації та очікувані результати.

Підвищення кваліфікації працівників підприємств, організацій і установ здійснюється за програмами розробленими структурними підрозділами Університету відповідно до умов договору між Замовником і Університетом.

Більше про підвищення кваліфікації працівників закладів освіти, установ, організацій та підприємств у Порядку підвищення кваліфікації працівників закладів освіти, установ, організацій та підприємств у Національному лісотехнічному університеті України.

Відділ професійного розвитку організовує короткотермінові тематичні курси підвищення кваліфікації для працівників (фахівців з вищою освітою) підприємств, організацій і установ лісового господарства, деревообробної та меблевої галузей.

Метою курсів є розширення і поглиблення знань та умінь, освоєння новітнього передового досвіду за спеціальностями необхідними для забезпечення ефективної діяльності підприємств.

Короткотермінові тематичні курси підвищення кваліфікації проводяться за всіма спеціальностями, акредитованими в НЛТУ України, зокрема:

 • лісове господарство (лісове господарство; мисливське господарство);
 • садово-паркове господарство;
 • архітектура та містобудування (ландшафтна архітектура);
 • автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • галузеве машинобудування (машини та обладнання лісового господарства; інжиніринг; машини деревообробної промисловості);
 • прикладна механіка (технічний сервіс; промисловий інжиніринг);
 • лісове господарство (лісова інженерія);
 • деревообробні та меблеві технології (деревообробні та меблеві технології; комп’ютеризовані технології проектування і виробництва; інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузі);
 • дизайн (промисловий дизайн);
 • технології захисту навколишнього середовища;
 • хімічні технології та інженерія (технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини);
 • комп’ютерні науки;
 • інформаційні системи та технології;

Форми підвищення кваліфікації: лекційні курси підвищення кваліфікації, тренінги, семінари, індивідуальне стажування на кафедрах.

За узгодженням із замовником можливе формування індивідуальної тематики курсів.

Навчання на короткотермінових тематичних курсах підвищення кваліфікації є платним (за кошти юридичних і фізичних осіб). Вартість навчання на курсах залежить від тривалості навчання (кількості годин) та кількості слухачів у групі.

У Відділі професійного розвитку іноземні громадяни мають змогу покращити рівень володіння українською мовою, а також набути первинних фахових знань.

Підготовка іноземних громадян організовується за денною формою навчання відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України та навчальних планів Університету.

Підготовка слухачів до вступу у вищі навчальні заклади здійснюється на договірних (контрактних) умовах з оплатою навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб.

Для вступу на навчання іноземці подають такі документи:

а) анкету встановленого зразка;

б) копію документа про освіту (оригінал документа про освіту пред’явля-ється іноземцем особисто) та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

в) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (ступінь), на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

г) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

ґ) копію нотаріально завіреного перекладу паспорта українською мовою;

д) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними угодами України;

е) заяву на ім’я ректора;

є) квитанцію про оплату за навчання;

ж) письмову згоду на обробку персональних даних.

Зазначені у підпунктах “б” і “в” документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Зарахування на навчання здійснюється після подання вище зазначених документів та укладання з Університетом договору на навчання.

lipentsev 1

Керівник Відділу професійного розвитку
Ліпенцев Андрій Вікторович,
к. е. н., професор, заслужений працівник освіти України

ЛІПЕНЦЕВ Андрій Вікторович, к. е. н., професор, заслужений працівник освіти України
керівник Відділу професійного розвитку

CV.pdf

79057 м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105, кім. 209

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(032) 258-42-41;

   
   

Відділ професійного розвитку як структурний підрозділ Національного лісотехнічного університету України було створено шляхом реорганізації Центру дистанційного навчання та післядипломної освіти. Причиною реорганізації стало значне розширення напрямків підвищення кваліфікації.

На даний час у Відділі проводиться:

 • підвищення кваліфікації:
  • публічних службовців: працівників органів державного управління та місцевого самоврядування;
  • працівників територіальних органів (установ) державної виконавчої влади,
  • стажування викладачів нашого університету та викладачів інших закладів вищої освіти
  • працівників (фахівців з вищою освітою) підприємств, організацій і установ лісового господарства, деревообробної та меблевої галузей;
 • навчальні курси з охорони праці для посадових осіб;
 • довузівська підготовка до вступу у виші як громадян України, так й іноземців;
 • робота із залучення молоді до роботи з охорони природи та лісу в рамках діяльності Малої лісової академії;
 • робота, спрямована на підтримку академічної доброчесності та запобігання різних форм плагіату.

очолює Відділ професійного розвитку к.е.н., проф. Андрій Вікторович Ліпенцев

Більше півстоліття назад у 1960 р. в університеті були засновані курси підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників для лісової та деревообробної промисловості України та Молдови. У 1988 р. на базі цих  курсів було створено факультету підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів деревообробної промисловості України.

Поряд з цим, у 1970 р., було започатковано роботу підготовчого відділення.

Об’єднав ці два напрямки діяльності, а також роботу Малої лісової академії Факультет довузівської підготовки і післядипломної освіти, який розпочав свою діяльність у 1994 році. За час діяльності факультету його очолювали декани доц. Г. М. Пенцак та доц. В. В. Гомонай.

у 2013 році факультет був реорганізований у Центр доуніверситетської підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Вже 2 січня 2019 року був утворений Центр дистанційного навчання та післядипломної освіти (Центр ДНПО) шляхом реорганізації Центру дистанційного навчання, Центру доуніверситетської підготовки та підвищення кваліфікації кадрів і Закарпатського навчально-науково-виробничого центру університету.

 
Адреса: 79057 м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105, кім. 209, тел. 258-42-41.
Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper