Курси підготовки іноземних громадян до вступу в заклади вищої освіти

У Відділі професійного розвитку іноземні громадяни мають змогу покращити рівень володіння українською мовою, а також набути первинних фахових знань.

Підготовка іноземних громадян організовується за денною формою навчання відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України та навчальних планів Університету.

Підготовка слухачів до вступу у вищі навчальні заклади здійснюється на договірних (контрактних) умовах з оплатою навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб.

Для вступу на навчання іноземці подають такі документи:

а) анкету встановленого зразка;

б) копію документа про освіту (оригінал документа про освіту пред’явля-ється іноземцем особисто) та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

в) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (ступінь), на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

г) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

ґ) копію нотаріально завіреного перекладу паспорта українською мовою;

д) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними угодами України;

е) заяву на ім’я ректора;

є) квитанцію про оплату за навчання;

ж) письмову згоду на обробку персональних даних.

Зазначені у підпунктах “б” і “в” документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Зарахування на навчання здійснюється після подання вище зазначених документів та укладання з Університетом договору на навчання.

Last modified on Четвер, 15 лютого 2024 13:47

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper