Кульчицький Ярослав Володимирович

kulchynsky

Посада – професор.

Наукові ступені –  кандидат економічних наук – 1986 р., доктор економічних наук – 2013 р.

Вчене звання – професор кафедри економічної теорії – 2014 р.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, к.410,
+38-032-258-42-61
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

Дисципліни

 • Глобальна економіка

 •  Екологізація економічних систем

Освіта

 • 1974 році закінчив економічний факультет Львівського державного університету ім.І.Франка (тепер ЛНУ ім.І.Франка) за спеціальністю 2035 "Економічна кібернетика".

Досвід роботи:

 • інженера, ст. інженера, молодшого наукового співробітника у Львівському відділенні Інституту економіки Академії наук УРСР
  (тепер Інститут регіональних досліджень НАН України) 1974 - 1987рр.
 • асистент ст.викладач, доцент кафедри політичної економії Львівського лісотехнічного інституту (тепер кафедри економічної
  теорії НЛТУ України). 1986 р. – 1996 р.р.
 • завідувача кафедри економічної теорії (1996-2001рр.).
 • 2001-2014 декан економічного факультету НЛТУ України
 • професор кафедри економічної теорії ( з червня 2014 року по даний час)

   Наукові інтереси

 • економічна компаративістика, екологічна парадигма сучасної економічної теорії, еколого-економічна діяльність, економічна та екологічна культура, екологізація та глобалізація економічних систем, становлення сучасної економічної системи України в умовах глобалізації та екологізації.

 Основні публікації

 1. Кульчцький Я.В. Проблеми формування соціально-екологічних суспільних відносин у контексті трансформації сучасних еколого-економічних систем: Монографія - Львів: Камула, 2005,- 144с.
 2. Кульчицький Я.В., Кульчицький Б.В. Порівняння економічних систем (проблеми методології): Монографія - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І.Франка, 2007.- 318с.
 3. Кульчицький Я.В. Сучасні економічні системи в умовах екологізації та глобалізації (теоретико-методологічні засади порівняння): Монографія. - Львів: Ліга-Прес, 2011.- 687с.
 4. Кульчицький Я.В., Кульчицький Б.В. Філософія економічних систем (розвиток методології їх порівняльного аналізу в умовах екологізації інтелектуалізації та глобалізації): Монографія.- Львів: Ліга-Прес, 2015.- 710с.
 5. Кульчицький Я.В. Еколого-економічні системи (проблеми теорії і методології дослідження): Препринт.- Львів: УкрДЛТУ, 2003.- 64с.
 6. Кульчицький Я.В. Філософія екологічної альтернативи як пріоритетна домінанта трансформації сучасних еколого-економічних систем (контекст порівняння систем)// Вісник Львів. ун-ту. Серія економічна.-Вип.32.- Львів: ЛНУ ім.І. Франка, 2004.- 0,7 д.а.
 7. Кульчицький Я.В. Проблеми становлення соціально-екологічних суспільних відносин: методологічний аспект// Вісник Львів. ун-ту. Серія економічна.- вип.33.- Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2004.- 0,5 д.а.
 8. Кульчицький Я.В., Кульчицький Б.В. Трактування економічної системи у контексті ринкової трансформації економіки// Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. Наук. збірник.- Львів: Інтереко, 2005.- 0,4 д.а.
 9. Кульчицький Я.В. Методологія аналізу еколого-економічних систем у контексті цивілізаційної парадигми// Наук. вісник: Зб. наук.- техн. праць.- Вип. 15,3.- Львів: НЛТУ України, 2005.- 0,35 д.а.
 10. Кульчицький Я.В. Методологічні засади становлення сучасної економічної системи США// Наук. вісник: зб. наук.- техн. праць.- Вип. 16.6.- Львів: НЛТУ України, 2006.- 0,5 д.а.
 1. Кульчицький Я.В. Глобалізаційний контекст дослідження сучасних економічних систем// Вісник Львів. ун-ту. Серія економічна.- Вип. 37 (1).- Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2007.- 0,6 д.а.
 2. Кульчицький Я.В. Інтеграція наукового знання як основа дослідження сучасних економічнх систем// Вісник Львів. комерц. академії. Серія економічна.- Вип. 25.- Львів: ЛКА, 2007.- 0,5 д.а.
 3. Кульчицький Я.В. Екологізація економічних систем у контексті постіндустріального парадигмального дискурсу та економічної компаративістики// регіональна економіка.- 2008.- № 1.- 0,72 д.а.
 4. Кульчицький Я.В. Цивілізаційний підхід до дослідження економічних систем в умовах формування інформаційного (постіндустріального) суспільства// Вісник Львів. ун-ту. Серія економічна.- Вип. 39 (1).- Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2008.- 0,5 д.а.
 5. Кульчицький Я.В. Екологізація економічних систем в умовах посилення глобалізаційних процесів// вісник Львів. ун-ту. Серія економічна.- Вип.45.- Львів: ЛНУ ім.і.Франка, 2011.- 0,5 д.а.
 6. Кульчицький Я.В. Інституційні засади екологізації економічних систем в умовах посилення глобалізації// Наук. Вісник НЛТУ України.- Вип. 23.18.- Львів: РВВ НЛТУ України, 2013.- 0.7 д.а.
 7. Кульчицький Я.В. Теорія порівняльних економічних систем і теорії постіндустріалізму: діалектика взаємозбагачення// Формування ринкової економіки в Україні. Зб. наук. праць. - Вип.31.- Ч.1.- Львів: ЛНУ ім.І. Франка, 2014.- 0,6 д.а.
 8. Кульчицький Я.В. Сучасний концептуальний підхід до трактування економічних систем в умовах становлення інформаційного, "знаннєвого" суспільства// Наук. Вісник НЛТУ України: зб. наук. техн. праць.- Вип. 25.1.- Львів: РВВ НЛТУ України, 2015.- 0,7 д.а.
 9. Кульчицький Я.В., Кульчицький Б.В., Башнянин Г.І., Осецький В.Л. Філософія економічних систем у контексті гносеології суспільно-економічних трансформацій. Монографія// Економічні системи.- Т.6/ За ред. Г.І. Башнянина.- Львів: Ліга-Прес, 2017.- 3,0 д.а.
 10. Кульчицький Я.В. Державне і регіональне управління. Плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 073 "Менеджмент"// Львів: РВВ НЛТУ України, 2017.- 0,8 д.а.
 11. Кульчицький Я.В. Глобальна економіка. Плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 051 "Економіка" та 071 "Облік і оподаткування"/ Львів: РВВ НЛТУ України, 2017.- 1,1 д.а.
 12. Кульчицький Я.В., Кульчицький Б.В., Маліновська М.В. Екологізація економічних систем як пріоритет їх трансформації у ХХІ столітті// Науковий Вісник НЛТУ України. Серія економічна. - Львів.- 2018.- Том 28.- № 4.- 0,6 д.а.

Last modified on Вівторок, 01 вересня 2020 07:10

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр веб-комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper