Кафедра комп’ютерних наук

photo 5341610990669780601 x

Завідувачка кафедри КН, к.т.н. доцент Борецька Ірина Богданівна

79057, м.Львів, вул. Ген. Чупринки 103, к.45

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(032)258-42-95

https://iknit.nltu.edu.ua/department/kn

Борецька І Б

Завідувачка кафедри,
кандидат технічних наук, доцент

Борецька Ірина Богданівна

Місією кафедри Комп’ютерних наук НЛТУ України є забезпечення високоякісної освіти у галузі інформаційних технологій; застосування інноваційних технологій у навчальний процес та формування можливостей для досягнення цілей у наукових дослідженнях; створення технологічних новаторських рішень, які відповідають вимогам сучасного ринку праці і вирішують проблеми галузі.

 1. Студенти отримують навички розроблення програмного забезпечення та застосунків на сучасних мовах програмування.
 2. Студенти створюють мобільні застосунки та вебсистеми з використанням бази даних і знань, забезпечують захист інформації, здійснюють адміністрування хмарної інфраструктури та локальних мереж.
 3. Студенти мають можливість брати участь у проектах та дослідженнях в галузі інформаційних технологій, що дозволяє їм отримати практичний досвід та розвинути свої навички.
 4. Студенти можуть взаємодіяти з провідними експертами з галузі інформаційних технологій, які працюють на кафедрі.
 5. Студенти мають можливість здобувати міжнародний досвід та підвищувати свою конкурентоспроможність шляхом участі в програмах академічної мобільності.

Стратегія кафедри Комп’ютерних наук НЛТУ України:

 1. Забезпечення високоякісної освіти. Кафедра забезпечує студентів винятковими можливостями для навчання та розвитку шляхом впровадження інноваційних підходів, створення умов для саморозвитку студентів, організацію студентських наукових гуртків.
 2. Розвиток інноваційних технологій. Кафедра працює над розвитком інноваційних технологій шляхом створення наукових груп з висококваліфікованими викладачами та студентами, організації різноманітних наукових проектів, співпраці з партнерами, взаємодії з іншими кафедрами та відділами університету, а також проведення конференцій та семінарів.
 3. Розвиток міжнародної співпраці. Кафедра працює над розвитком міжнародної співпраці із закордонними університетами та організаціями з метою обміну досвідом та створення спільних наукових та освітніх проєктів.
 4. Покращення позицій кафедри в академічній спільноті. Кафедра працює над досягненням визнання у наукових та професійних колах, що реалізується шляхом публікацій в наукових журналах, участі в конференціях та семінарах, залучення до співпраці стейкхолдерів та встановлення партнерських зв'язків з провідними університетами та компаніями у галузі інформаційних технологій.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

Бакалавр:

 • 122 - Комп’ютерні науки

Магістр:

 • 122 - Комп’ютерні науки

PhD:

 • 122 - Комп’ютерні науки

Науково-педагогічний колектив:

 1. Борецька І.Б. - к.т.н. доцент , завідувачка кафедри КН;
 2. Соколовський Я.І. - професор, д.т.н., професор кафедри КН;
 3. Процах Н.П. - професор, д.т.н., професор кафедри КН;
 4. Кійко О.А. - професор, д.т.н., професор кафедри КН;
 5. Овсяк О.В. - доцент, д.т.н., професор кафедри КН;
 6. Дендюк М.В. - доцент, к.т.н., доцент кафедри КН;
 7. Думанський О.І. - доцент, к.ф.-м.н., доцент кафедри КН;
 8. Крошний І.М. - доцент, к.т.н., доцент кафедри КН;
 9. Пірко І.Б. - доцент, к.ф.-м.н., доцент кафедри КН;
 10. Процик Ю.С. - к.ф.-м.н., доцент кафедри КН;
 11. Прусак Ю.В. - к.т.н., доцент кафедри КН;
 12. Різник О.Я. - доцент, к.т.н., доцент кафедри КН;
 13. Сторожук О.Л. - доцент, к.т.н., доцент кафедри КН;
 14. Шиманський В.М. - к.т.н., доцент кафедри КН;
 15. Яцишин С.І. - доцент, к.т.н., доцент кафедри КН;
 16. Капран І.Д. - старший викладач кафедри КН;
 17. Турянська М.М. - к.п.н., старший викладач кафедри КН;
 18. Паславський М.М. - к.т.н., асистент кафедри КН;
 19. Габа О.О. - асистент кафедри КН;
 20. Лизанчук Т. С. - асистент кафедри КН;
 21. Розумовський М. П. - асистент кафедри КН;
 22. Проць А. М - асистент кафедри КН;
 23. Сінкевич О.В. - асистент кафедри КН;
IT foto
 Колектив кафедри Інформаційних технологій

Наукова діяльність кафедри комп’ютерних наук НЛТУ України орієнтована на розвиток інноваційних рішень в галузі інформаційних технологій. Значну роль у цьому процесі відіграють міжнародні зв'язки, оскільки вони сприяють обміну знаннями, дослідницькою співпрацею та підвищенню міжнародного престижу кафедри.

З метою проведення досліджень та вивчення національного та світового досвіду у сфері ІТ кафедра комп'ютерних наук бере участь у міжнародних проєктах, таких як Erasmus + та ін.; у конкурсах науково-дослідних проектів МОН України та НАН України, інших державних та приватних структур; співпрацює з провідними українськими та закордонними вузами, академічними інститутами для ефективного проведення спільних наукових досліджень, видання монографій; залучає студентів до дослідницької роботи, адже вони можуть бути цінними співавторами та допомагати в розвитку наукових проектів; організовує олімпіади та конкурси наукових студентських робіт; організовує науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених та запрошує до виступу молодих науковців України; представляє наукові досягнення кафедри на національних та міжнародних наукових конференціях; публікує  результати досліджень у провідних іноземних та українських фахових виданнях, що входять до наукометричних баз; підписує угоди про співпрацю з іноземними партнерами, в яких визначаються спільні ініціативи, сприяти обміну викладачами та студентами, інформаційному обміну і сумісним дослідницьким проектам; розвиває програму обміну для студентів і викладачів, які дозволяють їм навчатися або викладати в інших країнах; розробляє спільні дослідницькі проєкти з іноземними партнерами, які сприяють обміну знань та дослідницькій співпраці.

Щороку в ННІ КНІТ проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології”, співорганізаторами якої є викладачі кафедри КН. На конференції висвітлюється проблематика за такими напрямами:

 • Математичне моделювання складних систем.
 • Інтелектуальні інформаційні системи.
 • Математичне і програмне забезпечення.
 • Хмарні технології, вебтехнології та вебдизайн.
 • Інформаційні технології проектування.
 • Інформаційні технологій в економіці.
 • Комп'ютерно-інтегровані технології.

Викладачі кафедри є учасниками наступних міжнародних проектів:

Cпівробітництво з іноземними ВНЗ:

Вчені кафедри мають дієві контакти з закордонними науковими установами та підприємствами:

 • Інститутом фізики і механічної обробки деревини, Університетом м.Гамбург;
 • Зволенський технічний університет (Словаччина);
 • Лабораторією проблем фізики і механічної обробки деревини і деревних композитів LERMAB (м.Нансі, Франція);
 • Universitatea TRANSILVANIA din Brasov(Румунія);
 • Lunds universitet(Швеція);
 • Technische Universitat Dresden(Німеччина);
 • Університет сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина).

Кафедра КН підтримує науково-практичні зв’язки з компаніями, оргінізаціями і галузевими установами з питань практичної півдготовки здобувачів вищої освіти та їх подальшого працевлаштування:

Cпівробітництво з вітчизняними ВНЗ:

Кафедра ІТ підтримує наукові зв’язки з академічними, вищими навчальними закладами з питань спільних наукових досліджень:

Створена у 1986 році як кафедра “Обчислювальної техніки і моделювання технологічних процесів” та належала до Технологічного факультету. В результаті реорганізацій Національного лісотехнічного університету України (НЛТУ України) у 2014 році отримала назву “Інформаційних технологій” та увійшла до складу Інституту деревооброблювальних технологій і дизайну. У 2023 році в процесі реорганізації кафедра “Інформаційних технологій” отримала назву “Комп’ютерних наук” та увійшла до новоствореного Навчально-наукового інституту Комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Кафедра є випусковою для студентів спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” та веде підготовку студентів за двома іншими спеціальностями ННІ КНІТ: 126 “Інформаційні системи та технології” та 121 “Інженерія програмного забезпечення”.

Навчально-методична діяльність кафедри спрямована на здобуття студентами фундаментальної підготовки з інформатики, обчислювальної техніки і програмування, сучасних комп'ютерно-інформаційних систем і технологій, проектування CAD/CAM/CAE систем, методів комп’ютерного моделювання та оптимізації технологічних процесів, розроблення програмного забезпечення проектування систем штучного інтелекту, машинного навчання, дослідження в області інтернет речей (IOT), розроблення та оптимізації архітектури процесорів, розроблення API застосунків.  Постійно впроваджується у навчальний процес низка нових дисциплін, що потребує від колективу кафедри періодичного підвищення кваліфікацій з передових технологій та методів підготовки фахівців ІТ-галузі, створення нової лекційної та лабораторно-практичної бази, співпраці з міжнародними університетами та відомими ІТ-компаніями, такими як: SoftServe, Global Logic, Sigma, Eleks, 3DWAY-3DPRINT.

Технічне забезпечення навчального та наукового процесу періодично оновлюється та поповнюється сучасною комп’ютерною технікою. Для навчального процесу використовується спеціалізовані навчальні лабораторії. Всі ПК кафедри об’єднанні в локальну мережу та під'єднанні до Інтернету. Скористатися доступом до Wi-Fi можна безпосередньо у навчальних лабораторіях кафедри.

На кафедрі функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністю: 122 “Комп'ютерні науки”.

Однією з традицій кафедри є активна участь студентів у науковій роботі, всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та конференціях. Щороку на кафедрі проходять студентські науково-технічні конференції, конференції молодих вчених та науково-методичні семінари.

Цікавою традицією кафедри є спільна організація активного відпочинку для викладачів та студентів, адже разом вони проводять спортивні тренування та змагання з різних видів спорту.


 

 

Last modified on Середа, 03 квітня 2024 08:35

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper