soltys

Посада – доцент кафедри.

Науковий ступінь – кандидат фізико-математичних наук.

Вчене звання – доцент кафедри вищої математики.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105
+38-096-301 81 02

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дисципліни

 • Вища математика.
 • Диференціальні рівняння.
 • Вища та прикладна математика.

Досвід роботи:

 • Доцент кафедри математики і фізики – Національний лісотехнічний університет України (2019 – теперішній час).

Основні публікації

 1. Онишкевич В.М., Солтис І.Ф., Турчин О.Ю. Побудова кривої другого порядку, що задається рівнянням загального вигляду на площині. Методичні вказівки для студ І курсу всіх спеціальностей. ‑ Львів: НЛТУ України, 2011. ‑18 с.
 2. Гнідець Б.М., Онишкевич В.М., Солтис І.Ф., Турчин О.Ю., Контрольні завдання з курсу “Вища і прикладна математика” для студентів економічних спеціальностей. – Львів, НЛТУ України, 2013.- 56 с.
 3. Стадник М.М., Солтис І.Ф., Турчин О.Ю., Онишкевич В.М., Контрольні завдання з вищої математики для самостійної роботи студентів напрямів «Лісове і садово-паркове господарство» та «Екологія». – Львів, НЛТУ України, 2015.- 64 с.
 4. Турчин О.Ю., Онишкевич В.М., Солтис І.Ф. Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт з вищої математики для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей. Частина І. . – Львів, НЛТУ України, 2016. – 53 с.

Dyachuk

Посада – старший викладач кафедри фізики.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, к.801
 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

Дисципліни

 • Фізика

 • Будівельна фізика

Освіта

 • 1983р. з відзнакою  закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка здобувши кваліфікацію  Фізик. Викладач фізики
 • 1991 році закінчив аспірантуру при Львівському державному університеті ім.Івана Франка

Досвід роботи:

 • 1983-1987   - інженер, молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору кафедри загальної фізики.
 • 1987-90р.р. - інженер 1 категорії, завідувача лабораторії на кафедрі фізики Львівського лісотехнічного інституту.

 • 2002 - 2015р.р. – асистент кафедри фізики Національного лісотехнічного університету України  (Українського державного  лісотехнічного університету).
 • З квітня 2015 року – старший викладач кафедри фізики НЛТУ України.
 • З 2019р. профорг кафедри математики і фізики,  голова ревізійної комісії НЛТУ України.

  Стажування

2010, 2014 , 2018 – Львівський національний університет імені Івана Франка, фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики

Наукові інтереси

 • Фізика, методика викладання фізики у вищій школі.

 

Основні публікації

 1. Центри забарвлення в кристалах CаF2-Nа і CаF2-Lі. І. Результати експериментальних досліджень / З. П. Чорній, І. Б. Пірко, В. М. Салапак, М. В. Дячук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13, № 4. - С. 879-882. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/PhKhTT_2012_13_4_7.pdf
 2. Центри забарвлення в кристалах CаF2-Nа і CаF2-Lі. ІІ. Результати теоретичних досліджень / З. П. Чорній, І. Б. Пірко, В. М. Салапак, М. В. Дячук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т. 14, № 4. - С. 717-720. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/PhKhTT_2013_14_4_5.pdf
 3. Радіаційні процеси в кристалах люоритів з точковими дефектами дипольного типу. Одновимірна модель. З.Чорній, І.Пірко, В.Салапак, М. Дячук  Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології" Випуск 3, 2013, Сторінки: 70-88.
 4. Генерація (Tl0-Tl2+)--комплементарних пар у лужно-галоїдних кристалах З. Чорній, М. Панасюк, М. Дячук, І. Пірко, В. Салапак, Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології" Випуск 4, 2014, Сторінки: 81-87.
 5. 5. Автолокалізовані дірки в кристалах BaCl2 З. Чорній, І. Пірко, М. Дячук, М. Кобринович, М. Панасюк, В. Салапак,  Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології" Випуск 5, 2015, Сторінки: 61-72
 6. Люмінесценція автолокалізованих екситонів у кристалах BаCl2  З. Чорній, М. Дячук, І. Пірко, В. Салапак.,  Збірник наукових праць "Електроніка та інформаційні технології"  Випуск 6, 2016, Сторінки: 45-53.

kobrynovich

Посада – доцент.

Наукові ступені – Кандидат фізико-математичних наук – 1987 р. – Львівський державний університет імені Ів. Франка («Центры окраски в фотохимически окрашенных кристаллах галогенидов бария»).

Вчене звання – доцент кафедри фізики - 1997р.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, к.801
+38-032-239-27-76
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

Дисципліни

 • Фізика

 • Фізика з основами біофізики

 • Радіобіологія

Освіта

 • Студент – Львівський державний університет імені Ів.Франка, фізичний факультет, Львів (1972 – 1977)

Досвід роботи:

 • 1977-1978- інженер НДЧ ЛЛТІ
 • 1978-1992   - завідувач лабораторією кафедри фізики ЛЛТІ

 • 1992-1994   - асистент кафедри фізики ЛЛТІ

 • 1994-1997   - старший викладач кафедри фізики УкрДЛТУ

 • 1997-…..     – доцент кафедри фізики, Національний лісотехнічний університет України, Львів.

   Наукові інтереси

 • Центри забарвлення в кристалах галогенідів  двовалентних металів. Вивчення розподілу  g-активних радіонуклідів відібраних з різних зон забруднення ЧАЕС. Методика сушіння деревини.

 

Основні публікації

Монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Озарків І.М., Басалига Є.В.,  Кулешник Я.Ф., Соколовський І.А., Кобринович М.С.  Дігностика властивостей деревини в технологічних процесах деревообробки. Наукове видання. Львів: Видавничий дім «Панорама», 2003, 228 с.
 1. Озарків І.М., Соколовський І.А., Дадак Р.М., Сомар Г.В., Дерех О.І., Кобринович М.С. Основи технології: теорія і  практика теплових процесів виробництва лісового комплексу. Монографія. Львів: ЗЧКЦ. 2013. – 112 с.

Статті у журналах, наукових вісниках:

 1. Чорний З.П., Щур Г.О., Кобринович М.С.,  Панасюк М.Р. Исследование эффективности захвата электронов примесно-вакансионными диполями в  кристаллах  SrCl2-K.  Физ.електроника, 1985, ст. 108-111.
 2. Чорній З.П., Жеребецький С.К., Кобринович М.С. Салапак  В.М. Атомні центри забарвлення в кристалах  SrCl2–Tl.  Збірник наукових праць  «100 років  інж.- ек. факультету Львівської Полятехніки»,  Львів, 1996.
 3. Криницький Г.Т., Вайданич В.І., Заїка В.К., Кобринович М.С. Вплив хронічного інпонованого опромінення на функціонування сосни звичайної.  Фізичний збірник НТШ, т. 4, 2001,  с. 401-407.
 4. Озарків І.М., Кобринович М.С. Термодинамічні характеристики деревини в процесах сушіння. Науковий вісник. Львів, УкрДЛТУ, 2003, вип. 13.1,  с. 106-112.
 5. Z.Chorniy,  W.Vaidanitc,  M. Kobrynovytch,  I.Pirko. X-rayind  Luminescence  and  the  colour centres  in  crystals  BaX  (X = Cl,  Br,  I).  Book  of  Abstracts  6  European  Conference  of  Luminescent  Detectors  and  Transformers  of  ionising  Radiation  LUMDETR  2006,  lviv, p. 194.
 6. Чорній З.П., Пірко І.Б.,  Солонок В.М., Кобринович М.С., Дячук М.В.Активаторні центри забарвлення в кристалах  BaCl2 –Pb.  Науковий вісник НЛТУ України:  збірник науково-технічних праць. – 2014. – вип. 24.3,  с. 321-326

МАТЕРІАЛИ  КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Чорний З.П., Ваданич В.И., Максимович Х.К.,  Щур Г.О., Кобринович М.С.  Исследование  FA -F  превращений в кристаллах­­   BaCl2 – Me+.  Тез. докл.  У Всес. совещ. по радиационной  физике и химии ионных кр.  Рига:  Саласпилс, 1983, с. 306.
 2. Чорний З.П., Вайданич В.И.,  Максимович Х.К., Кобринович М.С. Талиевые центры свечения в кристаллах галогенидов двухвалентных металлов.   Тез. докл. ХХХ Всес. сов.  по люминесценции  не орг. крист. / Ровно, 1984, ст. 119.
 3. Дубельт С.П., Цаль Н.О., Чорний З.П., Кобринович М.С.  Люминесценция и центры окраски в кристаллах со структурой флюорита легированных марганцом.  Тез. докл.  У Всес. Феофиловского симп. по електроскопии кристаллов.  Свердловск, 1985, ст. 87.
 4. Z.P.Chornyi,  M.V.Govor,  A.S. Krochuk,  V.M.Salapak,  M.S.Kobrinovytch.  Thermostimulated  rekombination  cyelikon mechanirm  SrCl2- Me+  crystals  Simposium  “EXCOM-94”.  Darvin,  Astralia,  1994.
 5. Криницький Г.Т., Вайданич В.І., Заїка В.К.  Вплив хронічного інпорпорованого опромінення на функціонування сосни звичайної.  Матеріали П Міжнародного смакулового симпозіуму.  Тернопіль, 2000, с. 253-255.
 6. Вайданич В.І., Довга Н.Д., Пенцак Г.М., Кобринович М.С.  Особливості навчання фізики фахівцями технічних спеціальностей в умовах реалізації сучасних інтеграційних процесів.  Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. Кривий Ріг,  НИеТАУ,  2004, т. 2,  вип. 4, с. 72-76.

onufriv

Наукові ступені – Кандидат фіз.-мат. наук. 1990 р. - Львівський державний університет імені І.Франка - «Центри забарвлення та люмінесценції фторгалоген-ідівдвохвалентних металів» . Вчене звання - доцент (2018)

Вчене звання – доцент - 2018р.

Автор понад 20 друкованих праць, у тому числі закордонні статті, що входять до науково- метричних видань SCOPUS та науково-методичні праці.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, к.801
+38(032) 258 42 58,
+38(032) 258 42 76

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   

Дисципліни

 • Фізика

Освіта

 • 1985-1988 - аспірант Львівського державного університету імені І.Франка, фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики
 • 1979-1985 - студент Львівського державного університету імені І.Франка, фізичний факультет

Досвід роботи:

 • 2015 -... - доцент кафедри фізики НЛТУ України

 • 2012-2015 - старший викладач кафедри фізики НЛТУ України 1995-2012 - ведучий науковий співробітник ТзОВ «Тонар»

 • 1992-1995 - старший науковий співробітник ТзОВ «Контако»

 • 1991-1992 - старший науковий співробітник НТК «Інтерсов»

 • 1988-1990 - молодший науковий співробітник Львівського лісотехнічного інституту 1985 - інженер СКБ ТТ ВО «Електрон»

   Наукові інтереси

 • Вирощування кристалів та вивчення їх оптичних, електричних та люмінесцентних властивостей, біолюмінесценція рослин та фізика деревини, дослідження стану екології навколишнього середовища.

Основні публікації

 1. Krochuk A.S., Onufriv O.R., Chornyi Z.P. Characteristic Properties of the Radiation Colouring Mechanism in MeFX Compounds (Me = Sr, Ba; X = Cl, Br)// Phys.Stat.Sol. (B). - 1989.- v.154, No.1. - P. K9 - K12.

 2. ВасильевА.Н., МихайлинВ.В., ОнуфривО.Р., ТерехинМ.А. Оптические свойства BaFX (X= Cl, Br) в области 4 - 30 эВ// Тез. докл. VIII Всесоюзн. конф. по физ. вакуумного ультра фиолета и его взаимодействию с веществом, Иркутск, 3-5 октября 1989 г.- ч.1.- Иркутск, 1989 г.- с.61-62.

 3. Стадник В.И., Андриевский Б.В., Онуфрів О.Р., Карплюк Л.Т.Зонная структура и двупреломление кристаллов LiRbSO4.(Науковометрична база Scopus) DOI:10.7868/ S00304034160802250птика и спектроскопия. -2016.- т.121, №2 - с.306-311

 4. M.Ya.Rudysh, M.G.Brik, O.R.Onufriv, M.Piasecki, V.Yo.Stadnyk, P.A.Shchepanskyi. Ab initio study of crystal structure and physical properties of chalcopyrite Cu Ga(S2)x(Se2)1-x solid solution. V Ukrainian-Polish-Lithuanian Meeting on Physics of Ferroelectrics. 18-20 September 2018. Uzhhorod, Ukraine.

 5. Yo.Stadnyk, P.A.Shchepanskyi, R.S.Brezvin, M.Ya.Rudysh, Z.A.Kohut,O.R.Onufriv, Ya.P.Kost. On Isotropic Points in Potassium Ammonium Sulphate Crystals.(Науковометрична база Scopus) DOI:10.1134/ S1063774519050201Crystallography Reports. -2019.-Vol.64, №5 -pp. 765-770 Ідентифікатор автора:57190870593

onyshkevich

Посада – доцент кафедри.

Науковий ступінь –Кандидат фізико-математичних наук – 1993, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України («Контактні задачі теорії пружності з врахуванням теплоутворення і зношування»).

Вчене звання – доцент кафедри вищої математики.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105
+38-067-810 72 02

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дисципліни

 • Вища математика.
 • Вища і прикладна математика.
 • Лінійне програмування.
 • Теорія ймовірностей і математична статистика

Освіта

 • Факультет прикладної математики і механіки Львівського національного університету ім. Івана Франка (1981 – 1986),

 • Аспірантура кафедри механіки Львівського національного університету ім. Івана Франка (1989 – 1992).

Досвід роботи:

 • Старший лаборант кафедри механіки Львівського національного університету ім. Івана Франка (1986 – 1989).

 • Асистент, доцент кафедри вищої математики, доцент кафедри математики і фізики – Національний лісотехнічний університет України (1991 – теперішній час).

   Науковіі інтереси

 • Двовимірні контактні задачі теорії пружності та термопружності з урахуванням теплоутворення та зношування від тертя.

Основні публікації

 1. Онишкевич В.М., Сулим Г.Т. Задача про термопружний контакт півплощини з прямокутним за теплоутворення від тертя // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, 2017. Вип. № 3 - С.165-168.
 2. Онишкевич В.М., Гапаляк Х.О. Урахування стохастичності при імітаційному моделюванні еколого-економічних процесів // Наукові розробки, передові технології, інновації. – Прага-Брно-Київ: 2017. - С.197-203.
 3. Сулим Г.Т., Онишкевич В.М. Термопружний контакт півплощини з прямокутним жорстким штампом у разі подачі тепла на його зовнішню поверхню // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, 2015. Спецвипуск - С.255-260.
 4. Сулим Г.Т., Онишкевич В.М. Взаємодія жорсткого циліндра з пружним півпростором при теплоутворенні на ділянці контакту // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, 2013. Вип. № 3 - С.228-231.
 5. Онишкевич В.М. Моделювання неідеального теплового контакту циліндра і основи при заповненні міжповерхневого просвіту // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій. Львів, 2012.- Вип.9 - С.73-79.
 6. Luchko Y., Onyshkevych V. Investigation of non-ideal contact in axially symmetric problems // Theoretical Foundations of Civil Engineering-XV, Warsaw, 2007.- Р.441-446.
 7. Levyts’kyi V.P.,Onyshkevych V.M. Investigation of the influence of properties of a “third body” on heat generation due to friction // J.Maths.Sci. 2002, vol.109, №1.- P.1251-1256.
 8. Onyshkevych V.M. Two-dimensional contact problem with heat release in the process of friction // Materials Sci. 1998, vol.34, №1.- P.133-137.
 9. Levytskyi V.P., Onyshkevych V.M. Plane contact problem with heat generation account of friction // Int.J.Engng Sci. 1996, vol.34, №1.- Р.101-112.
 10. Кухар Р.Б., Стадник М.М., Онишкевич В.М., Новосад В.П. Математичне програмування: задачі та тестові завдання. Навчальний посібник. Київ-Львів: ІЗМН, 2000, 160 с.
 11. Стадник М.М., Гнідець Б.М., Онишкевич В.М., Солтис І.Ф., Яськевич Т.Р. Курс вищої математики. Навчальний посібник. Львів, НЛТУ України, 2012, 559 с.
 12. Адамовський О.М., Онишкевич В.М. Практикум з курсу «Теорія ймовірностей і математична статистика» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальностями «Менеджмент», «Економіка» та «Облік і оподаткування». Львів: РВВ НЛТУ України, 2018, 86 с.
 13. Адамовський О.М., Онишкевич В.М. Лінійне програмування. Практикум для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальностями «Економіка», «Облік і оподаткування» та «Менеджмент». Львів: РВВ НЛТУ України, 2018, 59 с.

tyrchyn

Посада – доцент кафедри.

Науковий ступінь – Кандидат фізико-математичних наук – 2003, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України («Квазістатичні задачі термопружності плоско-шаруватих тіл при локальному нагріві»).

Вчене звання – доцент кафедри вищої математики.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105
+38-096-301 81 02

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дисципліни

 • Вища математика.
 • Алгебра та геометрія.
 • Теорія ймовірностей і математична статистика.

Освіта

 • Факультет прикладної математики і механіки Львівського національного університету ім. Івана Франка (1983 – 1988),

 • Аспірантура кафедри механіки Львівського національного університету ім. Івана Франка (1996 – 1999).

Досвід роботи:

 • Асистент (2004-2007), старший викладач (2007-2011), доцент кафедри вищої математики (2011-2019), доцент кафедри математики і фізики – Національний лісотехнічний університет України (2004 – теперішній час).

   Науковіі інтереси

 • Дослідження нестаціонарних температурних полів і напружень у неоднорідних тілах.

Основні публікації

 1. Timar I., Szulim G., Scukin V., Turchyn O. Qusistatic thermal elastic task for layer–halfspace system with local pulsed heating // GÉP, 2007. V.58, No 12. – P. 39-42.
 2. Онишкевич В.М., Турчин О.Ю. Інтегральне числення функціїї багатьох змінних – Львів: НЛТУ України, 2010. ‑52 с.
 3. Онишкевич В.М., Солтис І.Ф., Турчин О.Ю. Побудова кривої другого порядку, що задається рівнянням загального вигляду на площині. Методичні вказівки для студ І курсу всіх спеціальностей. ‑ Львів: НЛТУ України, 2011. ‑18 с.
 4. Коляно Я.Ю., Стрепко І.Т., Турчин О.Ю. Нестаціонарні задачі термопружності для тіл, що знаходяться під дією рухомого локального теплового навантаження. Комп. техн. друкарства: Зб. наук. праць. – Львів: УАД, 2011. – №25. – С. 218-226.
 5. Турчин О.Ю. Нестаціонарне температурне поле в півсмузі з покриттям при торцьовому нагріванні. ‑ Вісник Львів. унів. Сер. мех..-мат. – 2012.– Вип.. 76.– С.56-64.
 6. Turchyn I., Turchyn O. Transient plane waves in multilayered half-space. ‑ Acta mechanica et automatica. – 2013, Vol 7. No 1 (23). ‑ P. 53‑57.
 7. Турчин О.Ю. Лінійна алгебра та аналітична геометрія ‑ Львів, НЛТУ України, 2013. – 48 с.
 8. Гнідець Б.М., Онишкевич В.М., Солтис І.Ф., Турчин О.Ю., Контрольні завдання з курсу “Вища і прикладна математика” для студентів економічних спеціальностей. – Львів, НЛТУ України, 2013.- 56 с.
 9. Турчин О.Ю. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Методичні вказівки та завдання для студентів за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». – Львів, НЛТУ України, 2013. – 48 с.
 10. Турчин О.Ю., Онишкевич В.М. Контрольні завдання з курсу «Алгебра і геометрія» для самостійної роботи студентів напрямку «Комп’ютерні науки». – Львів, НЛТУ України, 2015. – 14 с.
 11. Стадник М.М., Солтис І.Ф., Турчин О.Ю., Онишкевич В.М., Контрольні завдання з вищої математики для самостійної роботи студентів напрямів «Лісове і садово-паркове господарство» та «Екологія». – Львів, НЛТУ України, 2015.- 64 с.
 12. Турчин О.Ю., Онишкевич В.М., Солтис І.Ф. Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт з вищої математики для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей. Частина І. . – Львів, НЛТУ України, 2016. – 53 с.

horbachevsky

Посада – доцент кафедри.

Науковий ступінь – Кандидат технічних наук – 1998 р., Фізико-механічний інститут імені Г.В.Карпенка НАН України (“Оцінка впливу геометрії та розміщення тонких включень на плоский напружено-деформований стан матеріалів”).

Вчене звання – доцент кафедри вищої математики.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105
+38(032) 258 42 58

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дисципліни

 • Вища математика.
 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія.
 • Математичний аналіз.
 • Диференціальні рівняння.
 • Теорія ймовірностей і випадкові величини

Освіта

 • Львівський університет імені Івана Франка (1972 – 1977).
 • Аспірантура у Фізико-механічному інституті імені Г.В.Карпенка НАН України (1982-1986).

Досвід роботи:

 • Інженер, старший інженер, молодший науковий співробітник Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України (1979-1998).

 • Асистент, доцент кафедри вищої математики Українського державного лісотехнічного університету, Національного лісотехнічного університету України (1998 – по теперішній час).

   Науковіі інтереси

 • Дослідження напруженого стан і руйнування у тілах з чужорідними включеннями.

Основні публікації

 1. Панасюк В.В., Стадник М.М., Горбачевський І.Я. Пружна задача для ізотропного середовища з тонким тунельним включенням складної конфігурації // Фіз.-хім. механіка матеріалів. - 1989. - Т.25, №5. - С.23 – 28.
 2. Stadnyk M.M., Horbachevskyy I.Ya. A Limit Equilibrium of Quasibrittle Materials with Thin Inclusions. Delegate Manual. 10th International Conference of Fracture (Hawaii, USA, 2-6 December, 2001). - Honolulu: Elsevier Science. - P. 395.
 3. Volchok I.P., Stadnyk M.M., Slyn'ko G.I., Horbachevskyy I.Y. On the Estimation of a Tensile Strength for Cast-irons with Phosphide Eutectic Inclusions. - Proc. 14-th Bienniel Conference on Fracture - ECF14 (Cracow, Poland, 8-13 September, 2002) - EMAS-publishing. Vol. III. - P. 519-526.
 4. Hasiy O., Horbachevsky I. Determination of stresses in materials with evaporated coatings/ Oleksandr Hasiy, Ihor Horbachevsky// Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2018, № 4 (92), pp. 24-33.
 5. Стадник М.М., Солтис І.Ф., Онишкевич В.М., Горбачевський І.Я. Елементи теорії рівнянь математичної фізики. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків для студентів лісомеханічного факультету. - УкрДЛТУ, Львів, 1999. - 31 с.
 6. Стадник М.М., Солтис І.Ф., Онишкевич В.М., Горбачевський І.Я. Звичайні диференціальні рівняння. Методичні вказівки і завдання до типових розрахунків для студентів напрямку 6.0925. - УкрДЛТУ, Львів, 1999. - 29 с.

didukh

Посада – доцент кафедри.

Науковий ступінь – кандидат технічних наук.

Вчене звання – доцент кафедри вищої математики.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105
+38-068-261 63 24
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дисципліни

 • Теоретична механіка.
 • Вища математика
 • Диференціальні рівняння і теорія ймовірностей
 • Теорія інформації

Освіта

 • У 1981 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, навчався на факультеті прикладної математики та механіки за спеціальністю "механіка", присвоєно кваліфікацію механік.

Досвід роботи:

 • Працював в Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України (1981-2003).
 • З 2003р. працює в НЛТУ України.

Основні публікації

 1. Стадник М.М., Дідух І.В. Оцінка ресурсу товстостінних труб і трубчаcтих зварних вузлів на стадії росту втомної поверхневої півеліптичної тріщини// Науковий вісник НЛТУ України: вип. 27.9. – Львів, 2017.– Стор. 74-78.

 2.  Стадник М.М., Дідух І.В. Математична модель росту поверхневої півеліптичної тріщини у пружнопластичному тілі при циклічному навантаженні // Науковийвісник: Збірник науково-технічних праць. - Львів НЛТУУ - 2007, вип. 17.5. - с.220-226.

 3. Розрахункова модель для оцінки залишкової довговічності трубних елементів при циклічному навантаженні / М. М. Стадник, І. В. Дідух // Сучасні проблеми механіки та математики : 3б. наук, праць. - Львів, 2008. - С. 295-297.

 4. Диференціальне рівняння росту втомної поверхневої півеліптичної тріщини в пружнопластичному тілі / М. М. Стадник, І. В. Дідух // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій: 3б. наук, праць. - Львів, 2009.-С. 91-98.

 5. Стадник М., Дідух І. Оцінка довговічності трубних елементів на стадії росту втомної поверхневої півеліптичної тріщини // Вісник Львів., ун-ту. -Серія мех.- мат. 2010.- Вип. 73. - С.23-29.

 6. Методика розрахунку довговічності apтилерійських стволів на стадії розвитку поверхневих тріщин з урахуванням дії високих температур / О. Є.Андрейків, М. М. Стадник , В. А. Зазуляк, І. В. Дідух, О. М. Бєлас // Артилерійські ствольні системи, боєприпаси , засоби артилерійської розвідки та керування вогнем: Зб. наук. праць. – Київ, 1998. – С. 90–99.

 7. Stadnyk M. M., Riznychuk R. V., Didukh I. V. Life estimation for fatique crack nucleation and growth at the notch root // Advances in fracture resistance in materials / Edited by V. V. Panasyuk, P. Rama Rao and others. – New Delhi: Tata McGraw – Hill Publishing Соmpany Limited, 1996. – V. 1. – P. 121–127.

salapak

Посада – доцент кафедри,
заступник завідувача кафедри.

Науковий ступінь – Кандидат фізико-математичних наук – 2000р., Львівський національний університет імені Івана Франка (Тема дисертації: ”Активаторні центри забарвлення в кристалах SrCl2:TlCl”). 

Вчене звання – доцент кафедри фізики.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105
+38(032) 258 42 58
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

Дисципліни

 • Фізика.

Освіта

 • Фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1984–1991).

Досвід роботи:

 • Інженер-програміст кафедри фізики Львівського лісотехнічного інституту (1991-1998),
 • асистент кафедри фізики Українського державного лісотехнічного університету (1998-2001),
 • старший викладач кафедри фізики Українського державного лісотехнічного університету (2001-2003), доцент кафедри фізики (2003-2015),
 • завідувач кафедри фізики (2015-2019)
 • доцент кафедри математики і фізики Національного лісотехнічного університету України (з 2019 року).

   Науковіі інтереси

 • Вплив іонізуючого випромінювання на іонні кристали.

Основні публікації

 1. Kachan, S.I., Salapak, V.M., Nahurskiy, O.A., Pirko, I.B. Control of radiation sensitivity of the oxygen-containing fluorite crystals. Acta Physica Polonica A, 2018, V.133(4): p.824-828.

 2. Chornij, Z.P., Pirko, I.B., Salapak, V.M., Panasyuk, M.R. FD-centers in fluorite crystals doped with alkali metals. Journal of Physical Studies, 2012, 16(1): 1602 1-8.

 3. Chornyi, Z.P., Pirko, I.B., Salapak, V.M. Study on radiation sensitivity of SrCI2-K crystals. Functional Materials, 2011, 18(2): 206-210.

 4. Chornyi, Z.P., Pirko, I.B., Salapak, V.M., Kachan, S.I., Kushnir T.M. Relaxation properties of defect complexes in SrCl2-Tl+. Functional Materials, 2004, 11: 696-701.

 5. Chornyi, Z.P., Kravchuk, I.M., Kachan, S.I., Shchur, G.O., Salapak, V.M. Reorientation of M+A-centres in CaF2: Me+crystals Physica Status Solidi (B), 2001, 223: 757-765.

protsakh

Посада – завідувач кафедри.

Наукові ступені – Кандидат фізико-математичних наук – 2003р., Львівський національний університет ім. Ів. Франка (Тема дисертації: ”Задачі для еволюційних рівнянь та систем високого порядку з виродженням”).
Доктор фізико-математичних наук – 2015 р., Інститут математики НАН України (Тема дисертації: “Мішані задачі для нелінійних еволюційних рівнянь та ультрапараболічні варіаційні нерівності”).

Вчене звання – доцент кафедри вищої математики - 2011р.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, к.801
+38(032) 258 42 58,
+38(032) 258 42 76
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

Дисципліни

 • Математичний аналіз,
 • Алгебра та геометрія,
 • Вища математика,
 • Теорія ймовірностей і математична статистика,
 • Диференціальні рівняння,
 • Функції комплексної змінної та інтегральні перетворення.

Освіта

 • Механіко-математичний факультет ЛНУ ім. Ів. Франка (1994-1999).
 • Аспірантура кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ ім. Ів. Франка (1999-2002).
 • Докторантура Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (2011–2014).

Досвід роботи:

 • Молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, докторант Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (2002-2017).
 • Асистент, доцент, професор кафедри вищої математики НЛТУ (2007-2018). З 2019р. професор кафедри математики і фізики НЛТУ України, завідувач кафедри математики і фізики НЛТУ України.

   Наукові інтереси

 • Крайові задачі для нелінійних еволюційних рівнянь в частинних похідних, варіаційні нерівності, математичне моделювання складних систем.

Основні публікації

 1. Процах Н.П., Пташник Б.Й. Нелінійні ультрапараболічні рівняння та варіаційні нерівності [монографія] –К.:«Наукова думка», 2017.–278 с.

 2. Процах Н.П. Вища математика (3) Функції комплексної змінної та інтегральніперетворення. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.050202 ”Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології”./ Процах Н.П. – Львів НЛТУ України. – 2016.– 75 с.

 3. Бугрій О.М., Процах Н.П.. Бугрій Н.В. Основи диференціальних рівнянь: теорія, приклади та задачі : [навчальний посібник]. —Львів : Видавець І. Чижиков, 2011. — 348 с.

 4. Protsakh N.P. Problem of determining of minor coefficient and right-hand side function in semilinear ultraparabolic equation // Mat. Stud. – 2018. – V. 50, No 1. – P. 60 – 74.

 5. Protsakh N. Determining of right-hand side of higher order ultraparabolic equation // Open Mathematics. – 2017. – V. 15(1). – P. 1048–1062.

 6. Protsakh N.Problem for a weakly nonlinear ultraparabolic equation with three unknown functions of different arguments on the right-hand side // J. Math. Sci. – 2016. – V. 217, No 4. – 476-514.

 7. Protsakh N. Inverse problem for semilinear ultraparabolic equation of higher order // Mathematica Bohemica. –2015.–V. 140,No4.–P.395–404.

 8. Protsakh N. P. Inverse problem for a semilinear ultraparabolic equation with unknown right-hand side// Ukrainian mathematical Journal. –- 2014. –- V. 66, No 3. –- P. 371–390.

 9. Процах Н. Обернена задача визначення молодшого коефіцієнта слабко нелінійного ультрапараболічного рівняння// Вісник Львів.ун-ту. Серія мех.-мат.– 2017, вип. 83.– С.164-178.

 10. Процах Н.П. Мішана задача для нелінійного ультрапараболічного рівняння спеціального вигляду// Некласичні крайові задачі теорії диференціальних рівнянь (збірник наукових праць, присвячений 80-річчю Б.Й.Пташника), 2017. - С.199-206.

 11. Процах Н.П. Обернена задача для слабко нелінійного ультрапараболічного рівняння з трьома невідомими функціями різних аргументів у правій частині// Нелінійні коливання, 2015.-Т.18, No2.-С.245-279.12. Лавренюк С. П.,

 12. Процах Н. П. Розв’язність крайових задач для нелінійних ультрапараболічних рівнянь// Препр. НАН України, Ін-т прикл. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача;No 1-08, 2008.–79 с.

 13. Lavrenyuk S., Protsakh N. Boundary value problem for nonlinear ultraparabolic equation in unbounded with respect to time variable domain, Tatra Mt. Math. Publ., volume 38, 2007, 131–146.

 14. Процах Н.П. Задача для нелінійного гіперболічного рівняння третього порядку в необмеженій за просторовими змінними області// Наук. вісник Чернів. ун-ту: зб. наук. пр. Математика. Чернівці. ЧНУ. – 2006. – вип. 314-315. – С. 143 – 149. 

 15. Lavrenyuk S. P. Protsakh N. P. Variational ultraparabolic inequalities, Ukrainian Mathematical Journal, volume 56(12), 2004, 1915–1931.

 16. Protsakh N. P., A mixed problem for a nonlinear evolution equation with a second-order time derivative in generalized Lebesgue spaces, Mat. Stud., volume 16(2), 2001, 157–168.

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper