Кафедра математики і фізики

gerb11

Завідувач кафедри Процах Наталія Петрівна

 

м.Львів, вул. Генерала Чупринки 105, к.801, корпус №1

(032)-258-42-58,
(032)-258-42-76

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Protsakh NP

Завідувач кафедри, доцент,
доктор фізико-математичних наук
Процах Наталія Петрівна

Кафедру математики і фізики організовано 2 січня 2019 року шляхом злиття кафедр вищої математики та фізики і введено до структури ННІ ІМАКІТ НЛТУ України. Завідувачем кафедри призначено к.ф.-м.н., доц. Салапака В.М., а з липня 2019 року – д.ф.-м.н., доц. Процах Н.П.

Кафедра вищої математики заснована в 1945 р. Спочатку її очолював М.О. Зарецький, потім – Г.Л. Буймола, згодом – В.Д. Білий. У 1959 р. завідувачем кафедри став доц. К.І. Чумак. У ті роки викладання розпочинають талановиті педагоги: В.М. Гнатиків, О.П. Хом’якевич, С.В. Грицай, Є.І. Труш, В.А. Скородинський, Б.І. Галашевський, М.К. Артамонов, Б.В. Лисик, С.Г. Сеник, І.С. Ткач, М.К. Руденко, І.І. Осіпова. У 1972 році посаду завідувача кафедри обійняв доц. В.М. Гнатиків. Тоді ж почали педагогічну діяльність О.Ф. Гірняк, Т.Р. Яськевич, Б.М. Гнідець, І.Ф. Солтис, Л.Ф. Бойко, О.Ю. Юшкевич. В 1988 р. кафедру очолив доц. Т.Р. Яськевич.

У 90-х роках кандидатські дисертації захистили І.О. Гой, Б.В. Лисик, Г.В. Гурняк, В.М. Онишкевич, а також розпочали педагогічну діяльність канд. техн. наук, доц. І.Я. Горбачевський (1998 р.) та ас. О.Є. Коркуна (1993 р.), а в 2000-х роках – канд.техн.наук, доц.. І. В. Дідух (2003 р.), канд.фіз.-мат.наук, доц.Турчин О.Ю. (2004 р.), канд.фіз.-мат.наук, доц. Н.П. Процах (2008 р.). З 1995 р. завідувачем кафедри став д-р техн. наук, проф. М.М. Стадник. У 1998 р. та 2002 р. під його керівництвом захистили кандидатські дисертації доценти І.Я. Горбачевський та І.В. Дідух. У 2015 році доцент кафедри Н.П. Процах захистила докторську дисертацію. У 2019 році кафедра вищої математики увійшла до складу кафедри математики і фізики.

Кафедра фізики була одним із перших підрозділів, заснованих у структурі лісоінженерного факультету Львівського лісотехнічного інституту у 1945 р. З 1960-х рр. вона функціонувала на технологічному факультеті, а з 2019 року як секція в складі кафедри математики і фізики в Інституті інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Її організатором і першим завідувачем (1945–1958) був доцент Д. П. Дятлов, який в умовах повоєнного лихоліття зумів сформувати не тільки викладацький колектив кафедри і первинну навчально-лабораторну базу, а й основу наукової діяльності. Згодом у 1951 р. викладачі М. Я. Броун та К. Ф. Губа серед перших на кафедрі захистили кандидатські дисертації.

Формування навчально-лабораторної бази продовжили завідувачі кафедри — доценти К.Ф. Губа (1958–1960), М.Я. Броун (1960–1962), Д.І. Третяк (1962–1964), старші викладачі А.Я. Кубецький, Т. І. Горбатий, Б.П. Ярема (1964–1967), доценти В.І. Вайданич (1967–1983), З.П. Чорній (1983-1993), професор  В.І. Вайданич (1993–2004), професор З.П. Чорній (2004–2015), доцент В.М. Салапак (2015-2019). У 2019 році кафедра фізики увійшла до складу кафедри математики і фізики.

Упродовж 1980-х рр. здійснено повне оновлення навчальних лабораторій. Зміст лабораторного практикуму відповідає навчальним програмам дисциплін. Було організовано і оснащено лабораторний практикум з новітніх розділів фізики, розроблено та запроваджено методику контролю самостійної роботи студентів, яка отримала високу оцінку Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти України (доценти В. І. Вайданич, Н. Д. Довга, С. К. Жеребецький, Х. К. Максимович, Г. М. Пенцак, З. П. Чорній, асистенти М. І. Батіг, Н. П. Белянінова, А. І. Криса, Л. О. Ткаченко, завідувач лабораторії Ю. М. Кизилов).

Поряд з навчальними були відкриті наукові лабораторії. На створеній науковій базі виконали дослідження і захистили кандидатські дисертації Х.К. Максимович, Н.Д. Довга, Г.О. Щур, М.С. Кобринович (наукові керівники — В.І. Вайданич, З.П. Чорній), В.М. Салапак, І.Б.Пірко (науковий керівник З.П.Чорній). Сформувалися нові напрями досліджень: рентгеноспектральні методи вивчення електронної будови інтерметалічних сполук (доцент Б.М. Яцик). Нові технології навчання започаткував доцент Ю.М. Орищин, який у 2006 році захистив докторську дисертацію. Продовжували розвиватися роботи з реформування вищої школи на засадах багаторівневої системи освіти, запровадження сучасних технологій у навчальний процес (В. І. Вайданич). Під керівництвом професора З.П. Чорнія працівники кафедри розробили комплексну методику вивчення монокристалічних систем із залученням окрім оптико-люмінесцентних ще й електричних, термоелектричних, фотоелектричних методик дослідження кінетики центрів забарвлення. За цією тематикою захищено більше десяти кандидатських дисертацій. Керівник цих аспірантів та здобувачів професор З. П. Чорній у 2001 р. захистив докторську дисертацію.

Сьогодні доценти М.С. Кобринович, О.Р. Онуфрів, В.М. Салапак та старший викладач М.В. Дячук продовжують дослідження центрів забарвлення в кристалах галогенідів двовалентних металів. 

На кафедрі ведеться науково-дослідна робота за такими основними напрямами:

 • крайові задачі для нелінійних еволюційних рівнянь;
 • математичне моделювання контактної взаємодії пар тертя;
 • напружений стан в пружних тілах з чужорідними включеннями;
 • визначення міцності і довговічності пружних і пружно-пластичних тіл, підданих дії статичного і циклічного навантаження;
 • дослідження центрів забарвлення в кристалах галогенідів двовалентних металів.

Результати наукових досліджень опубліковано у вітчизняних та закордонних журналах, навчально-методичних розробках,  навчальних посібниках з рекомендацією Міністерства освіти і науки; доповідалися на міжнародних наукових конференціях. На кафедрі працює науковий семінар, на якому заслуховуються кандидатські та докторські дисертації.

Викладачі кафедри керують науково-дослідною роботою студентів. Студентами виголошено доповіді на університетських науково-технічних конференціях, опубліковано  статті в Науковому віснику НЛТУУ.

 • Вища математика
 • Алгебра та геометрія
 • Математичний аналіз
 • Диференціальні рівняння
 • Функції комплексної змінної та інтегральні перетворення
 • Вища і прикладна математика
 • Теорія ймовірностей і випадкові процеси
 • Фізика
 • Теорія інформації та кодування
 • Теоретична механіка

Last modified on Четвер, 21 листопада 2019 06:41

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper