Кафедра екології

gerb11

 Завідувач кафедри, д.с-г.н, професор Копій Леонід Іванович 

 

 79057, м.Львів, вул.Генерала Чупринки, 134

 

 ecology(a)nltu.edu.ua

 (032) 238-81-94

 Кафедра екології

Kopiy.foto1

Завідувач кафедри,
д.с-г.н, професор 
Копій Леонід Іванович

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітніми рівнями:

  • Бакалавр:

"Екологія та охорона навколишнього середовища"

  • Магістр:

"Екологія та охорона навколишнього середовища"

У 1989 р. в Українському державному лісотехнічному університеті розпочала свою діяльність кафедра екології та ландшафтної архітектури — одна з перших в Україні кафедр цього профілю. У 1992 р. здійснено перший набір студентів за спеціальністю «Прикладна екологія». Внаслідок успішної реалізації в Національному лісотехнічному університеті України міжнародного проекту «ENARECO» та на підставі Постанови Верховної Ради України № 565-IV від 20 лютого 2003 р. щодо створення Національного центру підготовки економістів-екологів у 2004 р. у НЛТУ було засновано Інститут екологічної економіки, до складу якого ввійшла новостворена кафедра екології. 

Із моменту заснування цього підрозділу тут здобувають екологічні знання студенти різних факультетів і спеціальностей університету. Навчальний процес забезпечений посібниками, конспектами лекцій, методичними розробками, авторами яких є викладачі кафедри й університету. Крім того, широко застосовуються технічні засоби навчання, комп’ютерні технології, про що свідчить високий рівень наукових і кваліфікаційних робіт випускників.

Сьогодні за насиченістю території промисловими об’єктами Україна у кілька разів випереджує розвинені європейські країни. Майже третину з них становлять потенційно небезпечні підприємства, які займаються виробництвом, переробленням та зберіганням сильнодіючих отруйних, пожежо- і вибухонебезпечних речовин. Окремі промислові регіони є зонами екологічного лиха. Тому перехід до збалансованого природокористування, задоволення еколого-економічних потреб без заподіяння шкоди довкіллю нині є надзвичайно важливим завданням. Підготовка фахівців-екологів відповідає і світовим тенденціям розвитку освіти. Проголошення ООН програми «Десятиліття освіти для сталого розвитку» (2005–2014) вказує на нагальну потребу у кваліфікованих спеціалістах, обізнаних із проблемами охорони довкілля та збалансованого використання природних ресурсів. Сучасний освітньо-науковий простір формує міждисциплінарні наукові напрями, що виявляється у взаємодоповненні розрізнених теорій і уніфікації методів досліджень екосистем. Вивчення основ структурно-функціональних особливостей функціонування екосистем, показників їх стійкості до антропогенних впливів забезпечує обґрунтування і прийняття управлінських рішень, спрямованих на охорону довкілля в контексті збалансованого розвитку. Ці та інші аспекти підготовки фахівців-екологів відображені в концепції освітньої діяльності кафедри екології.

Зміст програми підготовки фахівців-екологів спрямований на засвоєння навиків та умінь комплексної екологічної і соціально-економічної оцінки кожної з використовуваних екосистем,організації моніторингу й опрацювання таких видів зовнішнього впливу, які відповідають вимогам екологічної безпеки.

kafzagalnefoto1

Last modified on Вівторок, 26 лютого 2019 13:35

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper