До 80-річчя академіка НАН України Юрія Юрійовича Туниці

80rector0219 травня виповнюється 80 років відомому вченому в галузі економіки природокористування і охорони довкілля, засновнику наукового напряму екологічна економіка, академіку Національної академії наук України, заслуженому діячеві науки і техніки України, кавалеру орденів За заслуги ІІ та ІІІ ступенів, доктору економічних наук, професору Юрію Юрійовичу ТУНИЦІ, який понад півстоліття свого життя віддав благородній місії підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, висококваліфікованих фахівців для лісової та суміжних галузей економіки України, розбудові Національного лісотехнічного університету України, реформуванню вищої лісотехнічної освіти України.

Ювіляр пройшов шлях від студента, аспіранта, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, проректора до ректора університету, очолюючи його понад 28 років.

У 1969 році Ю.Ю. Туниця захистив кандидатську дисертацію на тему “Економічна ефективність використання неліквідної деревини від рубок догляду в умовах Закарпатської області”.

Важливою віхою у житті Ю.Ю. Туниці став захист у 36-річному віці докторської дисертації “Еколого-економічні проблеми комплексного використання та охорони лісових ресурсів (на прикладі Українських Карпат)”, яка мала широкий резонанс серед науковців усього світу.

У 1980 році у видавництві Академії наук СРСР вийшла у світ монографія Ю.Ю. Туниці “Еколого-економічна ефективність природокористування”, яка була визнана вкладом СРСР у Міжнародну програму ЮНЕСКО “Людина і біосфера”. Після опублікування цієї праці в Україні та за її межами розгорнулися широкі наукові дослідження з економічних проблем природокористування та охорони довкілля, що набули особливої актуальності в сучасних умовах.

У 1988 році ректорат Львівського державного університету імені Івана Франка запросив професора Туницю Ю.Ю. очолити новоутворену на географічному факультеті кафедру раціонального використання природних ресурсів і охорони природи.

У березні 1993 року професора Юрія Туницю було обрано ректором Львівського лісотехнічного інституту. Вступаючи на пост ректора, Юрій Юрійович на найвищому здобутку людського духу – Біблії, присягнув, що всі свої сили, помисли та дії спрямує на розвиток Лісотехнічного інституту, як центру національної лісівничої освіти і науки, відкритого для співробітництва з усім цивілізованим світом. Має намір забезпечити вільний від адміністративного тиску режим роботи колективу, бо переконаний, що лише вільна, розкута людина, позбавлена всякого страху й чиношанування, вкладаючи свій інтелект та енергію у справу навчання та виховання майбутнього фахівця, здатна зробити внесок у розвиток освіти та науки.

Під керівництвом професора Туниці Ю.Ю. Львівський лісотехнічний інститут динамічно розвивався і зайняв вагоме місце у сфері національної освіти і науки. Львівський лісотехнічний інститут з 1993 року трансформувався в Український державний лісотехнічний університет, а згодом, у 2005 році – здобув статус національного.

tunytsya2Інтегрувавшись у європейську та світову систему вищої освіти і науки завдяки наполегливій творчій праці співробітників та високому рівню підготовки фахівців, єдиний в Україні університет лісотехнічного профілю здійснює вагомий внесок у розвиток лісового господарства, лісової та деревообробної промисловості, суміжних галузей економіки, чим здобув широке міжнародне визнання.

Завдяки екологізації освітнього процесу та формуванню еколого-економічної компетентності фахівців він об’єктивно став визнаним центром лісівничої науки та освіти і одним з лідерів вітчизняної освіти і науки у сфері пошуку шляхів досягнення цілей сталого розвитку.

Досягнуто вагомих успіхів у створенні та впровадженні багаторівневої системи підготовки фахівців за традиційними для університету напрямами лісового господарства, лісової та деревообробної промисловості.

За ініціативи Ю.Ю. Туниці у 1998 році розроблено і впроваджено першу в континентальній Європі магістерську програму “Економіка довкілля і природних ресурсів” у рамках Спільного Європейського проекту “ЕNAREKO” (Економіка довкілля і природних ресурсів), виконаного за кошти Європейської освітянської фундації TEMPUS-TASIS у партнерстві з провідними університетами Європи: міст Фрайбурга (ФРН), Гента (Бельгія) і Падови (Італія). Його результатом стало впровадження в Україні нової спеціальності на другому (магістерському) рівні – “економіст-еколог”.

З 2004 року на базі Центру підготовки магістрів економіки довкілля і природних ресурсів (ENARECO) створено нові для України – Інститут та кафедру екологічної економіки, яку він очолював до 2014 року.

З метою координації науково-технічного потенціалу вчених, фахівців та громадських діячів різних країн для вирішення екологічних проблем регіону Карпат і прилеглих територій на локальному, регіональному та глобальному рівнях за ініціативи Туниці Ю.Ю. було зареєстровано міжнародне неурядове об’єднання з правами учасника зовнішньоекономічної діяльності – Міжнародний інститут-асоціацію регіональних екологічних проблем (МІАРЕП), до складу якого увійшло 28 університетів та наукових закладів європейських країн і США.

tunytsya1Академік Туниця Ю.Ю. є автором ідеї та концепції створення Екологічної Конституції Землі як глобального міжнародного економіко-правового акта екологічної безпеки і сталого розвитку. Він опублікував книгу “Екологічна Конституція Землі. Ідея. Концепція. Проблеми” та низку статей з проблеми підготовки Екологічної Конституції Землі.

Три Президенти України на сесіях Генеральної Асамблеї ООН (1997, 2008, 2009 та 2011 pp.), ґрунтуючись на результатах наукових досліджень професора Ю.Ю. Туниці, проголошували ініціативу підготовки Екологічної Конституції Землі як інструмента трансформації ринкової економіки в екологічно безпечну “зелену” економіку. Ця ж пропозиція прозвучала офіційно від імені України і на Світовому саміті “Ріо+20” у 2012 році.

Професор Юрій Туниця сформував наукову школу з еколого-економічних проблем природокористування та охорони довкілля. Під його керівництвом захищено cім докторських і 44 кандидатських дисертацій. Автор і співавтор 12 монографій і двох підручників. У творчому доробку понад 200 наукових праць.

1903 08aВчений є дійсним членом Національної академії наук України, членом Міжнародної наукової ради Міжнародної спілки лісових дослідницьких організацій (IUFRO), координатором робочої групи IUFRO з еколого-економічних проблем сталого лісового господарства, Почесним президентом і академіком Лісівничої академії наук України, Почесним президентом Ради Європейських Лісівників, Почесним професором Трансільванського університету м. Брашов (Румунія), головним редактором і членом редколегій низки наукових журналів та видань. Тривалий час був віцепрезидентом Спілки ректорів вищих навчальних закладів України.

Член офіційних делегацій України на 19-тій Спеціальній (1997) та 63-ій (2008) сесіях Генеральної Асамблеї ООН (Нью-Йорк). Учасник XVIII і XXI Світових Конгресів IUFRO та багатьох міжнародних конференцій, зокрема, Всесвітньої конференції ректорів і професорів (Рим, 2000), 21-ї сесії Конференції міністрів освіти країн Європи (Афіни, 2003), Саміту ООН “Ріо+20” (Ріо-де-Жанейро, 2012), Невських екологічних конгресів (2011 і 2013 рр.) та ін.

Координатор проектів NARECO, ENARECO, DENARECO європейської освітньої програми TEMPUS-TACIS від України. У рамках проекту ENARECO стажувався в університетах Ґента (Бельгія) та Йорка (Англія).

Був ініціатором розгляду на Колегії Міністерства освіти і науки України питання “Про екологізацію вищої освіти України з метою підготовки фахівців для сталого розвитку” (рішення Колегії прийнято 27 листопада 2015 року).

Професор Туниця Ю.Ю. бере активну участь у навчальному процесі, викладаючи студентам авторський курс “Екологічна економіка”, який є фундаментальним для навчання економістів-екологів. Під його керівництвом, вперше в Україні, здійснено випуск фахівців з принципово новим еколого-економічним мисленням, здатних трансформувати традиційні способи господарювання в “зелену економіку” для досягнення цілей сталого розвитку та боротьби з кліматичними змінами.

Свій ювілей професор Ю.Ю. Туниця зустрічає з новими творчими задумами та прагненнями. Головне завдання університету він бачить у подальшому інтегруванні його у європейський та світовий освітній і науковий простір, підвищенні його ролі у системі національної освіти і науки, покращенні якості підготовки фахівців та наукових кадрів, спроможних вивести Україну на шлях сталого розвитку.

df2d99b natureAD NATURAM VIVERE DISCIMUS (Вчимося жити в гармонії з природою) – під таким гаслом навчаються студенти та працюють науковці Національного лісотехнічного університету України, дякуючи невтомній праці довголітнього ректора Туниці Юрія Юрійовича.

Науково-педагогічна й академічна громадськість, колектив і студенти Національного лісотехнічного університету України, колеги, друзі та учні від щирого серця вітають відомого вченого, талановитого педагога, знаного організатора і реформатора вищої лісотехнічної освіти, невтомного ентузіаста і патріота лісової галузі, життя якого є яскравим прикладом відданого служіння інтересам освіти, науки, сталому розвитку нашої держави.

Нових Вам, Юрію Юрійовичу, звершень і злетів, невичерпного творчого натхнення і наснаги, міцного здоров’я і довголіття, нових здобутків на науково-освітній ниві України.

Колектив Національного лісотехнічного університету України

Last modified on Середа, 19 травня 2021 08:08

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр веб-комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper