НЛТУ України розпочав новий міжнародний проєкт

era3   era1

Національний лісотехнічний університет України розпочав роботу із виконання нового і надзвичайно важливого проекту за програмою Erasmus+ “Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів (Qualifications recognition support for Ukrainian universities) (QUARSU)”, яка стала переможцем у конкурсі 2019 року в категорії “Розвиток потенціалу вищої освіти”.

У рамках проекту передбачена апробація в університетах України кращих європейських практик з визнання освітніх і професійних кваліфікацій та результатів навчання, у тому числі – формального, неформального та інформального.

Проект QUARSU є проектом структурних реформ у системі вищої освіти України та передбачає впровадження його результатів на національному рівні.

У Варшавській школі економіки (Польща) з 17 по 19 лютого проходили перші Загальні збори Консорціуму проєкту.

У роботі Консорціуму взяли участь представники закладів вищої освіти, професійних організацій та установ з визнання кваліфікацій України, Польщі, Естонії, Ірландії, Португалії.

До складу делегації від НЛТУ України входили:

 • Борис Микола Михайлович, проректор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків, координатор проєкту від НЛТУ України;
 • Кійко Орест Антонович, завідувач кафедри технології меблів та виробів з деревини, керівник робочої групи;
 • Лесюк Галина Миколаївна, в.о. начальника відділу міжнародних зв’язків, менеджер проєкту.

bud G front 17X2012

Рис. 1. Академічний корпус Варшавської школи економіки

Кілька фактів про новий проект

Повна назва проєкту: структурний проєкт 609995–EPP–1–2019–PL–EPPKA2–CBHE–SP “Підтримка визнання кваліфікацій університетами України”.
Коротка назва (акронім) проєкту: QUARSU.
Дата початку проєкту: 15.11.2019 р.
Дата закінчення проєкту: 14.11.2022 р.

Мета проєкту полягає у посиленні ролі сектора вищої освіти у суспільстві шляхом підтримки розвитку системи визнання в Україні.

Конкретні цілі проекту:

 • розроблення, створення та апробація методології визнання, сумісної з Національною рамкою кваліфікацій;
 • розвиток людських ресурсів (кадрів) для визнання;
 • створення платформи для підтримки визнання.

Напрями діяльності за проектом:

 • аналіз існуючих стандартів та методологій;
 • розроблення методології визнання;
 • розроблення та імплементація системи підготовки;
 • створення Центрів визнання в партнерських закладах вищої освіти з України;
 • менеджмент якості;
 • розповсюдження результатів проекту;
 • управління проектом.

Очікувані результати:

 • керівництво з визнання із рекомендаціями щодо політики;
 • настанови з якості для внутрішнього забезпечення якості;
 • Центри підготовки в партнерських закладах вищої освіти;
 • підготовлені адміністративні та академічні працівники;
 • Центри визнання та Платформа підтримки визнання.

Координатор проєкту, отримувач гранту: Ягелонський університет, м. Краків, Польща;  – професор Марек Франкович.

 Національний координатор проєкту: Національний університет “Одеська Морська Академія”; проф., д.т.н., Захарченко Вадим Миколайович, проректор з науково-педагогічної роботи.

marek

Марек Франкович 
Координатор (головний менеджер) проєкту,

професор Ягелонського університету (м. Краків, Польща)

vadym

Захарченко Вадим Миколайович
Координатор проєкту від України,

проф., д.т.н., проректор з науково-педагогічної роботи НУ “ОМА”

Учасники проєкту (партнери):

НЛТУ України є координатором робочого пакету “Поширення та використання результатів” з робочими завданнями:

 • розроблення та затвердження плану поширення та використання результатів;
 • створення та оновлення вебсайту проекту;
 • поширення інформації про проєкт через соціальні медіа;
 • підготовка промоційних матеріалів;
 • проведення семінарів з тематики проєкту в Україні.

delegaciaЗустріч проєкту розпочалася в понеділок, 17 лютого із вітальних слів ректора Варшавської школи економіки, професора Марека Даріуша Роцького та прес-секретаря посольства України у Польщі Віталія Білого. Вони відзначили унікальність та важливість проєкту.

Координатор проєкту, професор Марек Франкович у своїй доповіді на початку зустрічі зазначив, що кожен з університетів-партнерів у проєкті є відповідальним за певний робочий пакет. Він зупинився на ключових завданнях першого року реалізації проєкту, виокремивши такі:

 • аналіз існуючих стандартів та методологій визнання (Естонське агентство кваліфікацій за підтримки НУОМА, ФРУ, МОН);
 • розроблення методології визнання (НУОМА за підтримки ФРУ та Ірландського національного університету, Корк);
 • закупівля та встановлення обладнання для Центрів визнання кваліфікацій (ЗВО України).

Ключовими результатами першого року реалізації проєкту мають бути звіти із практик визнання кваліфікацій у європейському просторі вищої освіти, зокрема в Польщі, Естонії, Ірландії, Португалії та потребах і досвіду України з визнання кваліфікацій. Керівництво з визнання кваліфікацій міститиме детальний опис методології визнання, організаційні рамки процесу визнання, огляд передового досвіду та рекомендації для національних органів влади.

Професор Марек Франкович зауважив, що заходи у рамках робочого пакету “Поширення та використання результатів”, координатором якого є НЛТУ України, виконуватимуться протягом усього періоду реалізації проєкту.

Перший день зустрічі був присвячений представленню партнерів проєкту, які презентували свої навчальні заклади та організації.

Ягелонський університет (м. Краків, Польща) – найстаріший вищий навчальний заклад у Польщі та один із найстаріших у Європі. Він був заснований 12 травня 1364 року польським королем Казимиром Великим. У 2014 році університет відзначив свій ювілей – 650-ту річницю цієї знаменної події.

У проєкті університет є відповідальним за менеджмент проєкту.

Варшавська школа економіки (Польща) – найстаріший університет економіки в Польщі, місія якого – постійно навчати економістів та бізнес-лідерів, які обслуговують націю, країну та регіон. Варшавська школа економіки відома своєю традицією, гнучкою адаптацією програм до потреб студентів, якісним рівнем освіти та успішними випускниками.

У проєкті Варшавська школа економіки є координатором робочого пакету з управління якістю.

Національний університет “Одеська Морська Академія” (НУ ОМА) добре відомий у світовому морському суспільстві. Протягом усієї історії навчального закладу було забезпечено високий професіоналізм науково-педагогічного персоналу, стандарти освіти і практичної підготовки курсантів, які відповідають міжнародним і національним вимогам. НУ “ОМА” є провідним навчальним, науковим і методичним центром, який визначає стратегію і шляхи розвитку морської освіти в Україні. Основним завданням академії є забезпечення конкурентоспроможності випускників на світовому ринку праці. Завдяки випускникам академії Україна сьогодні входить до п’ятірки лідерів за кількістю офіцерів на суднах світового торгівельного флоту.

У проєкті НУ “ОМА” є координатором робочого пакету з розроблення методології визнання кваліфікацій.

Міністерство освіти і науки України (МОН України) є одним з центральних органів виконавчої влади. У своїй діяльності профільне освітянське відомство керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, ухваленими відповідно до Конституції та законів України; актами Кабміну, Положенням про МОН України та іншими підзаконними актами.

Федерація роботодавців України (ФР України) – найвпливовіше об’єднання українського бізнесу. Федерація заснована у 2002 році й впродовж 17 років успішно представляє та захищає інтереси бізнесу як в Україні, так і на міжнародному рівні. Сьогодні ФР України об’єднує майже 100 галузевих і територіальних організацій роботодавців, що представляють найвагоміші сектори економіки України, серед яких: машинобудування, автомобілебудування, металургія, аерокосмічна і оборонна промисловість, АПК, хімічне виробництво, IT-сфера, медіа-галузь, ПЕК, медична та мікробіологічна промисловість, будівництво, транспортна сфера та інфраструктура, рітейл та логістика, легка та харчова промисловість, туризм, комунальні послуги, сфера послуг.

Національний університет Ірландії, Корк – міжнародний, конкурентоспроможний університет, який відіграє ключову роль у розвитку економіки Ірландії. Університетська стратегія фокусується на підтримці наукових дослідників і узгоджується з ключовими урядовими стратегіями, включаючи стратегію вищої освіти до 2030 року і стратегію досліджень та розвитку, науки та технології, інновацій Ірландії.

Політехнічний інститут Коїмбра (Португалія) заснований у 1979 році. Інститут Коїмбра є державним вищим навчальним закладом, розташованим у західному центрі Португалії, у місті, що відоме століттями як “місто студентів”. Один з десяти найбільших закладів державної вищої освіти Португалії, який має шість підрозділів Escola Superior Agrária (Коїмбранська сільськогосподарська школа) (ESAC), Escola Superior de Educação (Школа освіти Коїмбра) (ESEC), Escola Superior de Tecnologia da Saúde (Школа здоров’я Коїмбра) (ESTeSC), Escola Superior of Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital (Школа технологій та управління в лікарні Олівейра) (ESTGOH), (Coimbra Business School) (Вищий інститут бухгалтерського обліку та управління) (ISCAC), Instituto Superior de Engenharia (Вищий інженерний інститут) (ISEC).

Таллінський університет прикладних наук (TTK UAS) – державний професійний вищий навчальний заклад, що пропонує конкурентоспроможну професійну вищу освіту в галузі інженерії. Університет прикладних наук ТТК – це найбільший університет прикладних наук в Естонії, у який зараз навчається 2300 студентів. TTK UAS пропонує бакалаврські та магістерські навчальні програми від 3,5 до 4 років (210-240 ECTS) для студентів денної та дистанційної форм навчання.

Естонське агентство кваліфікацій (Kutsekoda) є приватною юридичною особою (фундація), створеною у серпні 2001 року з метою продовження розвитку системи професійної кваліфікації, розпочатої Торгово-промисловою палатою Естонії в 1997 році. Kutsekoda була заснована Торгово-промисловою палатою Естонії, Конфедерацією роботодавців Естонії, Міністерством соціальних питань, Конфедерацією профспілок естонських працівників (TALO) та Конфедерацією профспілок Естонії. Окрім засновників Kutsekoda, до складу Наглядової ради Kutsekoda входить представник Міністерства освіти та досліджень. Kutsekoda розробляє структуру підтримки системи професійної кваліфікації з метою підвищення конкурентоспроможності естонських працівників та сприяння розвитку, оцінці, визнанню та порівнянню їх професійної компетентності.

У проєкті Kutsekoda є координатором робочого пакету з аналізу існуючих стандартів та методологій.

Сумський державний університет (СумДУ) розташований на північному сході України. Його історія почалася в 1948 році. Сьогодні СумДУ є провідним університетом класичного типу в регіоні. В університеті навчається близько 14 тисяч осіб за різними формами навчання на початковому, бакалаврському, магістерському, освітньо-науковому та науковому рівнях за 55 спеціальностями з 23 галузей знань. В університеті здобувають освіту понад 1750 іноземних студентів із майже 50 країн світу. Сумський державний університет входить до Всесвітнього рейтингу дослідницьких університетів світу від Times Higher Education World University Rankings на позиції 1001+. Згідно з University Impact Rankings від Times Higher Education, університет – серед ТОП-300 університетів світу за рівнем суспільно-економічного впливу. Рейтинг ТНЕ кращих дослідницьких університетів світу в галузі інженерії та технологій відзначає Сумський державний університет на позиції 801+.

У проєкті університет є координатором робочого пакету зі створення Центрів визнання в українських партнерських університетах.

Донецький державний університет управління (ДонДУУ) через військову агресію Росії у листопаді 2014 року залишив Донецьк і розпочав своє функціонування у місті Маріуполь. Незважаючи на всі труднощі, менеджменту та науково-педагогічним працівникам вдалося відновити та підтримати навчальний процес і зробити все можливе для забезпечення якості викладання, навчання та наукових досліджень. За допомогою українських та європейських донорів університет створює новий університетський кампус. В даний час ДонДУУ займає 76 місце з-поміж 260 університетів України в рейтингу Scopus. Університет готує фахівців з менеджменту, економіки, фінансів, права, соціології та туризму.

Херсонський національний технічний університет (ХНТУ) є суб’єктом вищої освіти України, який реалізує програми підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, а також виконує науково-дослідні роботи для підприємств, організацій, галузей машинобудування, харчової та легкої промисловості, технічної та економічної кібернетики, електроніки, менеджменту, економіки, комп’ютерних наук, комп’ютерної інженерії тощо.

У проєкті ХНТУ є координатором робочого пакету з розроблення та впровадження системи підготовки фахівців з визнання кваліфікацій.

У процесі представлення Національного лісотехнічного університету України керівник робочої групи проєкту, завідувач кафедри технології меблів та виробів з деревини, професор Кійко Орест Антонович привернув увагу учасників зустрічі, розповідаючи про унікальність НЛТУ України, його місію, багаторічну історію, успіхи в міжнародній діяльності та освітні інновації (рис. 3).

presentation

Рис. 3. Презентація Національного лісотехнічного університету України

У вівторок, 18 лютого відбувся тренінг з питань визнання кваліфікацій, який провели представники з Польщі, Естонії та Португалії. Вони ознайомили учасників зустрічі з законодавством своїх країн з питань визнання кваліфікацій, обмінялися практичним досвідом в реалізації процедури визнання.

На завершення відбувся тренінг-семінар для фінансових менеджерів.

У середу, 19 лютого учасники проєкту обговорили ключові завдання та узгодили календарний план першочергових дій першого року реалізації проєкту.

Професор Кійко О.А. представив учасникам зустрічі веб-сайт проєкту, розроблений фахівцями Національного лісотехнічного університету України. Представники університетів-партнерів позитивно оцінили представлену роботу.

У подальшому відбулося обговорення питань управління та комунікації між учасниками проєкту.

Щодо змісту та результатів проєкту.

Імплементація проєкту обґрунтована суспільними та ринковими потребами. Закон України “Про вищу освіту” визначив право ЗВО визнавати іноземні кваліфікації з метою зарахування власника іноземного освітнього документа на навчання. Однак законодавчо більше регламентуються адміністративні аспекти – процедура визнання, а не методологія. Оскільки більшість ЗВО не мають досвіду визнання іноземних кваліфікацій, то переважна частина запитів про визнання перенаправляється до Міністерства освіти і науки України, що призводять до більших витрат часу на визнання та перешкод у доступі до вищої освіти абітурієнтів з іноземною кваліфікацією. У зв’язку з цим, ЗВО потребують відповідної методології та керівництва щодо визнання іноземних кваліфікацій, а також персоналу, обізнаного з процедурою та методологією визнання.

Окрім того, низка галузей економіки України переживає кризу, а відсоток безробітних, які шукають нову роботу, зростає. Великій кількості людей доводиться отримувати нову кваліфікацію, щоб адаптуватися до сучасних тенденцій ринку праці. Серед людей, які зараз шукають нову роботу, є ті, які закінчили ЗВО і здобули певну кваліфікацію в минулому. Такі люди мають право на визнання їх попередньої кваліфікації та/або визнання результатів попереднього навчання під час вступу на нові освітні програми та визначення оптимальних шляхів для отримання нової кваліфікації. Труднощі щодо визнання полягають в тому, що “колишні” кваліфікації формально не пов’язані з Національною рамкою кваліфікацій та не описуються Європейською кредитно-трансферною системою (ECTS), компетентностями та результатами навчання.

Як відповідь на вище окреслену проблематику, результатом проєкту має бути методологія оцінювання і визнання кваліфікацій та результатів попереднього навчання (включаючи “колишні” кваліфікації, а також неформальне та інформальне навчання).

Законом України “Про освіту” передбачено створення Національного агенства кваліфікацій та кваліфікаційних центрів у ЗВО. Кваліфікаційні центри ЗВО мають повноваження оцінювати та визнавати результати навчання осіб (зокрема, здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти), присвоювати та/або підтверджувати відповідні професійні кваліфікації. Але ЗВО дуже часто не мають досвіду в цій галузі й не мають фахівців з такого роду визнання. У зв’язку з цим проєкт відповідає потребі створення Центрів визнання кваліфікацій у ЗВО України.

Борис М.М., Кійко О.А., Лесюк Г.М.

Last modified on Четвер, 27 лютого 2020 11:51

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр веб-комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper