Розширення та поглиблення співпраці НЛТУ України з Державним агентством лісових ресурсів України

Ректор нашого університету, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор Володимир ЗАГОРСЬКИЙ взяв участь у роботі та виступив на підсумковому засіданні розширеної Колегії Державного агентства лісових ресурсів України.

У своїй доповіді професор Володимир ЗАГОРСЬКИЙ зосередив увагу на актуальних питаннях розширення та поглиблення співпраці між Національним лісотехнічним університетом України та підприємствами, установами й організаціями, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України.

Університет наближається до свого 150-річного ювілею. Він є єдиним в Україні багаторівневим поліфункціональним закладом вищої освіти лісового профілю. Своїми здобутками університет підтвердив, що є визнаним центром лісотехнічної освіти і науки, якому належить провідна роль у формуванні стратегії розвитку лісової галузі України. Університет активно інтегрується у європейську і світову освітню систему. Разом з тим, університет відіграє важливу соціальну роль, що виходить за межі освітньо-наукового процесу, стаючи інституцією громадянського суспільства, в якому формується модель університетської освіти європейського зразка.

В структурі університету функціонують чотири Навчально-наукові інститути: Інститут лісового і садово-паркового господарства, Інститут інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, Інститут деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну, Інститут екологічної економіки і менеджменту, Центр доуніверситетської та післядипломної освіти, науково-дослідна частина, науково-технічна бібліотека, Мала лісова академія, Технологічний та Закарпатський лісотехнічний фахові коледжі, Ботанічний сад загальнодержавного значення, Страдчівський навчально-виробничий лісокомбінат, Поліська науково-навчальна лісоекологічна лабораторія, Причорноморсько-степова навчально-наукова лабораторія лісорозведення та екології, лабораторія біотехнологій та екологічного моніторингу, три навчально-наукові лісоекологічні стаціонари, оздоровчо-спортивний табір “Лісотехнік” на березі Чорного моря та інші підрозділи.

Цього року до структури університету повернуто Природний заповідник “Розточчя”.

Сьогодні в університеті навчаються і працюють 4500 студентів та працівників. Університет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями: бакалавра – за 23-ма спеціальностями (27 освітньо-професійних програм); магістра – за 13-ма спеціальностями (22 освітньо-професійні програми), доктора філософії – за вісьмома освітньо-науковими програмами. З 2022 року в університеті започатковано підготовку фахівців за сімома бакалаврськими спеціальностями. Окрім традиційних для профілю нашого університету спеціальностей, здійснюється підготовка фахівців у галузях “Культура і мистецтво”, “Архітектура та будівництво”, “Інформаційні технології”, “Природничі науки”, “Автоматизація та приладобудування”, “Публічне управління та адміністрування”, “Сфера обслуговування”. Такий діапазон фахової підготовки відповідає структурі університетів Європи.

Нині в університеті здобуває освіту понад три тисячі студентів. Серед них – близько 60 іноземних громадян з 15-ти країн світу (Німеччина, Італія, США, Польща, Азербайджан, Узбекистан, Туніс, Конго, Ліван, Лівія, Єгипет, Ефіопія, Палестина та інші).

Слід сказати, що наші студенти постійно стають переможцями і призерами Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з окремих спеціальностей.

Також слід відмітити якісний кадровий потенціал університету. На 25 кафедрах працюють 42 доктори (професори) і 195 кандидатів наук (доцентів). Серед них – академік і член-кореспондент HAH України, заслужені діячі науки і техніки України, заслужені працівники освіти України, заслужені діячі мистецтв та заслужені художники України, лауреати державних премій України та Міжнародної премії Міжнародної спілки лісових дослідницьких організацій (IUFRO). Загальна чисельність НПП з вченими званнями і науковими ступенями по університету складає 78%. За питомою вагою працівників вищої кваліфікації університетові належить одне з провідних місць серед усіх закладів вищої освіти України.

Протягом останніх років у національному академічному рейтингу “Топ-200 Україна” університет входив до тридцяти кращих університетів України, а серед 23 ЗВО Львівщини – він постійно займав третє місце.

15 грудня 2021 року, оприлюднено щорічний рейтинг кращих університетів країн Європи та Центральної Азії на 2022 рік (QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022), до якого увійшли 450 кращих закладів вищої освіти, зокрема 41 – з України. Національний лісотехнічний університет України вперше увійшов до цього рейтингу разом з 20-ма кращими українськими університетами, перебуваючи у трійці провідних львівських вишів (з НУ “Львівська політехніка” та Львівським НУ імені Івана Франка).

У 2021 році університет вчетверте увійшов до міжнародного рейтингу UI Green Metric World University Ranking і посів перше місце серед “Зелених університетів” України, а серед освітніх установ світу – 223 місце з-поміж 956 університетів із 95 країн.

В 1994 році НЛТУ України був визначений Міністерством освіти і науки України базовим ВНЗ із розроблення галузевих стандартів вищої освіти для підготовки фахівців лісотехнічного профілю.

З 1997 року в університеті функціонує навчальний комплекс “Лісотехнічна освіта” (наказ МОН України від 11 листопада 1997 року №400), до складу якого входять навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації лісотехнічного профілю з різних регіонів України: шість коледжів, три профтехучилища, ліцей та гімназія-інтернат. Комплекс забезпечує безперервну ступеневу систему підготовку за інтегрованими навчальними планами зі скороченим терміном навчання.

А в 2015 році була розроблена і реалізована вперше в Україні програма екологізації природничих, гуманітарних та фахових дисциплін, яка затверджена Колегією МОН України.

У НЛТУ України успішно функціонують аспірантура з восьми і докторантура з чотирьох спеціальностей, діють три спеціалізовані вчені ради ВАК України із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Дослідницьку діяльність університету забезпечують широковідомі в Україні та за кордоном наукові школи з проблем: лісівництва, екологоощадних технологій лісопромислового виробництва, абразивного оброблення деревини, підвищення стійкості дереворізальних інструментів, технології сушіння та захисту деревини, еколого-економічних засад природокористування та охорони довкілля, урбоекології та фітомеліорації.

Своїми науковими здобутками університет значною мірою формує лісову та еколого-економічну політику держави, впливає на розвиток лісопромислової та деревообробної галузей. Вчені університету плідно працюють над проблемою збільшення лісистості території країни, заліснення ураженої радіацією зони відчуження Чорнобильської АЕС, збереження, охорони і раціонального використання лісових ресурсів.

Це підтверджує здатність науково-педагогічних працівників розвивати сучасні технології навчання, здійснювати екологізацію освітніх програм, спрямовуючи наукові дослідження на екологізацію видів економічної діяльності та інноваційний прорив у вищих технологічних укладах, що забезпечує підготовку національної еліти – людей з новим еколого-економічним способом мислення, здатних забезпечити сталий розвиток держави.

Тільки в 2021 році науковці університету працювали над понад 100 госпдоговірними та державними проєктами, а також шістьма міжнародними проєктами на суму близько 5 млн. грн.

7 грудня 2021 року Наукова рада Національного фонду досліджень України затвердила рейтингові списки учасників конкурсу “Наука для безпеки та сталого розвитку України”. Комісією конкурсу було визначено прохідний бал для проєктів-переможців – 91,7. Переможцями конкурсу стали 57 проєктів.

Проєкт Національного лісотехнічного університету України “Лісівничі та молекулярно-генетичні засади підвищення біотичної стійкості деревостанів сосни звичайної в контексті адаптації до кліматичних змін та антропогенного впливу” (отримав 94,3 бала). Грантова підтримка державного цільового фонду у сумі понад 10 млн. грн підтверджує високий рівень та актуальність наукових досліджень, що виконуються в НЛТУ України.

Університет має унікальний гербарій, який містить взірці деревини (2808 шт.) із 602 видів дерев і кущів з різних континентів Землі та належить до раритетних колекцій Європи і світу. Серед особливо цінних експонатів Гербарію варто відзначити набори постійних мікропрепаратів та фотопластин кінця ХІХ ст., виготовлених у Відні, Празі, Львові: фотопластини С. Соколовського (1900-1910), анатомічні препарати органів рослин та водоростей, препарати ґрунтів і мінералів.

Тому університетом подано в Міністерство освіти і науки України документи для надання Гербарію статусу національного надбання.

Науковці університету залучаються Комітетом з питань екологічної політики та природокористування і Комітетом з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України до підготовки нормативно-законодавчих актів та беруть участь у їхніх виїзних засіданнях.

Зараз університет працює над створенням наукового парку, що дозволить істотно збільшити обсяги наукових досліджень.

Метою діяльності наукового парку буде створення інноваційного продукту за результатами наукової та науково-технічної діяльності та його подальша комерціоналізація. Зокрема, планується використання інноваційних технологій для переробки харчових  відходів, підвищення родючості грунтів біологічними методами,  вирощування грибів, лікарських рослин, розведення риб, отримання екопродукції із залученням лісогосподарських підприємств, допомога лісівникам у боротьбі  з інфекціями та збудниками хвороб диких звірів, розведення диких звірів та риб, співпраця із міжнародними донорами та інвесторами через Науковий парк.

Університет плідно працює з Львівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства в рамках проєкту “Переформування лісів до наближеного до природи лісівництва в Україні ‒ державне підприємство “Львівське лісове господарство” як модель наближеного до природи, багатофункціонального та адаптованого до зміни клімату лісо господарювання” вперше на території України та країн колишнього Радянського Союзу було закладено два мартелоскоп-стаціонари. Перший з них розташований у Лапаївському лісництві ДП “Львівське лісове господарство” у змішаному сосновому деревостані віком 75 років. Другий мартелоскоп-стаціонар знаходиться у Великолюбінському лісництві цього ж підприємства в змішаному дубовому деревостані віком 80 років.

Завдяки спеціальному програмному забезпеченню (“I+ software”) на планшеті можна побачити екологічні та економічні наслідки відведення дерев у рубку догляду. Основною метою тренувань та семінарів є інтегрування аспектів збереження біорізноманіття у практику лісового господарства. На основі конкретних цифрових даних на стаціонарі можна об’єктивно обговорити стратегії господарювання та їхні майбутні наслідки.

Університетом укладено 65 угод про співпрацю із зарубіжними університетами та науково-дослідними установами.

Отриманий досвід міжнародної співпраці науково-педагогічними працівниками університету з однієї сторони позитивно впливає на їхню професійну діяльність і дозволяє покращити рівень підготовки фахівців лісового господарства, а з іншої – посилює імідж рекламу нашому університетові, покращує матеріальну базу та підвищує рівень наукових досліджень.

Цікавим є те, що не тільки ми прагнемо до встановлення нових контактів із зарубіжними партнерами, але й рівень наших наукових досягнень викликає їх зацікавленість у співпраці. Свідченням цього є численні наукові делегації із зарубіжних країн в університет та спільні міжнародні проекти.

Ректор університету, професор Володимир ЗАГОРСЬКИЙ запропонував активізувати налагоджену співпрацю університету з Держлісагентством України за такими напрямками:

  1. Сприяти підприємствам, підпорядкованим Держлісагентству України, у проведенні профорієнтаційної роботи для залучення абітурієнтів до навчання в Національному лісотехнічному університеті України за спеціальностями галузі (укладення тристоронніх угод: університет – підприємство – студент). Особливо це стосується профорінтованих абітурієнтів, які були вихованцями шкільних лісництв, оскільки у лісогосподарських підприємствах держави діє понад 560 шкільних лісництв.
  2. Підтримати Держлісагентством України ініціювання Міністерством освіти і науки України підготовки та прийняття постанови Кабінету Міністрів України “Про поліпшення якості підготовки фахівців з вищою освітою за інтегрованими (наскрізними) освітніми програмами та навчальними планами (за скороченим терміном навчання) з входженням фахових лісотехнічних коледжів до складу профільних закладів вищої освіти”.
  3. Сприяти працевлаштуванню (забезпеченням першого робочого місця) випускників університету на підприємствах Держлісагентства України.
  4. Продовжити налагоджену в 2018 році співпрацю щодо проведення курсів підвищення кваліфікації працівників Держлісагентства за навчальними програмами, що пропонуються Національним лісотехнічним університетом України (університет готовий обговорити пропозиції Держлісагентства щодо реалізації нових навчальних програм).
  5. Залучати науковців університету до розв’язання актуальних лісогосподарських проблем у діяльності Держлісагентства, опираючись на наявний досвід їхньої співпраці з провідними зарубіжними університетами і науково-дослідними установами лісового профілю.
  6. Спільно використовувати на взаємовигідних умовах у літній період університетські бази відпочинку: оздоровчо-спортивний табір “Лісотехнік” на узбережжі Чорного моря (с. Рибаківка, Миколаївська область), база відпочинку на Шацьких озерах (Волинська область) та лісоекологічні стаціонари у м. Моршин та Східниці.

Професор Володимир ЗАГОРСЬКИЙ запропонував пролонгувати угоду від 23 липня 2009 року про співпрацю між Державним комітетом лісового господарства України (тепер – Державне агентство лісових ресурсів України) та Національним лісотехнічним університетом України, яка сприятиме поглибленню взаємовигідної співпраці.

На завершення, ректор університету, професор Володимир ЗАГОРСЬКИЙ запропонував Голові Державного агентства лісових ресурсів України Юрію Віталійовичу Болоховцю увійти до складу Наглядової ради Національного лісотехнічного університету України, на що Юрій Віталійович дав свою згоду.

Last modified on П'ятниця, 24 грудня 2021 13:24

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр веб-комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper