Оголошення про захист Кусняк Ірини Іванівни

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Кусняк Ірина Іванівна

Тема дисертації: 

РОЗРОБЛЕННЯ РЕЖИМІВ СКЛЕЮВАННЯ ШПОНУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕРМОПЛАСТИЧНИХ ПОЛІМЕРІВ

Вид дисертації, спеціальність: 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук,

05.23.06 – технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини

Науковий керівник (консультант): 

доктор технічних наук, професор Бехта Павло Антонович, Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України", завідувач кафедри технологій деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист відбудеться " 08 " грудня 2020 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.04 у Державному вищому навчальному закладі "Національний лісотехнічний університет України" Міністерства освіти і науки України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зала засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор технічних наук, професор Грабар Іван Григорович, Поліський національний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри процесів, машин і обладнання

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Головач Валентин Михайлович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри технологій та дизайну виробів з деревини

pdf 1 pdf 1 pdf 1 pdf 1
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук 
офіційного опонента 
Last modified on Thursday, 26 November 2020 19:40

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper