Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.005

Відомості про разову спеціалізовану вчену раду

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.005 створена в Державному закладі вищої освіти “Національний лісотехнічний університет України” (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103,  (032) 258 42 57) для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 - "Аграрні науки та продовольство" за спеціальністю 205 - "Лісове господарство".

Голова ради:
1.Доктор біологічних наук, професор Криницький Григорій Томкович, завідувач кафедри лісівництва Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України».

Рецензенти:
2. Доктор сільсько-господарських наук, професор Геник Ярослав Вячеславович, завідувач кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України»
3. Кандидат сільськогосподарських наук, доцент  Крамарець Володимир Олександрович,  доцент кафедри лісівництва Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України»

Опоненти:
4. Доктор сільськогосподарських наук, професор Юхновський Василь Юрійович, професор кафедри лісової меліорації Державного вищого навчального закладу «Національний університет біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України»
5. Доктор сільськогосподарських наук, професор Гайда Юрій Іванович, професор кафедри професор кафедри агрономії, екології та агроінженерії Державного вищого навчального закладу «Західно-український національний університет Міністерства освіти і науки України»

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Гнатюк Олег Романович, інженер навчально-науково-виробничої лабораторії сучасних технологій лісокультурного виробництва кафедри лісових культур і лісової селекції НЛТУ України

Тема дисертації: 

«Особливості вирощування та використання садивного матеріалу Taxus baccata L.» 

Науковий керівник
(консультанти): 

Гузь Микола Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри лісових культур і лісової селекції Національного лісотехнічного університету України.

Дата, час і місце проведення захисту: 

19.03.2021 - вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, Львів, зал засідань.

Відео
Анотація Дисертація

Відгук
офіційного опонента

Відгук
офіційного опонента

Висновок Наказ НЛТУ України Наказ МОН
про створення
разової спеціалізованої
вченої ради
Частина 1
Частина 2
Частина 3
Last modified on Monday, 22 March 2021 12:16

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper