Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.001

Відомості про разову спеціалізовану вчену раду

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.001 створена в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України” (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, (032) 258 42 57) для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 – «Економіка».

Голова ради:
1. Туниця Тарас Юрійович, д.е.н., професор, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».

Рецензенти:
2. Якімцов Віктор Вікторович, д.е.н., доцент, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».
3. Дідович Іван Іванович, к.е.н., доцент, ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України».

Опоненти:
4. Сакаль Оксана Володимирівна, д.е.н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».
5. Стойко Наталія Євгенівна, к.е.н., доцент, Львівський національний аграрний університет.

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Лесюк Галина Миколаївна, керівник сектору міжнародної мобільності студентів і науково-педагогічних працівників відділу міжнародних зв’язків ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»

Тема дисертації: 

Інституційні засади удосконалення системи управління лісовим господарством України

Наукові керівники (консультанти): 

1. Туниця Юрій Юрійович, академік НАН України, доктор економічних наук, професор
2. Дубовіч Іон Андрійович, кандидат географічних наук, доцент.

Дата, час і місце проведення захисту:  11.03.2021, 9.30год. - вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, Львів, зал засідань.
Відео
Анотація Дисертація

Відгук
офіційного опонента

Відгук
офіційного опонента

Висновок Наказ НЛТУ України Наказ МОН
про створення
разової спеціалізованої
вченої ради
Частина 1
Частина 2
Частина 3
Частина 4
Last modified on Friday, 12 March 2021 12:40

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper