Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.009

Відомості про разову спеціалізовану вчену раду

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.009 створена в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України” (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, (032) 258 42 57) для проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань -  20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 205 - «Лісове господарство».

Голова ради:
1. Криницький Григорій Томкович, д.б.н., професор, завідувач кафедри  лісівництва   Національного лісотехнічного університету України

Рецензенти:
2. Осадчук Леонід Семенович, д.с-г.н.,  професор, завідувач кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу  Національного лісотехнічного університету України
3. Крамарець Володимир Олександрович, д.с-г.н., доцент, професор кафедри  лісівництва Національного лісотехнічного університету України;

Опоненти:
4. Пастернак Володимир Петрович, д.с-г.н., професор, головний науковий співробітник Українського ордена «Знак пошани»   науково-дослідного   інституту   лісового   господарства   та   агромеліорації ім. Г.М.Висоцького  
5. Шлапак Володимир Петрович, д.с-г.н.,  професор, професор кафедри лісового господарства Уманського Національного університету садівництва.

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Кополовець Ярослав Михайлович,  начальник відділу природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу Державної Екологічної Інспекції в Закарпатській області

Тема дисертації: 

Природна стійкість деревини Abies alba Mill. в Українських Карпатах

Науковий керівник
(консультанти): 

Сопушинський Іван Миколайович, д.с-г.н., професор, професор кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу Національного лісотехнічного університету України

Дата, час і місце проведення захисту: 

вул.Ген.Чупринки, 103, 79057, Львів, зал засідань.

Дисертація

Дисертація з цифровим підписом 
Рецензія  Рецензія з цифровим підписом 
 Рецензія Рецензія з цифровим підписом  
Відгук офіційного опонента  Відгук з цифровим підписом  
Відгук офіційного опонента  Відгук з цифровим підписом  
 

Онлайн трасляція

відео з цифровим підписом   
 

Рішення вченої ради 

 
Last modified on Tuesday, 30 May 2023 13:38

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper