Відбулося засідання Вченої ради НЛТУ України

zastavka 1

Ректор Національного лісотехнічного університету України, член-кореспондент НАН України, професор Володимир Загорський як голова колегіального органу провів чергове засідання Вченої ради.

Присутні на засіданні обговорювали та приймали рішення з таких питань:

 • Про оновлений склад Вченої ради (відповідно до наказу ректора № 205 від 03.11.2022 року).
 • Про присвоєння вчених звань (відбулося таємне голосування на присвоєння вчених звань, зокрема: професора – кандидатурі доктора сільськогосподарських наук Ярославу Генику, професора – кандидатурі доктора технічних наук Ларисі Яремчук, доцента – кандидатурі кандидата мистецтвознавства Інні Прокопчук).
  Для проведення таємного голосування обрали лічильну комісію у складі трьох осіб, до якої увійшли: професорка Надія Калашник, доцент Роман Салабай, доцентка Любов Шептицька.
 • Про науково-дослідну роботу в ННІ екологічної економіки і менеджменту НЛТУ України.
 • Про утворення спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та проведення разових захистів дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії.
 • Про результати науково-дослідної роботи студентів та її удосконалення.
 • Про відкриття докторантури зі спеціальності (281) Публічне управління та адміністрування.
 • Про освітньо-професійні та освітньо-наукові програми і навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти в Університеті.
 • Про роботу органів студентського самоврядування.
 • Про Положення про організацію навчання здобувачів вищої освіти Національного лісотехнічного університету України за міжнародними програмами подвійного диплому.
 • Про Положення про Відокремлений структурний підрозділ “Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж Національного лісотехнічного університету України”.
 • Про перелік та розцінки платних послуг, що надаються Ботанічним садом Національного лісотехнічного університету України.
 • Про визнання іноземних документів про вищу освіту.
 • Про відпустки працівників університету.
 • Про рекомендацію до друку рукописів підручників, навчальних посібників, монографій та збірників наукових праць.
 • Про стан справ в університеті та створення відповідної комісії.

На завершення засідання головуючий подякував присутнім за ефективну роботу та прийняття вагомих рішень, які оприлюднюються в ухвалах Вченої ради Національного лісотехнічного університету України.

Last modified on Friday, 25 November 2022 13:45

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper